Archanděl Sandalfon

sandalphon

setkání s vnitřním dítětem Světla, hledání dvoupaprsku, realizovat sny, připustit pocity a vyzvednout je z úkrytu, otevřít se nebeské a pozemské lásce, vyléčit bolavé srdce, odpuštění na všech úrovních, blaženost, zrození bohyně, mužská a ženská energie se spojují v odevzdání se Božství

 

Jméno archanděla Sandalfona znamená „Bratr“ - je dvojčetem archanděla Metatrona. Prý  byl jednou na Zemi jako Eliáš, prorok Izraele ( Metatron žil na Zemi zase jako božský písař Henoch) . Je jedním z andělských knížat bojujících proti temným silám po boku archanděla Michaela -  pomáhá archandělu Michaelovi při odstraňování strachu a jeho následků prostřednictvím hudby. Je andělem modlitby a mistrem písně nebes.

Sandalfon je andělem mistrovství -  patří k deseti hlavním andělům kabaly a střeží 10. sefíru (říši) - království Malchut.

Podle rabínské tradice uplétá archanděl Sandalfon jako anděl modlitby z modliteb věřících věnec jako ozdobu na hlavu Boha. Když věnec doplete, ten se sám položí na hlavu Pána. 

Sandalfon je obrovský anděl. Je tak velký, že svou velikostí nahnal strach Mojžíšovi, který byl vzat do Nebes, kde měl získat Tóru. Kabalisté tvrdí, že Sandalfon pomáhá určovat pohlaví embrya.

Energie archanděla Sandalfona

Archanděl Sandalfon spojuje křehký, jemný aspekt duše s odvahou a silou mužského aspektu. Jeho energie má nepopsatelnou hloubku a něžnost. Probouzí v nás romantické pocity a zavádí nás do snových dimenzí, kde se odrážejí naše nejhlubší touhy.

Jeho energie však zahrnuje i možnost uskutečnění snů, tužeb a přání. Hravým způsobem, kterým jsme žili většinou jen v našem dětství, uskutečňuje energie archanděla Sandalfona to, po čem jsme vždy toužili. Jakmile se otevřeme jeho energii, umožňuje nám archadněl Sandalfon sáhnout po hvězdách a trhat na nebi růže. Tato energie je čistou, opravdovou láskou a má obrovskou moc uskutečňovat, měnit a ovlivňovat věci.

Mnoho lidí touží především po spojení se svým dvoupaprskem a často tuto bytost dlouho marně hledají. Příčinou je skutečnost, že nebyly zcela rozpuštěny vlastní stíny a stále znovu jsou přitahováni karmičtí partneři, aby se dalo pracovat také na temných částech bytosti.

Dalším důvodem, proč se nemohou sejít dvoupaprsky, je vyhasnutí té energie v nás, která nás skutečně uschopňuje milovat, věřit našim snům a mít radost ze života.

Archanděl Sandalfon léčí rány našeho srdce, čímž je opět umožněno radovat se z krás světa, z drobností, z hudby, barev, umění a všeho, co je projevem Boží krásy na Zemi. Jeho energie je výzva k opuštění temného úkrytu smutku a k otevření se lásce. Po temné noci začíná nový den. Tajemství spočívá v poznání, že právě noc zrodila den. Musíme si prohlédnout temnotu, abychom mohli vidět také Světlo dne. Archanděl Sandalfon nás smiřuje s bolestnými zážitky, neboť zprostředkovává poznání, že temnota patří ke Světlu stejně tak, jako bolest k radosti.

Archanděl Sandalfon svou energií podporuje všechny formy způsobů zrodu; duchovní i tělesné. Zvláště zrod Bohyně v nás a její kosmické spojení se svým mužským doplňkem. Sandalfon oznamuje dokonalý stav. Oba póly se sjednocují a spojením Boha a Bohyně v nás samotných bude nalezen grál, který se zdál být dlouho ztracen.

V tomto stavu je vše možné, protože Světlo a stín již nejsou odděleny. Stíny již nejsou potlačovány a tvůrčí Duch v nás se probouzí k novímu životu. Z tohoto vědomí tvoříme postupně v kosmickém zrodu nový vesmír, znovunarozené Já.

 

Hovoří archanděl Sandalfon:

Já jsem žena v muži a muž v ženě. Já jsem Bohyně a Bůh, kteří se spojují v kosmickém tanci v jednotu. Já jsem dítě v dítěti a dítě v tobě.

Nyní je čas, aby ses opět spojil s vesmírem, sjednotit stín se Světlem a svou duši s jejími ztracenými částmi. Neseš v sobě sémě a dávno by ses již nemusel oddělovat. Čeká v tobě dítě, aby vyjádřilo radost, Bohyně, aby mohla rozproudit milující sílu, a Bůh, aby svou veškerou sílu nasměroval na jeden cíl.

Mimo to je také čas k setrvání v blaženosti.

Ve mně najdeš začátek a konec a bránu k nekonečné lásce.

Budu tam, kde mne potřebuješ, abych projasnil tvé stíny Světlem a spojil tě s vesmírem. Já jsem Sandalfon, tvé probuzení.

 

Krystaly

Oranžový kalcit, modrý křemen, rodonit, tyrkys.