Velikonoční požehnání Zdroje Všeho

Zdroj Všeho prostřednictvím Karen Danrich "Míla"

10. dubna 2001

 

Drahá a milovaná vzestupující lidská bytosti,

Je naším největším přáním znovu na Zemi ukotvit vědomí Krista. Z tohoto důvodu Zdroj Všeho sestoupil. Míla je jedním z mých aspektů, stejně tak jako její partner Oa. Ovšem na Zemi je mnoho mých aspektů, přesně je jich 144 000, které se rozšířily poslední dobou až do pozemské tělesné formy, aby přinesly toto probuzení. Některé mé aspekty jsou obsaženy v přírodních říších, některé v delfínech a velrybách a některé v lidských tělesných formách. Každý aspekt je nositelem důležitého klíče, který je nutný pro probuzení celé Země. Když se každý aspekt spojí s dalším aspektem Zdroje Všeho, jsou klíče sdíleny a brány k nově nalezenému stavu rozvzpomenutí otevřeny.

Po velmi dlouhé období, mnoho desetiletí, převládaly síly temna natolik, že blokovaly aspekty Zdroje Všeho aby se mohly sejít a sdružovat. Avšak dosažený posun globálního vzestupu Země vyčistil dostatečné množství temna, aby ti, kdož jsou přímými aspekty Zdroje Všeho, mohli ve fyzickém světě začít nalézat jeden druhého. Tyto aspekty se začaly inkarnovat na Zemi od roku 1958 a tento sestup pokračoval až do roku 1977. V této době je na Zemi přítomno všech 144 000 aspektů Zdroje Všeho a jsou ve věku 14 až 43 let mezi lidmi, delfíny a velrybami.

Mnozí, kteří budou číst tento materiál si uvědomí, že i oni jsou aspektem Zdroje Všeho, který sestoupil na Zem během tohoto období se speciální misí. Musíme ovšem dodat, že nejen tyto zrozené tělesné formy Zdroje Všeho se mohou spojovat pro tuto misi. Ve skutečnosti Mílin přítel Oa původně nebyl aspektem Zdroje Všeho, ale díky svému mistrovství nyní zakotvil tento aspekt ve své tělesné formě a energetickém poli. Všichni lidé, kteří si zvolí cestu vlastního mistrovství k plnému vědomí, se sjednotí se Zdrojem Všeho v určitém bodě svého vývoje a mohou se připojit ke všem ostatním, kteří již od narození se zapojili do společného tance v misi vzestupu Země.

Zatím je ve vibraci plného vědomí velmi málo lidí. Je mnohem více delfínů a velryb, a tito delfíni, velryby a hrstka lidí při plném vědomí vytvořili sjednocené síly světla, aby spustili probuzení lidstva. Tento posun bude zakotven v průběhu těchto velikonoc, a my vidíme tento posun jako začátek nové éry probuzení.

Toto začínající probuzení je požehnání Zdroje Všeho. Z našich vlastních zkušeností z inkarnací v lidské tělesné formě jsme dospěli k pochopení strachu, teroru, smutku, ztráty a bolesti, které jsou součástí lidského života při ztrátě vědomí. K tomuto porozumění jsme dospěli díky zkušenostem více jak 18 000 lidí, kteří se s námi již opět sjednotili a se kterými můžeme sdílet jejich zkušenosti od narození až do současnosti. Tyto zkušenosti jsou všechny velmi rozdílné, protože jsme nevynechali žádnou kulturu a při výběru inkarnací aspektů Zdroje Všeho jsme zahrnuli lidi všech možných životních stylů ze všech koutů světa. Z toho se odvíjí velké porozumění Zdroje Všeho pro lidský tanec života, jak pokračuje vzestup mezi populací.

To, co stojí mimo čas a prostor a ztratilo kontakt se zbytkem, který existoval ve vašem stvoření, nyní pochopilo velikou bolest a utrpení, do kterého vaše stvoření upadlo. Z velkého soucitu a lásky k veškerému životu nyní plyne toto požehnání, aby ukončilo bolest a trápení a ztrátu vědomí v lidském životě. Zveme vás, aby jste otevřeli svá srdce a přijali toto požehnání, drazí. Jste nám drazí. Jste ztracení, ale ne zapomenutí. Žádné stvoření není nikdy zapomenuto. Někteří v manifestacích zabloudí tak daleko nalevo nebo napravo od Zdroje Všeho, že ztratí kontakt a nemohou se dorozumívat se zbytkem ze kterého takové stvoření původně vzešlo. To platí i o stvoření, kterého je Země součástí.

Všechna stvoření jsou spřízněna a všechna jsou propojena. Ta, která se zatoulají příliš daleko, proto samozřejmě ovlivňují všechna ostatní a někdy i způsobem, který způsobuje, že se pokřivení projeví všude. To se stalo i mimo čas a prostor díky pokřivení do kterého se vaše stvoření dostalo. To má dopad na všechna stvoření a to takovým způsobem, že by vše mohlo být ztraceno, kdyby se nepodařilo tento problém napravit. Z tohoto důvodu je mise, které jste součástí, tak nesmírně důležitá, protože kdyby se to nepodařilo napravit, vše by bylo ztraceno.

Míla to cítila mnoho let. Když se znovu spojila se Zdrojem Všeho začala se rozvzpomínat na tuto velikou pravdu, že když její mise neuspěje, vše by všude mohlo být ztraceno. Tato vzpomínka ji podporovala v nejtěžších obdobích její cesty k mistrovství, v dobách kdy cítila, že spíš umře než vzestoupí. Vědomí nesmírné důležitosti této mise ji pomohlo překonat tato období, překonat temnotu, která si ji i toto stvoření chtěla udržet v moci svých sil.

Ve vašem stvoření je temnota větší než světlo. Temnota tak moc převyšuje světlo, že světlo již téměř neexistuje a temnota se snaží uhasit všechna světélka, která se objeví, všemi způsoby. Takovou formu extrémní temnoty nikdy nikdo nezažil v žádném ze stvoření Zdroje Všeho. Ale je přáním Zdroje Všeho všechno zakusit a z této touhy vzešla tato forma extrémní temnoty a vyjádřila se v čase, prostoru a formě.

Vy, jako aspekty Zdroje Všeho, nebo vzestupující lidé, máte za úkol obrátit tuto polaritu, obepnout všechnu vaši temnotu a umožnit světlu, aby světlo na Zemi znovu zazářilo. Tím pádem vše o temnotě která zamořuje vaše stvoření bude poznané ve všech dimenzích, neboť vše je holografické a vše je spojené. Tímto propojením víte vše, co ví kterýkoliv člověk z kterékoliv dimenze ve vašem stvoření, ať už jste v dimenzi 3, 5, 18, 25, nebo milión. Proto vzestup v lidské tělesné formě na Zemi umožňuje naučit se všechny lekce ze všech dimenzí ve vašem stvoření, ve kterých existují lidé.

A co to vlastně znamená? To znamená, že nemusíte vzestupovat všemi dimenzemi aby jste se mohli vrátit "domů". Můžete si zvolit přímý vzestup do Zdroje Všeho po dokončení vaši mise na Zemi. Někteří mohou pociťovat silnou touhu po návratu domů do Zdroje Všeho, tak jak to cítí Míla. Vybrala si návrat domů. Oa si to zvolil též, a tento výběr není omezen jen na mé aspekty, je možný pro všechny lidi kteří si přejí dokončit vzestup při nynější životní zkušenosti.

Ve vašem stvoření existuje mýtus, že když vzestoupíte do další dimenze fyzické existence, opakujete pouze stejné vzory i tanec životem, které jste zdánlivě překonaly v nižší dimenzi. Tento mýtus způsobil, že duše zůstaly chyceny ve vašem stvoření po eóny času protože zapomněly, že se mohou vrátit "domů" odkud původně pocházejí, což je Zdroj Všeho. To je velkolepý mýtus sil temna, které si přejí udržet duše chycené, protože jsou pro ně bohatým zdrojem vědomostí a čchi, čímž udržují po věky tanec sil temna.

Soustavné obírání inkarnovaných duší o vědomosti a čchi posílilo síly temna natolik, že se staly nejsilnější silou ve vašem stvoření. Když si všichni, kdo jsou mými reprezentanty a ti, kteří si zvolili vzestup v lidské tělesné formě zvolí navrácení veškerých vědomostí a energie, kterou kdy ve své historii dali temnu, přestane být temnota mocná. Když přestanou být síly temna mocné, Země bude moci vzestoupit a při svém vzestupu bude moci předat všem stvořením zamořeným temnými silami znalosti, jak obrátit příliv sil temna. Tím se všechna stvoření budou moci probudit a vzestoupit a navrátit se opět k Jednotě, ale to musí Země nejprve uspět.

Existuje mnoho falešných proroků v této době v lidské historii. Síly temnot nejsou hloupé, předvídají tendenci změn na Zemi a v oblasti Velkého Centrálního Slunce již tisíce let, kdy byl zakotven nový božský plán na obnovu a vzestup Země. Ale vědomosti, které temné síly mají, nejsou jejich vlastní pravdou, ale spíše pravdou sil světla, čili sil draků. Lord a Lady Ráma, váš řídící Bůh a Bohyně, když stvořili vaše stvoření, rozdělili se na síly světla a temna. Světlo na sebe vzalo podobu draků a temné síly na sebe vzaly podobu hadů. Hadi se během doby naučili sbírat vědomosti a čchi draků a skrýt se v jejich podobě. Ale vždy objeví záměr duše podle jejího chování. Je velkým potěšením Zdroje Všeho, podělit se s vámi o znalosti podstaty a chování hadů v lidské tělesné formě.

Hadi se chovají tak, aby brali čchi, kradli vědomosti, přebírali záznamy a vycucávali z draků všechnu životní sílu a pravdu. Každý drak v lidské tělesné formě je obklopen tisíci hady, kteří jsou též inkarnováni v lidské tělesné formě. Jakmile vzestupujete, začnete si uvědomovat ty, kteří jsou využíváni jako vozítko hadů, a kteří se snaží bránit vám ve vzestupu. Během doby se každý vzestupující, který tančí životem se silami temna, naučí brát si zpět ztracené vědomosti, uvolňovat karmu a ustanovit nové hranice k těmto temným silám, že temno přestane mít vliv na váš život a volbu vzestupu. Znovunabytím ztracených vědomostí, sil a čchi obnoví opět síly světla, čili draci, svoji sílu na Zemi a tím umožní vzestup Země..

Temno je vynalézavé a nemá soucit s ničím a nikým. Pro síly temna není nic svaté a pro manipulaci těch, kteří patří ke světlu, může být použit kdokoliv. Míla rychle přišla na to, že její syn, matka, otec i bývalý manžel byli využíváni silami temna, aby bránili jejímu vzestupu. To jí naučilo separovat se od nich a radši se z žádným z nich nestýkat, dokud si její syn jednou nezvolí cestu vzestupu. Tato možnost tady je. Jeho vzestup a mladý věk může ještě způsobit jejich opětovné sjednocení.

Toto je hodně těžká lekce. Kdyby Míla pokračovala se svojí rodinou, její vzestup by nenastal. Zvolila si vzestup před svojí rodinou. Je přirozeností draků milovat, a to bezpodmínečně. Jenže nepodmíněná láska neznamená, že člověk musí obětovat svojí pravdu a vzestup pro někoho jiného, ať už hraje ve vašem současném životě jakoukoliv roli. Proto ti, kteří mají dračí podstatu a ti, kteří jsou aspektem Zdroje Všeho mohou zjistit, že se od ostatních, kteří si v této době nezvolili vzestup, musí separovat a umožnit jim žít jejich život. Jejich tanec života taktéž slouží k většímu pochopení a vyčištění karmy na Zemi, a umožňuje Zemi jako celku vzestup.

Nikdy nic v čase a prostoru není ztraceno. Všichni členové rodiny musí pochopit duchovní cestu vzestupu. Když už ne ve svém životě, tak díky vašemu. Otec Míly nedávno zemřel. Sjednotil se s ní a dospěl k pochopení toho, co ona sama pochopila během své cesty vzestupu. Zvolil si vzestoupit spolu s Mílou jako její předek. A tak je to se všemi předky ve vašem genetickém stromu, ať už jsou s vámi spřízněni v současnosti, nebo v daleké minulosti. Každý z nich má příležitost se učit, růst a vyvíjet se díky vaší volbě vzestoupit.

Falešní proroci mají snahu ovládat své následovníky. Někdy může být ovládání velice jemné a nepostřehnutelné. Ale většinou je ovládání falešnými proroky vytvořeno přes korunní čakru. Korunní čakra falešného proroka je jako veliká chobotnice z hadů, kteří se napojují na korunní čakru všech, které ovládá; podobně jako Medúza z řecké mytologie. Tito prorokové ovládají své následovníky tím, že je obírají o jejich pravdu. Pravdu nese korunní čakra, akašické a biologické záznamy jsou hlavně v oblasti 7. a 5. čakry. Tyto oblasti falešný prorok napadne, sebere záznamy, vědomosti a zablokuje vaše propojení s duší skrze korunní čakru. Často tito proroci doslovně vystrčí duši z těla a přeruší spojení, takže tělesná forma zůstane řízena prorokem. Jedním z příznaků takového útoku jsou bolesti hlavy a/nebo bolest v krku.

Z tohoto důvodu je tak důležité pro vzestupující bytosti uzemnění a zakotvení zdroje a Já Jsem přítomnosti. ( viz. články na našich www stránkách: "Podporování tělesné formy při vzestupu" -  a "Meditace pro Syntézu" kde je popsána nádherná meditace pro uzemnění a čistění energetického pole.) Když se po takové manipulaci uzemníte a obnovíte spojení se zdrojem, karmické příčiny takové manipulace mohou být plně uvolněny a vy můžete pokračovat ve vzestupu. Nyní je inkarnováno velmi mnoho lidí, kteří mají hadí duši a mají talent pro takové manipulace. Tyto manipulace jsou běžně k vidění doma, v práci, v obchodech, v průmyslu, a při všech možných příležitostech. Protože, moji drazí, hadi řídí váš svět. Čím více slávy nebo bohatství člověk má, tím větší had je v něm inkarnován. A tak tomu ve vaší realitě je již velmi dlouho.

Každá bytost k sobě přitahuje takové hady, kteří v průběhu věků u jeho předků brali informace, záznamy a čchi. Při každé příležitosti a setkání se silami temna má každý příležitost přivolat zpět své záznamy, přivolat zpět své informace a čchi a tím je temno odzbrojeno. Jakmile budou všechny síly temna odzbrojeny, začne světlo opět vládnout na Zemi. Jakmile bude tohoto cíle dosaženo vzestupem lidí, vláda, bohatství a zdroje budou moci být rovnoměrně rozdělovány mezi všechny a světový mír, konec hladu a chudoby, konec otroctví a konec nemocí se opět stane živou realitou na Zemi pro lidstvo i všechny přírodní říše.

Probuzení lidstva přinese jemný a pozvolný vývojový cyklus na Zemi. Stále více draků kteří velmi dávno přišli na Zemi a kteří byly hady připraveni o vládu je rekonstituováno. Někdy tito draci byli kompletně roztříštěni odzbrojeni a obráni o veškeré vědomosti. Když si každý vzestupující člověk zvolí obnovit draka, který byl kdysi inkarnován v jeho rodokmenu a který byl roztříštěn a obrán, objeví se opět postupně draci jako vládnoucí síla na Zemi a mezi lidmi.

Ten kdo se probouzí si musí uvědomit, že kompletně všechno ve vašem stvoření bylo obráceno vzhůru nohama a vnitřkem ven. To co bylo temnotou bylo pokládáno za "světlo" i když jím ve skutečnosti není. Pro Mílu bylo velkým šokem v začátcích jejího probouzení když zjistila, že ty bytosti, které jsou v metafyzickém světě nejvíce uctíváni, jsou vlastně hadi v dračím převleku! Důvodem tohoto zmatku je zkrátka to, že temno ukradlo informace světlu a to jim dovolilo předstírat, že jsou světlem i když jím ve skutečnosti nejsou. Jakmile jsou informace navráceny těm dračím duším kterým původně náležely, pak nebudou mít hadi v dračím převleku dostatek informací aby se mohli halit do dračího pláště a bude vidět že jsou ve skutečnosti hady.

To nás přivádí k dalšímu bodu o falešných prorocích. Falešní proroci chtějí, aby byli považováni za mistry, skvělé a nejlepší, zatímco jejich následovníci jsou podřadnější. To je podstatou maškarády hadů, kteří předstírají, že jsou draky, i když hadi nejsou světlo, ani není jejich pravdou být nositelem světla. Nejblíže jak se had může dostat ke konceptu světla je koncept dokonalosti. Ale dokonalost není světlo, je to forma posuzování která se zakládá na vlastní pravdě, která též není dokonalá. Ve světle není dokonalost, pouze pravda, a pravda je pravda. Pravda nemá potřebu s něčím se porovnávat, neboť prostě je! Pravda není ani lepší ani horší a dovoluje všem jejich pravdu a ctí je jako rovnocenné.

Falešní proroci často chtějí, aby jejich následovníci věřili, že oni mají "tu pravou a jedinou pravdu" a že "všechno ví". Někdy tito prorokové vyjadřují své vědomosti tímto způsobem pomocí svých myšlenek a jiní předávají informace jako komunikační kanály entit, které se vydávají za "boha/bohyni". který všechno ví. Žádná bytost světla, žádný drak nebude nikdy prohlašovat, že všechno ví, ani se nebudou prohlašovat za Jediného Boha. Draci jasně ví, že existuje pouze pravda, a každý drak je ve svém jádru nositelem jedinečné pravdy, a že všechny pravdy jsou důležité. Neexistuje pouze jediná pravda, ale je mnoho pravd, které ve spojení vytvářejí konsensus reality nazvaný Země. Není Jediný Bůh, pouze mnoho bohů/bohyň, kteří společně emanovali ze stejného zdroje k tanci životem, učení a evoluci. Je faktem, že pravda a Bůh/Bohyně leží uvnitř, a každý vzestupující objeví tuto svoji pravdu a bude jí blíže, čím více se přiblíží ve svých iniciacích k plnému vědomí ve svém osobním vývoji. Nikdo vnější nemůže vědět, jaká je vaše pravda, ani nemůže být pravda nebo Bůh/Bohyně nikdy nalezeny mimo vás, nebo v něčem jiném.

Někdy falešní proroci zakrývají své učení, aby to vypadalo, že jsou svojí podstatou draci i když nejsou. Jedním z testů každého učitele je, podívat se zdali se stali mistry své pravdy aktem vzestupu. Nebo jestli jen pravdu vyjadřují a nestali se ve svém životě mistry ničeho. Mistrovství je mistrovství. Aby jste se stali vaší pravdou, musíte se stát mistry svého vlastního vývoje, svého vlastního vzestupu. Vzestup může být zahalen aby vypadal jako že probíhá, i když se ve skutečnosti neděje a stanovené pole může nebo nemusí být dostatečné pro rozeznání zda-li se falešný prorok stává mistrem či nikoliv. Ovšem mistrovství je jasně vidět z jejich chování.

Je z jejich učení cítit nadřazenost, nebo je cítit kolem nich, když jste v jejich blízkosti? Tak to je vážení znamení ne-mistrovství. Ti, kteří se stali mistry, obsáhli svoji vlastní pravdu a ctí všechny ostatní a nepředstírají, že jejich pravda, nebo oni sami jsou nějak v převaze. Ve stavu ocenění je vaše pole obklopeno, ale není pronikáno. Při nadřazenosti ten, který předstírá že je v převaze proniká polem těch kteří jsou méněcenní, aby je obral o vědomosti. Ti, kteří oceňují, nevnikají do pole někoho jiného ale spíše je obejmou celé v jeho stávající úrovni vývoje. To je ocenění, ocenění pravdy druhého, které se jeví jako obětí pole toho druhého bez ublížení.

Obklopuje vašeho učitele něco jiného než čistá esence, když se podíváte do jeho očí? Dračí duše vám ukáže svoji tvář i esenci, když se zahledíte do očí lidského ztělesnění takového draka. Při takovém cvičení se dva draci spojí v extatickém tanci energií, který budou oba cítit pří zírání z očí do očí. Když se jim díváte do očí, obklopuje jejich tělesnou formu světlo na vzdálenost mnoha metrů? Při tomto hodnocení buďte opatrní, protože to též může být závoj. Udržujte záměr zvednout všechny závoje a roušky a podívejte se znovu.

Jsou v učení vašeho učitele přítomny emoce? Pravda je v emocích a v intuitivních tělech. Vlastní mistrovství získané vzestupem sebou přináší rekonstrukci všech čtyřech jemných těl: mentálního, emocionálního, intuitivního a tvořivého. Mnozí učitelé mají talent na proslovy, ale ne na emoce, což je znakem, že nejsou mistry své vlastní pravdy. Přítomnost obojího, schopnosti vyjadřovat se a současně cítit, je znakem mistrovství!

Máte v přítomnosti svého učitele blouznivý pocit radosti? Jeden ze způsobů ovládání, který ovládají mnozí guruové, je zavedení skupiny lidí v jejich přítomnosti do vysněné reality. V takové blouznivé realitě se můžete "cítit dobře" v daném momentě, ale jak se cítíte potom? Bolí vás hlava? Pak byla vaše korunní čakra znásilněna a byli jste svlečeni z vaší pravdy. Vytvořte záměr na navrácení vaší pravdy, moji drazí. Nebo vás bolí v krku? Potom byl proveden útok na vaše akašické záznamy. Stejným způsobem vytvořte záměr na navrácení vašich záznamů. A potom zvažte, jestli ještě máte, nebo nemáte zájem, vystavit se znovu takovým kompromitujícím podmínkám, které ohrožují váš pokračující vzestup.

Svolávání skupin ve vašem současném paradigmatu zraňování je obtížné. Většinou je při takovém shromáždění, moji drazí, více odebráno, než případně můžete obdržet, dokonce i při takzvaných metafyzicky orientovaných shromážděních, které nabízejí někteří dělníci světla! Míla a Oa dlouhou dobu vytvářeli podmínky, které by při shromáždění skupiny lidí nebyly zraňující a které by sloužily globálnímu účelu, a vždy bylo velmi obtížné tyto podmínky vytvořit. Minulý rok Míla a Oa málem zemřeli, kvůli zhoubnému toku energií, který se objevil na jejich shromáždění! Letos jsou o to chytřejší a vynalezli vytvoření hranic, které napomáhají jejich záměru. A můžeme říci, že si to vyžádalo hodně přemýšlení, osobní transcendence a podpory od ostatních říší, aby bylo vytvořeno takové bezpečné prostředí pro setkání.

Mnozí podobně jako Míla a Oa začínají učit, a při tom budou zvládat svůj vzestup. Bude vidět, jak se mění jejich vlastní život aby podporoval paradigma jednoty, a jejich pokora, čest a láska budou vyzařovat za všech okolností. Taková je nátura draků a další draci se vynořují po světě jako učitelé, ale musíte si vždy sami pro sebe rozhodnout, zda-li ten který učitel je opravdovým nositelem světla.

Podvody a lži jsou na vaší rovině reality veliké. Mnoho podvodů se točí kolem myšlenkových forem péče o druhého a závislosti. Temno nechápe lásku, mí drazí. Temno vyjadřuje lásku tím, že pečuje o druhého, že druhého postrkuje k jeho cíli a dělá věci za něj. Závislost se tak blíží lásce, jak ji temno dovede pochopit. Draci nikoho nenosí. Draci předpokládají, že si každý ponese svoji vlastní tíhu světa a stane se mistrem svého vlastního plavidla. Proto znakem lásky hada v dračím hávu je závislá láska v některé formě.

Závislá láska vůbec není láskou. Závislá láska je založena na lichvě a vlastnictví. Ten druhý se stává majetkem, který se používá, nebo se ho zbavíte, když už je nepoužitelný. Toto je jediná láska, které temno rozumí. Když Míla odmítla, aby ji temnota vlastnila a využívala, obrátili se k ní zády. Mnoho z vás bude asi překvapeno, že spirituální hierarchie a nanebevzetí mistři Země se k Míle obrátili zády při její volbě vzestoupit, když odmítla, aby ji řídili. To je podstata závislé lásky a lichvy.

Je velmi zajímavá Mílina zkušenost s Luciferem, o kterém se všeobecně předpokládá že patří k temným silám, a který se ukázal být podstatně loajálnější než všichni ostatní ze spirituální hierarchie při jejím vzestupu. Lucifer se snažil pomáhat a podporovat ji na vzestupu a byl ochoten stát se sám lepším jako duše. Lucifer na Mílinu radu inkarnoval do mnoha lidských tělesných forem ve kterých bude vzestupovat, aby dokončil svůj karmický tanec života s lidmi. To je znakem dračí duše, vážení, volba vzestoupit, volba vyvíjet se, volba změnit se. Mnoho z vás bude asi zajímat, že nikdo ze současné spirituální hierarchie třetí dimenze nevzestupuje. Tyto duše nemají zájem o dosažení vlastního mistrovství, mí drazí. Tyto duše proto musí být svoji podstatou hadi.

Neposuzujte hady, mí drazí. Hadi mají svoji roli, ale role hadů v tomto stvoření byla zmatena. Kdysi dávno byli hadi pozvednuti k spoluúčasti na tanci inkarnačních cyklů. Hadi nikdy nebyli určeni k tomu aby inkarnovali. Byly vytvořeni proto, aby udržovali "prostor mezi" stvořeními. Prostor mezi stvořeními zahrnuje hustotu vaší tělesné formy. Mezi jednotlivými světelnými liniemi vašeho éterického těla jsou oblasti temna nebo hustoty, které vám dovolují zažít život ve třetí dimenzi. V těchto temných kapsách jsou maličcí hadi a ti dělají to, k čemu byli hadi určeni, což je udržování meziprostorů.

Takže odkud se všichni ti hadi, kteří tančí životem v lidských inkarnacích, vzali? Jak vaše Velké Centrální Slunce sestupovalo a sestupovalo ve vibracích, vytvořily se trhliny mezi dimenzemi a stvořeními, a těmito trhlinami hadi sestoupili. Ve zmatcích, které obklopují vibrační pády, začali hadi inkarnovat do tělesné formy. Během času, a jak budou vzestupovat všechny druhy včetně lidí, a při vzestupu Země, se hadi vrátí ke své původní funkci, což je udržování meziprostoru. Během času budou všechny informace sebrané hady, kteří se převlékli za draky navráceny a znovu zrekonstruovány, a Země se stane majákem světla a vývoje pro všechny.

Lidskou přirozeností je posuzovat, hodnotit věci jako dobré a špatné, dobré a zlé. Nic v rámci celého Zdroje Všeho není ani správné ani špatné, ani dobré ani zlé. Všechny aspekty jakéhokoliv stvoření slouží specifickému účelu, který souvisí s prvotním plánem, který obdržely všechny duše, které si vybraly zatančit si společně jako JEDEN. Vaše stvoření zabloudilo do zkušenosti, ve které byl původně přijatý plán pomíchán, kde hadi a draci byli zmateni kterou roli tady mají vlastně hrát. Jakmile bude plán opraven, všichni pochopí svůj účel a pravdu, a pak budou všichni podporovat vývoj vašeho stvoření.

Hadi udržující hustotu zastupují při vzestupu velmi důležitou roli, mí drazí. Každá fáze vzestupu způsobuje, že forma vibruje v určité frekvenci. Tato frekvence je udržována právě hady, kteří udržují hustotu formy. Kdyby všichni hadi byli naráz odstraněni, forma by shořela a přestala existovat, což je známé jako spontánní shoření. Jakmile zvýšíte své vibrace, další nejhustší vrstva hadů je transmutovaná a vrátí se "domů", do zdroje svého původu. Když draci inkarnují a vzestupují tělesnou formu, hadi udržují meziprostory a navrací se domů přeměněni procesem vzestupu. Proto hadi slouží vzestupu, mí drazí.

Hadí duše ve vašich šéfech, dětech, potomcích, přátelích, nebo rodině, jsou prostě ztracení a zmatení. Ve svém zmatení na sebe vzali roli, kdy vědí jak a co dělat. Protože hadi sami neví, jak se vyvíjet, moji drazí, umí jen udržovat meziprostor. Jakmile se stanete probuzeným, můžete umožnit všem hadím duším, aby se vrátili do dimenzí, ze kterých pocházejí a převzali svoji pravou roli, což je udržování hustoty. Pak budou moci všechny dimenze vzestoupit a vše se bude moci vrátit opět do Jediného, ať už patří duše k dračí, nebo k hadí formě..

Návrat Krista na Zemi znamená návrat dračích duší, které byly původně přítomny na Zemi, kvůli její evoluci. Tyto duše budou vzkříšeny a obnoveny v mnoha chrámech léčení, které jsou nyní vybudovány pro všechny vědomé vzestupující bytosti. Tyto chrámy mají za úkol mnoho funkcí o kterých budeme psát příště. Ale jednou z funkcí je obnovení všech dračích duší které byly v průběhu věků na Zemi roztříštěny, nebo ztraceny, aby mohly převzít svoji původní roli pomoci vzestupu Země. Mnoho z těchto draků bude mít i lidskou podobu a budou vzestupovat svoje ztělesnění. Každá lidská tělesná forma, která si zvolí vzestup, automaticky obdrží dračí duši, mí drazí. Protože pouze draci mohou takový úkol splnit.

Lidstvo nelze vinit za manipulace hadích duší, které se v průběhu doby existence lidského druhu na Zemi vyskytly. Lidstvo zapadlo do kolotoče a bylo podvedeno hady z tak vysokých dimenzí, že není pochyb, že by lidé bývali mohli rozeznat, že se jedná o hady. Hadi z dimenzí 36 000 nebo 100 000 a výše se jeví jako světlo v porovnáním s hustotou třetí dimenze. Hadi ztracení z vysokých dimenzí byli velmi zmatení, když navázali kontakt s vašimi lidskými předky. Když bylo dovoleno těmto hadům inkarnovat se do lidské tělesné formy, bylo tím celé lidstvo uvedeno do podobného zmatku. Protože hadi nevědí, co jako inkarnovaní mají dělat, byli určeni k tomu, aby udržovali meziprostor.

Hadi, kteří udržují meziprostor vědí, jak se dělit a separovat. Není to přesně to co se děje při prodávání a rozdělování informací a vědomostí, mí drazí? To je přesně to, k čemu byli hadi určeni! Při inkarnování do lidské tělesné formy začali rozdělovat a dělit genetické informace které byly v této formě uloženy a to bylo příčinou pádu za pádem ve vědomí. Hadi nejsou špatní, jenom prostě nepatří k inkarnačním energetickým silám v žádné podobě, ani lidské.

Vaše práce jako vzestupující lidské bytosti, je ukončit tento zmatek. Ve vašem vlastním energetickém poli i ve vyjádření života, musíte dosáhnout odstranění všech hadů ve vašem tanci životem na Zemi, aby mohli být přeprogramováni na činnosti, které pro ně byly původně určeny a transportovat je do jejich původní dimenze. Jakmile odejdou zmatení hadi, informace přestanou být děleny a oddělovány a mohou být obnoveny do ztracené podoby. Když budou obnoveny informace, Země může pracovat na svém vzestupu zvyšováním vibrací a stát se hvězdou. Neexistuje jiná cesta jak vzestoupit Zemi, mí drazí, a vy, jako aspekty Zdroje Všeho a vzestupující lidé, jste se s tímto záměrem ztotožnili.

Ukončíme tuto informaci speciálním požehnáním Lemurianských předků, se kterými jsou všichni lidé spřízněni:

Om noni nanu manu nom. No anu nati nasu alo aka e.

"Z Jednoho jsme vyšli a k Jednomu se opět navrátíme. V srdci všeho stvoření leží klíče k pravdě. Otevřete své srdce, klíče se objeví a každý se opět vrátí "domů"."

Do našeho příštího spojení,

Namaste

Zdroj Všeho

 


Zdroj: Duchovní škola vzestupu