Dotisk knih Jaromíra Kozáka + nové knihy

Sháníte beznadějně vyprodané knihy egyptologa Jaromíra Kozáka? V nejbližší době bude autor dělat dotisk svých starších knih, ale je možnost zakoupit si i knihy nové, které ještě dosud nevyšly!!!

 

Seznam knih: 

Zasvěcení do egyptských mystérií

250 stran A4 brožované 420, vázané 850

Přibližuje zasvěcení do egyptských mystérií tak dalece, jak jsme zatím schopni říci. V doprovodném úvodu je zkoumána i otázka podzemních chodeb a komor v Gize. Jejich existence byla prokázána, egyptskou stranou je tajena a dokazuje, že popis zasvěcení má reálný základ. V zednářských knihovnách se zachovaly k této otázka dva unikátní spisy. Oba jsou zde přeloženy a komentovány.

 

Orfická kniha mrtvých – na knize se pracuje

Obsahově má silnou vazbu se Zasvěcením do egyptských mystérií. Orfikové vykonávali poslední část egyptského zasvěcení – vlastní zkušenost smrti a záhrobního života – v Evropě, kam ji přinesl Pythagoras. Našly se unikátní zlaté destičky, které dokazují, že něco jako kniha mrtvých měli i orfici. V příloze je obsažen orfický text – nejstarší evropská kniha – papyrus Derveni.

 

Aniho papyrus

150 stran A4 brožované 750 vázané 1 100 celobarevná publikace.

Nejkrásnější známý exemplář Egyptské knihy mrtvých. Ceny i rozsah je velmi +-, přesně uvidím po dokončení sazby.

 

Zoroastrijská kniha mrtvých

110 stran A5 brožované 350, vázané 600

Pozoruhodný spis zoroastrisjké církve. Po dobytí země Alexandrem Makedonským ztratili zoroastrijci své náboženství, a proto se rozhodli, že vyberou mezi sebou toho nejspravedlivějšího a toho vyšlou do záhrobí, aby zjistil tresty pro hříšníky. Byl vybrán Arda Virafa, který tam zůstal sedm dnů! Kniha je záznamem jeho zkušenosti.

 

Diwan Abatur – Mandejská kniha mrtvých

155 stran A4 brožované 420, vázané 850

Mandejci jsou jedinou skupinou existující ze starověku. Je zde patrně přímá vazba s eseny a jak se zdá, v texty tohoto pozoruhodného dokumentu se objevuje i Ježíš a Máří Magdalena.

 

Japonská kniha mrtvých

250 stran A5 brožované 350, vázané 730 barevné ilustrace

Pozoruhodné dílo vytvořené po celoživotním úsilí japonským mnichem, který použil buddhistické texty přeložené do japonštiny. Kniha systematicky popisuje záhrobní světy. Používána byla v Japonsku a Číně.

 

Jack London: Před zrozením Adama

260 stran A5 brožované 370, vázané 700

Zapomenuté Londonovo dílo, které se stejně vymyká z rámce jeho knih jako Tulák po hvězdách. Podle všeho jde o jeho vlastní vzpomínky na minulý život, které se probudily v jeho dětství. Příběh, sám o sobě poutavý, se musel zdát fantastický a nemožný, ale poslední paleontologické objevy prokázaly, že je zcela přesný a je zde popisován tvor na úsvitu nástupu člověka z doby před 3 milióny let.

 

R. J. Boskovič: Teorie přírodní filosofie sjednocená a jediný zákon

450 stran A4 brožované 750 (ve dvou svazcích), vázané 1000

Autor byl génius, který o více než 300 let předběhl svou dobu. Zanechal za sebou veliké dílo a je autor první teorie všeho (unitární), kterou hledá současná fyzika. Jeho teorie se zdá mířit správným směrem, na rozdíl od těch moderních a nepotřeboval k ní ani složitou matematiku ani pro laika nepochopitelné koncepce. Teorie je doplněna jeho životopisem a dalšími komentáři.

 

Neznámé životy Ježíše Krista

asi 350 stran A4 brožované 530, vázané 930

Jsou tvořeny Životopisem sv. Issy, s konkordancí všech zveřejněných verzí, cestopisem N. Notoviče, který text objevil a zveřejnil a v něm přibližuje okolnosti objevu a unikátním Dopisem staršího obce esenské. Ten je doplněn studií o esenech, okolnostech ukřižování a otázkou Ježíšova dvojčete. Celkově zkoumá autenticitu Dopisu staršího obce esenské, který vykazuje rysy pravosti a je i přes pozdější zásahy do něho nesmírně cenným zdrojem poznání.

 

Knihy o IEOU

asi 200 stran A4 brožované 500, vázané 900

jsou pozoruhodnou sbírkou magických textů, které svým učedníkům předal Ježíš. Jejich cílem bylo spasit jejich duše a přivést je do nejniternějšího prostoru, z něhož vyšlo stvoření, tedy k Bohu. Ačkoli je text silně poškozen, přesto si o celkovém obsahu dokážeme z něho udělat dobrou představu. Celkově jej lze charakterizovat jako knihu mrtvých, která má mnoho pozoruhodných paralel s Egyptskou knihou mrtvých a dalšími zádušními a magickými spisy starého Egypta.

 

Pistis Sofie

asi 250 stran A4 brožované 520, vázané 920

je sbírkou relativně obsahově nesourodých textů, které spojuje jen osoba učitele – Ježíše a jeho mužských i ženských učedníků. Bohatost témat dobře odpovídá tvrzení na počátku, totiž že jsou zde nauky, které Ježíš přednášel po jedenáct let po svém ukřižování. Mimochodem je zajímavé, že zde není ani náznak toho, že by pak Ježíš zemřel. Lépe tomu odpovídají kašmírské tradice, podle nichž se tam po necelých dvaceti letech vrátil.

 

Ježíšova moudrost a další texty – na knize se pracuje

si klade za cíl seznámit čtenáře s celou novou literaturou, která kolem Ježíše vznikla. Kromě charakteristik jednotlivých textů jsou zde v plném znění uvedené všechny známé kratší spisy, v nichž je popisováno Ježíšovo učení o Světle, nebo mající k němu vztah.

 

Utajená Ježíšova svatba – na knize se pracuje

Rozluštění unikátního příběhu O Asenat přineslo zjištění, že tento text populární od starověku až do doby Karla IV. je jinotajem napsaným v esenské šifře pešer o významné události Ježíšovy svatby, jíž začalo Ježíšovo vyučování jeho učedníků. Dalším předmětem této knihy je zkoumání této esenské šifry, jíž psal Philo Alexandrijský, je jí nejspíše psána Apokalypsa v bibli. Dobrou učebnici představují první dvě knihy Pistis Sofie.

Knihy jsou bibliofílie tištěné v malém nákladu. Ceny jsou oriečntační a mohou se měnit v závislosti na ceně v tiskárně.

 

Pro více informací kontaktujte Jaromíza Kozáka na jeho mailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.!