Egyptský tarot -  Malá arkána - Disky
 
 egpt_disky_3  

Trojka disků

Astrologické znamení: Kozoroh

Planeta: Mars

Název: Dílo

Dva architekti stojí na planině a přehlížejí dílo, které probíhá dole. Na zemi nakreslili tři kruhy a na ně pyramidu. Pod nimi otesávají dělníci kamenné kvádry, jiní je táhnou po straně k místu určení. Pyramida v dálce se pomalu blíží svému dokončení.

Výklad

Karta poukazuje na zednické umění. Je to stavění na materiální rovině, osvojení si praktických dovedností. Vytváření něčeho pro budoucnost. Komerční podnikání je dobře aspektováno a ukáže se jako přinášející zisk. Avšak pomoc druhům přinese uspokojení převyšující finanční odměnu. Schopnosti jsou uznány a oceněny druhými. Usilovná práce. Zkušenosti, které sebou nesou odměnu. Spojení lidí z různých oborů kvůli konkrétnímu projektu.