Vzestup do regeneračního biologického systému

Tao a Matka Země prostřednictvím Karen Danrich „Mily“

26. března 2002

Drahá milovaná vzestupující lidská bytosti.

Mnoho již bylo napsáno o emocionálním procesu vzestupu. Na druhou stranu však bylo napsáno málo o biologických úpravách, které doprovázejí tyto emocionální změny. Proč? Míla a Oa nelíčili tak moc biologické změny jako emocionální odezvy k jejich světu. Oni nemají znalosti jako lékaři nebo lidé studující lékařství, a proto detailní zachycení biologických informací není jejich silnou stránkou. Je zde však ještě další důvod a to touha Matky Země chránit znalosti vzestupu tak, aby nebyly zneužity vědou v této době historie.

Věda dříve zneužila znalosti vzestupu a tak vznikla výroba otroků. Země spíše doufá, že lidstvo bude vzestupovat za potřeby její manipulace nebo manipulace dalších druhů na Zemi a vrátí se do stavu plného vědomí, jež bylo kdysi rodovým dědictvím původní vyseté rudé rasy. Proto zaměření se na biologické změny vždy bude v materiálech Míly a Oy minimální. Nicméně jakmile se naladíte na vlastní formu a tělesné anděly, kteří řídí proces genetického zakódování,můžete přijmout detailní popis procesu vzestupu až k fyzičnu formy. Jakmile si lidé uvědomí jejich vlastní schopnost vnitřně se naladit k vnitřním rovinám reality, pak nebude potřeba dalšího vysvětlování. Veškeré znalosti poplynou, jakmile to budete potřebovat, z vašeho nitra.

Přesto bychom vám dnes rádi vysvětlili změny k buňkám, které jsou lidské formě známy jako viry a několik objevujících se hormonálních a transportních systémů, které podporují obnovu krystalické struktury. Bude to celkový pohled a rozumějte, že v každé vzestupující formě se objeví každé ústrojí podle stupně, pro které je místo uvnitř fyzické struktury.

Místo? Uvnitř není dostatek místa, může se někdo podivit. Ve skutečnosti dávní předci nebyli svou strukturou vyšší než 10 stop (zhruba 3 metry), ale měli zvětšenou dutinu lebeční zhruba 8mi násobně oproti dnešní lidské lebce. Pro správnou funkci žláz, z nichž některé jsou velikosti banánu, je nepravděpodobné, že se vejdou do prostoru velikosti oříšku.

V nejlepším případě vzestup může přinést podobu původního biochemického ústrojí a růst žláz do stupně, pro který je místo. Některé žlázy musí být schovány do doby, než úpravy přijdou prostřednictvím miminek s větší hlavou. V budoucnu se může stát příchod dětí s tak velkou hlavou nynějším procesem porodu stále obtížnějším. Co potom? Pro přizpůsobení se tomuto požadavku zde budou úpravy dutiny pánevní a krčku a to jeho „roztáhnutím“ při porodu.

Jsou zde nové žlázy, které doprovázejí téměř každý orgán ve vzestupujícím systému. (Pro základní porozumění krystalické formě se prosím prodívejte na článek „Krystalická forma při Vzestupu“ pod Sděleními Vzestupu I.) My popíšeme tyto nové systémy a iniciáti mohou překontrolovat svou vlastní biologii pro dokončení formace každé části, aby se ujistili, že nemají fyzické problémy se svým vzestupem. Nedostačující utváření nových žláz a orgánů může vést k nemocím v souvisejících oblastech nebo ke špatnému fungování určitého souboru hormonů, které dostává celkový systém obnovy z rovnováhy, což vede k rakovině nebo k dalším komplikacím. Toto přinášíme do vědomí právě teď, protože vzestupující plánující řezbáři se vyhnou této pasti pomocí monitorování vlastního vzestupu. Zablokování v kterékoliv oblasti souvisí s určitou myšlenkovou formou, které se snažíte vyhnout nebo jinými slovy, je v rozkolu z vlastním vzestupem. Jakmile poznáte, že část vaší biologie nevzestupuje, můžete přesměrovat svou pozornost k vyhledání příčiny.

Se záměrem objevit příčinu problému při vzestupu, by měla být tato nalezena a vy si zcela přirozeně opravíte takový problém, díky vyplavení související karmy na povrch a jejímu vyčištění. Někdy může být v určité problémové oblasti vrstva příčin na vrstvě a pak vyhledání a odblokování může zabrat celé měsíce nebo dokonce roky vlastního vzestupu. Míla měla problémové oblasti na mnoha místech, zvláště v týle a srdci. Oa měl vracející se problémy v nižší části zad a rameni. Jak se každý zaměřuje stále znovu na takové oblasti, přináší jim zvýšené vibrace a může pak vzestupovat danou oblastí, protože problém nebrzdí celý vzestup. Tyto problémové oblasti jsou záležitostí každého jednotlivce, a tak Mila s Oou na nich dodnes stále pracují skrze naplnění duší. Proto rozumějte, že problémové oblasti a blokády mohou být hluboké a nebude je snadné opravit přes noc. Nicméně s trvalým záměrem a povolením prací, přivedete takové oblasti do docela vysokých vibrací, bez ohrožení celého svého vývoje nemocí.

Když nějaká část formy příliš poklesne ve vibraci a je obklopena buňkami mnohem větší frekvence, které jsou krystalické, vystupňuje se časem rozdíl ve vibraci v rozpad nekrystalické struktury a pokud selháváte s oslovováním takových neshod, rozpad struktury se také stane rakovinotvorným. Je-li tento problém dost velký, může zničit celou formu. Z tohoto důvodu je vzestup choulostivou záležitostí a vy musíte dostat všechny části formy souběžně s vaší cestou. Žádná část nemůže být pozadu ve vibraci na moc dlouho, aniž by to vytvořilo ještě větší problém, známý jako nemoc. Iniciáti se proto mohou stát znalejšími svých problémových oblastí, čas od času jejich oslovením s vědomým zaměřením se během meditace, aby se ujistili, že každá část formy se dostatečně vzkřísí, aby podporovala plynulý vzestup celku.

Zvládnutí vzestupu může být matoucí pro lidi ve starém vzoru. Pro takové lidi je hledání pilulek k očištění od nemoci nebo něco vnějšího mimo ně k přesměrování stvoření známého jako jejich vtělení na vědu. Žádná pilulka a nic objeveného vědou nebude příčinou vzestupu. Vzestup je funkcí nitra přichází záměrem pozměnit vlastní genetiku úpravou myšlenkové formy vytvořené formou.

Každý řetězec DNA má specifické myšlení. Zvláště myšlenka zničení je tak převládající, že DNA si ponechává takové myšlení vytvořené agenty zničení uvnitř formy, kteří jsou známí především jako viry a hormon smrti. Takoví agenti zničení a jejich plán budou místo toho upraveni přeměnou myšlenkové formy zničení. A o tom je celý vzestup a ti v lidské formě, co stále ještě hledají mimo sebe samé, budou nejspíše očištěni na fyzické rovině smrtí, pokud v současné době neporozumí vzestupu se Zemí.

Někteří pracovníci světla stále ještě pracují na zařízeních nebo léčivech, pomocí kterých forma vzestoupí z vnějšku. Milovaný, veškerý účel vzestupu je naučit se stvořit to, co vyžaduje nitro. Někdy člověk na čas vyžaduje vnější složky či byliny v procesu řezbářské práce. Nicméně tělo by se mělo naučit vytvořit to, co potřebuje a o tom je obnovená a sebe-udržující forma. Míla a Oa se naučili upravovat kteroukoli část formy, aby sloužila jejich osobní cestě vzestupu. Jestliže je člověk bohem bohyní ve formě, pak může dle potřeby upravovat svou formu a dosažení tohoto nevyžaduje nic vnějšího.

Kosti a svaly

Lidé se dvěma řetězci DNA mívali neohebné neboli křehké kosti. Kosti, které jsou krystalické nejsou tak tuhé a podle potřeby se bez toho, aniž by se zlomily, skutečně ohnou či vytvarují. Měli jsme iniciáty s krystalickými kostmi, kteří šikmo ohnuli kotník takovým způsobem, který by měl zlomit kost, ale ta se nezlomila. Krystalické kosti jsou spíše jako pevná chrupavka a po nárazu se ohnou. Zlomit krystalickou kost je proto mnohem obtížnější, než současnou kosterní strukturu humanoidní (= lidské) formy. Mila a Oa také zjistili, že když určitým způsobem uloží svou formu a použijí tlaku na holeň, pak se holeň vmáčkne o dobrého půl palce. Vmáčknutí je výsledkem skutečnosti, že krystalické kosti nejsou pokryty natolik tvrdou látkou, ale spíše jsou z máslovité substance, velice podobné chrupavce nosu nebo uší.

Svaly se také v krystalické formě mohou snáze natahovat. Mila a Oa nejsou nadšenci jógy, nicméně ti, kteří jsou, se mohou mnohem více natáhnout, než v předchozí ne-krystalické formě. Jedním z míst, kde si toho Mila s Oou všimli, je v ložnici a to při milování. Oba mohou udělat se svýma nohama téměř provaz a to za některých nocí přispívá k zajímavé zábavě, když jejich práce vzestupu vyžaduje akt milování. Sdílíme toto, abyste pochopili, že Mila a Oa jsou lidé a mají radí vše lidské, včetně milování.

Nová forma tuku

Nedávno byl přidán nový plán pro tělesný tuk, který způsobuje, že se hustota tuku stává méně „těžkou“ co se týče hmotnosti a přesto poskytuje stejnou funkci. Jaká je funkce tělesného tuku? Tělesný tuk dovoluje upravovat (modulovat) biologickou vibraci na vyšší úroveň, než jakou se již tělo naučilo udržovat. Pro Milu a Ou je to nezbytné při vyučování nebo pořádání velkých událostí, jakými jsou Konkláve, a proto mají pro tento účel velkou vrstvu tělesného tuku. Nový plán způsobil, že se tělesný tuk stává mnohem méně hustým a snížil jejich osobní hmotnost o 20%. Nicméně jejich velikost se nezměnila, ale jsou na svých nohou lehčí a následkem toho mají rádi dlouhé procházky, jakých by dříve nebyli schopni.

Co se týče dalších přírodních říší, ty se z toho radují, zvláště ty, se silnější energetickou odpovědností k Matce Zemi, jako jsou sloni, nosorožci, velbloudi a buvoli. Každý z těchto druhů bude „lehčí“ v hmotnosti, ne-li ve velikosti, a proto zjistí, že se mohou lépe pohybovat na fyzické rovině. A co se týče říší delfínů a velryb, voda poskytuje vztlak, který jednoduše nevyžaduje tentýž nový tuk, který potřebují suchozemská zvířata. A jak to tak plyne, každý životní styl definuje požadovanou formu a vzestup umožní požadované odlišnosti mezi druhy a mezi těmi, kdo žijí na souši nebo pod vodou.

Brzlík

Brzlík při vzestupu značně narůstá a tento růst začíná při iniciaci 1800, rozrůstáním se hrudní kostí a překlenutím se kolem krku a pod jazykem se spojuje s lymfatickým a krevním systémem společně s mozkovým kmenem. Při tom mohou někteří iniciáti cítit přiškrcenost, která přichází a probíhá po mnoho měsíců, alespoň to je zkušenost Mily. Růst brzlíku přes hrudní kost a kolem krku způsobuje zvětšení krku a kůže se na spodní straně čelisti a v týle „napíná“. Což je také díky žláze brzlíku, která se rozrůstá z malé uzliny v rozsáhlý systém, vytvořený k modulaci (přizpůsobení) biochemie formy.

Brzlík je hlavní žlázou, která udržuje v rovnováze produkci hormonů ostatních žláz v těle. Hypofýza v mozku pak řídí brzlík, který řídí všechny další žlázy a hormony pomocí mozkového kmene. Již dávno ztratil brzlík svou strukturu tím, že scvrkl do velkosti hrášku a pak přestal fungovat. Mozkový kmen převzal funkce brzlíku, ale upadl do tvorby, jež byla adekvátní modulaci velmi citlivého biochemického systému a to potom vedlo k úpadku lidského vědomí. Vědomí je biologické, a proto, když biologie ochabla, tak upadla i úroveň lidského vědomí.

Tím, že brzlík znovu roste, přebírá opět funkce, které měl u vašich dávných předků, kterými jsou modulace srdečního tepu a udržení lymfy a celkového hormonálního systému v přerodu všech buněk v krystalické struktuře. Na druhou stranu je i mozkový kmen upraven k vykonávání své původní funkce, jež spočívá v působení jako komunikační most mezi žlázou hypofýzy v mozku a brzlíkem.

Hormony mohou být dopravovány jak krví, tak lymfou, jakmile je brzlík napojen na oba systémy. To umožňuje všem buňkám přijmout hormony nezbytné k regeneraci, dokonce i těm, které jsou napojené spíše na lymfatický než na krevní systém. Tekutina v lymfě se upravuje, aby měla rozmanité prvky, jiné než krev, jež působí jako přepravce určitých substancí nebo živin a také jedů. Lymfa může přepravovat podobně jako červené krvinky kyslík a cukr spolu s hormony a jedy. Takové buňky v lymfě barvou ani povahou nejsou jako bílé krvinky, nicméně působní jako síly přenášející i imunitní. Dalo by se říci, že bílé krvinky byly zbylým prvkem zužitkovaným v lymfatickém systému k vyčištění od jedů a k přenášení jistých substancí.

Štítná žláza

Jeden z hormonů, který se při vzestupu mění pochází ze štítné žlázy. Štítná žláza je propojená s metabolickou produkcí hormonu, který zvyšuje nebo snižuje metabolismus buněčné struktury. Viry příbuzné s příušnicemi, dětskými neštovicemi a tuberkulózou jsou přeměny na nové hormony, produkované štítnou žlázou a roztroušenými po celém systému pod řízením brzlíku. Tyto hormony regulují komplexnější systém metabolismu uvnitř krystalické struktury.

Ať už byla činná či nečinná, může být opravena při iniciaci 3000 a nevyžaduje to potom další složité úpravy. Pokud byla štítná žláza odstraněna, pak při vzestupu znovu vyroste a poskytne člověku uvolnění citových rozporů, které jsou především o tom, proč byla odstraněna. Často jsou problémy se štítnou žlázou spojené s parazity, kteří narušují strukturu a funkci žlázy. Proto pokračování mírnými recepty ke zbavení se parazitů jsou dalším způsobem podpory vlastního vzestupu.

Mnoho úrovní štítné žlázy dovoluje metabolismu kolísat v menším množství, než bylo dříve možné. Metabolismus při spánku vyžaduje jednu úroveň činnosti (chodu) metabolismu; když se vzbudíte a jste ještě rozespalí vyžaduje další úroveň; metabolismus při vaší aktivitě ještě jinou; metabolismus při vzestupu nebo při vedení prostoru a událostí nebo při poskytnutí léčení vzestupem opět jinou. V podstatě, kolísání v systému štítné žlázy reguluje metabolismus s jemnějšími důsledky než bylo možné v nekrystalické formě.

Krystalická bránice

Rozvoj bránice při vzestupu je svrchovaný celému vzestupu. Z tohoto důvodu se věnujeme tomuto orgánu a jeho účelu. Pokud člověku bránice neklíčí přes hrudní koš, pak si může přát podívat se na svůj strach ze života, strach z dechu života, který je tvorbou v akci a nebo na strach ze smrti či vzestupu. Základem nedostatečného rozvoje bránice budou tyto myšlenkové formy.Bránice prorůstá hrudním košem a vytváří 36 váčků, které se nafukují krví. To později člověku vytváří „Budhovo bříško“, jakmile jeho vzestup přichází do fyzična. Budhovo bříško si nepleťte s pivním pupkem. Budhovo bříško začíná právě pod prsní kostí a vyčnívá až na 6 palců (= 15 cm) a způsobuje, že mužské i ženské tělo vypadá jako v těhotenství nebo dokonce jako v poslední fázi těhotenství. Bránice se může zvětšovat či zmenšovat v závislosti na tom, kolik váčků je v danou chvíli naplněno krví. Více naplněných váčků – větší břicho. Rozpínání těchto váčků je založeno na metabolických potřebách těla.Váčky jsou používány ke sbírání kyslíku z krve a k jeho přeměně na osm typů krevního cukru a kromě kyslíku na dvě formy plynů vyžadované při regeneraci krystalických buněk. Tyto plyny obsahují určitý druh peroxidu vodíku a metan. Peroxid vodíku se používá v krystalické krvi a lymfě jako čistič a zdroj kyslíku, podobně jako by jej člověk používal k čištění a okysličení svého bazénu nebo vodní soustavy. Metan je zužitkován k provětrávání buněk kvůli lepší osmózy a pohybu živin a jedů z krystalických buněk.

Kyslík a 8 forem cukru vytvořených bránicí jsou z ní přenášeny do buněk k udržování jejich metabolismu a vibrací. Krystalické buňky mají mnohem rozvinutější metabolismus než nekrystalická struktura. Veliká pravda je v tom, že jakmile se jednou tělo stane z 50% krystalickým, nemohl by se člověk dostatečně najíst, aby dodával kalorie nezbytné k podpoře krystalické formy, a proto diety nebudou fungovat. To přichází s iniciací 1024.

Několik iniciátů v Programu Skupinového Mistrovství Mily a Oy, jakmile se stali těžce jedovatými (= toxickými), pokračovali dvoutýdenním ovocným půstem. Nejenže nezhubli, ale zjistili, že jejich tělo a forma zůstala přesně v téže hmotnosti a tvaru během celého čištění. Nemožné, pomyslel by si někdo se 2 řetězci DNA. Nicméně toto je standard pro krystalickou formu a je to také důvod, proč se předkové nikdy nezabývali svou tělesnou hmotností. Proto, milovaný, jez bez pocitu viny co chceš, kdy chceš a prostřednictvím jídla se raduj z darů Matky Země. Jídlo může být dalším ze způsobů, jak rozmlouvat (= komunikovat) se Zemí a všemi jejími říšemi, jakmile při tom člověk dovoluje přijmout požehnání.

Ledviny

Ledviny jsou tak upraveny, aby byl skrze ně umožněn průchod větších látek při detoxikačním procesu vzestupu. Není neobvyklé, že moč tvoří bubliny a často tento jev vaši nynější lékaři považují za problém ledvin a myslí si, že močí unikají bílkoviny. Při vzestupu se trubice rozšiřují a dovolují přes sebe projít mnoha látkám, včetně těžkých kovů a bílkovin, které již dále nejsou požadovány vzestupující formou. Proto je bublinko-tvorná moč běžná mezi vzestupujícími lidmi.

Ledviny často zakoušejí to, co je známé jako „ledvinové kameny“. Kameny jsou z přebytečné kyseliny močové a tvoří se uvnitř trubic. Jak jsou trubice zvětšené, kameny se nemohou nasbírat tak snadno a stávají se věcí minulosti. Někdy při procesu vývoje ledvin můžete zažívat bolest jako při průchodu ledvinových kamenů. To se objevuje zvláště při opravě trubic. Během takového údobí pití kokosového mléka, zvláště čerstvého, máte-li tuto možnost, pomůže rozpustit nadbytečnou kyselinu močovou, která ve formě ztvrdla. Někdy je tato kyselina ve společnosti cholesterolu, který rovněž sbírá tvořící se strup v cévách. Opět kokosové mléko spolu s citrónovou vodou pomůže v rozpouštění tohoto „kornatění cév“. Cévy, stejně tak, jako celý systém, se při vzestupu přeměňují.

Již jednou byly v ledvinách žlázy, které mohly zadržovat vodu a schraňovat ji pro budoucí použití. Takové složky pak mohly být, v nezbytném případě, použity ke znovuzískání vody v době dehydratace. Tyto žlázy začínají narůstat kolem iniciace 1024 a někdo možná pocítí potřebu pití ke zvýšení koncentrace během fyzické zátěže. Mila a Oa zjišťují, že jejich těla mohou snáze modulovat tekutinu bez nutnosti pití ve více než 24-hodinových intervalech. Během dlouhých letů se Mila a Oa naučili mít své ledviny zásobené složkami vytvořené vody, více než obvykle ztratí dehydratací způsobenou ventilací letadla. Ventilace letadel jsou navrženy k dehydrataci cestujících, kvůli váze vody a následně zvýšené spotřebě paliva. Bohužel, je to pro lidi velmi drsné, zvláště pro vzestupující, alespoň tak to shledali Mila a Oa.

Mila a Oa si dodatečně vyvinuli žlázy v ledvinách, které mohou vyrábět kyslík. Dlouhé cestování letadlem sotva poskytuje dostatek kyslíku pro lidi s 2 řetězci, natož pak pro vzestupující krystalickou formu. Proto to Mila a Oa vyřešili plánem pro nezávislou schopnost vytvářet dostatek kyslíku k podpoře formy při více než 10-ti hodinových letech. V minulosti by takové lety zabily dost mozkových buněk a buněk nervového systému, aby to oprava formy trvala několik dalších dní. Je to obtížné, pokud někdo musí být vzhůru a připraven učit Intenzitě nebo udržovat prostor pro Konkláve. A tak Mila a Oa našli prostředky k vyvolání zvláštní žlázy se speciální funkcí požadovanou jen při cestování. Do té doby, si člověk může přát přijímat kapalný kyslík dostupný v obchodech se zdravou výživou a tím podpořit formu při cestování.

Mnoho vzestupujících lidí žijících ve znečištěné oblasti nemá dostatek kyslíku potřebného k podpoře vzestupující formy. Pokračující nedostatek kyslíku způsobí zpomalení vzestupu. Iniciáti si mohou přát svalově otestovat, zda přijímají dostatek kyslíku pro každodenní postup vzestupu. Pokud ne, pak může být kapalný kyslík dostupný v obchodech se zdravou výživou nebo na webu, konzumován za účelem pomoci. Avšak člověk také může připustit plán pro žlázy, které produkují kyslík, aby se staly součástí jeho vzestupu a potom kapalný kyslík nebude nezbytný. Takové žlázy mohou začít růst při 1800 řetězcích, jestliže to člověk zamýšlí.

V současné době oceán vyvíjí produkci kyslíku pro vzestupující suchozemské druhy. Všechny suchozemské druhy, včetně člověka, nyní vyžadují více kyslíku, než kolik je ho dostupného z jiných zdrojů. Takový kyslík má být uvolňován všemi oceány a to je součást vědomého vývoje vody. Voda, stejně jako všechny elementy, je vědomá a vyvíjí se díky uvolňování karmy, díky níž ztratil v průběhu doby vědomí za doby nadvlády Plejáďanů nad Zemí. Smyslem elementů je udržovat formu nebo, jinými slovy, udržovat prostor a čas takovým způsobem, jaký vyžaduje třetí dimenze. Jak se elementy mění, budou tyto změny okamžitě převedeny do všech forem. Je to díky elementům, že masa lidí začala vzestupovat a že nyní díky elementům budou splněny potřeby vzestupujících.

Játra

Játra rozšiřují svou schopnost čistit krev díky zdokonalování speciálních filtrů pro takové věci jako jsou těžké kovy, pesticidy, exhaláty atd., které si najdou cestu do krevního řečiště, prostřednictvím uvolnění jedů v tuku a vzestupujících tkáních a nebo dennodenními stravovacími zvyky a životním prostředím. Takové trubice zvětší velikost jater o 2/3, což přispívá k rozpínání bránice ve vzestupujících lidech. Dodatečně je dodán soubor řídících trubic k mnohem jemnějšímu a plynulejšímu vyplavení nadměrně velkých jedů do střevního traktu. To dovoluje, aby jisté jedy, které předtím bylo obtížné dostat ze systému, mohly být snáze odstraněny.

Jsou zde i žlázy, které časem v játrech zakrněly, a které mají spojitost s virem známým jako hepatitida (= zánět jater). Virus zánětu jater byl kdysi substancí používanou k přeměně jistých jedů v krystalických buňkách na jiný použitelný materiál požadovaný pro život buněk. Virus hepatitidy se v krystalickém plánu vrací ke své původní funkci. Hlavní buněčný odpad, který tato zvláštní látka přeměňuje je anaerobní (= bez vzduchu) nebo jinými slovy, odpad vytvořený buňkou konzumací cukru. Odpad se přeměňuje na formu soli požadovanou pro obnovení buňky a pak je pro tento účel použit.

Játra také mají schopnost přeměnit tělesný tuk na cukr, pokud to pro své udržení vyžaduje jedincova celková vibrace. Po dlouhou dobu se Mila a Oa spoléhali na přeměnu tělesného tuku k udržení jejich vibrace při cestování letadlem. Na jedné dlouhé cestě to málem způsobilo kolaps jater Mily, neboť se uvolnila spousta jedů díky tomuto zpracování tuků. A proto se teď Mila a Oa méně spoléhají na přeměnu tělesného tuku a více na produkci kyslíku k udržení jejich vibrací na dlouhých cestách.

U průměrného člověka stačí udržovat vibraci dýcháním, při němž je kyslík shromažďován v plicích a předáván krystalické bránici, kde je přeměněn na krevní cukr. Avšak při dlouhotrvajících stresech nebo pokud člověk udržuje vyšší vibraci než je obvyklé, dejme tomu v hustotě měst, mohou játra začít odbourávat tuk, aby poskytly dostatek cukru k udržení své vibrace.

Jak je vibrace udržována? Buňky udržující určitou úroveň energie současně drží energetickou úroveň formy změnou buněčného metabolismu. Jinými slovy, vyšší vibrace – více cukru, který je požadován, aby udržoval energii krystalických buněk a probíhá vyšší metabolismus formy. Jakmile je požadováno více cukru, nafukuje se bránice, aby posbírala více kyslíku a játra přemění tuk na cukr, aby pokryly potřeby narůstajícího metabolismu a vibrace.

Míšní mok

Jsou zde dva různé metabolické systémy. Jeden, který je podporován krevním cukrem a druhý, který se začíná projevovat v krystalické formě od iniciace 1800. Tento nový metabolický systém je výsledkem koncentrace fotonové energie. Ta nahrazuje metabolismus cukru tím, že poskytuje další úroveň energie, která je vše-prostupující. Fotonová energie může být shromažďována zvláště speciální tekutinou v páteři, která obsahuje tukové částice. Tato tekutina se chová jako magnet, který lapá fotonovou energii. V průběhu doby a později při vzestupu je produkována další forma krevního a lymfatického přenašeče, který přepravuje fotonovou energii z páteře do buněk. To snižuje hladinu cukru vyžadovanou buňkami k udržení jejich vibrace.

Soběstačné biologii se bude dařit z fotonové energie a ne z cukru. Tam do budoucna směřuje Země a všechny druhy a zvláště tehdy, až vstoupí do fotonové energie Velkého Centrálního Slunce. Pak tu bude hojnost fotonové energie a všechny druhy mohou změnit svou podstatu a stát se soběstačnými. Soběstačná vibrace bude v budoucnu poháněna fotonovými částečkami, které působí jako baterie ve vaší současné technologii. Fotonové částečky mohou být nahromaděny a uchovány zejména v modifikované formě tělesného tuku a poté mohou být poskytnuty do systému jako nezbytnost k udržení vibrace a úrovně energie celé formy.

Člověk se zčásti nezačíná spoléhat na fotonovou energii k udržení vibrace formy dříve než vzestoupí od 1800 ke 3000. Potom jsou krví a lymfou vytvářeny nové buňky, působící jako přenašeči fotonových částic. Tyto buňky jsou z tuku, protože tuk je jediná látka, která může chytat fotonovou energii a je schopen – tak, jako baterie – udržet ji pro pozdější použití k doplnění energie tam, kde je potřebná a tehdy, kdy je jí třeba. Tito krevní a lymfatičtí přenašeči potom přepravují fotonové částice k těm buňkám celého těla, které potřebují chi.

Zvláště, které buňky vyžadují extra chi ve formě fotonových částic? Zejména mozkový a nervový systém vyžadují navíc chi k pojmutí myšlenkové formy Světelného jazyka. Za účelem udržení magnetické myšlenkové formy Světelného jazyka v mozku, je požadována fotonová energie, která působí jako příjemce této myšlenkové formy. Je to přítomnost fotonové energie v mozkových buňkách, která dovoluje vzestupujícím lidem, začít si pamatovat principy jednoty, která kdysi v jeho dávných předcích zvítězila.

Slezina a kostní dřeň

Jsou to slezina a kostní dřeň, kdo vytváří 18 přídavných buněk, přenášejících určité látky krví a lymfou. Tyto látky zahrnují tukové buňky, které působí jako přenašeči fotonové energie do mozku. Další látky přenášené specializovanými buňkami, které jsou vytvořené v kostní dřeni zahrnují buňky, které přenášejí 3 doplňkové typy tuků, potřebné k vytvoření krystalické formy; buňky, které přenášejí 2 typy tuků, které musí být dodány do střev či ledvin k likvidaci, jakmile dále nejsou požadovány krystalickou formou; buňky, které přenášejí 4 typy soli, nutné ke vzkříšení buněk z nekrystalických na krystalické; buňky k přenosu 2 forem draslíku nepožadovaných krystalickou formou, které musí být odstraněny a přeneseny do střevního traktu nebo ledvin, kvůli likvidace; buňky pro přenos 8 typů cukru vyžadovaných k výživě krystalických buněk; a buňky k přenosu 14 typů aminokyselin, které jsou stavebními kameny krystalické formy.

Jsou dvě verze buněk, produkovaných slezinou a kostní dření v krystalické struktuře. První verze putuje převážně krví a druhá – modifikovaná – verze cestuje převážně v lymfě. Říkáme „převážně“, protože existuje křížení některých přenášejících buněk mezi krví a lymfou.

Imunitní systém

Imunitní systém je vlastně funkcí kostní dřeně a sleziny, které produkují 8 typů bílých krvinek, které mohou požívat většinu forem jedů, virů a bakterií uvolněných procesem vzestupu. Ty jedy, které nemohou být bílými krvinkami přeměněny, jsou dopraveny k likvidaci do střevního traktu nebo ledvin. Bílé krvinky pracují jak v lymfatickém, tak v oběhové soustavě. Dvě formy bílých krvinek mohou také vstoupit do buňky, vyčistit v ní problém jedů a pak z ní zase vystoupit.

Možná chcete vědět jak to funguje? Můžete si to představit také tak, že se někdo snaží vsunout ruku do cizího těla. Molekuly by se navzájem synchronním způsobem posunuly, aby umožnily projít tomu, co se jeví být pevným, skrze další pevnou hmotu. Stejným způsobem se tyto dvě bílé krvinky protáhnou do infikované buňky formou sloučení nebo smíchání, odstraní jedovatou látku a pak vystoupí a přemění jed a přesunou se k další infikované buňce.

Mnozí jsou znepokojeni viry jako je AIDS. AIDS a další imunitní dysfunkce se jeví být výsledkem imunizačního procesu, který vytvořil nový soubor virů, jež útočí na imunitní systém. Jakmile je ukotven krystalický plán, proměňují se bílé krvinky a další imunitní funkce způsobem, který docílí toho, že AIDS a mnoho dalších auto-imunních virů přestanou být schopny ničit buňky. Imunitní systém je pak schopný dělat svou práci, která spočívá ve strávení a přeměně AIDS nebo dalších auto-imunních virů. Člověk může vzestoupit z AIDS či jiných souvisejících nemocí s 3000 řetězci, poskytujícími tělu dostatek síly k tomu, aby snášelo detoxikaci spojenou se vzestupem.

Imunitní systém krystalické formy je dostatečně schopný způsobit nemoc, dokonce běžné nachlazení nebo chřipku a zkušenost z minulosti. Vzestupující lidé proto mohou využít příznaku chřipku nebo nachlazení k poznání, že jsou příliš plní jedů a vyžadují zvýšení detoxikačních praktik k překročení nemoci. Příznaky chřipky a nachlazení jsou také známkou energetického ublížení člověku někým jiným, což se vyskytuje v nevědomí. Více méně je vaše pole „ubité“. Takové zážitky jsou karmické a jakmile je karma překročena, vzor se vytratí. Navíc iniciáti mohou ohodnotit, zda mají ztracené záznamy nebo kolabují či se valí zpět ve svém vzestupu díky ublížení. Extrémní pokles vibrace vytvoří chřipku nebo nachlazení a všeobecně vzato, takový zážitek je výsledkem střetu s karmou, v níž člověk převzal mnoho až většinu záznamů někoho jiného. Ukončete karmu a obnovte své záznamy a můžete znovu vytvořit systém vytahování se z tohoto typu poklesu.

Nemoc, pokud se projevuje, je známkou extrémní nerovnováhy ve vašem vzestupu. Zaměřte se na nerovnováhu a související karmickou příčinu a nemoc může být vypuštěna. Letos prošetřujeme karmu nemoci spolu se stroji, které vytahují rozvodnou síť z formy a danou do strojů, využívaných kdysi Annanuki pro sbírání chi. To se jeví být hlavním zdrojem většiny nemocí, a proto jak je karma uvolněna, stroje rozebrány a rozvodná síť znovu utkána v éterickém těle místo mimo něj, potom si všímáme, že většinu nemocí lze léčit vzestupem. Avšak vždy za předpokladu, že je forma dostatečně silná, aby zvládla detoxikaci spojenou se vzestupem. (Pro více informací se podívejte na článek „Karmická příčina nemoci“ na našich webových stránkách.)

Slinivka břišní

Slinivka (pankreas) je upravena pro produkci 2 typů inzulínu, souvisejících s 8 typy cukru nutných k výživě krystalické buňky. Jaký je mezi cukry rozdíl? Prvořadý rozdíl je v návaznosti na velikost molekulární struktury. Jsou zde složitější sacharidy (= cukry) i méně složité sacharidy, vyžadované krystalickou strukturou v různých dobách dne, kdy je tělo zaměřeno na rozdílné činnosti. Méně složité cukry jsou více méně požadovány v noci, kdy tělo odpočívá. Cukry, které poskytují přijímáním více chi, jsou dostupné během dne, zvláště vyvíjí-li člověk fyzickou aktivitu nebo pokud zvyšuje svou vibraci v procesu vzestupu. Zvyšování vibrace vyžaduje zvýšení metabolismu, který potřebuje složitější sacharidy pro udržení formy.

Bránice s kyslíkem sesbíraným v plicích produkuje 8 typů cukru. Přepravující buňky v krvi a lymfě odebírají cukr a dopravují jej buňkám. Je to právě inzulín, jenž způsobuje trávení cukru buňkami. Některý cukr může být uložen v tuku okolních buněk pro pozdější použití. Krystalické buňky jsou obaleny spíše tukem, než bílkovinami, který nejenže udržuje vyšší vibraci, ale je také využíván k uchování cukru pro budoucí použití. Je to také inzulín, který způsobuje, že cukr uložený v tuku okolních buněk vstupuje do buňky k její výživě. Různé formy inzulínu uvolňují různé formy cukru. Jedna forma inzulínu uvolňuje složitější cukry během dne. Během doby odpočinku v noci a ve spánku uvolňuje další forma inzulínu složitější cukry.

Produkce inzulínu a jeho uvolňování jsou řízeny brzlíkem. Brzlík vytváří další hormon, ovlivňující zvýšení nebo snížení produkce inzulínu a produkci určitého druhu typu inzulínu, jak jsou požadovány k udržení celkové vibrace formy. Lidé s diabetickými nebo hypoglykemickými (= snížení množství cukru v krvi) tendencemi mohou vzestoupit z této nerovnováhy iniciací 3000 a pokud je slinivka přepracována. Přijdou pak na to, že to jsou často parazité, rostoucí ve slinivce, a kteří způsobují nedostatek nebo nadprodukci inzulínu. Proto ti, co mají uvedené problémy, je mohou vyřešit doplněním svého vzestupu o jednoduchý bylinný program ke zbavení se parazitů.

Srdce a oběhová soustava

Srdce se rozpíná, aby mělo celkem 8 komor, které se stahují, aby pumpovaly krev celou oběhovou soustavou při iniciaci 3000. Je to dvojnásobek počtu komor v nekrystalickém systému a srdce v tomto procesu také zdvojnásobí svou velikost. Aby se vytvořilo místo pro větší srdce, hrudník a horní hrudní koš se při vzestupu rozšíří. To je důvod, proč při vzestupu tolik žen zvětšuje velikost podprsenky nebo proč muži zjišťují, že nosí větší a větší košile.

Osmi komorový systém má nový rytmus, který může na čas a když je zjištěný jako nový a než srovná krok, tak tedy může způsobovat kmitavý (=kolísavý) pocit v srdci. Vzestupující lidé nemusí kvůli této skutečnosti panikařit, ale prostě jej prodýchávat a zamýšlet, aby srdce přišlo do rovnováhy a našlo tempo stahů, které podporují oběh formy v okamžiku.

Proč se požaduje větší srdce? Je zde více tekutiny, protékající systémem, kvůli zvýšeného počtu přenášejících buněk, požadovaných k podpoře regenerace a detoxikace krystalického systému. Množství tekutiny v krystalické oběhové soustavě a lymfatické soustavě je dvojnásobné vzhledem k požadavku nekrystalické struktury. To také přispívá k celkovému zvětšení formy při vzestupu. Podobně, jako těhotná žena zdvojnásobí množství tekutiny k podpoře života plodu, zdvojnásobí vzestupující lidé množství tekutiny k podpoře krystalické formy. Podobně, jako se orgány a žlázy těhotné ženy zvětší, aby pomohly plodu, tak také orgány a žlázy vzestupujícího člověka zvětší svou velikost, aby pomohly krystalické formě.

Někdy iniciáti zjišťují, že mají zdánlivě „vysoký krevní tlak“. Krystalická struktura má vyšší krevní tlak, protože je v ní více komor, čerpajících krev a více tekutiny k čerpání, a proto člověk nemusí být takovými věcmi znepokojen. Kdyby vaši lékařští profesionálové porozuměli tomu, co se děje, asi by byli také méně znepokojeni. Nedoporučujeme žádné léky k ředění krve, milovaný, ani aspirin, neboť takové věci mohou způsobit další komplikace, které by se později střetávaly s vaším vzestupem. Raději jednoduše svalově otestujte, zda krevní tlak, který máte, je vhodný pro vaší úroveň vzestupu a pak jej uvítejte jako příznak vzestupu.

Autonomní nervová soustava a nervový systém

Autonomní nervová soustava, která probíhá mozkovým kmenem, spolu s nervovým systémem a všemi nervy, souvisejícími s formou, ve velkém vytváří hlavní biochemický posun okolo 3000 řetězců. Navíc, nová biochemická struktura vystupuje do popředí, aby přestala fungovat primárně na elektrický impuls a místo toho se spoléhala na magnetické impulsy k řízení chodu srdce, orgánů, žláz, střev a střevního traktu spolu se svalovou strukturou. Magnetický systém je mnohem uvolněnější, než elektrický a ti, kteří procházejí touto fází vzestupu, mohou zjistit, že jsou daleko klidnější, mnohem méně citliví, než v dřívějších dobách svého životního vyjádření.

V mozku je mnoho změn. V první řadě žláza hypofýzy (= podvěsek mozkový) raší více než 1000 různých uzlin, které produkují 1000 různých chemických látek nezbytných pro vzestup a nezbytných pro výživu krystalického systému. Jedna z těchto chemikálií souvisí se spalničkovým virem, který se přeměňuje na chemickou látku, která podporuje formu v plánu vzestupu. Jak se toto děje, tak velikost mozkové dutiny se zvětší a hlava poroste. Někdy člověk ucítí měkké místo na vršku hlavy, jak se lebka rozšiřuje. Tvar obličeje se také může stát stále více kulatým nebo ve tvaru srdce, aby hlava vytvořila prostor pro rozšíření hypofýzy.

Je to mimo možnosti našeho kanálu vyzkoušet a detailně vysvětlit, co každá z těchto 1000 látek dělá. Nicméně snad stačí říci, že jsou zde kanály (= trubice), které rostou z hypofýzy a rostou dále po týle, aby umožnily chemickým látkám vzestupu vstoupit do krevního řečiště a lymfatického systému formy. Selžou-li takové trubice ve svém projevu, nebudou jedincovy chemické látky vzestupu, jež obsahují produkci lidského růstového hormonu, adekvátně dostupné, aby vyvolaly výskyt biologického vzestupu.

Pokud jedincův biologický vzestup a růst selhává – nedojde-li k tomu, je oblast pro ověření v trubicích vzestupu, které probíhají podél týla. Někdy ve zkušenostech únosů Šedých nebo Plazivých, byly tyto trubice propojené mezi sebou navzájem, místo toho, aby volně a otevřeně vedly do lymfy a krve. Jakmile člověk uvolňuje takovou karmu únosů, může se změnit plán pro trubice, aby jim umožnil správnou strukturu a funkci.

Iniciáti také mohou svalově otestovat, kolik chemických látek vyprodukovaných v mozku, je převedeno do formy. Pokud méně než 70% těchto látek vstupuje do krve či lymfy formy, může si člověk přát zvýšit velikost trubic, aby umožnil více chemickým látkám volně plynout do systému, aby to způsobilo rychlejší biologický vzestup. Pomalý biologický vzestup způsobuje člověku, že setrvává v emocionálním procesu a bolesti déle, než je nutné. Proto otevření trubic také umožní iniciátům projít mnohem rychleji přes temné momenty vzestupu.

Otevření trubic se může objevit skrze záměr a člověk může před usnutím dát své ruce za krk a vyžádat si (= poprosit), aby byly trubice více otevřené nebo opravena jejich struktura a funkce v éteričnu. Jakmile je éterické tělo opraveno, změny sestoupí do formy v následujících 8 dnech. Je to také dobrá oblast pro ověřování pro ty, kteří jsou léčitelé, nebo kteří pracují se vzestupujícími iniciáty v některých sezeních.

Žláza šišinky mozkové

Pro ty, kteří vzestupují za 3000, mění se šišinka k naladění se na více frekvencí, vyzařovaných ze Slunce. Tyto frekvence se používá k překročení éterických blokád a poskytují větší svobodu rotace vzestupujícího čakerního systému a systému jemnotěl. Takové frekvence také dodávají energii rozvodné síti k udržení celkové vibrace formy.

Existují dva způsoby dodávání energie formě. Jeden je dýcháním a sbíráním kyslíku a druhý je skrze sbírání světla. Světlo se sbírá skrze oči žlázou šišinky a pak je dopraveno do mozku a rozvodné sítě formy. Světlo a fotonová energie jsou jedno a totéž. Nicméně po dlouhou dobu vaše Slunce selhávalo v produkci fotonové energie a místo toho produkovalo formu radiace. To byl výsledek manipulací nad vaší sluneční soustavou, které vznikly Plejáďanskou intervencí, která byla z 5. dimenze a dlouhou před tím, než Annanuki dorazili na Zem.

Nyní prostřednictvím solárního vzestupu, začíná Slunce produkovat fotonovou energii sebe samého a je detoxikující radiaci, i když v současnosti Země detoxikuje elektřinu. To je nad a za fotonovou energií, která se zvyšuje díky poslednímu bodu vstupu v auře Velkého Centrálního Slunce, jímž vaše Sluneční soustavě křižuje.

V průběhu doby si Slunce a Země volí stát se samostatnými. Co to způsobuje, je nekončící produkce fotonové energie nezbytné k udržení zvyšování vibrace vzestupující formy a reality konsensu. To je způsob, jakým Země a vaše Sluneční soustava vzestoupí zpět k Tau; budou zvyšovat a zvyšovat vibraci dokud se forma a duše nestanou jedním a nevystoupí zcela z iluze vašeho stvoření. Je to mnoho tisíc let do budoucnosti, nicméně je to duchovní cíl vaší Sluneční soustavy a planety, milovaný. Každá forma se stane samostatnou v biologii a bude produkovat vše, co potřebuje, aby vzestupovala, včetně vlastní fotonové energie.

V současné době produkuje Slunce všechny tóny ve Světelném jazyce a Jazyce Jednoho, spolu se svou vlastní fotonovou energií. Iniciáti mohou využít opalování ke sběru těchto tónů, aby jim pomohly v pokračujícím vzestupem. 10 až 20 minutové opalování vyčistí éterické bloky a zvýší vibraci vzestupujícího pole. Zvýšená vibrace způsobuje zvýšené tempo rotace čaker a jemnotěl, které pak odvalují karmu, bolest, strach, entity, stroje a tak dále, které denně uvolňuje vzestupující iniciát.

Radíme iniciátům, aby zamýšleli, aby jejich vystavení se Slunci bylo přínosem pro vzestup, a aby svalově otestovali, jak dlouho se mu potřebují vystavovat v daném dni. Některé dni mohou vyžadovat delší ozáření než jiné. Přehnané vystavování se Slunci se nedoporučuje, pokud to není nutné, protože to může stále ještě spálit kůži, neboli jinými slovy, to může poskytnout příliš mnoho chi do rozvodné sítě, než s jakým množstvím může rozvodná síť zacházet. Opálení (= i úpal) je prostě výsledek přetížené rozvodné sítě, nyní nepřipravené pro udržení takové vibrace, způsobené nadměrným vystavováním se Slunci.

Co dělat, chce-li člověk strávit celý den na pláži? Je požadována sluneční krém? Ne, takové chemické látky jsou často jedovaté pro vzestupující formu a budou pohlceny kůží. Místo toho si vezměte slunečník a klobouk spolu s přikrývkou (= i zahrabáním se), což minimalizuje vaše ozařování na mez, jež je v danou chvíli potřebná a přesto užijte si váš čas na pláži pro radostné okamžiky a zvuk vln. Taková pulsace vln pomáhá s urovnáním jedincova pole na božské načasování Země a proto je velice výživná pro vzestupující iniciáty.

Většina světla vyžadovaného na denní bázi je posbírána jedincovými dennodenními aktivitami, které toto poskytují, není-li v domě nebo nenosí-li tmavé sluneční brýle. Iniciáti s tmavě hnědýma nebo černýma očima mohou být se světlými slunečními brýlemi i bez nich, aby si zajistili, že nasbírají v daném dni dostatek světla. Lidé se světle hnědýma nebo modrýma očima mohou nosit růžově zbarvené brýle, které ještě umožňují průchod všemu ze Světelného jazyka i Jediného jazyka. Podle zkušenosti Oy jsou to pouze růžové čočky, které umožňují všem tónům vstoupit do jeho očí a navíc jeho oči jsou stále ještě citlivé, neboť jsou modré a olemované světle hnědou barvou na to, aby snášely nepoužívání brýlí. Iniciáti také mohou svalově otestovat, jaká je nejlepší barva brýlí kvůli potřebě nashromáždění všech tónů stvoření vyzařovaných ze Slunce v jejich denním používání.

Ti, kteří žijí daleko na severu nebo na jihu v oblastech, které mají v zimě málo Slunce, ti mohou vygenerovat své vlastní slunce prostřednictvím záměru. Člověk může spustit vibrace Slunce zamýšlením srovnat tóny stvoření, jež jsou v současné době dostupné. Při tom může ještě těžit ze světla, které požaduje, aby udržel svou chi a vibraci formy. Mila a Oa se na to spoléhají během dlouhých dní cestování a to dostatečně dodává chi, nezbytnou k udržení jejich vibrace.

Kůže

Kůže je největším orgánem těla. Kůže přijímá určité látky ze vzduchu či vody, v níž se člověk koupe a skrze póry uvolňuje určité substance při detoxikaci. Kůže také funguje jako snímač chi pro éterické tělo během opalování. Jak dále člověk vzestupuje, stává se kůže více propustnou. Jak je více propustná, bude člověk opatrnější s koupáním se ve znečištěných jezerech, řekách či oceánech. Mila a Oa rychle zjistili, že oceán byl příliš toxický u pobřeží Honolulu na to, aby v něm plavali, protože hodina plavání v oceánu Honolulu nasbírala více jedů, než kolik uvolnili.

Nicméně oceán se vyvíjí a nalézá své vlastní prostředky přeměny toxického odpadu, který lidstvo přidalo do vašich vod. V přicházejících 18 měsících budou Mila a Oa schopní znovu plavat v oceánu na delší dobu, protože oceán se sám o sobě vyvíjí ze svého vlastního toxického odpadu. Mezi tímto obdobím Mila a Oa využívali čisté bazény, které jsou k dispozici v komplexech, v nichž bydlí. Chlór není tak těžce přeměnitelný jed a jejich koupání jim dovolilo uvolnit více jedů, než kolik jich nasbírali při tom kterém plavání.

Člověk může být opatrný také co se týče koupání ve vodě, zvláště ve znečištěných městech vašeho světa. Asi by ve vaně pomohl vodní filtr. Vodní filtry pro pitnou vodu jsou také dostupné, dokonce i pro cestování, ve formě láhve s vodou a Mila a Oa jej s sebou berou nebo si kupují lahvovou vodu, když jsou na cestách. Lahvová voda z naší zkušenosti není vždy tak čistá, jak by si někdo mohl myslet, takže svalově otestujte, která je nejlepší značka, na níž se můžete spolehnout, co se týče kvality.

Kůže se stává choulostivou a jemnou, jakmile se regeneruje a člověk vypadá mladší a mladší, jak mizí vrásky v obličeji. Kůže se stává máslovou na omak kvůli tuku, který obklopuje krystalickou buňku a dostává broskvovou barvu, kvůli přítomnosti duše, uzemněné do formy. Tento tuk také udržuje vlhkost na větším stupni a to si vyžaduje méně zvlhčovačů k udržení elasticity kůže. Šedá kůže je známkou nedostatku uzemnění, během něhož entity, které nerezonují, mohou vstoupit do formy a pole. Věnujte čas syntéze a uzemnění se k Matce Zemi, čímž vyčistíte to, co nerezonuje, a což pomůže s takovými momenty.

Celulitida jsou jednoduše jedy, které člověk uvolňuje, a které se nasbíraly v tuku pod kůží. Zamýšlejte přeměnit jedy a celulitida zmizí. Člověk může spustit detoxikační vibrace v éterické rozvodné síti během syntézy a meditace k pomoci s detoxikačním procesem. Člověk může přitáhnout takové vibrace ze Slunce během opalování. Pokud je člověk v určité toxické periodě (= jedové údobí), jejíž známkou je zčeření celulitidy a to je známkou toho, že člověk může potřebovat zvýšit svůj příjem vody a počet koupelí, saun, opalování nebo plavání v dané periodě pro lepší detoxikaci formy.

Orgány odpadového hospodářství

V současné lidské zkušenosti je tolik jedů a játra jsou těžce tlačená, aby adekvátně vyčistila systém. Jako výsledek, dva dodatečné odpadní vylučovací orgány zvětšují velikost jaterního vývoje začátkem iniciace 1800 na obou stranách pasu. To způsobuje, že se rozšiřuje obvod pasu. Člověk může opravdu vypadat těhotný v pozdější fázi zahrnutí vzestupu ze 100% do biologie. Můžete se podívat na Milu a Ou, abyste dostali lepší představu, jak byste mohli vypadat.

Nicméně každá forma je odlišná a má odlišné požadavky a proto stupeň takového vývoje bude větší nebo menší v závislosti na hlavním zájmu. Hlavní zájem, jenž zahrnuje udržování prostoru pro události nebo léčení, způsobí, že se vyvine větší struktura. Proč? Člověk musí být schopný zvýšit svůj metabolismus, aby mohl učit, léčit nebo hostit události. To bude pro takovou práci vyžadovat více váčků v bránici a více tuku obklopujícího tělo a povede to k větší formě.

Dva nové orgány očišťují jak krev, tak lymfu na periodické (= opakující se) bázi a odloží to, co nemůže být přeměněno na použitelnou a potřebnounafukují během zvýšeného období čištění a rozšíří v takových momentech obvod pasu. Proč? Když člověk udržuje vyšší frekvenci kvůli události nebo léčitelskému sezení, celý metabolismus, včetně odpadového hospodářství, zvyšuje tempo. Přitom jak bránice, tak orgány odpadového hospodářství nafukují více váčků krví za účelem nasbírání více kyslíku nebo odstranění více odpadu vyprodukovaného během období zvýšeného metabolismu. 

Fotonové žlázy

V sousedství orgánů odpadového hospodářství jsou dvě přídavné žlázy, jejichž vývoj začíná při iniciaci 1800. Takové žlázy šíří fotonovou energii do krve přes přenášející buňky, které transportují tyto fotonové částice do nervového systému a mozku. Tyto žlázy se připojují k míše v křížových oblastech formy. Fotonová energie posbíraná v míšním moku je převedena do žláz, které pak pro rozdělení tuto energii transportují přes přenašeče do krve.

Žádná fotonová energie – žádné porozumění Světelnému jazyku nebo jednotnému vědomí nemůže přijít v jedincově vzestupu. Jakmile člověk selže ve vzestupu do rostoucí jednoty, vzestoupí do velké nejednoty a pak se může zvýšit spíše škodlivost než snížení vzestupu. Větší vnitřní nejednota také vede k nemoci. Proto jsou tyto žlázy důležité pro chopení se stavu nevinnosti a pro integraci a pochopení myšlenkové formy na bázi jednoty Světelného jazyka, spolu s jedincovým vzestupem ze vzoru stárnutí a nemoci.

Reprodukční žlázy

Při vzestupu roste mnoho nových reprodukčních žláz. Takové žlázy rostou ve varlatech mužské formy a zvětší jejich velikost až dvojnásobně, než jak byly ve stavu před vzestupem. Jak Oa zjistil, činí to chůzi ulicí zajímavou zkušeností a spodní prádlo, které více chrání tuto oblast těla pomáhá v zabránění tření a bolesti.

V ženské formě rostou nové žlázy hlavně pod rty a méně důležité v poševní oblasti. Tyto žlázy způsobují zvýšení vlhkosti, která neustále plyne v pochvě a způsobuje, že tato oblast je vlhká podobně jako ústní dutina. To pomáhá kůži, která je vystavena vzduchu se snazší regenerací a také to přináší konec zkušenosti suché pochvy během pohlavního styku. Tyto žlázy také během porodu produkují anestézii, podobnou morfinu, což umožňuje, že je porod nádherný a radostný zážitek, oproštěný od bolesti.

Vaječníky, jež produkují zejména vajíčka v nekrystalické struktuře, rostou, aby zahrnuly 8 nových žláz, jež produkují 28 nových hormonů, které uvádí do rovnováhy reprodukci a regeneraci formy. Reprodukce by neměla vyžadovat menstruaci. Menstruace je ztráta živin a tekutin, což je zbytečné pro krystalickou strukturu. Reprodukce již jednou byla způsobována vědomým záměrem. Nové žlázy umožňují libovolně vědomě zastavitpartnera nebo sperma, neboť krystalická vajíčka obsahují všechny složky nezbytné k vytvoření dítěte. Toto početí se opět vyskytne pouze vědomým záměrem.

Reproduktivní žlázy produkují 28 hormonů v mužské i ženské formě, které regenerují krystalické buňky. Regenerace ukončuje zrození-smrt a reinkarnační cyklus buněk, což buňkám umožňuje přebudovat se, jestliže ztratily svou strukturu a/nebo funkci. Přebudování buněk vyžaduje mnohem méně energie, živin a času než růst celých nových buněk. Proto jsou tyto regenerační hormony důležité pro celý regenerační systém. Tyto hormony jsou řízeny brzlíkem s ohledem na to, kolik je každého vytvořeno k udržení regenerace celého fyzického systému.

Zuby

Krystalická struktura umožňuje, aby člověku narostly nové zuby, neboť jsou potřebné po celý život. Existuje žláza, která roste v bradě, a která již jednou byla přítomná v dětství a před tím, než vypadly mléčné zuby a narostly zuby dospělé. Tato žláza umožňuje, aby se vyvinuly nové zuby, které nahradí zuby, jež degenerují. Tato žláza roste v současnosti okolo iniciace 1800 v plánu vzestupu.

Mila a Oa zjistili, že současné zubařské praktiky a látky obsažené v plombách, zubních můstcích a korunkách zasahují do přeměny zubů na krystalickou strukturu. Jeden výrobek, který pomáhal se stimulací krystalického růstu zubů a dásní je sonický (= zvukový) zubní kartáček. Zvukové vlny umožňují protlačit více chi skrze rozvodnou síť zubů a dásní a spouští obnovu na krystalickou formu tamních buněk. Sonický zubní kartáček často také vylučuje bolesti v zubech a dásních během vzestupu, které jsou jednoduše výsledkem nečinného energetického toku, nahromaděného v těchto nerezonujících zubních strukturách.

Krystalické zuby také zregenerují podle potřeby zubní sklovinu. Plak se vytváří konzistentně, zejména proto, že většina jídla je v této době nekrystalická kvůli nevědomým zemědělským praktikám. Bakterie v nekrystalickém jídle způsobují růst plaku. Spíše, než aby kvůli odstranění plaku navštívili zubaře, zjistili Mila a Oa, že esenciální olej z citrónu a pomeranče rozpouští ztvrdlý plak, takže ten se pak může odstranit během denního čištění zubů, podobně jako ovocné kyseliny odstraňují odumřelou kůži a zmenšují vrásky. Používají takové oleje jednou až dvakrát týdně, kvůli údržbě. To jim umožnilo vyhnout se návštěvě zubaře po celé minulé desetiletí jejich vzestupu.

Dásně se také při vzestupu regenerují. Zdravý růžový žár dásní Mily vypadá lépe než u většiny dětí ve 2 řetězcích DNA. Používání sonického zubního kartáčku také pomáhá s tokem krve do a z dásní po jejich vyčištění, což dovoluje, aby se krystalické zuby snadněji regenerovaly, spíše než aby se rozpadaly. Rozpad se v krystalické formě stává zkušeností minulosti, dokonce i u zubů. Někdy se část zubů odlomí poblíž výplně (zubu), kvůli nesouznění. Když se to stane, celé nové zuby se vytvoří pod starými a nahradí ty, které se zlomily. Člověk to musí prostě zamýšlet a pak se to tak stane.

Hormon smrti

Nedávno a v uvolňování karmy nemoci a stárnutí vzestupujícími iniciáty v novém konsensu spolu se zaměřením se SSOA, se pochopil původ hormonu smrti. Hormon smrti, který je produkován v hypofýze humanoidních forem ve 2 řetězcích DNA, zabíjí zdravou žijící tkáň, aby způsobil smrt v náhlé nehodě nebo na konci dlouhé nemoci. Hormon smrti v hypofýze spouští jako hormony smrti, aby se tyto uvolnily v každém orgánu a žláze celé formy. Tyto hormony okamžitě zastavují každou žlázu a orgán celého těla otravou buněk. Takto se smrt objevila za všech okolností v současné době historie.

Přítomnost hormonu smrti ve veškerém mase způsobila, že se Mila a Oa stali vegetariány. Jakmile kterékoli zvíře nebo ryba umírá, je hormon smrti vystříknut do každého orgánu, svalu a soustavy v celém ztělesnění. Tento hormon proniká svaly a tukem, které člověk konsumuje, jí-li maso. Člověk si prostě přidává smrt do svého systému při trávení hormonu smrti a z toho důvodu si Mila a Oa zvolili vyloženě vegetariánskou stravu. Jejich potrava v současnosti obsahuje mléko, sýr, máslo a vajíčka, jež poskytují dostatek bílkovin, které pomáhají v jejich pokračujícím vzestupu.

Návyk na maso se lépe pochopil daným hormonem smrti. Hormon smrti otupuje bolest, v níž většina lidí ve 2 řetězcích DNA existuje. Asi z tohoto důvodu bylo tak obtížné pro lidský druh svobodně se vzdát konzumace masa, i když všechny živiny, nezbytné k udržení formy jsou převážně v rostlinstvu v této době historie.

Dáno jejich hlubokým a znovu nalezeným pochopením hormonu smrti a toho, jak zabíjí živé buňky, by Mila a Oa doporučili, aby každý vzestupující iniciát uvážil konzumaci masa na úplné minimum a v té době, kdy jeho vzestup prostě vyžaduje tolik aminokyselin, kolik mu vegetariánská strava nepodá. Jakmile takové fáze přejdou, doporučují nyní Mila a Oa pokračovat ve vegetariánské stravě kvůli minimalizování přidávání hormonu smrti do vzestupujícího systému, neboť hormon smrti zabíjí zdravou tkáň a způsobuje zbytečné vzkříšení toho, co se zabilo konzumací masa.

Hormon radosti

Ukázalo se, že systém hormonu smrti je pokřivení na hormonálním systému, který jednou udržoval radost a vášeň na buněčné úrovni v lidské formě. V současnosti plán pro vzestup bude počítat s postupnou přeměnou systému hormonu smrti, aby se stal novým hormonálním systémem pro radost. Takové hormony zajímavým způsobem otočí krev na fialovou barvu, která se kdysi uvolnila. Fialová je barva vášně a radosti ve vzestupujícím poli.

Hormon radostí je podobný tomu, co se děje ve formě, pokud člověk jí čokoládu nebo cvičí. Konzumace čokolády nebo cvičení vytváří endorfiny, které dovolují formě cítit se uzemněná, uvolněná a „šťastná“. Hormon radosti je podobný těmto endorfinům, s výjimkou toho, že je zde souvisejících 18 forem chemických látek, které pracují synchronním způsobem k udržení šťastného těla po 24 hodin denně. Systém hormonu radosti se týká mandlí a slepého střeva spolu s dalšími 18 systémy, které se využívají k šíření hormonu smrti v procesu smrti v nekrystalické formě, včetně speciální uzliny v hypofýze. Jakmile se člověk přesouvá z biologické smrti do biologické radosti, mění se život způsobem, který je nepopsatelný a musí se zažít, aby mu bylo porozuměno, alespoň tak to vidí Mila a Oa.

Žaludek, zažívací soustava a střevní trakt

Žaludek, zažívání a střeva při vzestupu procházejí mnoha fázemi vzkříšení. V podstatě se žaludeční stěna a výstelka stávají krystalickými a tlustý obal slizu se vyvíjí, aby se počítalo se silnějšími trávicími enzymy, které budou produkovány, aby se lépe strávilo to, co člověk sní. Tyto enzymy se stávají stále více úspěšnými v odbourávání živin, které člověk konzumuje, zvláště bílkovin, sóje a fazolí spolu s mléčnými produkty (kromě těch, které jsou homogenizované, alespoň Mila to zjistila). Člověk proto může prostřednictvím vzestupu zjistit, že jeho alergie prostě časem mizí. Všechny alergie na jídlo souvisí s neschopností odbourat v zažívání určité látky.

Střevní trakt se prostřednictvím vzestupu modifikuje a je asi jeden z nejpokaženějších orgánů formy. Proč? Může to být jednoduše skutečnost, že to je vždy zkaženina, která plyne střevy a zkaženina vede ke zkaženině nebo jinými slovy, k pokažení střevního traktu v průběhu doby. Plán vzestupu vyžaduje růst celého nového střevního traktu přes starý a pak je ten starý stáhnut, podobně jako se vytahuje jedna ponožka z druhé. Toto svlékání starého traktu se vyskytne při vzestupu několikrát a může vést k údobím, kdy člověk moc netouží jíst, celý čas se cítí plný a má týden nebo déle dlouhé období průjmu nebo větší počet stolice než normálně. To se děje při 1800 řetězcích, znovu ve 3000 a ještě znovu u 6000 řetězců.

Jakmile nový střevní trakt převezme místo starého po převrácení jedincova traktu, je tento trakt mnohem účinnější v odbourávání a absorpci (= pohlcení) živin z odpadu a v pojmutí odpadu doručeného z krve, aby byl přidán do hmoty výkalů. Později a při vzestupu k 6000 řetězcům střeva začínají recyklovat více a více odpadu a oddělovat živiny, které mohou být znovu použity formou, což minimalizuje celkové množství odpadu vysílaného ze systému každý den s potřebou jíst tak mnoho k udržení formy. Energie a zvýšená vibrace jsou také použity k přeměně některých výkalů na plyn a rozpouští je více méně aplikací Světelného jazyka. Člověk by o tom mohl přemýšlet jako o biologické přeměně odpadu v akci.

Když je na cestách, naučila se Mila spoléhat se na energetickou přeměnu více než na stolici kvůli jejímu odpadovému hospodářství. Někdy dokonce zaměří svýma rukama energii kvůli rozložení odpadu na plyn nebo znovu na energii. V jiné době a do budoucna, nebude vůbec potřeba stolice, protože vše se zrecykluje v systému. Střeva se stanou recyklační továrnou, kdy všechny látky přemění na jiný znovu použitelný materiál kvůli výživě formy.

Shrnutí

Stále vyzýváme iniciáty, aby svalově otestovali jejich nejslabší orgány při svém vzestupu. Rovněž je vyzýváme, aby přezkoumali, zda se všechny orgány a žlázy vyvíjejí tak, jak by měly v daném stupni vývoje. V podstatě s 1800 řetězci by měl člověk ztělesňovat většinu změn, o nichž se píše v tomto materiálu. Se 3000 řetězci, z nichž 30% sestoupí do formy, by měly být žlázy a orgány rozvinuté ve zhruba 30% velikosti, aby udržovaly jedincovu vibraci a pokračující vzestup. Pokud se někomu nerozvíjí některé orgány či žlázy, je to možná doba k zamýšlení dostat se na původní příčinu toho, proč může mít blokovánu tuto část svého biologického vzestupu.

Vzestup se vykytuje způsobem, který je nejvhodnější pro zdraví a jenž dobře působí na slabost jakékoli dané formy. Jestliže má forma infikován určitý orgán či systém, pak je tento orgán či systém při vzestupu oslovován jako první, aby mohl svým zesílením podporovat vzestup zbytku formy. Někdy to u jedince vede k opakovanému „necítím se dobře“ a taková údobí mohou trvat měsíce i déle, milovaný. Nejlepší způsob věnování se takové době jsou lehké procházky, zamýšlení rozproudění energie a koupání se a opalování, jak jen člověk může pro podpoření detoxikačního procesu.

Co se týče Mily, ta měla oslabená prsa (= hrudník). V jejím raném vzestupu to vedlo k bronchitidě, která se v pravidelně vracela. Během takových údobí ji léčila podle potřeby bylinkami pro imunitu a koloidním stříbrem. Navíc, jakmile se její kosti stávaly poprvé krystalickými a to po 6-ti měsíční údobí, mohla sotva chodit a cítila se jako devadesátiletá stařenka, každé ráno se belhající po schodech. Mila pracovala se svým uzemněním, prouděním kundalini a syntézou, snižujíc tak bolest a pak by se lehce procházela, aby znovu rozproudila energii. Jakmile energie proudí, bolest se snižuje a ona mohla cestovat svým dnem mnohem snáze.

Mnoho iniciátů možná nechápe, že většina bolesti při vzestupu je éterická. Rozpruďte energii a bolest ustoupí. Veškerá bolest je jednoduše výsledek přilepené energie v určité části rozvodné sítě nebo čaker. Energie se rozproudí, jestliže se na to člověk zaměří. Někdy bude podstata neproudění energie bolestivým vyvoláním minulého života. Jakmile člověk přichází k vyvolávání a zpracovává bolest, rozproudí se znovu energie a bolest ustupuje. Takto Mila vzestoupila a pokračuje se vzestupem dodnes.

Nicméně, jakmile člověk zvyšuje svou vibraci, nakonec překročí bolest jako vibrační práh, který je především elektrické podstaty. Jsou zde přesto další disonanční vibrace, později oslovované, které se mohou rovnat nepohodlí a ty jsou především radioaktivní podstaty. A tak proces pokračuje do stavu plného vědomí a dál.

Lehké procházky způsobí, že se slepená energie rozproudí. Taktéž to je s jemným plaváním nebo horkými koupelemi a saunami. Horko také navozuje pocení, které vypuzuje jedy z pórů a umožňuje formu zbavit těch jedů, které uvrhují formu do bolesti. Určité jedy poškozují formu. Proč? Takové jedy způsobují, že se energie v éteričnu přestává pohybovat. Tyto jedy mají elektrický nebo radioaktivní náboj. Mohou to být těžké kovy, pesticidy, nebo některá z mnoha chemických přísad, které se nalézají ve vašich zdrojích potravy a v životním prostředí. Odstraňte jedy a elektrický nebo radioaktivní náboj také opustí formu a to dovolí, aby se energie volně pohybovala v éterickém těle. Jakmile energie volně plyne, ustává bolest.

Z tohoto důvodu si někdo asi zvolí krmit formu organickými potravinami, pít hodně vody a minimalizovat ty látky, které jsou škodlivé, jako je kouření, nadměrné pití, nadměrná konzumace masa a je-li to možné život v toxickém prostředí. Z tohoto důvodu se Mila a Oa přestěhovali na Havaj, protože pevnina Spojených států byla příliš jedovatá pro pokračování jejich vnitřního vzestupu. To, co platí pro ně, to může být i pro každou vzestupující bytost, že se může nakonec přestěhovat do prostředí, které podporuje její vzestup, ať už to jsou hory, venkov, ostrov nebo moře. (Pro více informací o potravinových potřebách při vzestupu se podívejte na článek „Výživa, vzestup a nemoc“.)

Doufáme, že každý shledal tyto informace užitečnými pro svou osobní cestu vzestupu. Zveme vás, abyste se k nám letos připojili na naší Konkláve Mistrů. Toto je rok, kdy se regenerativní krystalická forma, tak, jak jsme o ní mluvili v tomto článku a ten, jenž vzestupuje jako řezbář plánu, mohou stát ukotvenými pro celý lidský druh. Takový vzestup bude generační a vystoupí do popředí ve větší míře v přicházejících 18-ti generacích. Při tom lidský druh překročí stárnutí, nemoc a smrt jako kolektiv v přicházejícím století. Tak to tak udělejme, hoj!

Do naší další komunikace,

Namaste

Tao

Mila & Oa

 

Zdroj: http://vzestup.unas.cz/

Domovská stránka: SSOA