VYTVOŘENÍ ÚPLNÉHO VZESTUPU

 

 

Meditace pro zahrnutí tónů stvoření

 

Matka Země prostřednictvím Karen Danrich "Mily"

 

5. květen 2003

 

Drahá Milovaná Vzestupující Lidská Bytosti,

 
 

Toto je první článek v nové sekci "Zprávy od Matky Země" na našich webových stránkách. Tato sekce bude obsahovat sérii 10-ti nebo více článků od vědomí Země, uvedené do pohybu k podpoře těch, kteří jsou předurčeni k vzestupu ke 3000 nebo 6000 řetězcům v tomto roce a letech následujících. Zprávy od Minerální říše budou sjednoceny v této sekci, neboť jsou částí Země a Oa se zavázal pomoci těmto sériím ve druhé polovině tohoto roku.

 
 

Země v této době historie hraje aktivnější roli v lidském vzestupu, než kdy dříve. Odhalila, že lidstvo poskytuje překrásné příklady jejích vlastních problematických energetických vztahů se Síriem A a B spolu s mnoha dalšími stvořeními v dalších dimenzích ve vašem Kosmu. Byli to lidští řezbáři plánu, kteří se vyjádřili ke vzoru manipulace, který natolik prostupoval ztracené duše ve vašem stvoření; a dost se toho odkrylo na to, aby byl pokračující vzestup Země zaručenější, než kdy předtím.

 
 

V současné době Země přistupuje ke ztělesnění zlatých a stříbrných tónů Velkého Centrálního Slunce. Zlato a stříbro jsou vytvořené stejně jako jednoduché, dvoj, troj a čtyř tóny Světelného jazyka a jsou sjednocené a roztočené do jednoduché stříbrné a zlaté vibrace. Zlatá a stříbrná jsou také tóny (= odstíny!) fotonové energie a prostupují Auroru Velkého Centrálního Slunce a převládají ve zvyšujícím se množství s každou fotonovou bránou, do níž Země vstoupí. Země musí vyrovnat zlaté a stříbrné tóny, aby prošla významným pásem energie, známým jako fotonový pás, který obklopuje povrch Velkého Centrálního Slunce. Fotonový pás je "zrcadlo", jež zamítne cokoli, co nesouzní s myšlenkovou formou Velkého Centrálního Slunce. Mnoho planet a hvězd shořelo při pokusu o vstup bez přiměřené přípravy.

 
 

Po dlouhou dobu Země nemohla pochopit svou cestu ke vstupu k Velkému Centrálnímu Slunci. Až později a díky lidskému vývoji se nyní vnímá čistší cesta. Tato cesta zahrnuje urovnávání myšlenkové formy a vibrace Velkého Centrálního Slunce natolik, aby to všechny říše na Zemi postupně překlenuly v následujících 16-ti letech a v takové míře, abychom neshořeli, ale prošli k nové zlaté éře. Každý druh na Zemi musí také dělat svou část, aby vyrovnal tyto tóny stvoření, aby byl zajištěn úspěšný vstup Země spolu s vámi samými a všemi příbuznými.

 
 

Lidé mají schopnost pochopení verbální (= slovní) myšlenkové formy. Země před nějakými 24 miliony lety existovala v neverbálním stavu bytí poté, co opustila Velké Centrální Slunce, jako nádoba 12. dimenze. Neverbální myšlenková forma se může přirovnat k hudbě beze slov nebo symfoniím bez myšlenek. Země, když opustila Velké Centrální Slunce, měla hudbu, která byla překrásná; bohužel, hudba časem ztrpkla, což způsobil pád za pádem až do současnosti při vstupním bodu Země, jež se vrací jako nádoba 3. dimenze a pouze s 1/8 původní velikosti a nádhery. Netřeba říkat, že to je ponižující zkušenost.

 
 

Lidé mají podíl na verbální myšlenkové formě konsensu, známého jako Země. Verbální myšlenková forma přidává slova a definice do souznění zvuku spolu s pochopením a vědomím. Je to díky vzestupu lidí, že se začalo vysvětlovat verbální pochopení historie Země. Je to tato verbální historie, která se požaduje, aby vláda na Velkém Centrálním Slunci porozuměla cestě Země a také aby pomohla s prosbou Země vrátit se "domů" a opět do zlatého světla. Velké Centrální Slunce zhodnotilo záznamy vzestupu Země, jakmile mu byly předloženy. (Pro více informací o historii a pro informace zasílané Slunci po minulých pět let se podívejte na "Zprávy od Velkého Centrálního Slunce".)

 

Dle odhadu Velkého Centrálního Slunce není Země odpovědná za více než polovinu karmy, která na ni byla uvalena. Země nyní začala s masivním projektem, aby vrátila veškerou karmu ze všech dimenzí a jiných stvoření, která jí byla vnucena. Až to udělá, nebude zde tak moc karmy k vyčištění globálním vzestupem, aby se vytvořil vstup do fotonového pásu. Podle odhadu na Velkém Centrálním Slunci, je zde definitivní možnost opětovného návratu "domů" a to způsobuje, že srdce Země si zpívá.

 
 

Vstup do Velkého Centrálního Slunce by nebyl možný bez lidské účasti na vzestupu Země. Lidem byl dán hlas a porozumění tanci a analýza vzoru Země, když analyzovali vnitřní vzory. Je to díky lidské analýze a v chápání snu tak jak je, že nové hranice mohly být zkonstruovány, což umožňuje pokračující vzestup Země a znovu cestu domů ke Slunci. Vzestupující lidé proto velkou mírou přispěli k této možnosti a jako takoví jsou za to ctěni.

 
 

Stejným způsobem jako Země, jež se učí udržovat nové hranice v jejím vzestupu, lidé, kteří vzestupují se musí naučit udržovat své hranice proti jiným lidem, kteří mají nevědomou touhu sebrat člověku jeho informace, znalosti, rozvodnou síť, rodové linie a holografickou podstatu. Proč jsou vůči sobě lidé tak barbarští v nevědomí trhají se navzájem? Toto trhání je výsledkem převrácení zákona, díky němuž se destrukce stává základem stvoření, namísto vývoje nebo vzestupu.

 
 

Přicházející doba čištění obrátí destruktivní cyklus zpět na nevzestupující lid. Je to jen díky tomuto, že je zde nějaká naděje pro vzestupující děti a dospělé, aby přežili a žili dostatečně dlouho, aby vstoupili do fotonového pásu a zlaté energie Velkého Centrálního Slunce. Země proto rozhodla vztyčit hranice mezi vzestupujícími a nevzestupujícími lidmi, jež jsou neoblomné a jejichž překročení je vysoce trestáno. To byl jediný prostředek, který Země předvídá a díky jemuž jemné rodové linie skryté na celém světě ve skromných lidech mohou žít prostřednictvím doby čištění a pronést svědectví o vstupu do Velkého Centrálního Slunce.

 

 

 

Vyrovnání se se zemí kvůli obdržení ochrany jako vzestupující člověk

 
 

V podstatě Země nabídla úroveň ochrany pro ty, kteří zamýšlejí vzestupovat a udržují rodovou linii pro naplnění úkolem. Hranice, jež země poskytuje, se vyskytují, jakmile člověk nepřestává být v jedné linii se Zemí ve volbě vzestupovat každý den, týden a měsíc jeho vzestupu. Člověk si také musí být vědom, že je snadné upadnout do pokřivení po karmické srážce s někým jiným nebo skupinou druhých nebo pokud se člověk na dlouhou dobu stal neuzemněným. Jakmile se to stane, musí nejdříve nalézt své spojení se Zemí; a pak vyzvat hranice pro vzestupující iniciáty, které budou vydány skupinou andělů, kteří pomohou s opravou jedincova pole a ujistí se, že nic, co se stalo mimo karmickou lekci se člověk nenaučil ve volbě vzestupovat.

 
 

Mila zvěstovala skrze mnoho materiálů zejména z přírody, že může pomáhat, když se člověk shledává neuzemněným a neschopným spojení. Čtení některých článků "Inspirace z Říší přírody", "Zpráv od delfínů a velryb", "Zpráv od Velkého bílého Bizona" spolu se "Zprávami od Matky Země" přitáhne Zemi a její říše do jedincova pole a potom je člověk ochotnější znovu se spojit se Zemí a najít své uzemnění a podporu. Vycházka do přírody je dalším řešením, protože jakmile člověk žije v důvěrném styku s poli, stromy, jezery či oceány, nalezne svou cestu zpět ke spojení se také se Zemí. Jen díky spojení se Zemí člověk může mít přístup do Léčivých Chrámů pro Vzestup, které existují v Auroře.

 

 

 

Léčivé chrámy pro vzestup

 

V současné době je zde 28 léčivých chrámů v Auroře, navržených pro podporu vzestupujících lidí. (Pro více informací o léčivých chrámech se podívejte na článek "Solární rady si vzaly na starost lidský vzestup" pod Sděleními Velkého Centrálního Slunce.) Tyto chrámy jsou početné a nové chrámy se přidávají takřka týdně, jakmile jsou odkryty nové vzory pokřivení v pokračujícím vzestupu řezbářů plánu. Proto není podstatné co chrámy jsou a co dělají, jakmile se k nim člověk denně připojuje. Chrámy jsou holografické podstaty a umožňují člověku přístup k informacím, které nebudou přestávat podporovat jedincův vzestup. Napojení se na léčivé chrámy během meditace každý den a každou noc před odebráním se ke spánku nebo před krátkým schrupnutím více zajistí, že je jedincovo pole opravené, když odpočívá, aby podporovalo jeho pokračující vzestup.

 
 

Neklidné noci jsou známkou toho, že člověk není uzemněný a není napojený na chrámy; zkuste si projít "Meditaci pro Syntézu" nebo "Meditaci pro práci s elementy" nebo meditaci na konci tohoto článku buď před tím, než jdete spát nebo dokonce uprostřed neklidné noci a pozorujte, jestli stačí k vyčištění svého domova a pole natolik, abyste se uzemnili a znovu napojili na léčivé chrámy. Díky léčivým chrámům poskytují v rovině snění andělé Země určitou úroveň opravy pro vzestupující iniciáty na celém světě. Mila nahrála úžasné CD Meditace pro Syntézu, které člověka ukotví do léčivých chrámů a pomáhá s vyčištěním pole, což člověk může slyšet, aby se napojil na tyto chrámy. (Pro více informací se podívejte na "Produkty" a "Jarní výprodej".) Mila a Oa časem také nahrají CD Meditace pro práci s elementy pro červencovou Konkláve v Jasperu.

 
 

Nejnižší hranice, jak to Země vidí je, že vzestupující iniciáti budou muset převzít vědomou zodpovědnost za svůj vlastní vnitřní stav bytí. Člověk se musí naučit denně se slučovat (syntetizovat), napojovat se každou noc na léčivé chrámy a opravovat pole chybějících záznamů a informací nebo prostě sejde ze své cesty vzestupu. To neslouží Zemi ani jedincovým předkům. Proto Zem nabízí několik tipů, které každému pomohou v tom, aby zůstal na své cestě se svým cílem vzestupu, neboť to je jen když dostatečné množství lidí vzestupuje, že Země také může splnit tento cíl.

 

 

 

Syntéza

 
 

Syntéza je metoda, kterou Země udržuje svůj energetický tok jako vzestupující nádoba (= i plavidlo). Syntéza je seřazení tónů stvoření do duhy, která probíhá od nejtmavších po nejsvětlejší barvy. Barva jedincova pole, jako vzestupujícího člověka bude v rozsahu od jednoduchých tónů (= odstínů) červené, modré, zelené, fialové, oranžové, žluté a fuchsiově růžové po pastelové barvy Světelného jazyka, které jsou růžové až bledě růžové, levandulové až bledě levandulové, tyrkysové, stříbrné, žluté až bledě žluté a zlaté. Jakmile člověk syntetizuje, vytvoří svou vlastní duhu, která by měla obsahovat všech sedm základních barev a všech deset pastelových barev základů Světelného jazyka. Dokud to tak je, zůstane člověk v dostatečné rovnováze, v níž nejsou žádné trhliny v poli, skrze něž by temno mohlo manipulovat.

 
 

Duha je kruh barev bez začátku a konce. Není zde žádné místo pro temno neboli jinými slovy, pro tóny stvoření, které jsou černé, šedé, hnědé nebo mající barvu bláta nebo bílé a elektrické. Bílé tóny stvoření Mila nazvala "dokonalé obrázky", protože vedou k posuzování sebe a ostatních. Bílé a neprůhledné barvy jakéhokoli druhu v poli značí elektrické frekvence; elektřina vytváří pocity "studu" a "viny" v magnetickém systému a to je důvod, proč elektřina vede ke zkušenosti posuzování v lidském tanci. Při aktu syntézy člověk odstraňuje ze svého pole elektrické a husté tóny v takové míře, v jaké jen může. Přitom může vstoupit do vyšší úrovně vnitřního míru a pak je připraven pro další výstup "vzhůru ve vibraci" v pokračujícím vzestupu.

 
 

Syntéza také vede k rovnováze. To je smysl tohoto seřazení tónů do kruhové duhy barev. Temno se snaží způsobit, aby pole vstoupilo do nerovnováhy a rozkolísání. Jakmile pole kolísá, pak temno může "vnutit" svou cestu a dominovat a úplně obsadit duše podporující jedincův vzestup a začít trhat v éteričnu, stahovat jedincovy záznamy, rozvodnou síť, informace a genetické materiály. Mila a Oa a ti, kteří jsou v jejich Skupinovém Mistrovství po celou dobu narážejí na problémy této podstaty. Řešení je v rovnováze pole, opravě trhlin a děr a ve vytlačení temna aktem syntézy pole do kompletní duhy magnetických tónů. Navíc, ve stupni, kdy člověk může zůstat v rovnováze a syntéze v daný den, je méně pravděpodobné, že ztratí informace nebo vůbec záznamy, což značně lépe slouží jeho pokračujícímu vzestupu.

 

 

 

 

Chybějící tóny

 
 

Jeden z největších problémů, kterého si Země všimla, jsou chybějící tóny stvoření ve vzestupu. Když se člověk pouští do pokusu o syntézu pole a chybí mu jeden či více ze sady tónů, pak jsou v celém poli trhliny v duze. Trhlinami potom prolézá temno a manipuluje, stahuje jedincovu rozvodnou síť, záznamy a knihovny vzestupu. Jakmile člověk ztrácí záznamy, pak ztrácí více tónů a může se rychle dostat do sestupné spirály, ztratit vibraci a spíše klesat než vzestupovat. Jestliže člověk ztrácí dostatečné množství energie, může skončit s příznaky chřipky; a to je známkou toho, že jeho knihovny byly vypleněny. To bylo těžkým problémem pro mnoho lidí ve Skupinovém Mistrovství - rozpoznat, že chřipka nemá co do činění s virem, ale že člověk měl karmickou srážku, díky níž byl energeticky svlečen.

 
 

Jakmile člověk zamýšlí vyčistit karmu s lupiči a znovu získá tóny stvoření, pak může znovu opravit své pole a dostatečně syntetizovat, aby snáze udržel svou vibraci. Když k tomu dojde, příznaky chřipky zmizí. Člověk pak může znovu nabýt a znovu utkat vše, co ztratil. Nicméně to "sem a tam" tohoto tance ponechalo mnoho řezbářů plánu zmámenými; proč je vzestupovat tak těžké? Ujdeme 3 kroky dopředu a 2 zpět a pak znovu 3 dopředu, což vypadá jako pouze malý postup, neboť manipulační vzory temna jsou tak dobré ve stahování. Jak tomuto můžeme předcházet?

 
 

Jedno řešení, které Země doporučuje, je v denním ověřování vlastní knihovny tónů. Na webových stránkách je dostupná úžasná stupnice Světelného jazyka k vytištění. Člověk také může využít Tarotu Světelného jazyka, aby viděl, kde je slabý v daném tónu, 10 základních tónů je nejdůležitějších, protože ty se potom štěpí na každý z 38 tónů nad nimi, plus na každý dvoj- a troj- tón. (Pro více informací o těchto překrásných tištěných kartách se podívejte na "Tarot Světelného jazyka" nebo na "Jarní výprodej".)

 

 

 

Práce s bylinkami k poznání chybějících tónů

 
 

Pro úplný seznam v textovém formátu se podívejte na "Světelný jazyk a Bylinky".

 
 

Jedna z našich kolegyň ve Skupinovém Mistrovství se učila svalově testovat a s kyvadélkem, který ze 48 jednoduchých tónů a ze 48 dvoj-tónů jí chybí. Na webových stránkách je dostupné úžasné schéma pod Sděleními Vzestupu IV, známé jako "Schéma polarit.pdf". Tohle schéma spolu se seznamy bylin a minerálů je také obsažené na CD-ROM obsahujícím sadu Tarotu Světelného jazyka. Toto schéma polarit nedefinuje pouze 48 jednoduchých tónů a 48 dvoj-tónů, ale také polaritu myšlenkové formy, jíž člověk překračuje, jakmile je každý tón obsažen ve vzestupujícím poli.

 
 

Nejdříve tato iniciátka přezkoušela tento seznam na chybějící tóny. Potom zhodnotila myšlenkovou formu, která musí být překročena a zamýšlela to udělat. Pak pokračovala ve využití seznamu bylin Světelného jazyka, aby pracovala s Bylinnou říší při opravě jejího pole.

 
 

Bylinná říše poskytuje informace pro vzestupující iniciáty, aby zajistila biologický vzestup. Kterýkoli chybějící tón ve stupnici 48 tónů Světelného jazyka znamená, že část jedincovy formy neboli systém, žláza či orgán se nemusí stát krystalickou ve své biologii. Trhliny v biologii povedou časem k nemoci v pokračujícím vzestupu. Buňky, které vibrují příliš pomalu ve své vibraci ve spojení s vnějším vibračním tempem formy, mají sklon stát se rakovinnými ve vlastní osobní zkušenosti Mily a Oy. Denní práce s bylinami více zaručuje, že jedincův biologický vzestup bude kompletní a že člověk méně pravděpodobně vzestoupí do nemoci.

 
 

Člověk může s bylinkami pracovat několika způsoby. Může se naladit na vědomí jedné či více bylinek při meditaci a během syntézy, s žádostí bylinek o pomoc v poskytnutí chybějících nebo doplňkových energetických a vibračních informací, které potřebuje, aby vzestoupila jeho biologie. Jestliže člověk objevuje, že určitý tón chybí na opakující se nebo pravidelné bázi, může si také přát požívat příslušnou bylinku a pochytit tón na biologické úrovni. Bylinky poskytnou biologický přepis, aby pomohly se vzestupem. Země doporučuje výtažky (= tinktury) místo sušených bylin a takové, které byly konzervovány v (obilném) lihu jsou z jejího bodu pohledu nejlepší.

 
 

Jakmile člověk prvně kupuje bylinku nebo řadu bylinek, radí Země každému, aby vzal lahvičku do ruky a naladil se na říši a žádal ji o požehnání bylinek, které bude požívat během meditace pro podporu pokračujícího vzestupu nebo vzestupu z nemoci. Udělá-li to, pak říše přizpůsobí frekvence k podpoře vzestupu, protože ne všechny bylinky na pultech obchodů se zdravou výživou musí být schopné vykonat tento úkol. Alkohol je schopný okamžitě udržovat vibrace a je to (obilný) líh v tinktuře, který umožní bylinné říši zavést chybějící tóny pro podporu jedincova vzestupu při požívání bylinky.

 
 

Používejte tolik bylinek po tak dlouhou dobu, jak to vyžadujete a jak to svalově otestujete kyvadélky. Smysl požívání bylin je poznat tóny Světelného jazyka na biologické úrovni. Časem a po několikatýdenní nebo měsíční konzumaci bylinky člověk dosáhne tohoto úkolu a asi již znovu nebude bylinky v tomto životě vyžadovat.

 

 

 

Práce s minerální říší k poznání chybějících tónů

 
 

Pro úplný seznam v textovém formátu se podívejte na "Světelný jazyk a Minerály".

 
 

Člověk se také může naladit na minerální říši v souvislosti s chybějícími tóny Světelného jazyka. Minerální říše učí pohybu a tvaru symbolů Světelného jazyka. Každý symbol Světelného jazyka musí být naučen a zvládnut vzestupujícím polem. Většina testů pro vzestup v rovině snu zahrnuje demonstraci schopnosti pohybu každého jednoduchého, dvoj-, troj- nebo čtyř-tónu ve Světelném jazyce v čakerním systému a jemnotělech spolu se světelným tělem. Stupeň, kterého člověk dosáhl v každém z tónů, určuje vibraci, v níž člověk odpočívá v novém konsensu a úroveň iniciace, kterou člověk zvládl a ztělesnil. Proto není pro Zemi žádným tajemstvím, v jaké iniciační úrovni může daný iniciát odpočívat, neboť symboly v poli ukazují čistě tuto pravdu.

 
 

Jestliže je člověk náchylný ke ztrátě tónů ve své stupnici Světelného jazyka kvůli karmickým srážkám a odhaluje to svalovým testováním nebo použitím kyvadélka, pak může vyzvat s tímto související minerální říši pro pomoc se znovu dosazováním chybějících tónů spolu s naučením se zvládnout úplněji každý tón. Člověk může dokonce pokračovat s přidáním určitého minerálu ke své změně, jestliže má sklony k opakující se ztrátě určitých tónů ve stupnici Světelného jazyka při svém vzestupování. Minerál podpoří člověka tam, kde je slabý, dokud člověk nepřekročí základní příčinu ztráty tónů stvoření ve svém karmickém rodu.

 
 

Světelný jazyk jsou tóny stvoření, které umožňují formě a poli vzestupovat do regeneračního krystalického systému a pak v budoucnu udržovat zdraví a blaho formy. Chybějící tóny povedou časem k nemoci, jestliže se o to nedbá. Proto bez ohledu na to, jak daleko člověk může vzestoupit, je nezbytné denní dbaní o tóny stvoření, jinak člověk ztratí informace do nevzestupujících příbuzných a srážek. Tak to bude dokud většina nevzestupující lidské populace nebude vyčištěna z fyzické roviny.

 

 

 

Primární tóny stvoření

 
 

Lidstvo původně udržovalo zlaté a stříbrné tóny stvoření, neboť tyto byly tóny udržované Velkými Mistry vysetými Síriem na Zemi před nějakými 50.000 léty. Lidstvo upadlo v 10.000 letech do pastelových tónů Světelného jazyka; následující poslední Pád Atlantidy, lidstvo opět upadlo a tentokrát do primárních tónů stvoření. Primární tóny jsou v tomto pořadí - červený, modrý, zelený, žlutý, nachový, oranžový a fuchsiový. Ti, kteří jsou ve dvou řetězcích DNA emulují (= napodobují ale také snaží se vyrovnat) primární tóny v jejich čakerním systému a aurickém poli, ale mnohem hustší frekvence v éterickém těle. Éterické tělo těch, kteří jsou ve 2 řetězcích, upadlo ve vibraci do tónů černé, hnědé, šedé, blátivě červené, které jsou elektrické a na bázi bolesti. Časem a jak člověk vzestupuje, začínají se éterické nádoby (= i cévy) stávat znovu primárně zabarvenými a čakry se ve své podstatě stávají pastelovými, zvláště jak člověk ztělesňuje 3000 řetězců DNA..

 
 

Primární tóny jsou proto vyžadovány vzestupujícími iniciáty, aby přidrželi pohromadě éterickou buněčnou strukturu. Jakýkoli chybějící primární tón se může přenést na biologický problém a je také dobrá věc posoudit jejich přítomnost v poli a záznamech Akashic. Mila, ve své zkušenosti rakoviny zjistila, že by primární tóny modré a zelené často chyběli v příslušné éterické oblasti formy. Jakmile se modrá a zelená vrátily, přišlo také zdraví krystalické struktury.

 
 

Mila do hloubky nadefinovala Světelný jazyk pro ty, kteří studují jejich webové stránky a informace vzestupu. Primární tóny nebyly natolik popsány. Nicméně meditace na konci tohoto článku má cvičení, které pomáhá se znovu získáním a fungováním chybějících tónů stvoření primárních spolu s tóny Světelného jazyka. Země rozhodla učinit toto cvičení součástí zvukového CD Meditace Elementů, aby bylo nahráno v době pro naši nastávající Konkláve v Jasper. Země si nyní přeje podrobněji popsat primární tóny ve vztahu k éterické nádobě (= i lodi, cévě).

 

 

 

Smysl primárních barev v éterickém těle

 
 

Éterické buňky budou udržovat všech sedm primárních paprsků v proměnné míře; někteří lidé jsou nakloněni k tomu, aby byli červenější, modřejší, zelenější, fialovější, oranžovější, žlutější nebo fuchsiovější na éterické buněčné úrovni před vzestupem. Dá se to srovnat s podstatou jedince a starou astrologií; červení a fuchsioví lidé mají sklony být v podstatě ctižádostiví, tvořiví, dynamičtí a energetičtí podobně jako znamení ohně Beranů a Střelců; oranžoví lidé mají sklony být v podstatě uzemnění a centrovaní podobně jako znamení Země Kozorohů a Býků; modří a zelení lidé jsou v podstatě emocionální nebo léčiví podobně jako vodní znamení Ryb a Raků; fialoví lidé mají sklony být duchovní podstaty spolu se zaměřením se do sebe podobně jako sluneční znamení Štíra a Vodnáře. Žlutí lidé mají sklony být mentální jako sluneční znamení Panny a Vah. Jedincovo barevné sklony souvisí s jeho podstatou od narození.

 
 

Při vzestupu člověk začíná vyvažovat tóny, aby bylo všech sedm paprsků dostupných v buněčné struktuře. Většina lidí iniciací 1024 bude mít malé množství všech sedmi tónů dostupných ve zdravé krystalické struktuře éterické formy. Ty oblasti, které jsou nekrystalické udržují starou nerovnováhu energetických barev nebo jsou černé, šedé či hnědé, jestliže je tato oblast v rozkladu nebo zjizvená ve fyzickém. Děti se ve dvou řetězcích DNA rodí s více než z 80% zjizvenou tkání; toto zjizvení budou černé pruhy mezi zdravými buňkami v éterické struktuře. Toto zjizvení je odrazem chybějících genetických informací způsobné roztřepením DNA v nukleárních pádech v lidské historii.

 
 

Jakmile člověk zvládá vyšší iniciace vedoucí k Bodhisattvě, je zjizvená tkáň a rozklad vrstvou, na níž se člověk v té době obrací a umožňuje tomu, co je černé, hnědé nebo šedé, aby se to stalo primárně zbarvenými éterickými buňkami, které lámou světlo (refrakce) všech sedmi tónů. Jakmile se někdo posunuje za Bodhisattvu a do iniciací, vedoucích k úrovni vědomí Mahavishny (15.000 řetězců) a Plného Vědomí (36.000 řetězců), éterická buněčná struktura se postupně mění z primárních na pastelové barvy tónů Světelného jazyka. Tyto tóny jsou růžové až bledě růžové, levandulové až světle levandulové, žluté až bledě žluté, tyrkysové, stříbrné a zlaté.

 
 

Ačkoli éterická buněčná struktura vzestupující nádoby bude základní (= primární) barvy, tóny Světelného jazyka převládají ve tkaní čakerního systému, jemnotěl a světelného těla spolu s větším globálním aurickým polem jakmile je zvládnuta iniciace 2000-3000. Když je zvládnuta iniciace 6000, éterické tělo mělo rovnoměrně roznesené primární tóny po všech buňkách, pak tóny Světelného jazyka utkávají čakry a jemnotěla; a světelné tělo a větší aurické pole se stávají zlatými a stříbrnými, jak souvisí se zlatými a stříbrnými tóny Jazyka JEDINÉHO Velkého Centrálního Slunce.

 
 

Zlato a Stříbro jsou výsledkem sjednocení všech jednoduchých, dvoj, troj a čtyř tónů ve Světelném jazyce do jednoduchého zlatého nebo stříbrného paprsku. Jak se světelné tělo stává zlatým nebo stříbrným při zvládnutí vývojové úrovně Bodhisattvy, zaslouží si člověk přístup do Velkého Centrálního Slunce během snění, aby si prohlédl své osobní záznamy vzestupu, pro poradu a v přípravě na vstup do Fotonového pásu v budoucnosti.

 

 

 

Rozbor primárních tónů

 

 

Červená: hněv, změna a životní síla

 
 

Červená je barvou hněvu a změny spolu se životní silou. Bez přítomnosti červené v jedincově poli, nemůže být dostatek životní síly k vytvoření nepřetržitého vzestupu, neboť vzestupování vyžaduje, aby bylo přítomno více a více životní síly, kvůli vytvoření stále rostoucí stoupající síly ve vibraci. Ti, kteří mají strach z hněvu, často dávají své červené paprsky ostatním; to je nechává bez dostatečné životní síly k podnícení jejich vlastních hranic. Aby zahrnoval červenou, bude člověk muset uzavřít mír se strachem z hněvu a násilí; jakmile to udělá, je červená dobrým útočištěm pro ochranu a pomůže v podnícení jedincova nepřetržitého vzestupu.

 
 

Hněv se stává násilím pouze tehdy, když něčí červený paprsek naruší jedincovo pole. Mila se to učila již dávno ve svém vztahu s otcem jejího dítěte. Její bývalý vmačkal všechen svůj hněv do jejího pole kromě jeho odporu ze vzteku. To způsobilo, že se Mila stala "pobouřenou" a chtěla jej zabít nebo otlouci jeho hlavu o chodník. Jakmile Mila zpozorovala podstatu vzteku, dospěla k pochopení, že násilí je pouze výsledkem nedostatečným hranic a také jak se lidé stali propletenými kvůli jejich stavu připoutání, v němž zůstávají. Jak se Mila naučila odpálit vztek od všech ostatních, pokles jejího zemnícího vlákna k Auroře, včetně jejího bývalého, násilí nebo touhy po ublížení někomu, se staly emocí minulosti. Také se naučila, že její vlastní hněv, když přebíjí pocity radosti a posílení a další, jí umožňuje vztyčit její hranice, ale nikdy se nesnaží ublížit druhým.

 
 

Často strach z hněvu je výsledkem toho, že byl člověk zneužíván. Pak má takový člověk sklony k tomu, aby dával ostatním svůj vztek, jen aby se nalezl zneužit, jak se ostatní ztrácejí z dohledu a mají od něj hněv ve svých polích. Znovu získejte svůj vlastní hněv, vraťte ten, který není váš vlastní jeho uzemněním po svém zemnícím vláknu a snáze udržíte své vlastní hranice a ostatní vás přestanou zneužívat. Hranice jsou polopropustný (semipermeabilní) energetický tok, který propouští pouze to, co patří do jedince v jeho poli a nepropouští vše ostatní, co patří někomu jinému vně jedincova pole. Do takové míry, do jaké člověk zvládne své hranice v každé úrovni vzestupu, do takové míry přestává být manipulován ostatními nebo přestává manipulovat sám sebou.

 
 

Hněv je jedna z primárních barev, skrze níž manipulují lidé všemi ostatními. Ti, kteří jsou obdařeni vládou, budou zejména sbírat hněv od všech ostatních a pak jej používat k nadmutí se do většího než toku životní energie, že si nikdo netroufá něco namítat. Praskněte bublinu, v níž takoví lidé pobývají; vezměte si zpět svůj vlastní vztek a tyran ztratí svou schopnost setrvat v pozici nadvlády. Přitom uzavřete mír s hněvem, jakmile se naučíte, že již nikdo ve skutečnosti nemůže vládnout nad vaší pravdou nebo životními volbami.

 
 

Temná nebo nejasná červená je elektrická vibrace, která může často souviset s počítači a dalšími elektronickými zařízeními. Takové formy červené jsou pro formu nepříjemné a způsobují poškození krystalické struktury, jestliže je jimi člověk obklopen po dlouhá údobí nebo vytahuje takové tóny od ostatních do svého pole a éterické formy. Z tohoto důvodu jsou starosti, že zůstávání v elektrickém prostředí není doporučené pro vzestupující iniciáty. V Programu Skupinového Mistrovství Mily a Oy jsme měli kolegu, který nemohl vzestoupit za 2200 řetězců bez opuštění starostí počítačového programátora. Jakmile tento iniciát vyměnil tuto práci za úřad doručovatele chleba a skladníka dalších artiklů do polic v obchodě s potravinami, pouze mu to neposkytlo ekvivalentní příjem, ale fyzický pohyb v práci a čas venku mu letos, jako iniciátovi, umožnil dokončit vývojovou úroveň Bodhisattvy.

 
 

Když se jakákoli nepohybující se energie (která je většinou černá, hnědá nebo šedá) začne poprvé pohybovat v éterické nádobě, energie zpravidla zčervená, jakmile se poprvé začíná pohybovat. Často mohou emocionální pocity násilí nebo hněvu doprovázet uvolnění energie nebo bolesti a požadavku katarze. Vztek je jednoduše biologická odezva spojená s násilím současného života nebo života minulého. Přirozená odezva na jakékoli násilí je rozhněvat se. Většina lidí se naučila potlačit svůj vztek kvůli strachu z násilí a tím potlačují přirozenou odezvu do éterického těla. Časem to vede k nemoci, jak se zlost mění v bolest a způsobuje, že se přestává pohybovat energie v příslušné části formy.

 
 

Je-li někdo ve strachu ze zlosti, pak nemůže snadno uvolnit svou bolest nebo traumatické vzory zaznamenané v buněčné struktuře, což v podstatě zabrání ve vzestupu více než za 1024 v tomto životě. Proto volba uzavřít mír s hněvem je dobrým záměrem u části vzestupujících iniciátů. Červená je také nižším odstínem (= oktávou) růžové, která souvisí s odpuštěním a jednotou ve Světelném jazyce. Jestliže člověk nezvládá hněv a červený paprsek, bude těžce dotlačen k tomu, aby se naučil odpustit nebo zvládnout jednotu ve svém vzestupu. Iniciáti potřebují přítomnost všech tónů stvoření, aby vzestoupili.

 
 

Spuštění vibrace červené ve velkých davech, jako když člověk cestuje letišti nebo vlakovými nádražími nebo v samoobsluze nebo v obchodním centru, bude mít vliv na to, že ostatním budou vadit vaše hranice. Většina entit (= bytostí, tvorů) tmy jsou ve strachu z hněvu sebe samých; proto člověka sami opouštějí, jakmile se tento rozhodl spustit červenou nebo nalít červenou v celém svém čakerním systému. Tímto způsobem se Mila a Oa po mnoho let chránili při jejich cestování a dennodenním životě se starým konsensem - prolíváním svého pole červenou a oranžovou, jež by odrazila temno a jejich vytrvalé manipulace.

 

 

 

Kobaltová modř: tělesné zdraví

 
 

Kobaltová modř je barvou tělesného zdraví. Když buňky vibrují ve zdraví v krystalické formě, bude je obklopovat kobaltově modrý třpyt. Když jsou buňky v rozkladu nebo umírající, budou obaleny v černých, šedých nebo hnědých tónech stvoření. Černá je bolest, entity a karma; šedá je hustší úroveň elektřiny, než temně červená varianta; hnědá většinou ukazuje na jedovatou (drogovou) energii a entity jak návykové podstaty tak na ty drogy, které jsou brány pro potěšení. Alkohol, před tím, než je požehnaný, je často naplněn také černými, šedými a hnědými tóny stvoření.

 
 

Hlavní příčinou černé, šedé nebo hnědé v kterékoli dané buněčné oblasti je většinou trauma, zaznamenané buď z jedincova současného života a dětství, nebo z minulého života jednoho nebo více předků. Při provádění vzestupu je chi tlačena do ležatého vedení do černých, šedých a hnědých oblastí éterických buněk; přitom se uvolňuje bolest, entity odcházejí a spodní karma může být vyúčtována a uvolněna jedincovou duší, nadduší a zdrojem. Jakmile je karma uvolněna, oblast se začne stávat krystalickou v éterickém. Jak se toho dosáhne, bude oblast obklopovat kobaltově modrý třpyt, označující buněčné zdraví.

 
 

Člověk se může rozhodnout spustit kobaltovou modř, aby ochladila nadměrně horký energetický tok kundalini. V minulosti se Mila a Oa ohřívali až z nich kapal pot, když jejich kundalini narůstala v souvislosti s karmou, která potřebovala vyčistit, nebo když udržovali prostor pro události. Někdy jim pot nekapal pouze z čel, ale také po zádech. Hoření kundalini také způsobuje extatické (stav extáze) cítění božské jednoty a ačkoli je fyzicky nepohodlné, je emocionálně uspokojující. Nicméně, když je jí umožněno udržovat se v chodu příliš dlouho, může začít smažit buňky nervové soustavy. Mila a Oa se naučili ochladit takové vlny skrze častý záměr s použitím kobaltové modře.

 

 

 
 

Zelená: harmonie, mír a růst

 
 

Zelená je barva harmonie, míru a růstu. V rané práci Mily s BPI Psychic School (Duševní - psychická škola), studenti čistili vzory, dokud každé pole smaragdově nezezelenalo. Razili zelené "růstové periody zelené", které označovaly periodu integrace, která by následovala vše z uvolněné práce, které skupina dosáhla. Tato integrační perioda (= období sjednocení) umožnilo sjednotit nové informace v jejich poli, když se ztratilo staré programování. Mila se naučila ve svých prvních dnech čištění a výkladech veřejnosti, aby se všemi pracovala až po té, co vstoupili do smaragdově zelené v jejich aurickém poli; přitom byl cyklus vzorů, které požadovaly uvolnění kompletní a pole se vrátilo do harmonie. Jednou ve stavu harmonie Mila zjistila, že staré uvolněné vzory by se nedostaly zpět, jakmile pro ně není žádné místo kvůli stavu míru. Proto zelený paprsek může být chápán také jako stabilizovaný stav bytí, který poskytuje růst a změnu v harmonii a míru.

 
 

Kobaltová modř a zelená jsou nižší oktávy soucitu ve Světelném jazyce. Člověk musí obsahovat (= zahrnovat) modrou a zelenou jako primární tóny předtím, než může ztělesnit Soucit jako vzestupující člověk, neboť to vše souvisí. Soucit je stav, který překračuje zakódování myšlenkové formy. Zakódování souvisí s rozdáváním pryč sebe samého nebo své informace, rozvodnou síť, chi a životní sílu spolu se záznamy vzestupu; neboli jinými slovy pokoušení se snést druhým svou cestu. Jak člověk zahrnuje soucit, opouští zakódování, což mu dovoluje stát se svrchovanějším v energetickém poli a toku a vstoupit do tance jednoty se všemi ostatními.

 
 

Zakódování je formou falešného soucitu nebo falešné lásky, do níž lidstvo upadlo výsledkem propletení DNA. Jakmile se DNA roztřepila, stávají se lidé navzájem propletenými, jak se systém přepojil vně, namísto dovnitř, což vytváří to, co je známé jako "připoutání" (= připojení, spojení nebo náklonnost). Připoutání může být viděno na okraji éterického těla, jako části rozvodné sítě, která by měla být vetkána dovnitř kvůli udržování zdraví a pohody formy, a místo toho je vytažena ven a napojena na ostatní lidi, místa, objekty, majetky, domácí mazlíčky či rostliny.

 
 

Člověk uvidí, že je zde zjizvení související s každou oblastí, v níž je související připoutání a základní příčinou připoutání jsou "vlastnické značky (signatury)". Tyto vlastnické značky jsou obvykle černé a udržují na místě otvor do éterického těla, skrze nějž člověk ztrácí chi na pokračující bázi. Jak je připoutání uvolněno, kůže éterické nádoby se léčí; díry se zapečetí a éterická kůže se stává krystalickou a člověk přestává ztrácet chi v současné vibrační rychlosti. Tón Soucitu ve Světelném jazyce nebo kombinace modré a zelené jsou nezbytné k uvolnění éterického připoutání.

 

 

 

Oranžová: léčení a činnost

 
 

Oranžová je barvou léčení a činnosti. Léčení je akt, který vyžaduje činnost. Kvůli léčení člověk musí být ochotný uvolnit bolest a karmu z minulosti a umožnit těm, kteří se na něm jakýmkoli způsobem provinili, aby jim bylo odpuštěno. Odpuštění má přednost (předchází) léčení spolu s hněvem. Nejdříve může hněv udeřit; jak člověk uznává násilí, které se stalo, když on nebo jeho předkové byli olupováni; pak jak hněv pomine, začíná léčení, kdy člověk uvolňuje emocionální trauma natolik, aby mu bylo odpuštěno. Při činu odpuštění, může oblast zoranžovět a když je odpuštění naplněno, vrací se harmonie a pole nebo oblast smaragdově zezelená.

 
 

Oranžová, podobně jako červená je dobrou barvou, jíž člověk spustí, když je venku a někde v nákupních střediscích nebo samoobsluhách nebo v hustotě měst. Oranžová je silami temna považována za sílu (energii). Mila často používala směs oranžové a červené, když kličkovala přeplněnými letišti a vlakovými nádražími; mělo to za následek minimalizování ztrát, které by se mohly objevit nebo entit, které by se jinak mohli připojit k jejímu poli. Aby toho člověk dosáhl, musí uzavřít mír s oranžovou jako myšlenkovou formou, nechat jít falešné představy související se silou na bázi nadvlády.

 
 

Síla na bázi nadvlády usiluje o řízení a manipulaci ostatními tím, že vykonávají jeho příkazy; v takovém stavu není žádná svobodná vůle nebo dokonce volba vzestupovat nebo se vyvíjet; protože jedincův vývoj bude vždy podléhat ostatním, kteří to "dovolí", když udržují sílu k určování jeho osudu. Při vzestupu člověk stále sbírá sílu, ztracenou v jeho rodu buď k ostatním v lidské formě, nebo k nefyzickému, nebo Zemi nebo jiným stvořením v jiných dimenzích, které byly chápány jako "bozi", ale ve skutečnosti to byli falešní bohové. Pouze falešní bohové by mohli stáhnout sílu z druhých, aby byli silní.

 
 

Bojí-li se někdo oranžové barvy, bojí se i jeho vlastní síly. Někdy může mít člověk zneužitu sílu ve svém rodu; když je karma uvolněna, člověk uzavře mír s oranžovou a pak využije tento tón stvoření, jako další způsob udržování svých hranic, jako vzestupující bytost. Když člověk uzavírá mír s oranžovou, bude přítomno dostatek síly ke ztělesnění autentické (pravé) síly, která má ve Světelném jazyce broskvovou barvu. Autentická síla dovoluje každému jeho tanec v tanci života bez posuzování a bez potřeby řízení nebo manipulace. Ti, kteří jsou ve stavu autentické síly se učí prostě trvat na své pravdě. Síla je oranžová i broskvová a proto to jsou dobré tóny stvoření k zamýšlení je ztělesnit, jako vzestupující iniciát.

 

 

 

Žlutá: humor a štěstí

 
 

Žlutá je jeden z mála tónů stvoření, který je jak na bázi primární, tak na bázi Světelného jazyka. Žlutá je tón, který je udržován ve vašem solárním Slunci a je to hlavní tón stvoření, který podporuje život ve vaší sluneční soustavě. Protože žlutá svítí na Zemi každý den a na vše co na ní žije, je těžké ztratit tento tón stvoření. Proto si lidstvo a podobně i příroda udrželi žlutý tón ve všech pádech ve vědomí, což souvisí s "Dechem života" a "Svobodou" ve Světelném jazyce.

 
 

V lidských vztazích a před vzestupováním, souvisí žlutá zpravidla s humorem a štěstím spolu se smíchem. Kdysi dávno Mila objevila, že každá událost, kterou udržovala, provázela větší radost, když naplnila prostor žlutou barvou. Studenti se lehčeji smějí; humor převládá a ve stavu humoru je vždy snadnější zažívat lekce duchovního života. Ti, kteří čtou tuto informaci mohou experimentovat naplněním kanceláře nebo schůze nebo domácího shromáždění žlutou, jako vibrací a pozorujte, co se stane!

 
 

Tón Dechu života ve Světelném jazyce souvisí se schopností dýchat. Nadýchávání a vydychávání způsobuje, že se člověk vyrovnává s přítomností. V přítomnosti člověk začíná žít v okamžiku a v okamžiku je větší svoboda, když člověk ztrácí vystavení se vzorům minulosti. Často se dýchání a smích k sobě hodí; někteří lidé zřídka dýchají, dokud se v daný den nezasmějí. Asi proto jsou humorné situačky (sit-comy) v televizi tak populární. Umožňují těm, kteří je sledují, smát se a při smíchu dýchat a při dýchání člověk vstupuje do přítomnosti a přitom se člověk cítí lépe. Spíše než abyste se dívali na situačky, zkuste prolít své pole kundalini s vibrací žluté a dýchejte. "Rozsvítíte se" a břímě nebude tak citelné.

 
 

Podle odhadu Země mnoho vzestupujících iniciátů nese na svých zádech "břímě světa". Je to asi prostě proto, že člověk cítí tak hluboce bolest přírody a Země; také může pociťovat bolest, v níž je jeho lidský druh. Bolest se rozptýlí (ztratí), milovaný; budoucí doba čištění a zrození nové zlaté éry přichází. Pojďme, dýchejme, smějme se a buďme v radosti z okamžiku a váš vzestup se rozvine mnohem snáze.

 

 

 

Fialová: dogma, programování, nábožné obrázky a duchovnost

 
 

Fialová je barvou duchovnosti. Duchovnost ve 2 řetězcích DNA je založena zejména na dogma (= svatý spis). Dogma udržuje myšlenkovou formu, která je správná i špatná, na bázi pravdy i nepravdy, což lidi staví proti sobě; je to dogma, které nakonec znovu a znovu vedlo lidstvo k válce. Dogmatické tóny jsou uvolněny iniciací 1800, nicméně náboženské naprogramování může být tak hluboké, že jeho úplná přeměna vyžaduje vzestup k Bodhisattvě.

 
 

Náboženské programování většinou přináší v poli nachovou nebo fialovou vibraci. Fialová má sklony k uzamykání nás samých nebo ostatních do vyvýšeného chování, které může být v podstatě na bázi posuzování a zostuzování. Jak je náboženské programování uvolněno, levandulová nebo bledě levandulová barva je nahrazuje, což jsou vibrace Struktury a Božské jednoty ve Světelném jazyce. Božská jednota vede hlavně k nové formě duchovnosti (spirituality), jež je osobní a jedincův důvěrný (intimní) zážitek kontaktu duše, těla a Země. Člověku se chrámem či kostelem stává jeho tělo spolu se vším přírodním v tanci kontaktu.

 
 

Bledě fialová nebo ultrafialová tak, jak jsou vyzařovány skrze Slunce jsou tónem výmazu. Výmaz je měnící tón, který umožňuje, aby se to, s čímž již člověk skoncoval, rozptýlilo a uvolnilo v poli. Výmaz je základem aktu přeměny veškeré karmy, bolesti, hněvu, strachu a trauma při vzestupu. Fialová je prostě nižší oktávou výmazu, která se stala ustálenou ve významu v pádu Země a lidstva. Jak člověk překračuje fialovou, vstupuje do vyšší úrovně duchovní svobody, kde se přeměna a překračování stávají základem jeho životního tance. Je to překročení (= také transcendentno, nadsmyslno) a přetvoření (transformace) všech myšlenkových forem, souvisejících s tímto stvořením, které nakonec vedou člověka jako tělo a duši "Domů".

 

 

 

Fuchsiová: vášeň a sexualita

 
 

Fuchsiová je barvou vášně a sexuality. Je také jako červený paprsek nižšího aspektu odpuštění a jednotných paprsků Světelného jazyka. Ti, kteří mají vášeň k plánům (projektům) a sporům, mají sklony ke spuštění velkého množství fuchsiové v jejich poli ve 2 řetězcích DNA. Těm, kteří mají nedostatek této specifické vibrace, vzestup k 1024 poskytuje obnovu všech primárních tónů včetně fuchsiové. Vzestup k 1024 umožňuje jako výsledek lidem odkrýt jejich sexualitu, sensualitu a vášeň pro život.

 
 

Je to vášeň, která řídí sen každého člověka nebo stvoření. Není-li zde žádná vášeň, je obtížné přinést určité projevení do fyzického. Proto pro ty, kteří se snaží stát se snílkem a snít sen prostřednictvím vzestupu, odkrytí vášně je svrchované jejich schopnosti projevit jejich přání od srdce. Tolik iniciátů v programu Mily a Oy neví, pro co jsou vášniví, pravděpodobně pro něco jiného než pro vzestup. Vzestup může být dobrou vášní a to člověku umožňuje naplnění volby vyvíjet se, pro což nebyla po tak dlouho možnost volby v jedincově rodu. Přitom, člověk asi naplňuje rodovou vášeň udržovanou v jeho rodových liniích Velkých Mistrů.

 
 

Vášeň pro vzestup povede ke vzestupu. Vášeň pro cokoli jiného povede k čemukoli, co si člověk přeje projevit; pokud to karma dovolí. Karma často přikazuje co člověk může nebo nemůže projevovat. Často se z tohoto důvodu lidé vzdávají těch věcí, k nimž cítí vášeň, když třeba karma jejich rodu blokuje takové projevení od výskytu ve fyzickém. Skrze vzestup může člověk uvolnit tu karmu, která brání projevu jedincova přání od srdce. Ale nejdříve člověk bude muset nalézt opět svou vášeň, neboť je to vášeň, která přivolává sen k sestupu dimenzemi, aby mohla být zakoušena v jeho životním tanci.

 
 

Jednota a jednotné frekvence bledě růžové udržují vášeň z jejich vlastní vůle. Vášeň jednoty je pro tvorbu jednotných vztahů se všemi ostatními, které jsou založeny na tom, že každý dostává přesně tolik, kolik přispěje, na větším dobru celku a na rovnosti mezi všemi členy. Ve vášni na bázi jednoty člověk projevuje pouze to, co slouží celku jeho komunity nebo kmene a nakonec Zemi, jako konsensu reality, v níž člověk pobývá. Bude to tehdy, kdy lidstvo vzestoupí více do vášně na bázi jednoty, že lidstvo bude moci začít odklidit jedovatý nepořádek, který on nebo ona vytvořil.

 
 

Podobně jako u červeného paprsku, když člověk selhává ve zvládání fuchsiového paprsku, bude tvrdě tlačen také k tomu, aby zvládl odpuštění a jednotu. Proto je snad dobrou myšlenkou pro vzestupující iniciáty, zvolit si zahrnout svou vášeň a objevit to, k čemu člověk cítí vášeň a pak se snažit projevit své přání ze srdce. Nakonec, to je to, co současní vzestupující iniciáti v lidském tanci učí; stát se snílkem a snem.

 

 

Tóny stvoření světelného jazyka

 
 

Tóny Světelného jazyka byly detailněji definovány v dřívějších materiálech. Ty, kteří neví o těchto tónech odkazujeme na sekci "Světelný jazyk" na našich webových stránkách. Jednoduché, dvoj (duální) a troj (tri) Tóny byly popsány zcela. Čtyř (quad) Tóny budou letos definovány později. Světelný jazyk jsou tóny (= odstíny – barevné tóny), které člověka povedou ve zvyšování vibrace a do nového tance jednoty se všemi druhy. Světelný jazyk je jazykem, vybraným pro komunikaci v současnosti pro všechny pozemské druhy. Proto když někdo otevírá (= zpřístupňuje) Světelný jazyk, bude schopný komunikovat se všemi říšemi, včetně rostlinné, zvířecí, minerální, delfíní a velrybí.

 
 

Proč a jak se to děje? Světelný jazyk je verbální i neverbální podstaty a jedinečným dílem, které se nikde jinde nevyskytuje. Lidé jsou ve své podstatě verbální (slovní); příroda je neverbální (mimoslovní). Příroda bude hovořit pouze v symbolech; nicméně když někdo rozumí symbolům a přiřadil jim slova, pak také rozumí symbolům, které mu může příroda poslat jeho způsobem a on si je pak přeloží do slov. Tímto způsobem Mila byla schopná zpřístupnit (channellingem) každou přírodní říši v mnoha článcích nabízených na jejich webových stránkách.

 

 

 

Komunikace s přírodou

 
 

Mila hovoří se vším okolí ní. Když jde na procházku, hovoří se zemí, mořem, ptáky a se včelami spolu se stromy. Většina ji informuje o jejím vlastním procesu vzestupu, který pozorují nebo ji varují před tím, na co by si asi měla dát pozor. Jsou důvěrnými "přáteli" a "druhy" na její cestě vzestupu, tak jako Oa. Stejně tak se mohou iniciáti naučit dávat pozor na přírodu a na to, co jim mohou říkat její říše.

 
 

Častokrát jsou mrtví ptáci na Mílině cestě nebo mrtvá zvířata podél cesty, kudy jede, známkou mrtvé karmy. Mila vždy ověřuje, zda je to mrtvá karma ke zpracování, nebo zda někdo přidal mrtvou karmu do jejich pole. Je-li tomu tak, pak uvolňuje karmu nebo ji vrací zpět k odesílateli. Přitom se vyhýbá nepředvídanému. Včely jsou pro Milu kromobyčejné a často s ní hovoří o jejím tkaní snu a shromažďování pro události, které SSOA pořádá. Často je mrtvá včela v louži (= i v bazénu) známkou toho, že je nějaký problém s jejich sny nebo se sny vyučování a Mila pak, je-li to třeba, vyhledává a napravuje problém.

 
 

Vážky (anglicky Dračí mouchy) jsou také pro Milu neobyčejné, neboť je vnímá jako zástupce dračích duší, řídících v současné době vzestup na Zemi. Často nad ní nebo okolo ní létají, když plave v bazénu a nabízí zprávy a vedení, které podporuje její neustávající cestu vzestupu. Pointa je zde v tom, že příroda je upřímně ochotná pomoci v lidském vzestupu a poskytuje roli vnitřního vedení. Člověk se jednoduše potřebuje naučit dostatek ze Světelného jazyka, aby porozuměl tomu, co mu příroda říká; pak si může s přírodou vykládat prostřednictvím jeho prostého použití téhož jazyka.

 
 

Po dlouhou dobu se lidstvo cítilo odříznuté od Země. Je to prostě proto, že lidstvo bylo přineseno s jeho jazykem ze Síria a Plejád, který příroda na Zemi nemohla používat, ani mu rozumět. V prvotní vzestupu první vlny řezbářů plánu, byl vytvořen společný jazyk, aby si všichni navzájem mohli rozumět. Stejným (paralelním) způsobem nyní Země zahrnuje (= objímá) jazyk Velkého Centrálního Slunce, takže si také můžeme navzájem rozumět. Stalo se to tehdy, kdy Země pojala dostatečné množství zlaté a stříbrné slovní zásoby a díky vyšší úrovni vzestupujících delfínů, velryb a lidských iniciátů mohly být naše záznamy nakonec sdílené a plán natažen pro Zemi, aby v budoucnu znovu vstoupila do Velkého Centrálního Slunce.

 
 

Pokřivení vytváří situaci, kde člověk upadá do jazyka, jemuž žádné jiné stvoření či duše nerozumí. To se stalo na Zemi, ve vaší Sluneční soustavě, ve vašem vesmíru (kosmu) a ve vašem stvoření 360 dimenzí. Vše upadlo do jazyka, jemuž žádné jiné stvoření nerozumělo. Hlavní příčinou této zkušenosti je hluboké osamění a oddělení spolu s touhou po opětovném spojení. To přináší vzestup, milovaný; schopnost znovu se spojit a opustit pocit oddělenosti. Přitom se jedincovo srdce opraví a on se pak bude moci naučit znovu milovat.

 

 

 
 

Zvláštní poděkování vám všem od země

Země se učí znovu milovat, nepodmínečně a z nespoutaného stavu. Země rozpíná svou lásku do každého vzestupujícího člověka a děkuje každému pro jeho přispění k verbálnímu pochopení mých záznamů. Po dlouhou dobu se Země snažila o zapuzení lidí, protože lidé mají pověst ničitelů každého stvoření, do kterého kdy vstoupili. Země uzavřela mír ve větším pochopení, že vtáhla lidstvo do sebe, aby jí pomohlo v jejím vzestupu domů; protože bez verbálního porozumění by nebyl možný vzestup žádného druhu na Zemi nebo Země jako celku.

 
 

Země žádá každého, kdo je ochotný se k ní připojit, aby přišel na naši "Konkláve Mistrů". Všichni jsou vítáni, kdož studují materiály Mily a Oy a jsou oddáni vzestupu v tomto životě. Je zde tolik léčení, které je potřebné pro nekončící vzestup všech druhů. Jasper v Kanadě (národní park Jasper Banff je na východní straně Skalistých hor (Rocky Mountains)) je zvláštní místo, které obsahuje záznamy všech sedmi lidských původních (kořenových) ras; příchod na Konkláve v Jasper je příležitostí vyléčit neshody v jedincově vlastním dědictví a nalézt vyšší úroveň vnitřního míru. Konkláve v Jasper také poskytne hlubší úroveň léčení mezi všemi druhy, když skupina uvolnila karmu pro konzumaci masa. Hilo na Havaji (Hilo je město na hlavním Havajském ostrově) udržuje záznamy jednoty a komunity na bázi jednoty. Pro mnoho lidí povede Havajská Konkláve k většímu otevření srdce a k budoucí schopnosti vytvoření komunity s jejich kamarády, lidskými vzestupujícími sourozenci.

 
 

Země poznává, že mnoho vzestupujících iniciátů zápasí s projevem peněz. Mila a Oa také; často vyprodukují právě tolik, aby pokryli náklady na své cestování a událost a trošičku navíc. Naučili se však, předávat svůj projev potřeb do rukou Země; přitom pak vždy měli dostatek na to, aby šli tam, kde je Země potřebovala, aby podporovali její globální (celosvětový) vzestup. Tak to může být i pro vás; a proto Země vyzývá iniciáty, aby si s penězi nedělali starosti. Zamýšlejte připojit se k těmto zvláštním událostem a dovolte Zemi, aby poskytla prostředky. Mnoho lidí v minulých letech projevilo dary pro ně samé také k pokrytí poplatků na Konkláve. To bylo užitečné, když finance byly natolik těsné, že člověk by se jinak nezúčastnil. Pro více informací kontaktujte Ou na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 
 
 

Následuje meditace k naladění se na každý primární tón a tón Světelného jazyka nezbytný k udržení jedincovy vibrace při jeho vzestupování. Naplnění všemi tóny stvoření vytváří větší rovnováhu pole, takže bude méně náchylné k manipulaci. Z tohoto důvodu Země sdílí tuto meditaci. Tato meditace bude obsažena na CD Elementy, které Mila a Oa nahrají a bude letos k dispozici.

 

 

 

Meditace práce s tóny stvoření

 
 
 

1.    Seďte potichu. Ztlumte světla. Pusťte si nějakou jemnou hudbu na pozadí, kterou máte rádi. Zapalte si kadidlo.

 

 2.    Nadechněte se a vydechněte. Začněme čištěním domu a majetku, v němž pobýváte (nebo jste třeba na návštěvě). Nejdříve uzemněme základy domu do Aurory Země, až se vytvoří sedm svazků rozvodné sítě mezi základy a vrcholem Aurory. Žije-li někdo ve věžáku, vytvoří také jeden svazek rozvodné sítě pod každým podlažím pod sebou. Je-li tam 18 podlaží, vytvoří 18 svazků rozvodné sítě plus dalších 7 k Auroře kvůli rozšíření uzemnění svého bydliště, kanceláře nebo hotelového pokoje.

 
 

3.     Nadechněte se a vydechněte. Nyní zamýšlejme, aby energie "stékala" do centra Země skrze každou vrstvu rozvodné sítě, jako obrovský vodopád, který začíná nad naší hlavou. Je-li nad námi mnoho pater, můžeme také chtít vytvořit rozvodnou síť v každém podlaží nad námi a nasměrovat shora energii dolů skrze náš byt do centra Země.

 
 

4.     Nadechněte se a vydechněte. Jsou-li zde vzestupné pohybující se víry od drog používaných sousedy, zastavme teď jejich činnost. Většina takových vírů jsou prostě spirály energie, která plyne vzhůru. Převraťte spirální rotaci na sestupnou, dokud se neztratí. Nezamýšlejte uzavřít všechny takové vzestupné pohybující se spirály nebo víry, které se střetávají s uzemněním vašeho domu, kanceláře nebo hotelového pokoje v sousedství toho, co vás obklopuje.

 
 

5.      Nadechněte se a vydechněte. Nyní si představte velkou zlatou a stříbrnou kouli nad vaším domem. Vtlačte zlatou a stříbrnou kouli do prostor domu a nechť probíhá skrze každou místnost a pak ji vtlačte zemnícím vláknem do Aurory. Pod zlatou a bílou koulí bude vše, co již s vámi neresonuje nebo nesouzní v současné úrovni iniciace.

 
 

6.     Nadechněte se a vydechněte. Požadujme po Zemi Marie neboli anděly k ukotvení ve čtyřech rozích našeho domu. Vyžádejte si po andělech rozdělení pokračujících sprch tónů Světelného jazyka smíchaných se zlatou a stříbrnou pro udržení pokojného prostředí, které se může stát vaší svatyní. Pozvěte své přátele z přírodní říše, aby spolu ukotvili prostor spolu s minerálními a bylinnými říšemi.

 
 

7.     Nadechněte se a vydechněte. Nyní se pevně uzemněte do Aurory vytvořením vodopádu energetického pohybu Světelného jazyka, který se protlačuje skrze váš dům, skrze vaše éterické tělo a čakerní systém spolu s jemnotěly a do centra Země. Umožněte všemu, co vám nepatří nebo k vám není ukotveno, aby to odpadlo do Aurory pro účely přeměny.

 
 

8.     Nadechněte se a vydechněte. Začněme rozprouděním energie kundalini po páteři nahoru a z vrcholku hlavy, pomalu a jako horké lávy. Také otevřeme čakry v chodidlech, čímž umožníme kundalini proudit postranními kanály a nalévat chi do každého meridiánu éterického těla. Vyzvěme Anděly Matky Země neboli Marie, aby podporovali pohyb energie prostřednictvím Kundalini.

 
 

9.     Nadechněte se a vydechněte. Představme si energii kundalini proudící skrze lýtka, vzhůru po stehnech a do oblasti pánve, dodávající energii všem meridiánům a celé rozvodné síti ve spodní polovině formy. Nyní rozpruďme kundalini do hrudního koše, hrudi, dolu rameny a ven z rukou a nohou a zároveň nahoru skrze krk a do hlavy, dodávající zde energii všem meridiánům. Nabijme rozvodnou síť a meridiány chi v horní polovině formy.

 
 

10.   Nadechněte se a vydechněte. Nyní se začněme soustředit na spuštění červeného paprsku po celém éterickém těle a kundalini. Červený paprsek představuje životní sílu a změnu. Dávejte pozor, zda se cítíte nebo necítíte nepříjemně. Cítíte-li se nepříjemně, zamýšlejte uzavřít mír s červeným paprskem. Červená není ve skutečnosti hněv; je to životní síla, ale byla vykládána emocionálním tělem jako vztek, není-li červený paprsek vaší vlastní energetické značky (signatury). Vysajme naším zemnícím vláknem všechen hněv a červený paprsek, který nám není vlastní a vraťme jej odesílateli. Pohybujme pouze červenou, která je z naší vlastní vibrace a základu (esence). Přitom zde bude dostatek životní síly a chi k udržení při životě vašeho neochabujícího vzestupu a hranic.

 
 

11.   Nadechněte se a vydechněte. Zamýšlejme uvolnit všechny vzory, myšlenkové formy, entity a stroje, které nám brání v naší plné schopnosti pohybovat a zahrnovat červený paprsek. Také uvolněme každou myšlenkovou formu, vzory, entity a stroje, které nám způsobují buď odebírání červeného paprsku od jiných, nebo přesun našeho vlastního hněvu na ostatní. Červený paprsek souvisí s tóny odpuštění a jednoty ve Světelném jazyce. Nemůže-li člověk zvládnout červený paprsek, bude tvrdě dotlačen do toho, aby se naučil odpouštět nebo zvládat jednotu jako vzestupující bytost. Proto uzavřeme mír s červeným paprskem.

 
 

12.   Nadechněte se a vydechněte. Nyní se soustřeďme na spuštění oranžového paprsku po celém éterickém těle a kundalini. Dávejte pozor, zda se cítíte nebo necítíte nepříjemně. Cítíte-li se nepříjemně, zamýšlejte uzavřít mír se svou vlastní silou. Síla je požadovaná k podpoření vašeho dalšího vzestupu. Ve stavu síly člověk podniká akci a způsobuje životní změny. Vzestup způsobuje hlavní životní změny a když člověk nemá žádnou sílu, nebude schopný splnit změnu a tím přestává vzestupovat.

 
 

13.   Nadechněte se a vydechněte. Vraťme sílu, která patří jiným, do jejího zdroje původu a sesbírejme všechnu sílu danou ostatním v našem životním tanci, včetně naší rodiny, přátel, šéfa, zaměstnavatele, banky, kostela nebo dalších duchovních vůdců, samoobsluh spolu s oblastmi a zeměmi, v nichž pobýváte. Také posbírejme sílu, kterou v minulých dobách dali naši předkové pryč všem ostatním a zamýšlejme uvolnit všechnu související karmu. Znovu získejme naši sílu, abychom mohli mít dostatek síly vzestupovat.

 
 

14.   Nadechněte se a vydechněte. Zamýšlejme uvolnit všechny vzory, myšlenkové formy, entity a stroje, které brání naší plné schopnosti pohybovat a zahrnovat oranžový paprsek. Oranžový paprsek souvisí s autentickou (pravou) silou a broskvovým tónem Světelného jazyka. Nemůže-li člověk zvládnout oranžový paprsek, bude tvrdě dotlačen ke zvládnutí pravé síly a v tom, aby zůstal ve své vlastní pravdě jako vzestupující bytost. Takže uzavřeme mír s naší silou.

 
 

15.   Nadechněte se a vydechněte. Nyní se soustřeďme na spuštění žlutého paprsku po celém éterickém těle a kundalini. Dávejte pozor, zda se cítíte nebo necítíte nepříjemně. Cítíte-li se nepříjemně, zamýšlejte uzavřít mír se smíchem a radostí společně se svobodou ve vlastním životním tanci. Žlutý paprsek je sdružený s tóny Dechu života a Svobody Světelného jazyka. Dech života umožňuje zhluboka dýchat a zcela se dostat do přítomnosti. Zhluboka se nadechněme se záměrem přijít nyní plně do přítomnosti. Všechna vlákna připoutání minulosti odpadávají, když člověk vstupuje do okamžiku a veškerá energie se opět začíná pohybovat. Zamýšlejme se naučit zůstat každý den více v přítomnosti.

 
 

16.   Nadechněte se a vydechněte. Svoboda dovoluje, aby se uvolnila minulost a aby byla připoutání vytažena a znovu utkána do éterického těla, kde lépe udržují život formy. Je-li to nepříjemné, kde je člověk neschopen osvobodit se od minulosti? Uzavřete mír s minulostí prostřednictvím odpuštění; odpusťte těm, kdo vás zranili s větším pochopením, že váš rod zranil je a to je prostě stará repríza starého vzoru. Uvolněte to a buďte svobodní, milovaní. Zamýšlejme uvolnit všechny vzory, myšlenkové formy, entity a stroje, které nám překáží v naší celé schopnosti pohybovat a zahrnovat žlutý paprsek. Přitom se člověk stane svobodným, aby vzestupoval.

 
 

17.   Nadechněte se a vydechněte. Nyní se soustřeďme na spuštění zeleného paprsku po celém éterickém těle a kundalini. Zelená souvisí s harmonií a mírem. Dávejte pozor, zda se cítíte nebo necítíte nepříjemně. Cítíte-li se nepříjemně, zamýšlejte uzavřít mír sami se sebou a vyberte si opustit nervozitu a strach. Často nervozita, jíž člověk cítí, není jeho vlastní, ale jde o strach vnucený ostatními. Vysajme strach od ostatních po zemnícím vláknu. Zelený paprsek souvisí se soucitem ve Světelném jazyce. Bude obtížné zvládnout soucit v akci bez toho, aniž by člověk nejdříve zahrnoval zelený paprsek.

 
 

18.   Nadechněte se a vydechněte. Zamýšlejme uvolnit všechny vzory, myšlenkové formy, entity a stroje, které zabraňují naší plné schopnosti pohybovat a zahrnovat zelený paprsek. Zelená je základem schopnosti syntetizovat pole do duhy tónů. Syntéza je další formou harmonie a míru, která je pokročilejší než zelený paprsek a souvisí s rovnováhou všech tónů v poli. Člověk bude tvrdě tlačen do toho, aby se naučil syntetizovat a uvádět do rovnováhy tímto způsobem, jestliže zcela nezahrnuje zelený paprsek.

 
 

19.   Nadechněte se a vydechněte. Nyní se soustřeďme na spuštění modrého paprsku po celém éterickém těle a kundalini. Modrá souvisí s tělesným zdravím. Dávejte pozor, zda se cítíte nebo necítíte nepříjemně. Cítíte-li se nepříjemně, zamýšlejte uzavřít mír se svým ztělesněním, jako s chrámem a stvořením k zakoušení v nich třetí dimenze. Mnoho iniciátů spojilo duchovno s požadavkem odloučení ducha od formy. Vzestup vyžaduje zahrnutí jedincovy formy a uzemnění ducha do ztělesnění, aby se to mohlo vzkřísit a reorganizovat na krystalickou strukturu. Zamýšlejme uvolnit všechny vzory, myšlenkové formy, entity a stroje, které nám brání v naší plné schopnosti pohybovat a pojmout modrý paprsek a zcela se uzemnit k Matce Zemi.

 
 

20.   Nadechněte se a vydechněte. Nyní se soustřeďme na spuštění fuchsiového paprsku po celém éterickém těle a kundalini. Fuchsiová souvisí s vášní a sexualitou. Dávejte pozor, zda se cítíte nebo necítíte nepříjemně. Cítíte-li se nepříjemně, zamýšlejte uzavřít mír a pojmout svou vášeň k životu a tvorbě spolu se svou sensualitou. Život ve fyzickém je sensuálním (smyslovým) zážitkem. Voda laská vaši pokožku, když plavete; vánek se dotýká vaší tváře; tráva je chladná pod vašimi chodidly. Člověk je součástí Země a žití na Zemi může být mnohem radostnější, když člověk poskytuje smyslům zážitky. Fuchsiová a pohyb sexuální energie jsou mechanismy, skrze něž se duch ukotvuje do formy a Země napojuje na jedincovo ztělesnění. Proto žádná sexualita znamená žádné uzemnění nebo spojení k duši či zdroji.

 
 

21.   Nadechněte se a vydechněte. Zamýšlejme uvolnit všechny vzory, myšlenkové formy, entity a stroje, které brání naší plné schopnosti pohybovat a zahrnovat fuchsiový paprsek. Podobně jako u červeného paprsku, bude člověk neschopen pojmout odpuštění a jednotu jako vzestupující bytost, protože fuchsiová je nižší oktávou těchto tónů ve Světelném jazyce. Rozproudění vaší sexuální energie a kundalini ve vždy zvyšujícím se účinném množství je také požadováno pro vzestup, protože je to sexuální energie, jež podporuje rozpínání aurického pole, světelného těla, jemnotěla a čakerního systému, když je zvládnuta každá fáze iniciace. Proto zamýšlejme uzavřít mír s naší sexualitou a smyslovou (= i eroticky založenou) podstatou, protože to je také bezpodmínečně nutné pro vzestup.

 
 

22.   Nadechněte se a vydechněte. Nyní se soustřeďme na spuštění bledě fialových paprsků struktury a božské jednoty. Všimněte si, že se nesoustředíme na primární paprsek fialové, ale na oktávu nad ním, protože fialová vede k pokoutnímu (nedovolenému) dogma a náboženskému programování v poli. Na druhou stranu bledě fialová je formou výmazu, který umožňuje, aby se přeměnila bolest, programování a stroje. Dávejte pozor, zda se cítíte nebo necítíte nepříjemně s paprskem bledě fialové. Pokud nepříjemně, pak zamýšlejte pojmout svou schopnost překročení a přeměny, což dává nové vymezení spirituality, jiné než náboženství nebo náboženské preference a dogma.

 
 

23.   Nadechněte se a vydechněte. Levandulový tón struktury způsobuje novou strukturu, která je kulovitá při vzestupu, aby nahradila elektrické posvátné uspořádání, související s mer-ka-ba. Mer-ka-ba vzor je již nepodporován, když člověk vzestupuje a nahrazuje jej vzory troj-sféry (tří-kulový) a květu života. Je to kulový (sférický) vzor, jenž vytváří nevinné vztahy, v nichž jedincovo pole rotuje kolem jiného a objímá je, místo toho, aby je propichovalo vlákny připoutání.

 
 

24.   Nadechněte se a vydechněte. Bledě levandulový tón božské jednoty poskytuje, aby se vyvíjela nová forma společenství, v němž je člověk napojen na Zemi, duši společně se svou formou v nekončícím tanci energie a komunikace. Tato nová forma společenství nahrazuje konvenční spirituální praktiky, neboť otevírá člověka pro komunikaci ze všech říší, které se pak stanou jeho duchovním vedením. Člověk v této nové duchovnosti poznává, že každá říše je Bohem/Bohyní ve formě; každý má něco, čím přispěje a tak je částí celku v tanci života.

 
 

25.   Nadechněte se a vydechněte. Zamýšlejme uvolnit všechny vzory, myšlenkové formy, stroje nebo entity, které blokují úplné pojmutí bledě levandulového tónu struktury a božské jednoty ve Světelném jazyce. Přitom se člověk posune do nového duchovního základu, který je založený na nekončící komunikaci s Bohem Bohyní Všeho Co Je.

 

26.   Nadechněte se a vydechněte. Nyní se soustřeďme na spuštění růžového paprsku odpuštění a jednoty po celém éterickém těle a kundalini. Dávejte pozor, zda se cítíte nebo necítíte nepříjemně. Cítíte-li se nepříjemně, zamýšlejte pojmout svou schopnost odpuštění a žít v jednotě se všemi ostatními pozemskými druhy. Odpuštění poskytuje uvolnění pout minulosti, aby člověk mohl uzavřít karmické dluhy. Jakmile se karma uvolní a uzavře, otevírá se nová možnost toho, co by člověk mohl projevit ve svém dalším životním vyjádření.

 
 

27.  Nadechněte se a vydechněte. Jednota dovoluje, aby se vynořil nový typ vztahů, v němž již člověk neovládá, nemanipuluje, neposuzuje nebo nesoupeří. Ve stavu jednoty člověk umožňuje; umožňuje všem ostatním jejich tanec v tanci života a jejich vlastní tanec ať už jsou na jakékoli cestě, které se oddávají. Zamýšlejme ztělesnit jednotu a odpuštění. Zamýšlejme uvolnit myšlenkovou formu, vzory, entity a stroje, které blokují úplné pojmutí růžového paprsku. Jenom tehdy je zrození vzestupujících společenstev možné, když se dostatečné množství lidí naučí odpouštět a žít v jednotě.

 
 

28.   Nadechněte se a vydechněte. Nyní se soustřeďme na spuštění tyrkysového tónu slitování ve Světelném jazyce po celém éterickém těle a kundalini. Dávejte pozor, zda se cítíte nebo necítíte nepříjemně. Cítíte-li se nepříjemně, zamýšlejte pojmout nepodmínečně a vést k vnitřnímu soucitu. Soucit se rodí nejdříve vnitřně pro sebe, když člověk uznává své vlastní lidství. Člověk byl "člověkem všeho" v životním vyjádření svého rodu. Hrál role od ďábla po kazatele, od násilníka po znásilněného, od vojáka ke zraněnému na válečném poli; od milence k zavrženému, od nemocného k deformovanému, až po ty, kteří jsou ošetřování a opatrováni. Při uznání svého lidství se člověk učí mít soucit se všemi ostatními v jejich situacích.

 
 

29.   Nadechněte se a vydechněte. Zamýšlejme uvolnit každou myšlenkovou formu, vzory, entity a stroje, které blokují úplné pojmutí tyrkysového paprsku soucitu. Slitování je podmínkou pro zvládnutí vyšších iniciací Bodhisattvy. Soucit je základem nepřipoutaného stavu bytí, v němž se člověk učí dovolit všem ostatním jejich pravdu. Člověk také poznává, že je zde mnoho rolí k hraní; a že každá role je stejně tak důležitá, jako další odhalení dramatu, které vede k vývoji celého lidstva. Ve stavu soucitu již člověk neposuzuje role ostatních nebo jím hrané; ale pojímá to nepodmíněně jako nezbytnou část tance.

 
 

30.   Nadechněte se a vydechněte. Nyní se soustřeďme na spuštění broskvového tónu autentické síly po celém éterickém těle a kundalini. Dávejte pozor, zda se cítíte nebo necítíte nepříjemně. Cítíte-li se nepříjemně, zamýšlejte pojmout sebe samé jako Boha Bohyni ve formě. Lidská nádoba byla navržena k ubytování Boha Bohyně a byla vyjádřením toho, že by s nimi duše mohla tančit a vyvíjet se skrze ně na fyzické rovině. S přijmutím vašeho vlastního božství Boha Bohyně pak můžete přijmout Boha Bohyni ve všech životních formách spolu se všemi ostatními lidmi.

 
 

31.   Nadechněte se a vydechněte. Autentická síla je ztělesněna, když člověk poznává své vlastní božství Boha Bohyně. S uznáním toho, že je člověk Bůh Bohyně, si člověk volí zůstat ve své pravdě, místo toho, aby dovolil ostatním manipulovat se sebou až by dělal to, co si nepřeje nebo co není jeho pravda k zakušení. Jako Bůh Bohyně ve formě si člověk také volí umožnit všem ostatním jejich zakoušení a volby a podobně jimi nemanipuluje svými vlastními rozkazy. Zamýšlejme uvolnit všechny stroje, entity, programy a myšlenkové formy, které nám nedovolují zcela pojmout broskvový tón síly při našem vzestupu. Přitom se člověk stane Bohem Bohyní ve formě jako vzestupující člověk.

 
 

32.   Nadechněte se a vydechněte. Nyní se soustřeďme na spuštění stříbrného paprsku nepodmíněné lásky ve Světelném jazyce a umožněte mu probíhat skrze éterické tělo a kundalini. Dávejte pozor, zda se cítíte nebo necítíte nepříjemně. Cítíte-li se nepříjemně, zamýšlejte naučit se milovat nepodmíněně. Jak se člověk učí milovat z nitra, pak docela přirozeně rozšíří nepodmíněnou lásku i na všechny ostatní. Učení se milovat vyžaduje otevření srdeční čakry, která časem klíčí do lotosu s 1000 okvětních lístků Bodhisattvy.

 
 

33.   Nadechněte se a vydechněte. Otevírání srdce může být bolestivé; ale krom toho, že se otevírá srdce, může se vygenerovat více chi, která umožňuje váš další vzestup. Podobně jako tok sexuální energie kundalini, který generuje chi, nezbytnou k točení světelného těla a většího čakerního systému, je také srdce přispěvatelem chi, která zesiluje přítomnost Boha Bohyně ve vaší nádobě. Je to díky srdci, že duše, nadduše a vaše Já Jsem přítomnost komunikuje, žehná všem ostatním. Zamýšlejme uvolnit všechny stroje, entity, programy a myšlenkové formy, které nám nedovolují zcela pojmout stříbrný paprsek. Také zamýšlejme otevřít srdce do takové míry, která je potřebná v každé fázi vzestupu.

 
 

34.   Nadechněte se a vydechněte. Nyní se soustřeďme na spuštění zlatého paprsku nepodmíněného vedení ve Světelném jazyce a umožněme mu probíhat skrze éterické tělo a kundalini. Dávejte pozor, zda se cítíte nebo necítíte nepříjemně. Cítíte-li se nepříjemně, zamýšlejte pojmout se ve vedoucí roli, které jste předurčení. Ti, kteří vzestupují jsou vůdci zítřka, kteří jsou zde, aby demonstrovali novou formu vlády, založenou na jednotě. Každý, kdo vzestupuje je vůdce, ať už to připouštějí, či nikoli. Obejměte sami sebe, milovaní, jako vůdce, jímž se stanete jako vzestupující mistr.

 
 

35.   Nadechněte se a vydechněte. Co toto vedení vyžaduje? Pouze tím, co si můžete přát, přispíváte vašim lidským druhům. Možná otevřete dveře nebo poskytnete klíče, aby jiní přespali. Možná druhým osvětlíte sporné otázky, s nimiž mají ostatní problémy. Možná se z vás stane učitel vzestupu. Cesta a sen jsou pro vás vztyčeny, abyste je tkali. Zamýšlejme uvolnit všechny stroje, entity, programy a myšlenkovou formu, které vám nedovolují zcela pojmout zlatý paprsek. Přitom člověk umožní sám sobě radit a vést ostatní směrem k jejich probuzení.

 
 

36.   Nadechněte se a vydechněte. Teď, když každý rozpohyboval všechny tóny stvoření skrze své pole, syntetizujme náš celý čakerní systém, kundalini, jemnotěla a světelné tělo do duhy tónů, od nejtmavších po nejsvětlejší a bez počátku a konce. Synkopujme čakry v rotaci a velikosti a uveďme do rovnováhy celé pole od vršku až po spodek. Marie od Matky Země mohou pomoci.

 
 

37.   Nyní seďme potichu a nalaďme se na naši duši, nadduši a zdroj spolu Matkou Zemí a přírodními říšemi. Co vám dnes musí říci vaše duše? Co Země a příroda musí oznámit? Dovolte spojení, protože ve stavu syntézy a rovnováhy člověk sedí v míru a ve stavu míru, Země a příroda spolu s duší mohou pohotověji splynout s jeho biologickým vědomím.

 
 

Doufáme, že jste tuto meditaci shledali být prospěšnou na vaší osobní cestě vzestupu. Naučení se udržet si všechny tóny stvoření v poli a rovnováha čaker, jemnotěla a světelného těla dovolí člověku tančit ve svém dennodenním životě snáze jako vzestupující bytost. Z tohoto důvodu Země nabízí tyto informace pro ty, kteří se zasvětili cestě vzestupu. Toto je první ze série článků nasměrovaných k těm, kteří zvládají 3000 řetězců spolu s vývojovou úrovní Bodhisattvy v tomto životě.

 
 

Do naší další komunikace,

Namaste Matka Země

 

Zdroj: http://vzestup.unas.cz/

Domovská stránka: SSOA