Shrnutí procesu vzestupu.

 

Lady Slunce prostřednictvím Karen Danrich, Mila Sinoski

 

Metafyzická komunita je přeplněná knihami a články o buněčných a genetických změnách, které se v lidské tělesné formě očekávají. Jaké jsou přesně tyto změny a jak ovlivní naší civilizaci? My, z Kosmické Hierarchie, bychom vám rádi přehled těchto změn odkryli.

Již pomalu  10 000 let jsou delfíni a velryby jedinými “Nejvyšší správci Vibrací” Země. “Nejvyšší správce Vibrací”představuje ztělesnění, které pomáhá udržovat frekvenci Země spolu s těmi duchy a dušemi, které obepínají naší planetu. Pro ty, kteří to nevědí připomínáme, že delfíni a velryby jsou plně vědomé bytosti, které neznají odtrženost od Boha. Komunikují spolu telepaticky, delfíni i velryby též plně komunikují s Mistry Duchovní Hierarchie a žijí ve stavu blaženosti. Ve své radosti udržují vysoké vibrace a tím podporují Matku Zemi při udržování její vibrace.

Delfíni a velryby byly původně stvořeny, aby svým ztělesněním udržovali vibraci  “Nepodmíněného Přijetí” ve vodě. Planeta Země není jedinou planetou s velkou vodní plochou. Genetický systém delfínů a velryb pochází z hvězdného systému Síria, kde svým ztělesněním pomáhají udržet frekvenci Síria. Lidstvo bylo též původně stvořeno aby pomáhalo udržovat vibraci nepodmíněné lásky a podobně jako společenství delfínů a velryb pomáhá udržovat vibraci ve vodě, měli lidé pomáhat udržovat vibraci na souši. S “Pádem člověka” byla genetická struktura lidstva pokřivena a tím se vibrace nepodmíněné lásky ztratila a spolu s tím i lidská schopnost stát se vibračním “Nejvyšším správcem Vibrací” Země.

Před “Pádem člověka” obsahovala lidská tělesná forma plných dvanáct řetězců DNA. Důvodem propadu ze dvanácti ke dvěma řetězcům DNA (podle vesmírných záznamů) byla nukleární bomba svržená asi před  9 500 lety, která byla 100-krát větší než ta, která byla v roce 1945 svržena na Hirošimu. Po této zkušenosti zmutoval genetický systém lidí v průběhu mnoha generací ze dvanácti na dva řetězce DNA. Délka lidského života se zkrátila z 500 let na méně než jedno století. Začali převažovat nemoce. Civilizace se zredukovala na zaostalou, neboť veškerá technologie byla ztracena.

Během  “Pádu” se lidská tělesná forma rozpadla na sedm podvibračních skupin, které se rozpínají ze Zdroje, který je vibrací nepodmíněné lásky. Podobně jako na optickém hranolu, se vibrace nepodmíněné lásky (viděna jasnozřivě má barvu fuchsiově růžovou) rozdělila na sedm subvibrací, které lze vidět jako červenou (1. paprsek), modrou (2. paprsek), oranžovou (3. paprsek), zelenou (4. paprsek), fuchsiově růžovou (5. paprsek), žlutou (6. paprsek) a fialovou (7. paprsek). Lidstvo v průběhu pádu přestalo rezonovat ve vibraci nepodmíněné lásky a místo toho v současné genetické formě, vibruje v jedné ze sedmi subvibrací 1. až 7. paprsku.

Strach ve kterém lidstvo žije, je důsledek rozpadu vibrace nepodmíněné lásky do sedmi paprsků. Při tomto rozpadu ztratila lidská tělesná forma schopnost umět vše a začala se specializovat v některé oblasti. Procesem specializace zakouší jedinec polaritu schopností, t.j., každý jedinec má talent nebo schopnosti na něco a v něčem jiném není nadaný.

V kmenovém společenství, jednotlivci sdíleli ve skupině své schopnosti a každý nabízel svoji schopnost v určité speciální oblasti výměnou za to, že o něj bylo postaráno. Dar každého jednotlivce společenství byl oceňován bez ohledu na to, jak malý nebo nevýznamný se zdál a výměnou za něj byl každý nakrmen, oblečen, měl střechu nad hlavou a byl milován. V současné sociální struktuře (kdy jsme se vzdali kmenových zvyklostí), jednotlivci, kteří nemají talent se o sebe postarat jsou zanecháni bez domova, hladoví a chudí. Jiní, kteří jsou mimořádně nadaní, hromadí své dary, což vede k polarizované zkušenosti lakoty a bohatství.

Všechny stávající sociální problémy se vztahují na vibrační rozpad do sedmi podvibrací, ve kterých v současnosti civilizovaní lidé operují. Zkušenost života pouze v jednom ze sedmi paprsků je důsledek dvou řetězců DNA, což omezuje schopnosti. Ztělesnění dvanácti řetězců  DNA v lidské tělesné formě umožňuje jednotlivci obsáhnout všech sedm paprsků a to má za následek zkušenost být schopen dělat cokoliv, a nebýt omezený. Ten kdo ztělesnil všech sedm paprsků (vibruje v nepodmíněné lásce) může jakýkoliv projev zrodit (1. paprsek), dát projektu strukturu (2. paprsek), předat projektu moudrost (3. paprsek), předat projektu harmonii (4. paprsek), dát do projektu vášeň a tvořivost (5.paprsek), dát do projektu vizi (6. paprsek), a dát do projektu vědomosti (7. paprsek). Mohou dělat cokoliv a tím se zbaví veškerého strachu.

Proces návratu ke dvanácti řetězcům DNA v současné lidské tělesné formě je znám pod pojmem Vzestup. Vzestup je proces, kdy jedinec postupně po kouscích zvyšuje své vibrace, pokud neobsáhne všech sedm paprsků, aby vibroval v nepodmíněné lásce. Při tomto procesu se připojuje dalších deset řetězců DNA v systému těla a mozku. Jak jedinec postupně navyšuje své vibrace (a zapojují se nové řetězce DNA), vzory chování založené na strachu a víře jsou opouštěny aby mohly být nahrazeny zkušeností radosti, tvořivosti a sebevyjádření.

Ztělesnění dvanácti řetězců DNA se přirovnává k dosažení stavu “Krista”.  Mnoho metafyziků mluví o návratu “Krista”.  Návrat “Krista” je a bude v tělesných formách těch, kteří ztělesní novou genetickou strukturu. Muž, který byl znám jako Ježíš, pocházel z rodové linie Essenských, kteří uchovali dvanáct řetězců DNA z období před původním  “Pádem”.  Jednotlivci kteří ztělesní dvanáct řetězců DNA neboli dosáhnou vědomí “Krista” se dostanou za některá omezení v lidské tělesné formě. Tím že se dostanou za omezení, též se zbaví strachu. Jakmile celé lidstvo ztělesní novou genetickou strukturu, civilizace se postupně restrukturalizuje na základě nepodmíněné lásky.


Dosáhnout vědomí  “Krista” je pouze první krok k tomu, stát se “Nejvyšším správcem Vibrací”na Zemi. Dosažením stavu  “Krista” začne ztělesnění udržovat  8. paprsek nepodmíněné lásky, který podporuje Matku Zemi. Delfíni a velryby však udržují ještě vyšší vibrace. Společenství delfínů a velryb sjednotilo ve svých tělesných formách celkem osmnáct paprsků a ztělesňují tak stav  “Bezpodmínečného Přijetí”.


Mnoho z těch, kteří ztělesní stav  “Krista”, půjdou ve svém vývoji ještě o krok dál a dosáhnou stavu “Nejvyššího správce Vibrací” a ztělesní všech osmnáct paprsků. Aby toho dosáhli, musí ve svém těle docílit zapojení dalších 37 řetězců DNA, což dohromady činí 48 řetězců DNA. Tato nová DNA s sebou přináší kompletní změnu buněčné struktury lidské tělesné formy.


Tento proces buněčné transformace není nic nového. V pyramidách starověkého Egypta iniciáti postupně navyšovali své vibrace až ztělesnili v průběhu mnoha let osmnáct paprsků nebo více. To mělo za následek buněčnou přeměnu jejich těl na takzvanou  “krystalickou” strukturu. Konečným cílem zasvěcenců ve starověkém Egyptě bylo překonání smrti a odejít do další dimenze i se svým tělem. Aby se toho dalo dosáhnout, byla buněčná restrukturalizace na “krystalickou” formu nezbytností.


Krystalická buňka má buněčnou stěnu tvořenou z lipidů , t.j., z tělesného tuku. Tělesný tuk je schopen udržet vyšší vibrace. Mnoho lidí provozujících channeling "kanálů" a léčitelů se diví že přibývají na váze když provozují léčitelství. Je to jednoduše proto, že tělesný tuk je pro ně potřeba, aby udrželi vibrace nezbytné pro komunikaci jako "kanál" nebo pro léčení. Při krystalické přeměně se tělesný tuk rovnoměrně rozděluje kolem každé buňky v lidském těle. To umožňuje celému tělu aby pracovalo jako ladící anténa neboť celá fyzická struktura může udržovat novou vibraci.


Krystalická buňka neumírá, ale celá se obnovuje. Ve stávající formě se buňky neustále vyměňují a umírající buňky vytvářejí povlak na žilních stěnách a ve střevním traktu. Tento povlak vede k tvrdnutí tepen a v konečném procesu ke stárnutí a smrti. Proces krystalické přeměny vede k nestárnoucí tělesné formě která má schopnost překonat smrt.


Krystalická buňka má schopnost v případě potřeby rozpustit buněčnou stěnu a znovu ji zrekonstruovat. O mnoha starých šamanech a šamankách se povídalo, že se umí proměnit do jiné tělesné formy. Krystalická tělesná forma umožňuje takovéto transcendentální schopnosti jako je změna tělesné formy, teleportace a cestování mezi dimenzemi. To bude zase opět možné.


Ztělesněním stavu “Nejvyššího správce Vibrací” a dosažením krystalické formy, dosáhnete stavu nepodmíněného přijetí všech životních forem, všech lidí, všech národů, všech druhů, všech bytostí, fyzických i nefyzických. Touto životní zkušeností se život stane radostný a bohatý. Těm, kteří nyní podstupují tento proces děkujeme za oddanost jejich cestě duševního rozvoje.


Do příštího setkání každému z vás posíláme požehnání na vaší cestě. Namaste.

 

Zdroj: Duchovní škola vzestupu