Záměr světového míru.

Matka Země prostřednictvím Karen Danrich "Mila"

17. října 2000

 

My, "Stvořitel" Země, jež jsme kombinací vědomí všech druhů na Zemi, bychom dnes rádi trochu pohovořili o světovém míru a o tom, jak lidské bytosti, které vzestupují, mohou přispět k tomuto cíli. Je cílem všech, kteří jsou sdruženi v "Duchovní škole vzestupu" a jejich ředitelů Míly a Rámy, ukotvit v následujícím roce světový mír tím, že uvolní kořeny lidské karmy způsobující válečné konflikty. Takový cíl není malý, a vyžaduje trvalý záměr studentů, kteří studují v ročním Mistrovském kurzu. Splnění takového cíle též vyžaduje pomoc od ostatních lidských bytostí, kteří jsou ochotni se k nim připojit na dvou Mistrovských konklávích, které jsou plánovány na rok 2001 a během nichž bude uvolněna veškerá lidská karma vztahující se k válečným konfliktům.

Pozorujeme, že je mnoho těch na duchovní cestě, ve kterých se nyní probouzí záměr jejich duše kvůli kterému sem přišli a proto si vědomě vybírají cestu vzestupu. Na duchovní cestě se vám dostane odměny, která není možná na jiné cestě. Odměnou za volbu vzestupu je regenerace tělesné formy do takového biologického stupně, kde se nestárne a jsou neznámé nemoci, tak jak je známe dnes. Odměnou za volbu vzestupu je též možnost splnění vašich životních snů a vizí.

Avšak, aby bylo možné uskutečnit takový posun ve fyzické hmotě, musíte být ochotní zbavit se veškeré připoutanosti která se příčinou stárnutí fyzické tělesné formy i neschopnosti udržet si svoji sílu jakožto vzestupující bytost. A tak cesta vzestupu není bezstarostnou zkušeností plnou neutuchající radosti. Na cestě vzestupu se musíte postavit svým největším strachům a překonat je. Každé překonání vnitřního strachu přináší větší radost a svobodu v životní zkušenosti iniciáta. Neboť taková je přirozená podstata překonávání obtíží a vzestup je cestou překonávání myšlenkových forem smrti.

Myšlenkové formy smrti způsobují uvěznění jedince v jeho současné životní zkušenosti. Kvůli strachu ze smrti tvrdě pracujete aby jste si zajistili finanční zázemí, které se zdá být nutností. Kvůli strachu ze smrti zůstáváte pracovat pro zaměstnavatele, i když vám to již nepřináší žádnou radost. Kvůli strachu ze smrti pokračujete v partnerském vztahu kde je násilí nebo kde chybí láska. Kvůli strachu ze smrti žijete i v oblasti nebo prostředí, ze kterého nemáte potěšení. Konečně je to vždy strach ze smrti, který se ukrývá za všemi ostatními strachy na Zemi a v životě každého iniciáta.

Proč má smrt a strach ze smrti takovou moc nad našimi životy? Ejhle, dobrá otázka. V předloze, buněčné struktuře a genetických informacích jsou milióny záznamů o smrti všeho druhu tak jak byly zažity našimi předky. Naše stávající tělesná forma je souhrnem všech zkušeností všech předků v lidské tělesné formě v čase a prostoru. Když se vracíte zpět v čase, sledujte lidské zkušenosti v historii a dědičných vztazích 50 000 let Země neboli 200 000 lidských let. Když se vracíte zpět v čase, zjistíte také, že jste příbuzní s 5 miliardami ostatních lidí inkarnovaných v dnešní době. A tak vidíte, že víra že jste jaksi odděleni a bez svazků s ostatními lidmi je snad tou největší lží, neboť každý člověk má na Zemi 5 miliard bratrů a sester se kterými jste nějak příbuzensky provázáni.

Milióny zkušeností smrti všeho druhu jsou hlavní příčinou strachu ze smrti. Neboť naši předci umírali nesčetným množstvím různých způsobů, některé byly přijemné, ale ve většině případů byly značně nepřijemné. Když si prohlédnete svoje dědictví, naleznete všechny typy smrti, od smrtelných nehod, přes vraždy a obětování, spolu se zastřelením, bombami lasery a válečnými konflikty všeho druhu. A též zjistíte, že si spíše vzpomenete na zmrzačení tělesné formy než na smrt a to možná vede k tomu že je ze zmrzačení větší strach než ze smrti, neboť po té následuje život mrzáka.

V genetických záznamech tělesné formy je udržován každý prožitý destruktivní čin v dědičné genealogii. Míla a Ráma zjistili, že tyto záznamy udržují v biologické tělesné formě jizvy. Zjizvená tkáň má takový rozsah, že průměrný člověk narozený se dvěma řetězci DNA má kolem 38% tkání zjizvených. Všechny jizvy obsahují záznamy o destrukci ve vaší tělesné formě nebo jiné zkušenosti zděděné tělesnou formou.

Co je to zjizvená tkáň? Zjizvená tkáň je buňka nebo skupina buněk, které zmutovaly takovým způsobem, že přestaly komunikovat s ostatními buňkami. Často se tyto tkáně napojují na jiné zjizvené tkáně v oblasti těla a tak vznikají oblasti buněk, které komunikují pouze mezi sebou a ne s ostatními částmi těla. Tím pádem neteče nic k těmto buňkám ani z nich ven. Proto nedostávají žádnou výživu a toxiny z nich neodcházejí a tak ztvrdnou nebo zkřehnou, což vede ke stárnutí a odumírání těla. Větší množství zjizvené tkáně v určité části těla nebo orgánu vede časem ke ztvrdnutí struktury a k nemoci určité části těla, orgánu nebo žlázy.

Zjizvená tkáň je energeticky umístěna v časové smyčce éterického těla. Sama tkáň sídlí v traumatickém okamžiku minulosti v dědičné linii, kdy jizva vznikla. Proto sama tato tkáň je klíčem k celému traumatu, které se objevilo kdysi v minulosti v dědičné linii. Tak jak vzestupujete, zjizvená tkáň se postupně transformuje na krystalickou formu a uvolňují se vzpomínky na bolest a smrt které jsou v ní uvězněné. Tím jsou všechny vzpomínky na tyto události v procesu vzestupu přeměněny a vymazány z tělesné formy a myšlenkové formy smrti, válečných konfliktů a mučení plně překonány.

V současné době se zdá, že je nutné ztělesnit 36 000 segmentů informací neboli řetězců DNA, čili dosáhnout stavu Plného vědomí v rámci vlastního vzestupu, aby veškeré vzpomínky na smrt neboli veškerá zjizvená tkáň v lidské tělesné formě byla transformována. Jak už bylo řečeno dříve, je 36 000 segmentů informací rozděleno do 12 trubic po 3000 řetězcích a proto se často mluví o 12 řetězcích DNA nutných pro Plné vědomí. Proto musí každý v procesu vzestupu dosáhnout stavu Plného vědomí, aby překonal plně smrt ve své vlastní životní zkušenosti.

Když se tak stane, veškeré buňky v tělesné formě přestanou umírat a posunou se do nového stavu bytí, kde se regenerují na biologické úrovni. Tak přestanete stárnout a můžete začít s další fází vzestupu neboli posunem do další dimenze, kterému se říká "Infúze Duše". V této další fázi vzestupu sestupuje do tělesné formy mnoho dalších velkých segmentů duše, dokud jí není přítomné takové množství, které může posunout tělesnou formu do další dimenze. Veškeré molekuly v tělesné formě při takovém posunu začnou rotovat tak rychle jak to již odpovídá vibracím páté dimenze a iniciát vstoupí do paralelní reality v páté dimenzi.

U těch, kteří se rozhodnou vrátit se ke Zdroji Všeho Co Je, bude duše pokračovat v sestupu do tělesné formy i po vstupu do páté dimenze dokud duše a tělo nebudou jedno a jedinec plně opustí fyzickou realitu. Míla a Ráma si vybrali návrat ke Všemu Co Je jako odměnu vzestupu a budou o svých zkušenostech se vzestupem referovat v dalších letech. Až splní svůj úkol, Míla a Ráma plně překonají smrt a sjednotí se s Bohem/Bohyní/Vším Co Je.

Smrt a válka jsou velmi blízké. Válka je myšlenková forma, která vám namlouvá, že můžete úmyslně ukončit život někoho jiného. Přitom ten, který život ztrácí, předává svojí sílu někomu jinému podle své víry. Taková forma smrti se neobejde bez dohody. To znamená, že obě duše a obě tělesné formy si vyberou zkušenost, že jedna předá život druhému. Ve světové válce si jeden národ vybere možnost být zničen jiným národem. Takové dohody jsou uzamčeny v biologické paměti tělesné formy z minulých dob, kdy takové dohody vycházely najevo v jednotlivých případech. Takové dohody jsou uzamčeny také v paměti země z minulé doby, kdy spolu jednotlivé země válčily. Veškerá karma, ať už je v tělesné formě nebo pro určitou zemi, se stále znovu opakuje, dokud není plně uvolněna a přeměněna.

Země vzestupuje. Tím pádem veškeré záznamy Země jsou procházeny a uvolňovány tak, jak Země zvyšuje svoje vibrace. Tak jak zvyšuje Země svoje vibrace, molekuly všech říší ať už rostlinné, živočišné, minerální, delfínů nebo velryb zvyšují svoji rotaci. Tato zvýšená rotace rostlin, živočichů a obzvláště minerální říše, umožňuje uvolnění záznamů země. Jakmile jsou záznamy uvolněny jsou vymazávány a tím se stávají vzpomínky na války mezi národy jen vzdálenou vzpomínkou. Tím pádem budou moci být válečné konflikty v budoucnosti na Zemi úplně zastaveny.

Všechny říše včetně lidí, kteří si zvolili vzestup souhlasili s vymazáním všech záznamů válečných konfliktů na zemi během následujícího roku při globálním vzestupu Země. To je důsledek globálního záměru ukončit válečné konflikty, který vyhlásily všechny říše. Během Konkláve Mistrů, která proběhla minulý měsíc bylo dosaženo globální jednoty. Globální jednota znamená, že reprezentanti všech říší se sjednotili pro jednotný cíl vzestupu Země. Počet lidí, kteří se připojili k této jednotě je velmi malý, ale je předpoklad, že se v následujícím roce zvýší. Díky jednotnému záměru všech říší je předpoklad uvolnění veškeré karmy spojené s válečnými konflikty lidí i konfliktů na solární úrovni v kalendářním roce 2001.

Aby bylo možné splnit tento úkol, musí se shromáždit lidé všech genetických linií a zvolit si uvolnění veškeré karmy vztahující se na válečné konflikty v kolektivních vzpomínkách. Cílem dvou konkláví které se budou konat v roce 2001 je shromáždit ty, kteří jsou ochotni to pro lidstvo a Zemi udělat. Proto oceňujeme ty jedince, kteří jsou ochotni přijet a účastnit se těchto událostí a splnit úkol, který před námi leží.

Začátek válečných konfliktů mezi lidmi na Zemi je spojen se zásahem Plejáďanů. Ti kteří spolupracují s Duchovní školou vzestupu již začali prověřovat karmické záznamy ve svých genetických liniích, aby bylo možné vytvořit opravený vzor lidské historie. Většina lidské historie byla v knihovnách a karmických radách Země překroucena a byla udržována nesprávná verze toho, co se opravdu stalo. Jako taková, byla většina lidské karmy během času pohřbena nebo vymazána. Nová karmická rada dohlížející na lidstvo již více podobné manipulace nedovoluje. Tak vstoupila Země do nové fáze historie, kdy manipulace s minulostí byla pochopena a co díky tomuto pochopení vyšlo najevo se již nebude moci v budoucnu provádět. (Viz. "Notes to our Affiliates - Poznámky k našim spolupracovníkům" na www s originály, týkající se karmických odhalení SSOA).

Ačkoliv záznamy o destrukcích mezi lidmi byly většinou přeházeny nebo pohřbeny, jsou detailně zaznamenány ve zjizvených tkáních všech nyní inkarnovaných lidí. Jakmile bude dostatek reprezentantů všech lidských genetických linií kteří si zvolí vzestup, budou moci být veškeré záznamy obnoveny a opraveny v knihovnách lidí na Zemi. Většina práce našich kanálů a těch kteří s nimi studují je zaměřena na tento proces obnovování lidských historických záznamů, neboť bez přesných záznamů nemůže žádný jedinec uvolnit veškerou karmu, která se během lidského tance nashromáždila. Když není všechna karma uvolněna, musí se znovu opakovat. Dokud nebude veškerá karma týkající se válečných konfliktů uvolněna, může další světová válka v blízké budoucnosti úplně ukončit vzestup Země. Proto je nejdůležitější při procesu vzestupu a karmickém uvolňování příčin mít přesné záznamy aby bylo zajištěno, že se nebude sehrána žádná fraška v budoucích letech.

Dosud odhalená karma jasně ukazuje, že Země byla Sírianskou rasou osídlena pokojnou lidskou rasou před zhruba 50 000 roky Země (200 000 lidskými roky). Před 4 000 roky Země neboli 16 000 lidskými roky, se na scéně objevila skupina Plejáďanů známá pod názvem rodina Annanuki. Rodina Annanuki měla odlišnou genetickou strukturu, která nebyla slučitelná s magnetickou podstatou Země. Země byla v té době mnohem více magnetická než je nyní a lidská rasa která původně osídlila Zemi byla ve své genetické struktuře čistě magnetická. Plejáďanská genetická struktura byla svou podstatou převážně radioaktivní.

Z našeho výzkumu těchto věcí víme, že takováto rozporná genetika vytváří pokřivení a závoje v myšlenkových formách druhů, které sídlí v nerezonujícím energetickém toku. (Bližší informace viz. článek "Earth Mother's Changing Energy Source"). Annanuki lze považovat za zdroj nesouhlasné rezonance k magnetické přirozenosti slunečního systému a Země. Proto jejich pokračující přítomnost, která vyvrcholila zhruba po 18 000 letech skončila válkou mezi nimi, když začali být příliš pokřivení díky nerezonanci s místem, které obývali. Ještě navíc Annanuki vytvářeli lidské bytosti, kterým dávali stejnou genetickou výbavu jakou měli sami, a tím vytvářeli další tvory, kteří nerezonovali se Zemí jako celkem.

Právě tento lidský druh jehož genetická struktura nerezonuje se Zemí vytváří nyní disharmonii. Tato vnitřní nesouhlasná rezonance lidského druhu vytváří vnější zkušenost nesouladu ať už mezi dvěma lidmi nebo národy. Vzestup přináší kompletní návrat k magnetickému stavu na biologické úrovni a vytváří stav naprosté harmonie se Zemí a všemi ostatními říšemi. Tímto způsobem přináší vzestup konec disharmonie na Zemi a vytváří most do nové éry míru a jednoty mezi lidmi. Nová šablona vzestupu s sebou přináší přeměnu veškerého nerezonujícího genetického materiálu, včetně toho, který sem zavlekli Šedí, Ještírci, Andromeďané a Plejáďané.

Mnozí se asi začnou ptát, co budu nyní dělat pro podporu světového míru? Víme, že mnoho lidí medituje se záměrem uskutečnění míru. Ovšem když se v polaritě zaměříte pouze na jeden pól a umístíte na něj velké množství energie myšlenkovou formou "Míru", stane se přesný opak, protože aby se vyrovnal energetický tok, musí být stejné množství energie umístěno i na pól "Války". Proto jsou iniciáti kteří vzestupují vedeni k tomu, aby se nezaměřovali ani na "Mír" ani na "Válku", ale šli střední cestou a soustředili se na svůj vlastní vnitřní proces transmutace a dosáhli stavu míru ve svém vlastním energetickém poli.

Nedávno předala skupina duší Lila, intervenující z Boha /Bohyně/ Vše Co Je, spolupracovníkům Duchovní školy vzestupu následující záměry pro světový mír. Sdělujeme je nyní všem ostatním vzestupujícím iniciátům, kteří jsou ochotni je použít. Při tomto záměru míru, nabýváte stavu vnitřního míru. Když ve svém vlastním poli udržujete frekvenci míru, vytváříte tím mír na Zemi. Udržování stavu míru vyžaduje pozornost a záměr, a to je též důvod, proč nabízíme následující záměry.

 

 

Záměry pro světový mír

Mír je mým záměrem

Světový mír vyžaduje vnitřní mír, neboť mé pole jakožto vzestupující bytosti je velmi rozsáhlé. Proto je mým záměrem zůstávat v centru mého bytí, být uzemněný a spojený se zdrojem, v míru se světem i sám se sebou.

 

Nevměšování je mým záměrem

Karma je karma. Karma musí být vyrovnána aby mohla Země vzestoupit. Nezasahuji do karmických ujednání, která zabezpečují pozici vzestupu v životě lidí. Chápu, že všechny okolnosti musí být přehrány aby bylo možné uvolnit karmu. Chápu, že když zasáhnu tak zabráním vlastnímu vzestupu a proto volím nezasahování ve všech vztazích.

Stejným způsobem si volím nezasahování do karmických vztahů těch, kteří žijí v mé blízkosti. Není mým úkolem nést někoho na cestě vzestupu. Je mým úkolem umožnit všem zvolit si jejich vlastní cestu životem.

 

Mistrovství je mým záměrem

Je mým záměrem být mistrem mého vlastního vzestupu. Vidím, že svět je mým zrcadlem. Rušivé jevy světa, které přitahují mojí pozornost jsou zrcadlem podvědomých vzorů, které ještě musím překonat. Já využívám toto zrcadlo, aby mi pomáhalo s postupem a léčením mých vlastních konfliktů a mé vlastní karmy vztahující se na válečné konflikty které jsou součástí vzorů mého genetického dědictví.

Je mým záměrem používat svět jako zrcadlo a umožnit všemu, co mě mají ostatní naučit, aby zrcadlilo mé vlastní nevědomé stavy bytí. Pozorováním mého zrcadla vybírám to co je kolem mne nelibozvučného a čistím podobné vzory v sobě.

 

Hranice jsou mým záměrem

Každá lidská bytost je hologramem sebe sama. Jako takový holografický záznam, nemůže nikdo vytvářet realitu nebo pravdu kohokoliv jiného. Je mým záměrem nechat ve svém životě manifestovat pouze taková zrcadlení okolního světa, která mají hodnotu pro můj vlastní vývoj. Je mým záměrem nedovolit médiím ani žádnému jinému člověku aby mne vmanipuloval do stavu, který by vytvořil podmínky pro moje odstoupení. Já potvrzuji, že jsem mistrem svého určení a nikdo mimo mne neurčuje můj osud.

 

Jednota je mým záměrem

Všechny druhy se sjednotily v jednotném záměru globálního vzestupu. Je mým záměrem sjednotit se s tímto globálním záměrem a denním vyvažováním mého pole vstoupit do jednoty. Tím se stanu součástí velkého tance vzestupu a přispěji svým dílem celku.

 

Vzestup je mým záměrem

Je mým záměrem plně vzestoupit v tomto životě. Tím umožňuji globální vzestup a vzestup všech druhů na Zemi. Je mým záměrem vzestoupit v milosti a vytvořit kompletní vzestup se všemi tóny stvoření čili plně ztělesnit všechny tóny Světelného jazyka a plně transmutovat veškerou biologickou karmu.

Když většina lidí dosáhne stavu vnitřního míru, připojí se ke společnému tanci jednoty. V tanci jednoty se mnozí lidé sjednotí se všemi ostatními druhy. Tímto způsobem bude mít každý možnost zaměřit se na světový mír a připojit se ke všem ostatním druhům a k jejich globálnímu záměru světového míru a tohoto cíle bude moci být dosaženo. A to je též cíl se kterým naše kanály a jejich organizace souhlasila a kterého se budou snažit v následujícím roce dosáhnout.

Doufáme, že shledáváte tyto informace na vaší osobní cestě vzestupu užitečné. Když zavoláte, obdržíte od nás informace jak se připojit k jedné nebo oběma Mistrovským konklávím v kalendářním roce 2001. První se bude konat v oblasti Banff v Kanadě v polovině května. Druhá bude na Maui na Havaji koncem října. Detaily budou zveřejněny na www stránkách.

Ceníme si všech, kteří vstoupili a pokračují na duchovní cestě vzestupu. Víme, že to není jednoduchá cesta, avšak my, všechny druhy, jsme se sjednotili a souhlasíme s podporováním těch lidských bytostí, kteří jsou ochotni vzestoupit. A proto, když budete od nás potřebovat pomoc, zavolejte nás.

 

Namaste

Matka Země a všechny druhy na ní

 

Zdroj: Duchovní škola vzestupu