Péče o krystaly

pece

Mnoho krystalů je křehkých nebo se mohou i drolit. Krystaly, které vznikaly jako součást větších vrstev či srostlic, lze od sebe oddělit. Některé, například selenit, jsou zcela rozpustné ve vodě. Leštěné povrchy stejně jako vrcholy lze snadno poškrábat či jinak poškodit. Trvanlivější bývají vyhlazené kameny, na nichž se po nekonečné době neustálého tření mezi jemnými kamínky vytvoří zaoblený povrch. Zatímco kameny tohoto druhu lze uchovávat společně ve váčku, krystaly s ostrými hranami byste měli ukládat každý zvlášť.

Pokud krystal právě nepoužíváte, zabalte ho do hedvábí nebo sametu. Tím mu zabráníte pohlcovat záření. Než ho začnete nosit nebo používat k léčbě, je nezbytné ho vyčistit. Stejně tak vyčistěte i šperky, které před vámi nosil někdo jiný, neboť v nich mohou ulpívat negativní vibrace předchozího majitele, které by se tak na vás přenesly. Existuje ale několik málo krystalů, které se čistit nemusí. Citrín, kyanit a azeztulit mají samočistící schopnosti. Čistý křemen a karneol dokážou vyčistit ostatní krystaly, přičemž zvlášť dobře působí na jemné drolivé kameny. Samy potom ale také potřebují vyčistění.

Minerály vypadají pevně a věčně, přesto se však mohou měnit. Zakalení, pocit tíže nebo lepkavosti – to vše může být důsledkem zanedbané péče. Známkou tohoto neblahého stavu může být i to, že zapomenete, kam jste kámen strčili, že vůči němu začínáte pociťovat jakýsi odpor, že nám na chvíli záhadně zmizí nebo se dokonce rozlomí na dva kusy, protože již od vás převzal příliš mnoho energetických nečistot a nebyl od nich očištěn.

Čili – co s novým kamínkem, který jsem si přinesl domů?

První krok: Vybíjení

Vybíjení pod tekoucí vodou

Důkladným, asi půlminutovým umytím kamene pod tekoucí studenou vodou jsou smyty všechny energetické nánosy. Výjimkou při tomto druhu ošetření jsou porézní minerály s citlivým povrchem a také řetízky a náhrdelníky. Tyto minerály můžete očistit v mrazícím boxu.

Vybíjení v mrazicím boxu

Kámen nebo řetízek je vsunut na dvě hodiny do mrazicího boxu. K jeho umístění můžeme použít podložku nebo sáček. Smrštění krystalové mřížky, kterého je tímto zchlazením dosaženo, takříkajíc „vytlačí“ napětí z mřížky. Kámen je pak následovně občerstven.

Druhý krok: Očištění

Čištění ametystem

ametyst geoda thumbČím tmavší je drůza ametystu, tím hlubší jsou její očistné účinky. Nejsilněji působí vzácné černé ametysty z Indie, jež obsahují železo. Léčivý minerál položíme přes noc dovnitř ametystové drůzy. Očista na kousku této drůzy není tak inzenzivní jako uvnitř drůzy, neboť tehdy působí její vyzařování pouze v jednom směru. Očista ametystem nikdy neuškodí, nepůsobí však příliš na silně metalické a velmi tvrdé kameny.

Čištění na kaméncích hematitu

hematit2 thumbZa tím účelem položíme kámen nebo řetízek přímo na drobné kaménky hematitu. Již po dvaceti minutách je tento kámen dokonale očištěn na informační úrovni. Ve svém důsledku to také znamená, že hematit a magnetit není možno dávat dohromady s ostatními minerály, protože by mohlo dojít k jejich vybití. To se samozřejmě týká i náramků nebo řetízků.

Třetí krok: Nabíjení kamenů (energetická úroveň)

Protože intenzita účinku léčivých kamenů má souvislost s přijímanou energií, měly by být vyčištěné a vybité kameny před ošetřováním, při němž mají hrát hlavní roli, opět nabity.

Nabíjení slunečním nebo měsíčním světlem

Klasická forma nabití se provádí prostřednictvím světelné energie, a to především pomocí slunečního světla nebo – pokud to bude výslovně uvedeno – světla měsíčního. Slunce přitom působí konstruktivně zejména dopoledne. Pálivému polednímu slunci bychom se měli naopak vyhnout. Nabíjecí účinek může být posílen, když kámen položíme do skupinky křišťálů a společně s nimi jej vystavíme působení slunce.

Nabíjení společně s křišťálem

kristal2 thumbKameny mohou být náhradním způsobem energetizovány také pomocí křišťálů. K nabití jednoho kamene můžeme buďto použít křišťálovou drůzu nebo skupinu krystalů s mnoha špičkami nebo hromadu miniaturních tromlovaných křišťálových kamínků. Křišťál pak odevzdá minerálům sluneční energii, kterou na sebe navázal.

Existují četné další metody energické očisty, které jsou vhodné pro určitou situaci. Tyto formy čistění, které jsme uvedli, jsou však ověřeny a jsou zcela bezpečné a jisté a lze je provést pomocí jednoduchých prostředků a postupů.

Na závěr snad už jen – starejte se o naše kamínky dobře, jsou to naši přátelé. Kéž vám přinesou mnoho radosti, štěstí a poznání!