Egyptský tarot

Malá arkána - Disky

 

egpt_disky_kralKrál disků

Živel: Oheň země
Tituly: Pán širé a úrodné země
            Král duchů země
 
 

Král disků sedí na svém koni v poli se zralým obilím. Část obilí byla již pokosena, zbytek je ještě třeba sklidit. Král drží v ruce zlatý kotouč. Na pokrývce koně jsou výjevy mužů pracujících na poli, sekajících obilí a nesoucích ho do sýpek. Vzadu se u sloupů chrámu procházejí jeleni.

 

Výklad

 

Král je praktický, metodický a pomalý ve svém uvažování. Uplatňuje tradiční přístupy k řešení problémů a je trpělivý a pracovitý. Jeho reakce jsou instinktivní spíše než imaginativní a má jen malé rozumové porozumění světu. Může mít problémy s tím, aby se vyjádřil. Je oddán těm, které miluje. Je pomalý k hněvu, ale neodpouští těm, kteří páchají nepravost.