Nové zasvätenia zo starobylého Egypta

Kozmická hierarchia cez Karen Danrich


12.12.1997

 

My, Kozmická hierarchia by sme radi trochu osvetlili nasledovnú vlnu zasvätení, do ktorých sa mnohí z vás budú púšťať v roku 1988 a nesčíselné množstvá ďalších ich podstúpia v nasledujúcich desaťročiach. Mnohí z metafyzickej komunity prinášajú informácie o genetických a bunečných zmenách stojacich pred ľudstvom, ale o aké zmeny presne ide? Našim želaním je ísť hlbšie a osvetliť tento problém tým, ktorí podstúpia tento transformačný proces v blízkej budúcnosti.

Po takmer 10 000 rokov boli spoločenstvá delfínov a veľrýb jedinými "Najvyššími správcami vibrácií" na Zemi. Najvyšší správca vibrácií je bytosť, ktorá sa podieľa na udržiavaní frekvencie Zeme spolu s tými duchmi, alebo dušami, ktoré sú na našej planéte. Pre tých, ktorí to nevedia, delfíny a veľryby sú plne vedomé bytosti, ktoré nevedia čo je to oddelenie od Boha, dorozumievajú sa telepaticky, komunikujú s Majstrami Duchovnej hierarchie a žijú v stave blaženosti. Vo svojej radosti si udržiavajú vysokú vibráciu a tým, že to robia podporujú Matku Zem, aby si udržala svoju vibráciu.

Delfíny a veľryby boli pôvodne určené, aby udržiavali vibráciu " Bezpodmienečného uznania" v bytostiach, ktoré žijú vo vode. Planéta Zem nie je jedinou planétou s rozsiahlymi vodnými plochami a genetický systém delfínov a veľrýb pochádza z hviezdneho systému Síria, kde im podobné bytosti pomáhajú udržať frekvenciu Síria. Ľudstvo bolo tiež pôvodne určené udržiavať vibráciu bezpodmienečnej lásky a podobne ako spoločenstvá delfínov a veľrýb, podporovať vibráciu Zeme na súši. S "Pádom človeka" sa genetika ľudstva tak zdeformovala, že sa stratila vibrácia bezpodmienečného súhlasu a spolu s tým sa stratila aj naša schopnosť byť najvyšším správcom vibrácií.

V našom poslednom článku "Nadobudnutie stavu Krista" sme sa podrobne venovali energetickým zmenám, ktoré súvisia so stelesnením vibrácie "Bezpodmienečnej lásky". Vibráciou bezpodmienečnej lásky je Ôsmy lúč a má karmínovú, alebo ružovú farby. Pred "Pádom človeka" ľudstvo vibrovalo v Ôsmom lúči, alebo vyššie. Pri páde, ktorý bol podľa Univerzálnych záznamov dôsledkom atómovej katastrofy stokrát väčšej než v Hirošime, vibrácia ľudstva klesla z Ôsmeho, alebo vyššieho lúča do polámaných podvibrácií lúčov 1 až 7. Atómová energia navyše zmenila genetiku posledných 10 000 rokov ľudských dejín z dvanástich, alebo viacerých reťazcov DNA, na obvyklé dva reťazce. Pri dosiahnutí stavu "Krista" (známeho tiež ako proces Kozmického vzostupu), je vždy trochu pozdvihnutá vibrácia stelesnenia tak, že lúče 1 až 7 sa vnútorne zjednotia, čo umožní stelesneniu rezonovať v Ôsmom lúči bezpodmienečnej lásky. Pri tom je stelesnených ďalších desať reťazcov DNA.

Týchto ďalších desať reťazcov DNA pochádza z civilizácie Síria. Hviezda Sírius obsahuje humanoidnú formu v piatej dimenzii. V poslednom desaťročí sa vyskytlo veľa pokusov pomiešať genetický materiál z množstva plne vedomých rás s ľudskou formou. Väčšina iného genetického materiálu neuspela; avšak uspela genetika Síria, ktorá je našej genetike najbližšia.

Stať sa "Pokrsteným" (alebo stelesniť Ôsmy lúč bezpodmienečnej lásky) je iba prvým krokom k "Najvyššiemu strážcovi vibrácií" Zeme. Pri nadobudnutí stavu " Krista" začína stelesnenie držať Ôsmy lúč a začína podporovať vibráciu Matky zeme. Spoločenstvo delfínov a veľrýb udržiava ešte vyššiu vibráciu. Spoločenstvá delfínov a veľrýb zjednotili v svojom stelesnení celkovo osemnásť lúčov a stelesňujú stav "Bezpodmienečného uznania".

Na to, aby bolo ľudské stelesnenie pozdvihnuté z vibrácie Bezpodmienečnej lásky (alebo Ôsmeho lúča) k vibrácii Bezpodmienečného uznania, stelesňujúc tak 18 lúčov, je nutných ďalších 36 reťazcov DNA, takže celkovo je stelesnených 48 reťazcov DNA. Táto informácia o DNA je taktiež odvodená z civilizácie Síria a doposiaľ bola úspešne zmiešaná s ľudskou formou v 200 prípadoch. Náš kanál je chodiacim príkladom zmiešania DNA zo Síria a ľudskej DNA.

Zmiešanie DNA zo Síria s ľudskou formou nesie so sebou úplnú bunečnú prestavbu celého stelesnenia. Táto bunečná prestavba sa nazýva nadobudnutie "kryštalickej" formy. Náš kanál má obmedzené lekárske znalosti, ale my sa pokúsime poskytnúť prehľad toho ako sa "kryštalická" forma líši od vašej terajšej ľudskej bunečnej štruktúry. Vedecká a lekárska komunita budúcnosti v nasledujúcich rokoch tieto zmeny podrobne zdokumentuje.

Kryštalická bunka má bunečnú stenu, ktorá je vytvorená z lipidnej pasty, t.j. telesného tuku. Telesný tuk udržiava vyššiu vibráciu. Mnohí channelujúci a liečitelia sa divia prečo sa zvýši ich hmotnosť keď vykonávajú liečiteľskú dráhu. Je to prosto preto, že telesný tuk je potrebný na udržiavanie vibrácií nutných k channelingu, alebo liečeniu. Mnohí z vás takisto súhlasili s ukotvovaním mriežok svetla v oblastiach kde žijete. Ukotvenie týchto mriežok si žiada, aby telesný tuk udržiaval energiu. Ľudská civilizácia je zamilovaná do stavu byť "chudý" a myslí si, že "byť chudý znamená byť zdravý". Radi by sme umožmili našim čitateľom získať novú perspektívu. Telesný tuk slúži láskyplnému účelu, keďže stelesneniam umožňuje pomáhať Matke zemi v udržiavaní jej vibrácie.

Pri nadobudnutí kryštalickej formy je telesný tuk rovnomerne rozložený okolo každej bunky v stelesnení. To umožňuje celému telu pôsobiť ako ladička na udržanie novej vibrácie. To robí tiež zbytočnými dodatočné vrstvy tuku, ktoré sa nachádzajú pod kožou. Po dovŕšení svojej kryštalickej premeny zistil náš kanál, že na zachovanie vibrácie jej stačia tri percentá telesného tuku rozptýleného pod kožou.

Kryštalická bunka je priepustná a umožňuje ľahšiu medzibunečnú komunikáciu. V súčasnej ľudskej forme je komunikácia medzi bunkami zabezpečená prostredníctvom "osmózy" (osmóza = miešanie, alebo prelievanie kvapalín, alebo plynov) a molekuly prechádzajú pomedzi molekuly bunečnej steny do samotnej bunky. V kryštalickej bunke sa bunečné steny môžu rozpustiť a prestavať podľa potreby. V dejinách pôvodných obyvateľov Ameriky sa vraví o medicinmanoch a medicinmankách, ktorí boli obdarení schopnosťou zmeniť svoju podobu, alebo sa transfigurovať. Kryštalická forma dovoľuje, aby sa v ľudskom živote stali možnými také dary ako je transfigurácia a zmena podoby. Kryštalická bunečná štruktúra tiež umožňuje celému ľudskému organizmu pôsobiť skôr ako celistvá zjednotená štruktúra než ako mnohobunečný organizmus. Zjednotená štruktúra je nutnou podmienkou pre transfiguráciu, interdimenzionálne cestovanie, alebo teleportáciu z jedného miesta na iné miesto na povrchu zemegule.

Kryštalická bunka nezomiera, ale sa skôr sama regeneruje. Vo vašom súčasnom tele, sa bunky sústavne nahradzujú. Sústavné zomieranie buniek zanáša artérie a črevný trakt, čo vedie k tvrdnutiu artérií, chorobám a smrti. Kryštalická forma vedie ku skúsenosti nesmrteľnosti a nekonečného bytia.

Baktérie a vírusy majú v kryštalickej štruktúre iný účel. Každý vírus, alebo baktéria má konkrétnu úlohu na zdraví a pohode kryštalickej formy. Náš kanál zažil počas procesu svojej konverzie prepuknutie množstva vírusov, ktoré vypukli v podobe koprivky, zápalu priedušiek, hnačky a prechodného znovuobjavenia sa istého problému s imunitou, ktorý kedysi prežila. Vírusy sa zvyknú skrývať v telesných bunkách. V prípade nášho kanála sa všetky vírusy znovu objavili preto, aby boli prevedené k novému účelu, či dvojníkovi. Náš kanál sa napríklad naučil, že vírus herpesu v jej tele získal dvojníka za účelom medzibunečnej komunikácie v kryštalickej štruktúre. O túto informáciu sa delíme s tými, ktorí môžu pochopiť, že nepohoda počas procesu konverzie je len dočasná a že vedie k bytiu bez chorôb.

Nakoniec, nervový systém v kryštalickej forme funguje na melatonín. Naše súčasné ľudské telo využíva epinefrin a norepinefrin na chemický prenos informácií v nervovom systéme. Epinefrin a norepinefrin vyvolávajú pocit strachu. Kryštalický nervový systém nie je schopný prežívať pocit strachu. V prípade nášho kanála to viedlo k pocitu pokoja a mieru aký predtým nikdy v svojom živote nezažila.

Egyptské pyramídy boli v minulosti využívané duchovnými zasvätencami na postupné zvyšovanie vibrácií ľudského tela, za účelom prestúpenia smrti. Počas tohoto procesu sa stelesnenie premenilo na " kryštalické". Bolo na to potrebných dvadsať, alebo aj viac rokov. S dostupnosťou energie fotónového pásu v sektore Vesmíru, ktorým slnečný systém Zeme prechádza, je dnes možné aby ktokoľvek kto je oddaný duchovnej ceste, podstúpil proces nadobudnutia kryštalickej formy v priebehu jedného roka. Človek musí predovšetkým nadobudnúť stav "Krista", alebo zavŕšiť svoj Kozmický vzostup. Nehodláme opakovať čo bolo napísané v našom predchádzajúcom článku, ale odporúčame aby si zasvätenci vyhľadali tieto informácie, ak tak už nespravili. Potom sa musí dotyčný vnútorne zaviazať prijať ďalšiu vlnu zasvätení a požiadať o kryštalickú konverziu v modlitbe, alebo meditácii.

Informácie, ktoré súvisia s kryštalickou premenou nie sú nové. Sú to starobylé informácie, ktoré boli ukryté v "Hale záznamov" Veľkej pyramídy v Egypte pred asi 11 000 rokmi. V júli 1997 dvanásť jednotlivcov, ktorí spolu s naším kanálom boli dušami zainteresovanými na uzamknutí haly záznamov v predchádzajúcich inkarnáciách v Egypte, sa znovu zišli pri znovuotvorení záznamov a preniesli informácie do Záznamov akaše Zeme. Záznamy akaše Zeme sú energetickou knižnicou Zeme a jej operačným systémom. V júli 1997 bola pripravená prvá vlna 200 zasvätencov pustiť sa do týchto nových zasvätení a tieto informácie boli potrebné kvôli uľahčeniu ich vývoja.

Ľudstvo nie je jediným stvorením na Zemi, ktoré sa podrobí transformácii na kryštalickú formu. Živočíšna, rastlinná a minerálna ríša sa tiež majú vyvinúť do tejto novej formy. To umožní, aby sa vyplnila predpoveď, že "Lev a baránok budú ležať vedľa seba". Kryštalická forma si nevyžaduje jesť jedlo pre udržanie sa pri živote. Živočíšna ríša, aj ľudstvo, bude jedného dňa všetku životnú silu nutnú pre život získavať dýchaním. Nedôjde k tomu v bezprostrednej budúcnosti, ale je to súčasť osudu Zeme. Predpokladá sa, že sa to uskutoční do roku 2 500.

V ľudskom tele sa v súčasnosti nachádzajú dva reťazce z kryštalickej genetiky, ktorých úlohou je pôsobiť ako katalyzátor pri duchovnom vývoji zasvätenca. Jeden reťazec je určený hlavne pre liečiteľov, kanály a učiteľov, ktorí potrebujú, aby ich stelesnením prechádzali vysoké vibrácie a aby udržiavali energiu pre veľkú skupinu ľudí. V prípade nášho kanála spôsobil tento reťazec, po zmiešaní novej genetiky s jej telom, rast tela. Narástla o 12 až 13 cm, zväčšili sa jej kosti, narástli jej chodidlá a hrudný kôš sa jej zväčšil o jednu tretinu. Zväčšenie hrudného koša je nevyhnutné kvôli zväčšenej bránici, ktorá jej dovoľuje zvýšiť kapacitu pľúc o 300 percent. Náš kanál má skúsenosť, že udržanie energie pre auditórium ľudí, si vyžaduje veľa "Chi", alebo životnej sily. Keď poriada workshop, spáli 2 500 až 3 000 kalórií za hodinu len kvôli udržaniu vibrácií v miestnosti. Takéto množstvo kalórií by nebolo možné získať jedlom a tak jej zvýšená kapacita pľúc umožňuje pritiahnuť " Chi" dýchaním.

Druhý reťazec nespôsobuje žiadne zmeny telesných rozmerov, avšak zasvätencovi umožňuje nadobudnúť bez námahy nové informácie. Tento reťazec umožní zasvätencom vyššej úrovne priviesť nové informácie zahaľujúce techniku zajtrajška. Táto technika zrealizuje všetky nástroje nutné pre liečbu našich tiel a našej planéty. Obdržaný genetický reťazec bude závisieť na duševnom účele a terajších genetických predpokladoch a vlohách súčasného zasvätencovho stelesnenia.

Predpokladá sa, že 75 percent zasvätencov z radov žien obdrží prvý genetický reťazec, ktorý spôsobí zväčšenie kostí a 75 percent zasvätencov z radov mužov získa druhý reťazec. Pôvodné modely mužského a ženského tela mali rovnakú veľkosť a hmotnosť. Menšie rozmery ženského tela sú výsledkom skreslenia pôvodného modelu a je odrazom nedostatku ocenenia ženskej energie. Keď sa tieto nové genetické reťazce spoja s ľudským telom, spôsobia vyrovnanie rozmerov tiel, sily a schopností medzi mužským a ženským pohlavím.

Mužské a ženské telá boli v pôvodnom modeli navrhnuté s polaritou vlôh. Boli tiež navrhnuté tak, že sa muži a ženy museli naučiť spolupracovať a deliť sa o svoje vlohy. Ženy boli geneticky predurčené byť jasnovidcami a - keďže vidia budúcnosť - sú majstrami v riadení tvorenia. Ženské telo bolo taktiež predurčené udržiavať vyššiu vibráciu, čo je dôvod prečo sa ženy tak dobre hodia na liečenie a channeling. Mužské telo bolo predurčené byť nadaným v kratšom pohľade do budúcnosti. To spôsobuje, že mužské telo si dá rady s detailami a budovaním reality. Preto sú muži často veľmi nadaní vo výskume nových informácií a konštruovaní novej techniky. Neplatí to absolútne, ale v každom prípade sú muži a ženy predurčení byť odlišní a spájať svoje rozdiely vo fungujúcej spolupráci vlôh.

Dobrý príklad toho ako je možné spojiť vlohy pri spolupráci, sa dá vidieť v hviezdnom systéme Síria. Na Síriu sú ženskí aj mužskí jasnovidci, ktorí sa naučili spolupracovať. Žena - jasnovidec, vidí dlhodobý obraz budúcnosti a muž - jasnovidec, vidí krátkodobejšiu víziu krokov nevyhnutných pre vytvorenie tejto budúcnosti. Títo dvaja sa naučili pracovať ruka v ruke, aby uskutočnili akýkoľvek projekt, ktorého sa zúčastňujú.

Súčasné nepríjemnosti na našej planéte sú výsledkom podhodnocovania jasnovidných vlôh ženstva a nadhodnocovania mužských rysov organizmu. Naše vedenie doslova otravuje našu planétu nečistotami, kvôli nedostatku pochopenia toho ako ovplyvní zajtrajšok to čo robia dnes. Podhodnotenie ženských energií viedlo na planéte k chudobe a hladu. Lebo podhodnotením istých častí obyvateľstva naša spoločnosť ospravedlňuje hladovanie, pretože niektorí jednotlivci sú menej hodnotní. Naopak, nadhodnotenie mužských energií viedlo k nenásytnosti. Lebo nadhodnocovaním inej časti obyvateľstva ospravedlňujeme hromadenie bohatstva, pretože niektorí jednotlivci sú hodnotnejší.

Naše súčasné spoločenské problémy zaniknú keď ľudstvo stelesnení novú genetiku a pôvodný model pre ženské a mužské telo. Nová genetika zavedie rovnováhu medzi vnútornou mužskosťou a ženskosťou, čo privodí pochopenie, že všetci ľudia na Zemi majú cenu. Časom to zavedie rovnováhu do rozdeľovania zdrojov na celej planéte. Nakoniec, vojna medzi národmi je odrazom antagonizmu vo vzťahoch medzi mužmi a ženami. Keď sa muži a ženy naučia žiť vo vzájomnej harmónii a navzájom dopĺňať svoje schopnosti, tak rovnako učinia aj národy nášho sveta.

Čo nás privádza k jadru problému ľudskej genetiky. Všetky problémy na Zemi sú dôsledkom skreslenia našej genetiky. Nemá zmysel odsudzovať duše v ľudskom tele, pretože vďaka obmedzenej genetike sú schopné chovať sa k sebe navzájom v obmedzených možnostiach, bez ohľadu na to aký vynikajúci Majster sa môže skrývať za danou inkarnáciou. Keď sa odstráni genetické obmedzenie, ľudský život sa vráti do stavu, v ktorom mal vždy byť, to jest do mieru, radosti, láske a štedrosti ku všetkým.

Proces stávania sa "Najvyšším strážcom vibrácií" a stelesnenie kryštalickej formy má mnoho krokov. Spolu s prestavbou buniek sa zmení aj energetické pole stelesnenia. Nasleduje podrobný popis týchto zmien. Čísla zasvätení zodpovedajú počtu stelesnených reťazcov DNA. Tieto čísla zasvätení sa možno nezhodujú so žiadnym iným materiálom napísaným na túto tému. Pochopte prosím, že informácie nevyhnutné k nadobudnutiu kryštalického stavu na zemi boli 11 000 rokov pod zámkom. Dokonca i tí, ktorí si mohli spomenúť na zasvätenia v pyramídach počas minulých inkarnácií, nedokázali získať prístup ku všetkým podrobnostiam. Dôvodom je to, že informácie jednoducho neboli prístupné k nahliadnutiu.

Mnohí z vás sa možno divia prečo boli tieto informácie dané pod zámok. Kňazi a kňažné zodpovedné za vedenie duchovného vývoja v pyramídach starobylého Egypta odhalili významný všeobecný problém, ktorý nedokázali napraviť. Podľa Vesmírnych záznamov existuje " trhlina" medzi naším trojdimenzionálnym vesmírom a susedným vesmírom v piatej dimenzii. Príčinou tejto "trhliny" je jedna z mnohých atómových vojen, ktorú viedli iné civilizácie v realite tretej a piatej dimenzie. "Trhlina" spôsobila nasatie susediacich bytostí z piatej dimenzie do našej trojdimenzionálnej reality. Ľudia sú multidimenzionálni. Tieto bytosti (ktoré nezaplavili len Zem, ale všetky planéty tretej dimenzie) sa spojili s ľudskými telami, čo spôsobilo veľa problémov. Tieto bytosti neboli určené pre splynutie s ľudským telom a zapríčinili pokles vibrácií ľudského tela. Zapríčinili tiež to, že ľudia dostávali choroby, keďže ich splynutie vytvorilo energetické bloky, ktoré sa v ich telách predtým nevyskytovali. Výsledkom bolo to, že zasvätenci, ktorí podstupovali záverečné zasvätenie v pyramídach zomreli, namiesto toho aby prestúpili smrť a vystúpili do piatej dimenzie.

Duchovné vedenie tej doby si uvedomilo, že zasvätenia musia prestať, pokým sa nenájde riešenie tohoto problému. Toto riešenie bolo nájdené a napravené v novej genetickej informácii vybranej zo sírianského tela, ktorá ak je využitá, zabraňuje teraz týmto bytostiam spájať sa s kryštalickou formou tu na Zemi. Tieto bytosti, ktoré sa taktiež neboli schopné vyvíjať a ktoré boli vytrhnuté z ich prirodzeného prostredia, budú navrátené do svojho Vesmíru po oprave interdimenzionálnej trhliny v primeranej dobe vývoja v tretej dimenzii. Keďže Zem vzostupuje, opustia aj našu planétu. Naša vibrácia piatej dimenzie už nebude pre ich prítomnosť vhodná.

Interdimenzionálna trhlina a bytosti, ktoré splynuli s ľudským telom, spôsobili definitívny pád Atlantídy a "Pád Človeka".Pád človeka bol nevyhnutný a mal vyriešiť väčší všeobecný problém. Pokračujúce vojny medzi galaxiami tretej a piatej dimenzie spôsobili vytvorenie strašidelného množstva "čiernych dier". Každá čierna diera je zničená planéta, hviezda, alebo galaxia. Čierne diery, ako zistili vedci, sú invertovanými, alebo zrútenými energetickými systémami, ktoré vťahujú do seba všetko čo sa k nim priblíži, vrátane svetla a životnej sily. Čierne diery obsahujú 42 percent celkovej hmoty vesmíru tretej dimenzie. Ak hmotnosť čiernych dier prekročí 50 percent hmotnosti celého vesmíru, môže to ohroziť vibráciu celého vesmíru, ženúc ho ešte viac dolu, do hmoty tak, že by už nebolo možné tento vývoj zvrátiť.

Melchizedekov rád, ktorý je strážcom okultného poznania tohoto vesmíru rozhodol, že deštrukcia sa musí zastaviť. Vývoj a deštrukcia sú opačnými polaritami tej istej energetickej sily. Vývoj a deštrukcia musia mať rovnaké tempo, aby sa udržala v rovnnováhe energia vesmíru. Ak sa zastaví vývoj, musí sa tak stať aj s deštrukciou. Pád človeka bol uzákonený členmi Melchizedekovho rádu, aby sa zastavil vývoj, čím by sa zastavilo ničenie, pokým sa nenájde riešenie na vyliečenie celého vesmíru. Súčasťou takéhoto riešenia sú súčasné genetické zmeny, ktoré sú teraz dostupné zasvätencom vo vyšších úrovniach na celej zemeguli.

Mnohí z vás, ktorí ste teraz inkarnovaní na planéte nesú v sebe veľkú vinu a hanbu, lebo veríte tomu, že ste zapríčinili pád človeka. Je to vďaka skutočnosti, že sa stratil celý príbeh o tom prečo bol uzákonený pád. Pri terajšom pochopení vesmírneho účelu, ktorému pád poslúžil žiadame, aby tí z vás, ktorí si nesú vinu a hanbu, odpustili sebe samým, keďže ste v skutočnosti slúžili veľmi vysokému cieľu.

V ďalšej časti tohoto článku je naším úmyslom vysvetliť podrobnosti nadobudnutia stavu Najvyššieho strážcu vibrácií, prípadne ďalších úrovní. Po nastúpení na cestu týchto zasvätení sa telo v krátkom čase zmení na kryštalické. Nasledujúca postupnosť je postupnosťou premeny, ktorú zakúsil náš kanál. Každé stelesnenie je trochu odlišné a preto každý zasvätenec môže prežívať trochu iný charakter premeny (konverzie). Po premene tela sa z neho uvoľnia určité molekuly a toxíny, ktoré už nie sú vhodné pre kryštalickú formu (telo). Nášmu kanálu pomáhali bahenné a slané kúpele, pri odstraňovaní týchto toxínov kožou, čo urýchľovalo proces jej vzostupu a pomáhalo zmierňovať jej telesnú bolesť.

egyp1Pri monitorovaní tých, ktorí sa podrobovali tomuto procesu premeny, približne polovica z počiatočných 200 testovaných prípadov, pociťovala telesnú bolesť istej úrovne. Je dôležité, aby zasvätenci pochopili, že to je dočasný problém a ak je to potrebné, aby si pomáhali liečivými rastlinami, masážou, akupunktúrou, bahennými a slanými kúpeľmi. Radi by sme zdôraznili, že vaši praktickí lekári nemusia vôbec rozumieť procesu, ktorým v súčasnosti prechádzate.

Máme niekoľko zasvätencov, ktorí sa pokúsili nájsť pomoc u lekárskej obce, s dosť zaujímavými výsledkami. Jedna zasvätenkyňa navštívila svojho lekára preto, aby jej urobil EKG mozgu, pretože trpela závratmi. Po tom čo zničila tri prístroje na EKG vyšetrenie, bola poslaná domov bez testovania. Ďalšia zasvätenkyňa navštívila lekára kvôli ultrazvukovému vyšetreniu maternice. Aj ona spôsobila zničenie počítača napojeného na ultrazvukový prístroj. Ďalšia zasvätenkyňa odišla do nemocnice s boleťou v hrudi, mysliac si, že má srdcový záchvat. Odobrali a vyšetrovali jej krv, ale lekári nič nezistili a chceli ju vyšetrovať ďalej. Ona však podpísala reverz a zavolala náš kanál na výklad. Tieto príklady vám uvádzame preto, aby ste pochopili, že tí z vás, ktorí sa púšťajú do týchto zasvätení, sa pohybujú za hranicami súčasného vedeckého poznania ľudského tela a odporúčame vám spoliehať sa na alternatívne zdroje zdravotnej pomoci.

 

 

ZASVÄTENIA 13 - 16:

PREKROČENIE STRACHU

egyp2Pri zasväteniach 13 až 16 sú transmutované všetky systémy viery založené na strachu. Každé presvedčenie založené na strachu je v podstate polarizované. Napríklad ak veríte tomu, že v istých oblastiach života ste lepší ako ostatní potom budete veriť, že v iných oblastiach života ste horší ako ostatní. Vyjasnia sa obe stránky každej viery a sú nahradené vierou, ktorá vedie ku strednej ceste t.j., že ste "rovní ostatným". Presvedčenia založené na strachu sú rôzne u každého genetického stelesnenia a preto sú jedinečné pre každú osobnú životnú históriu zasvätenca.

Na konci 16. zasvätenia sa stelesnia segmenty duše zasvätenca rezonujúce s Ôsmym a Deviatym lúčom. Každý z týchto segmentov duše má karmu z mnohých životov, ktorá sa musí vyčistiť.

Lúč 9 - Lúč Cti má zlatú a striebornú farbu a zasvätencovi umožňuje ctiť si všetko živé. Po stelesnení tejto vibrácie sa u zasvätenca riešia otázky cti a hanby.

Lúč 10 - Lúč Nádeje má pastelovo modrú a zelenú farbu a zasvätencovi umožňuje prejaviť božský plán. Po stelesnení tohoto lúča sa u zasvätenca riešia otázky súvisiace s nedostatkom nádeje, alebo neschopnosť dať najavo svoj duševný účel.

Po zostúpení segmentu duše Deviateho lúča, vytvorí sa nový čakrový systém, ktorý obsahuje jedenásť nových čakier, alebo systém 22 čakier. Nové i staré čakry (ktoré majú zmenenú podobu), sa javia skôr ako veľké disky, alebo CD disky, ktoré sa tiahnu celou šírkou aurického poľa a naraz sa otáčajú proti smeru hodinových ručičiek, podobne ako gramofón. Nový tvar čakry umožňuje každej čakre uchovávať oveľa viac informácií než predchádzajúce kužeľovité čakry.

Po zostúpení segmentu duše Desiateho lúča sa zväčšia rozmery svetelného tela. V pôvodnom svetelnom tele (ktoré sa podobá dvom proti sebe obráteným pyramídam (tvar viď na www stránke http://www.floweroflife.org), sa spodná i horná časť skladajú zo 4 stien a spolu je to osem stien. Zavŕšením 16. zasvätenia sa zdvojnásobí počet stien hornej i dolnej časti, to znamená spolu 16 stien a každá časť sa podobá drahokamu s ôsmimi stenami.

Zavŕšením 16. zasvätenia sa stelesnia DNA reťazce 13 až 16, čo má za následok premenu miechy, miechového moku a kostry na kryštalickú formu. V prípade nášho kanála to malo za následok značnú bolesť v samotnej chrbtici a svalové kŕče, kvôli nezhode vibrácií medzi chrbticou a svalmi. Zistila, že na upokojovanie nervového systému a uvoľňovanie svalových kŕčov jej pomáha Valeriána, Passiflora Incarnata (latinský názov) a Ľubovník. Počas procesu premeny jej pomáhal zachovať v rovnováhe endokrinný systém aj Vitex Agnus Castus (latinský názov).

 

ZASVÄTENIA 17 - 24:

PRESTÚPENIE OSOBNÝCH ARCHETYPOV

V tejto skupine zasvätení sú prestúpené archetypy osobnej úrovne. Archetypy sú polarizované, rovnako ako viera založená na strachu. Archetypy sú tie vibrácie, ktoré siahajú od viery založenej na strachu, vyčistenej pri zasväteniach 13 - 16. Nasleduje zoznam niektorých archetypov, ktoré odhalil náš kanál keď prechádzal touto časťou zasvätení:

 

Hrdina/Hrdinka

Pán/Sluha

Sudca/Odsúdený

Milovaný/Neopätovaná láska

Rodič/Dieťa

Tučný/Chudý

Krásny/Škaredý

Učiteľ/Žiak

Darca/Obdarovaný

Využitý/Užívajúci

Mudrc/Hlupák

Dokonalá žena/Dokonalý muž

Bohatstvo/Chudoba

Priateľ/Nepriateľ

     

Archetypy sú po transmutácii nahradené novým archetypom, ktorý rezonuje uprostred dvoch polarít. Počas tohoto segmentu zasvätenia, náš kanál zistil, že láska, ktorú pociťuje voči svojmu synovi nie je iná ako láska, ktorú cíti voči jej milovanému, alebo svojim žiakom, učiteľom, Majstrom, či rodičom, ale je skôr rovnakým vyjadrením toho istého citu. Archetypy a naučené lekcie budú jedinečné pre súkromný život, minulý život a skúsenosť duše každého zasvätenca.

Zostúpia segmenty duše, ktoré rezonujú v Lúčoch 11, 12 a usadia sa v stelesnení. Musí sa vyčistiť aj všetka karma súvisiaca s týmito segmentami duše.

Lúč 11 - Lúč Spojenia má zlatoružovú farbu a umožňuje spojenie vnútornej mužskosti a ženskosti do stavu božského zväzku. Po stelesnení tohoto lúča sa u zasvätenca riešia otázky súvisiace s nerovnováhou medzi vnútornou mužskosťou a ženskosťou.

Lúč 12 - Lúč Transcendencie má pastelovo fialovú farbu a umožňuje zasvätencovi stelesniť moc transmutovať všetky obmedzenia. Po stelesnení tohoto lúča sa u zasvätenca riešia otázky súvisiace s obmedzením.

Po stelesnení jedenásteho lúča sa mentálne, emocionálne a éterické telá zjednotia so svetelným telom. Emocionálne telo je ekvivalentné tomu čo zostalo z negatívneho ega, alebo vnútornej ženskosti založenej na strachu. Rozdrobenie emocionálneho tela vyústilo do pocitu osamelosti, ktorý u ľudstva prevláda. Po zjednotení emocionálneho tela sa prestúpi tento pocit osamelosti. Mentálne telo je ekvivalentné tomu čo zostalo z ega, alebo z vnútornej mužskosti založenej na strachu. Rozdrobenie mentálneho tela vyústilo do potreby súťažiť s ostatnými. Po zjednotení mentálneho tela sa prestúpi potreba súťažiť. Rozdrobené éterické telo je u ľudstva príčinou strachu zo smrti. Po zjednotení éterického tela bude prestúpený strach zo smrti.

Stelesnením 12 lúča sa rozšíri svetelné telo tak, že má 12 stien hore a 12 stien dole, čiže spolu 24 stien. Aurické pole zasvätenca 24. úrovne obsiahne Spojené štáty. Po dokončení tohoto segmentu zasvätení sa svaly aj spojovacie väzivé zmenia na kryštalické. A tak sa v zasvätencovom tele zapoja reťazce DNA 17 až 24.

 

 

ZASVÄTENIA 25 - 36:

PRESTÚPENIE SKUPINOVÝCH ARCHETYPOV

egyp3Skupinovými archetypmi sú tie archetypy, ktoré ovládajú vzťahy medzi dvomi, alebo viacerými ľuďmi. Príkladmi skupinových archetypov sú archetypy pre manželstvo, rodinu, priateľstvo, milencov, nepriateľov, školu a prácu. Tieto archetypy (ktoré sú založené na stave a na karme) sú vyjasnené, keď človek stelesní tento ďalší segment zasvätení a sú nahradené archetypmi súvisiacimi so skupinovými vzťahmi založenými na bezpodmienečnej láske. V istom zmysle slova zasvätenec stelesňuje nový operačný systém pre skupinové modely. Tieto archetypy budú pre každého zasvätenca iné, v závislosti na priebehu osobného života, genetickej karmy a karmy zviazanej s dušou. Náš kanál spozoroval, že počas týchto zasvätení vyplávali na povrch za účelom spracovania všetky negatívne skúsenosti so skupinami, ktoré mala počas jej života.

Po dokončení 36. zasvätenia sú stelesnené segmenty duše rezonujúce v Lúčoch 13, 14 a 15. S prijatím týchto segmentov duše musí byť vyčistená všetka karma, ktorá má s nimi súvis.

Lúč 13 - Lúč Harmónie má pastelovo tyrkysovú farbu a umožňuje človeku žiť v súčasnej chvíli, bez zamestnávania sa tým čo bolo v minulosti, alebo čo bude v budúcnosti. Počas stelesňovania 13. lúča sa u zasvätenca riešia otázky súvisiace s potrebou snívať o budúcnosti, alebo spomínanie na minulosť.

Lúč 14 - Lúč Realizácie má opálovo bielu farbu a umožňuje človeku spolutvoriť s Bohom božský plán. Počas stelesňovania 14. lúča sa riešia problémy súvisiace s tým ako zasvätenec tvoril v závislosti na ostatných, alebo na skupinách a zbavuje sa týchto problémov.

Lúč 15 - Lúč Jasnosti má zlatobielu farbu a umožňuje človeku jasne vidieť svoj duševný účel a smerovanie. Počas stelesňovania 15. lúča sa prepúšťajú všetky predstavy, ktoré nie sú zlúčiteľné s duševným účelom človeka, alebo s Božským plánom.

Stelesnením Lúčov 13 a 14 zostúpi ďalších 11 čakier. To znamená, že celkový počet čakier je 33. Tieto nové čakry sú rozložené rovnomerne od prvej až po stoštyridsiatu štvrtú dimenziu nášho stvorenia. Stelesnením Lúča 15 sa svetelné telo ešte viac zväčší a má osemnásť stien na hornej časti a osemnásť stien na spodnej časti, t.j. celkovo 36 stien. Zavŕšením 36. zasvätenia obsiahne aurické pole rozlohu Severnej ameriky. Počas tejto časti zasvätení sa nášmu kanálu premenila na kryštalickú formu pečeň, obličky, slezina a zažívací trakt. Počas tohoto procesu sa v jej tele zapojili reťazce DNA 25 až 36.

 

ZASVÄTENIA 37 - 48:

PRESTÚPENIE PLANETÁRNYCH ARCHETYPOV – "NAJVYŠŠÍ STRÁŽCA VIBRÁCIÍ"

Planetárnymi archetypmi sú archetypy ovládajúce celkové vedomie nášho sveta. Planetárne archetypy môžeme rozdeliť na tri rôzne kategórie: archetypy ovládajúce oblasť v ktorej človek žije, archetypy ovládajúce národ v ktorom sa človek narodil a archetypy, ktoré sa týkajú každého a všetkých národov na celej zemeguli. Niektoré z archetypov, ktoré náš kanál vyjasnil zahŕňali archetypy súvisiace so vzdelávaním, medicínou, IRS, bankovým systémom, armádou, náboženstvom a médiami. Každý zasvätenec prežije trochu odlišnú variantu planetárnych archetypov a to vďaka svojej jedinečnej genetickej a životnej histórii. Keď sa dokončí toto zasvätenie, zasvätenec v istom zmysle slova prijíma celkom nový operačný systém pre civilizáciu na Zemi, založenú na bezpodmienečnej láske.

Stelesnením 48. zasvätenia sa vo vnútri tela zjednotia segmenty duše od 16. 17. a 18. lúča. Musí sa vyčistiť aj všetka karma súvisiaca s týmito segmentami duše.

Lúč 16 - Lúč Jednoduchosti má pastelovo oranžovú farbu a umožňuje človeku zjednodušiť vonkajšok tak, že jeho život riadi vnútorná realita. Keď zasvätenec stelesní tento lúč, odstránia sa všetky skupinové, národné a planetárne vplyvy na riadenie zasvätenca. Vedie ho len jeho vnútorné vedenie.

Lúč 17 - Lúč Pravdy je strieborno biely a umožňuje človeku spoznať svoju vlastnú pravdu a bezpodmienečne prijať všetky ostatné vyjadrenia pravdy. Stelesnením tohoto lúča, zasvätenec dospieva k poznaniu, že všetky vyjadrenia pravdy sú jedinečné a oprávnené, vrátane jeho vlastnej pravdy.

Lúč 18 - Lúč Bezpodmienečného uznania má jasnobielu farbu a uskutočňuje bezpodmienečné uznanie seba samého a všetkých ostatných. Stelesnením 18. lúča sa odstránia všetky planetárne vplyvy na duševný účel zasvätenca a jeho smer. Zasvätenec bezpodmienečne prijíma svoju vlastnú cestu aj cesty ostatných.

Po stelesnení Lúčov 16 a 17, zostúpi jedenásť nových čakier, to znamená, že celkový počet čakier je 44. Tieto nové čakry sú rozložené rovnomerne od prvej až po 360. dimenziu. Po stelsnení 18. lúča sa svetelné telo rozšíri na 24 stien v hornej časti a 24 stien v spodnej časti, to znamená celkovo 48 stien. Aurické pole zasvätenca 48. úrovne obsiahne oblasť Severnej aj Južnej Ameriky. Pri dokončení 48. zasvätenia sa v tele zapoja reťazce DNA 37 až 48. Počas tohoto procesu sa u nášho kanálu premenil na kryštalickú formu žalúdok, pažerák, pľúca, bránica a pankreas. Po dokončení 48. zasvätenia začína byť dotyčný považovaný za Najvyššieho strážcu vibrácií planéty Zem.

 

ZASVÄTENIA 49 - 60:

PRESTÚPENIE SOLÁRNYCH ARCHETYPOV

Nasledujúca vlna zasvätení 49 - 72 dovedie človeka v duchovnej evolúcii na úroveň zvedomenia, ktorá bola od dôb starobylého Egypta na Zemi veľmi zriedkavá. Títo jednotlivci sú našimi budúcimi duchovnými vodcami, ktorí prostredníctvom nadobudnutej vnútornej vyrovnanosti vydláždia cestu pre zvyšok ľudstva.

Solárnymi (slnečnými) archetypmi sú tie archetypy, ktoré ovládajú náš solárny systém a Astrológiu tak ako ju dnes poznáme. Astrologické vplyvy boli a sú založené na dualite a polarite. Pri prechode do piatej dimenzie dostane v ľudskom živote prednosť nový astrologický vplyv založený na bezpodmienečnej láske. Keď zasvätenec dokončí 60. zasvätenie, stelesní tieto nové astrologické vplyvy a starý systém, tak ako ho poznáme, sa už viac nebude uplatňovať. V istom zmysle slova zasvätenec stelesní celkom nový operačný systém nášho solárneho systému, založený na bezpodmienečnej láske. Nové stelesnené planetárne vplyvy sú nasledovné:

 

Merkúr

Vibrácia Bezpodmienečných ideí

Venuša

Vibrácia Bezpodmienečnej lásky

Zem

Vibrácia Bezpodmienečnej vlády

Mesiac

Zosilňuje vibráciu planéty Zem

Mars

Vibrácia Bezpodmienečného toku

Neptún

Vibrácia Bezpodmienečnej vízie

Saturn

Vibrácia Bezpodmienečnej spolupráce

Jupiter

Vibrácia Bezpodmienečnej štedrosti

Urán

Vibrácia Bezpodmienečnej tvorivosti

Pluto

Vibrácia Bezpodmienečnej transcendencie

Niburi

Vibrácia Bezpodmienečného uznania

Slnko

Vibrácia Bezpodmienečnej životnej sily

   

Jestvuje ďalšia planéta, ktorá má byť ešte len pridaná do nášho terajšieho astrologického systému, ale je zaznamenaná v našich súčasných modeloch solárnych archetypov. Náš kanál nazval túto planétu Niburi. Niburi (ktorá v modeli pravidiel založených na strachu ovláda celkové nevedomie) má dobu obehu okolo Slnka 3 600 rokov a je najvzdialenejšou planétou. Astrológovia zajtrajška budú počítať s vplyvom tejto planéty na naše budúce životy. Okrem Niburi existuje ďalší archetypický model pre ďalšiu planétu, ktorá bola zničená pred zhruba tromi miliardami rokov a v súčasnosti sa nachádza v Mliečnej ceste. Jeden z najväčších úlomkov z tejto planéty sa nazýva Chiron, ktorý má určitý vplyv na súčasné astrologické interpretácie, ale v žiadnom prípade nie taký ako keby bola planéta neporušená. Dokončením 60. zasvätenia zasvätenec stelesňuje 19. lúč.

Lúč 19 - Lúč Bezpodmienečného odpustenia má bledú ružovobielu farbu a umožňuje zasvätencovi bezpodmienečne odpustiť každému a každej skúsenosti v svojej minulosti, alebo súčasnosti.

Stelesnením 19. lúča zostúpi ďalších 22 čakier. Tieto čakry spájajú ostatné čakry, ktoré sa tiahnu z tela, s tristošesťdesiatou dimenziou na spôsob pyramídy. To je počiatok čakrového modelu, ktorý napodobňuje model spoločenstva delfínov a veľrýb. V stelesnení sa zapoja DNA reťazce 49 - 60. U nášho kanála došlo k premene obehového systému, srdca, kostnej drene a žíl na kryštalickú formu. Na konci 60. zasvätenia sa svetelné telo rozšíri na tridsať stien v hornej časti a na tridsať stien v dolnej časti. Aurické pole zasvätenca šesťdesiatej úrovne obsiahne jednu polovicu Matky Zeme.

 

ZASVÄTENIA 61 - 72:

PRESTÚPENIE VESMÍRNYCH ARCHETYPOV – "OSVIETENIE"

Vesmírne archetypy sú archetypmi, z ktorých je vybudovaný náš vesmír. Tieto archetypy sa delia na sedem hlavných kategórií, alebo zákonov, ktoré zahŕňajú:

  • 1. zákon - Oddelenie od Boha: Tento archetyp súvisí s vierou, že sme oddelení od Boha. Keď zasvätenec prestúpi tento archetyp, bude prežívať pocit neustáleho zjednotenia s Bohom a Bohyňou.
  • 2. zákon - Energetická rovnováha: Tento archetyp prispieva k neustálemu prenosu energie medzi polaritami, alebo kývanie kyvadla od jedného extrému k druhému. Keď zasvätenec prestúpi tento archetyp, stelesní trvalý pocit rovnováhy a pocit vnútornej vyváženosti.
  • 3 zákon - Karma a Zadĺženosť: Po prestúpení archetypu karmy, zasvätenec stráca pocit zadĺženosti voči niekomu inému. Takisto prestane mať pocit, že je mu niekto niečo dlžný. Vedie to k novému pocitu vnútornej slobody.
  • 4. zákon - Bezvýchodiskovosť: Po uvoľnení archetypu bezvýchodiskovosti sa stratí zasvätencov pocit nutnosti uniknúť z terajšej situácie, alebo opustiť Zem, aby našiel radosť. Výsledkom je to, že zasvätenec zistí, že radosť môže prežívať kdekoľvek sa nachádza, čokoľvek robí a nech je s kýmkoľvek.
  • 5. zákon - Ženská podradenosť: Po prestúpení archetypu ženskej podradenosti sa u zasvätenca stratí vnútorný pocit menejcennosti.
  • 6. zákon - Mužská nadradenosť: Po prestúpení archetypu mužskej nadradenosti sa u zasvätenca stratí vnútorný pocit väčšej hodnoty. To zasvätencovi umožní pochopiť svoju vlastnú rovnosť a rovnosť všetkých ostatných na tvári Zeme.
  • 7. zákon - Archetyp Dobra a Zla, Svetla a Tmy: Po prestúpení archetypu dobra a zla, zasvätenec príjme zvyšok svojej temnej, alebo deštruktívnej stránky a prestúpi potrebu vytvárať vo svojej realite deštruktívne, alebo temné skúsenosti.

egyp4Prekročenie tohoto segmentu zasvätení nazývajú Majstri "osvietenie". Po dokončení 72. zasvätenia stelesňuje zasvätenec nový operačný systém pre náš Vesmír, založený na bezpodmienečnej láske. Vesmír piatej dimenzie prestupuje polaritu a podmieňuje tak, že stelesnenie modelu vesmíru založeného na bezpodmienečnej láske je nevyhnutným predpokladom pre presun do piatej dimenzie. Po prestúpení týchto siedmych vesmírnych archetypov zostúpi do tela časť duše vibrujúca na úrovni Dvadsiateho lúča.

Lúč 20 - Lúč Bezpodmienečného prijatia je bledomodrej farby a ovláda bezpodmienečnú spravodlivosť. Keď zasvätenec stelesní tento lúč, musia sa vyjasniť všetky skúsenosti súvisiace s nespravodlivosťou voči sebe samému, alebo iným.

Stelesnením 20. lúča zostúpi do aurického poľa ďalších 22 čakier a pyramidálne spoja čakry medzi koreňom chrbtice s prvou dimeziou. Nový čakrový systém teraz dokonale napodobňuje čakrový systém spoločenstva delfínov a veľrýb. Aurické pole zasvätenca 72. úrovne obsiahne celú planétu. Počas tohoto segmentu zasvätení sa v tele zapoja DNA reťazce 61 až 72. U nášho kanála to znamenalo premenu lymfatického systému, autonómneho nervového systému a mozgovej stopky na kryštalickú formu.

 

 

ZASVÄTENIA 73 - 90:

PRIJATIE KOZMICKÝCH ARCHETYPOV 
 
Táto nasledovná vlna zasvätení umožňuje zasvätencovi nadobudnúť stav úplného odpútania. Stav odpútania je určený pre vedenie, ktoré bude ovplyvňovať celé ľudstvo. Toto vedenie prestúpi hranice rasy, viery a náboženstva za účelom zjednotenia cieľa a riadenia u veľkých častí populácie.

Kozmickými archetypmi sú archetypy, ktoré ovládajú kozmos. Na tejto úrovni zasvätenec stelesňuje zásady chodu kozmu spočívajúce na bezpodmienečnej láske za účelom pozemského vedenia. Keď zavätenec dokončí toto zasvätenie, stelesní ďalšie dva segmenty duše, ktoré vibrujú vibráciou lúčov 21 a 22.

Lúč 21 - Lúč Bezpodmienečnej vlády je lúčom Duchovnej hierarchie. Lúč Bezpodmienečnej vlády je bledožltej farby a súvisí s bezpodmienečnou láskou vo vedení veľkých skupín. Keď zasvätenec stelesní tento lúč, vyjasnia sa všetky predchádzajúce skúsenosti zakázaného vedenia v minulých životoch, alebo v súčasnom živote.

Lúč 22 - Lúč Bezpodmienečnej harmónie je lúčom kozmickej hierarchie. Lúč bezpodmienečnej harmónie je bledej, fialovobielej farby a umožňuje človeku vytvoriť harmóniu vo veľkých skupinách. Keď zasvätenec stelesní tento lúč, vyjasnia všetky oblasti jeho súčasného, alebo minulého života, ktoré viedli k stavu osobnej, alebo skupinovej disharmónie.

Stelesnením týchto dvoch lúčov zostúpi ďalších 44 čakier a celé aurické pole sa zmení na štruktúru "Kvetu Života". Týmto sa každá čakra spojí so všetkými ostatnými čakrami v pohyblivom osmičkovom energetickom modeli. Pravé a ľavé strany všetkých čakier sú spojené, vytvárajúc horizontálny sled osmičiek udržujúcich v rovnováhe vnútornú mužskosť a ženskosť. Každé zo siedmich čakrových centier v tele ďalej obdrží vlastný, miniatúrny model kvetu života. Je to počiatočný model odpútania. Všetky energetické linky z aurického poľa zasvätenca, ktoré sú natiahnuté k inej osobe, miestu, alebo predmetu, sa odpoja a zapoja sa dovnútra. Týmto sa v stelesnení zapoja reťazce DNA 72 - 90. Zo skúseností nášho kanála zmení sa na kryštalické centrum mozgu.

 

ZASVÄTENIA 91 - 108:

NADOBUDNUTIE STAVU ODPÚTANIA

Zavŕšením tohoto segmentu zasvätení sa zasvätenec dostáva do stavu úplného odpútania. Odpútaním je aurické pole, ktoré je pánom svojej vlastnej energie. V tomto stave sa zasvätenec dostáva mimo vplyv všetkého a každého okrem svojej vlastnej duše a vedúcich orgánov našej Duchovnej a Kozmickej hierarchie. To umožňuje formu vedenia, ktorá zodpovedá cieľom Boha a Božského plánu. Počas tohoto procesu zostupujú do aurického poľa segmenty duše z Lúčov 23, 24 a 25.

Lúč 23 - Lúč Bezpodmienečného cieľa má jasnú opalizujúcu bielu farbu a je lúčom Mahatmu. Prijatím tohoto lúča, zasvätenec prijíma vo svojom aurickom poli vibráciu Mahatmu.

Lúč 24 Lúč Bezpodmienečného vedenia má jasnú striebornobielu farbu a je lúčom nášho stvoriteľa v 144. dimenzii. Stelesnením 24. lúča sa uvádza do súladu duševný účel človeka, stvoriteľov cieľ s jeho dušou a Božský plán.

Lúč 25 - Lúč Bezpodmienečnej transformácie má jasnú zlatobielu farbu a je lúčom Stvoriteľovho Stvoriteľa, známeho ako Všadeprítomný Boh (The Omnipresent One). Prijatím tohoto lúča sa dostáva do súladu smerovanie a účel zasvätenca s božským plánom z vonku tohoto stvorenia. Tento lúč zasvätencovi umožňuje pomáhať Zemi a celému ľudstvu v ich transformácii.

Stelesnením 23. lúča zostúpi do stelesnenia ďalších 44 čakier a všetky menej významné čakry sa prevedú do modelu Kvetu života. Stelesnením 24. lúča expanduje srdcová čakra a obsiahne kraj v ktorom zasvätenec žije. Srdcová čakra nášho kanála objíma celú oblasť San Francisco Bay. Nakoniec sa stelesnením 25. lúča ukotví na zemeguli ďalší 23 modelov Kvetu života s rovnakou štruktúrou. Niektorí to nazývajú stav avatára 24. bodu, alebo ten kto ukotvuje 24 bodov svetla. Zavŕšením tohoto zasvätenia sa v stelesnení zapoja DNA reťazce 91 až 108. Týmto sa ľavá aj pravá mozgová hemisféra zmenia na kryštalické. Toto je stav úplného odpútania. Náš kanál je na pokraji zavŕšenia tejto série zasvätení.

egyp5

 

TAK ČO TO VŠETKO ZNAMENÁ?

Mnohí budú možno zvedaví či sa po 108. zasvätení objavia transcendentálne schopnosti. Ešte celkom nie. Vo vnútri pyramíd sa nachádza špeciálna komora na 100 000-násobné zosilnenie fotónovej energie. Táto komora bola naprojektovaná za účelom prevedenia zasvätencov cez posledný krok, aby prestúpili smrť. Taká úroveň energie, aká je v týchto komorách sa vyskytne na Zemi v tejto fáze dejín. Predpokladáme, že bude trvať šesť mesiacov až jeden rok, kým sa zvýši úroveň vibrácie na Zemi a fotónová energia dostatočne na to, aby prešla prvá vlna zasvätencov úplne do nasledujúcej dimenzie.

Matka Zem rýchlo mieri k svojmu vzostupu. Matka Zem prešla do štvrtej dimenzie v máji 1997. A tak sa tempo vzostupu v uplynulých mesiacoch zdvojnásobilo. Musí byť pripravené nové vedenie na prebudenie ľudstva. V nasledujúcich dvoch rokoch dokončí každý muž, žena a dieťa na Zemi svoje 6. duchovné zasvätenie, nadobudnúc tak nejjednoduchšiu formu "svetelného tela". Do konca roku 2002 každý muž, žena a dieťa na Zemi dokončí svoje 8. duchovné zasvätenie a splynie Kauzálna rovina so Zemskou rovinou. Po roku 2002 dôjde k prudkej prestavbe civilizácie na Zemi. Zhromaždí sa nové vedenie (tí, ktorých úroveň vývoja a pochopenia vychádza z princípov bezpodmienečnej lásky), aby pomohlo pri prestavbe vášho sveta.

Mnohí proroci minulosti písali o hrozných pohyboch zeme a pustošení, ktoré nás čakajú v tomto období našich dejín. Toto pustošenie zeme blokujú tí, ktorí stelesňujú tieto nové zasvätenia. Rozhoduje počet zúčastnených. Ak ich bude príliš málo, vibračné posuny nebudú mať dostatočnú podporu, čo môže vyústiť do pozemských katastrof. Príliš veľký počet zúčastnených môže uvrhnúť celý proces do ďalšieho extrému, s tým istým výsledkom. Od každého z nás sa žiada zohrať svoju úlohu v tomto procese. Mnohí sú zvedaví na neprebudené masy. Títo jednotlivci musia spať pokým nepríde vhodný čas na prebudenie. Udržiava to vzostup zeme v rovnováhe a jej pohyb pod kontrolou.

Predpokladá sa, že do konca roka 1997 dosiahne stav "Krista" 100 000 jednotlivcov. Predpokladá sa, že do konca roka 1998 dosiahne ďalších 200 000 ľudí stav "Krista", 20 000 ľudí dosiahne stav "Najvyššieho strážcu vibrácií", 10 000 stav "Osvietenia" a 5 000 dôjde k stavu "Odpútania".

Na to aby sa Zem aj ľudstvo presunuli do piatej dimenzie a do stavu hviezdy, jedno percento populácie, t.j. šesťdesiat miliónov ľudí, bude musieť nadobudnúť stav "Krista". Z toho dvadsať percent, t.j. dvanásť miliónov, nadobudne stav "Najvyššieho strážcu vibrácií", desať percent, alebo šesť miliónov dosiahne stav "Osvietenia" a päť percent, alebo tri milóny stelesnia stav "Odpútania". Tieto počty ľudí vytvoria vibračnú pyramídu, ktorá vyzdvihne celé ľudstvo do piatej dimenzie. Predpokladá sa, že by k tomu malo dôjsť niekedy pred rokom 2025.

Nie každé stelesnenie, ktoré sa pustí do tejto nasledujúcej vlny zasvätení je predurčené k tomu, aby ihneď dokončilo celý proces. Je potrebných veľa vodcov na vytvorenie novej civilizácie na pomoc pri posune úrovne zvedomenia ľudstva na Zemi. Vodca, ktorý je odpútaný nemôže vyhovovať celému ľudstvu. Je potrebných veľa vodcov, na mnohých úrovniach, aby sa dotkli aj tých, ktorí sa práve prebúdzajú. To je cieľom v prípade tých, ktorí sa dočasne zastavia na istej úrovni zasvätení. Bude vaľa takých, ktorí sa zastavia po 12. zasvätení, mnohí sa zastavia pri 24. zasvätení, mnohí pri 48. zasvätení, mnohí pri 72. zasvätení a len hŕstka začne so 108. zasvätením. Je to nevyhnutné a musíme sa povzniesť nad odsudzovanie a súperenie a naučiť sa spolupracovať ako vodcovia a služobníci svetla. Koniec koncov v skutočnosti bezpodmienečná láska a Bezpodmienečné uznanie sú práve o tom.

Ďakujeme za vytrvalosť a odhodlanie pre duchovnú cestu tým z vás, ktorí nastupujú na nasledovnú vlnu týchto nových zasvätení. Milujeme vás a podporujeme vás na každom kroku cesty.

Kým sa stretneme nabudúce, buďte všetci požehnaní na vašej ceste. Namaste.

Zdroj: Duchovní škola Vzestupu