Jednorožci

jednorozec
 

Kým jsou jednorožci? Jednorožec je svítící bílý kůň s točivým světelným rohem vycházejícím ze třetího oka, čakry osvícení. Jsou to éterické bytosti sedmé dimenze. Přinášejí očistu a vhled pro lidi, kteří jsou připraveni poznat jejich (svou) krásu a čistotu. Jednorožci nás očisťují. Jejich účelem je připomenout nám nevinnost duše, božského jádra v nás, té esence, kterou jsme měli v okamžiku božské jiskry. Připomínají nám, kým opravdu jsme. Všechna bílá zvířata, která nejsou albíny, v sobě nesou Kristovu energii bezpodmínečné lásky. Tím nám jednorožci pomáhají si udržet frekvenci Kristova vědomí na Zemi.

Jednorožci patří do andělské hierarchie. Elementálové, víly, skřítkové, trpaslíci, salamandři, mořské pany, vodní víly, žínky, nymfy jsou jejich mladší sourozenci. Nad nimi jsou andělé a někteří osobní andělé. Archandělé mají na starosti anděly. Jednorožci jsou na té samé úrovni jako archandělé. Království jednorožců je jako Země na vyšší frekvenci. Král a královna jednorožců jsou dokonce na vyšší úrovni. Dostávají instrukce přímo od serafínů nebo ze zdroje. Jednorožci pracují v hodně vesmírech a na mnoha úrovních dimenzí. Každý člověk nemá svého jednorožce. Jiný člověk jich může mít několik. Každý jednorožec má své jméno. Jednorožci jsou androgynní bytosti, mají v sobě vyváženou mužskou a ženskou energii, jako andělé.
 

Rozdíl mezi anděly a jednorožci. Andělé jsou s námi v kontaktu přes srdce, pracují na úrovni srdce. Pomáhají nám na naší cestě a vedou nás různými způsoby. Pomáhají plnit naše přání, pokud jsou míněny pro nejvyšší dobro. Vedou nás, ochraňují nás a utišují nás. Andělé plní přání srdce, které nás dělají šťastnějšími. Váš osobní anděl drží božskou stopu pro váš život a našeptává vám ji do ucha. Neustále vám ukazuje lepší volby, pro které se můžete rozhodnout. Často nás ve spaní nebo v těžkých chvílích utišují. Jednorožci nás kontaktují přes duši, pracují na úrovni duše. Jsou v kontaktu s těmi, kteří vyzařují světlo a mají vizi větší než jsou oni sami. Hledají lidi, kteří touží pomáhat druhým a chtějí měnit svět k lepšímu, i když jen o malý kousek.

Světlo jednorožců je tak silné, že vstupuje do lidí postupně, ve vlnách, pouze tolik, kolik jedinec v daném čase unese. Jednorožci plní přání duše, přání, které nás uspokojí hlouběji a pomohou nám vyplnit to, co jsme si předsevzali před narozením. Někdy naše touhy jsou pouze malým plamínkem svíčky, ale jednorožci jej vidí a svým dechem ho rozfoukají do velikosti plamene. Poté, co se narodíme, někdy nevidíme příležitosti, které se nám nabízejí, a proto návštěva jednorožce může být velmi silným zážitkem pro ty, kteří si vzpomenou.
 

Jednorožci s námi komunikují telepaticky. Je to jazyk světla, který obsahuje spirituální informace a vědění. Andělé i jednorožci nám posílají světlo plné neviditelných spirituálních informací a moudrosti jako mezi sebou komunikují buňky našeho těla.

Náš životní cíl. Jednorožci nám pomáhají udržet si svou vizi a dávají nám odvahu a víru pokračovat v naplnění této vize přes všechny překážky. Svou energií nás dovedou uklidnit a posílit, abychom měli potřebnou důstojnost a charisma pro cestu k tomu, v co věříme, že je správné. Podporují nás držet se svých vizí a stát si za nimi. Znají směr vaší duše, komunity a světa. Zeptejte se sebe - Pokud byste mohli ve svém životě udělat něco, co má trvalou hodnotu, co by to bylo? Pokud byste věděli, že to můžete udělat, jaký byste udělali první krok? Jak můžete udělat pouze malý krok k této vizi? V meditaci vám dají jednorožci nezbytné informace k jejímu naplnění.
 
jednorozci
 
Jednorožci s námi pracují na úrovni duše. Pomáhají nám naplnit náš životní cíl a přinášejí nám do života radost a nadšení. Pokud máte důležitý životní cíl, jednorožec si vás najde a podpoří vaši nejvyšší aspiraci. Pokud chcete být usmiřovatel, chcete pomoci společnosti nebo chcete něco udělat pro lepší zdraví, vzdělání nebo bohatství, můžete si přitáhnout do života jednorožce. Pokud vaše duše po něčem touží, jednorožec k vám přijde, vyslechne vaše přání, dá vám pocítit svou čistotu a dá vám klíč, jak si splnit toto přání, pokud je pro nejvyšší dobro. Jednorožci otevírají dveře těm, kteří jsou připraveni přijmout jejich čistotu, vděčnost, radost a integritu. Reagují pouze na přání vyřčené z čistého srdce. S jednorožcem se pak můžete potkat v meditaci nebo ve snu. Na první kontakt s jednorožci nikdy nezapomenete.
 

Setkání s jednorožci. Jejich světlo je oslňující. Je to jako kdybyste se dívali na milion diamantů svítících ve slunečním světle tak jasně, že se na něj nemůžete skoro podívat. Jejich roh může být přirovnán ke kouzelné hůlce, z níž vychází božská energie. Tam, kam tuto energii nasměrujete, začne fyzické léčení, emoční léčení a léčení duše. Mají sílu vyléčit velmi hluboké zranění duše, které nás provází několika životy. Pokud jednorožce o to požádáte, mohou vám pomoci uvolnit jakýkoli karmický problém. Roh jednorožce vycházející ze třetího oka je viditelným znamením osvícení.

Stinné stránky spirituality. Setkání se spirituálními bytostmi a nahlédnutí do jiných dimenzí může být tak zajímavé a inspirující, že se tím lidé mohou nechat unést a začnou být euforičtí, pokud se setkají s bytostmi jako jednorožci, což je dobré, pokud užívají selský rozum. Jednorožci vám osvětlí vaši cestu a pomohou vám dosáhnout životního cíle. Pokud ale od nich budete něco očekávat nebo na ně něco projektovat, přestanou být s vámi v kontaktu, a pokud si to neuvědomíte, mohou být nahrazeni bytostmi nižších vibrací, které budou předstírat, že jsou jednorožci. Tyto bytosti jsou typické tím, že vám podávají nepravé informace, což vede ke zmatenosti. Je důležité mít nejvyšší záměr, zůstat uzemněný a užívat selský rozum. Velkolepost je, když umožníte, abyste sešli z cesty spirituální čistoty tak, že se necháte unést kouzlem nějaké bytosti nebo světem mimo Zemi. Iluze je to, když pomícháte pravdu s falešnými představami a projekcemi.
 

Každý člověk musí rovnovážně užívat mysl a srdce. Pokud jsme pouze zaměřeni na srdeční centrum, jsme neuzemnění. Pokud jsme pouze zaměřeni na mysl, jsme sobečtí a bez soucitu.

Andělé, průvodci, jednorožci a mistři jsou božské bytosti. Léčení, channelling a intuitivní schopnosti jsou spojením s Božstvím. Tyto bytosti nám pomáhají na spirituální cestě, utěšují nás, pomáhají nám rozšířit vědomí, léčí nás a dodávají nám odvahu a my to oplácíme svou úctou a respektem k nim.
 
Jak nám jednorožci pomáhají? Jednorožci nás mohou ochránit, podpořit, pomoci ve vyjádření toho, co chceme říct a dostat odpověď na otázku, dávat nápady, asistovat, být našimi společníky, pomoci se rozhodnout atd. Dále nám pomáhají spojit se s duší. I když na ně jen pomyslíte, probudí to ve vás energii, která vás spojí s vyšším Já. Pokud se ve snu nebo meditaci setkáte s jednorožci, vaše duše se spojuje s energií jednorožců, a ve vašem životě na vás čekají větší změny. Nesou v sobě kvality lásky, míru, klidu, jemnosti, naděje, vznešenosti, péče, kouzla a tajemství. Přijdou k vám ve chvíli, kdy jste na to připraveni, a pomohou vám rozvinout tyto schopnosti. Jednorožci jsou bytosti čistě bílého světla. Nemají svobodnou vůli. Jejich srdce a duše jsou tak čisté, že mohou následovat pouze světlo. Jednorožci inspirují, dávají naději, povzbuzují a očišťují. Často jsou s námi ve spojení v noci. Aby vás navštívil jednorožec ve spánku, je třeba o to požádat a zklidnit mysl.
 
unicorn
 

Prohloubení kontaktu s jednorožci. Čistá nevinnost je jeden ze způsobů, jak prohloubit spojení s jednorožci, což znamená být ve své božské esenci. Nicméně tato esence se často promíchá s očekáváním druhých lidí, našimi neutišitelnými touhami, potřebami a ztráty respektu k sobě, a proto je třeba očistit tuto esenci - sepište si věci, které vám zabraňují být, kým opravdu jste, nebo vám brání být spokojený. Mohou to být vaše strachy nebo pocity, že nejste dost dobrý, připoutanost k očekávání druhých lidí, možná jste v situaci, práci nebo ve finančním vězení, že kterého nelze utéct. Dejte si záměr, že chcete očistit vaši esenci a prohloubit spojení s jednorožci. Představte si, že jste obaleni pláštěm tmavomodré barvy, což je ochrana Archanděla Michaela. Relaxujte. Představte si, jak jdete na horu. Na půli cesty vidíte houští. Jdete blíž a vidíte, že uvnitř houští je velká klec. Uvnitř je osoba, která vypadá jako vy a je obrostena ostružiním, provazy a je tam spousta odpadu. Po nějaké době zjistíte, že máte nástroje a sílu otevřít klec a vyčistit toto místo, abyste osvobodili vaši čistou esenci. Poté vidíte, jak se tato osoba se koupe ve světle. Přivítejte tento aspekt a spojte se s ním. Vyjděte z klece a houštiny. Zavolejte Archanděla Zadkiela a ten pomocí zlatě a stříbrně fialového plamene promění toto místo na čistou energii. Pokračujte dále v cestě na horu. Vidíte velkou bílou kouli světla, která se pohybuje směrem k vám. Spojuje se s vámi. Teď můžete cítit nebo dokonce vidět jednorožce. Dotkněte se jej, pohlaďte jej, jeďte na něm, poznejte jej. Až vám to bude stačit, poděkujte mu a otevřete oči. Můžete si tento zážitek zapsat. Po této meditaci je nezbytné udělat další očištění a spojit se s Králem a Královnou říše jednorožců, což vám velmi pomůže ve spirituálním růstu.

Znamení jednorožců - peří, jednorožec jako dárek, karty jednorožců, bílé květiny. Jednorožci na Zemi zastupují bílou barvu, která je charakteristická pro svatbu, lílie, kosatce, čistý diamant, Kristovo světlo, dále k symbolu růže a Panny Marie. Podle starého zákona Bůh nařídil Adamovi, aby dal všem zvířatům na Zemi jméno. Jednorožce pojmenoval jako prvního, proto dal Bůh jednorožci speciální požehnání dotknutím se hrotu jeho rohu a udělil mu léčivé schopnosti. Poté, co Adam a Eva byli vyhnáni z ráje, jednorožec si mohl vybrat, jestli zůstane v ráji nebo bude Adama a Evu doprovázet ve světě zkoušek a trápení. Pro jeho čistotu, lásku a soucit se jednorožec rozhodl jít s Adamem a Evou, za což bude navždy uctíván.
 
Všechny příběhy s jednorožcem mají jedno společné - jednorožec nemůže být k ničemu přinucen, jako si nikdo nezíská násilím lásku. Musí mu být jemně umožněno, aby k vám přišel, jako opravdová láska přichází čistě, bez přetvářek a nevinně. Bílý jednorožec označuje čisté světlo a černý jednorožec označuje hloubku moudrosti. Existují i malí jednorožci. Bílá zvířata. Všechna bílá zvířata, která nejsou albíny, nesou energii Kristova vědomí bezpodmínečné lásky. Jednorožci jim pomáhají si udržet toto vědomí zatímco jsou na Zemi. Bílá barva ukazuje a učí transcendenci ega.
 
jednorozec2
 
Roh jednorožce vytváří spirálovitě točivý světelný vortex světla vycházející ze třetího oka, čakry osvícení. Tento silný proud energie je symbol, který má schopnost otevřít a uvolnit bloky na všech úrovních. Pohybující spirála ve směru hodinových ručiček dodává novou energii, opačným směrem vytahuje starou energii ven. Tento roh má bílou nebo zlatou barvu. Proud světla ze třetího oka je proud vysokofrekvenční síly mysli. Jsou to myšlenky manifestace, léčení a osvícení. Všechna čistá energie vysílaná dostatečně silně z místa třetího oka může vytvořit rohovitý výstupek světla tím samým způsobem jako jsou vidět vyzařující srdeční energie jako křídla.
 
Osvícení. Většina lidí prožívá svá životní dramata. Jak se člověk vyvíjí, může od těchto dramat poodstoupit a sledovat je bez účasti na nich. Sledovat je, analyzovat svou roli a rozhodnout se, co udělat jinak, a tak žít vědomě. V tomto období vám může jednorožec vstoupit do života a pomůže vám udělat další krok a podívat se na život z jiné perspektivy. Poté můžete ve svém životě zažívat vědomí osvícení, které vás posílí a dá vám vhled, že můžete být sami sebou, spokojeni a být schopni vidět božské v sobě a ostatních. Osvícení je. Je to stav bytí. Je to přijímání. Je to esence a vaše právo od narození. Někteří lidé zažili moment osvícení. Nikdy na něj nezapomenou.
 
Pokud nosíte ve svém srdci božskou energii a nabídnete ji něčemu nebo někomu, žehnáte jim. Žehnáte jim tím, že jim nabídnete něco, co jim schází, přesněji co si myslí, že jim schází. Pokud jsou otevřeni k přijetí požehnání, přináší je do božské celistvosti. Pokud někomu schází peníze, popřejte jim prosperitu. Pokud se jim bortí vztah, popřejte jim šťastnou lásku. Je tu hojnost pro všechny. Požádejte jednorožce o jejich požehnání.
 
Děti jsou otevřené zprávám duše a obzvláště naslouchají vílám a jednorožcům. V současné době se rodí indigové a křišťálové děti, které nesou energii velmi vysoké vibrace. Jednorožci se ještě před narozením spojují s těmi, kteří mají na Zemi speciální úkol týkající se pokroku lidstva. Dávají jim do aury hvězdu, aby, až se narodí do negativního prostředí Země, mohli těmto lidem andělé a jednorožci snadněji sloužit, a také aby si indigoví a křišťáloví jedinci během svého života vzpomněli na své úkoly a udržovali si naději, na kterou si v těžkých chvílích potřebují vzpomenout.
 
Pěticípou hvězdu umísťují do aury těm, kteří se zdokonalují jak jen to je možné, aby poté mohli pomoci ostatním s jejich růstem. Šesticípou hvězdu umísťují do aury těm, kteří mají vizi přinést nebe na Zem. Ti, kteří byli speciálně vycvičeni, mají sedmicípou hvězdu, aby mohli na Zemi vést tým vzestupu. Děti pocházející z Orionu byli před narozením připravováni na těžké vibrace Země. Pro jejich duše je těžké zůstat na Zemi, proto tyto děti doktoři nazývají autisty. Energie jednorožců těmto dětem pomáhá zůstat uzemněnými v naší realitě.

 

Zdroj: Diana Cooper - The wonder of unicorns

Převzato: http://www.lightworker.cz/Article.aspx?id=10103