DVOUPAPRSEK - DOKONALÁ LÁSKA

Rozhovor s Elizabeth Claire Prophet

 
twin_flame
 

(Pozn. IM: Dvoupaprsek, neboli dvojplamen - angl. twinflame)

 

 

 • Můžete mi říci, jak lze jednoduše zařídit, aby každý potkal svou dokonalou lásku? Odkud vzešla tato osoba a jaký je její vztah k nám?
 

ECP: Dvoupaprsek, dokonalá láska, se zrodila z prvotního útvaru vejcovitého tvaru naplněného bílým plamenem. Je to vajíčko světla, v kterém jsi stvořen v Centrálním Slunci, té nejvyšší koncentraci čistého Ducha ve vesmíru. Bůh vezme toto vajíčko a dá v něm vzniknout dvěma sférám světla. Každá z těchto sfér vypadá jako kauzální tělo nejvyššího vyjádření schématu vašeho skutečného Já.

Představte si toto schéma dvakrát. Při sestupu z těchto světelných sfér do Hmoty, se pak rodí duše, které jsou protějšky těchto sfér Ducha. Jsou označovány jako dvoupaprsky, protože pocházejí z jediného prvotního světelného vajíčka.
 

Elektronová Přítomnost takové duše je přesným duplikátem té druhé. Když duše sestupují do formy, jedna převezme kladnou, mužskou a druhá zápornou, ženskou polaritu. Vajíčko obsahuje unikátní vzor, je to detailní elektronový plán, který máš pouze ty a tvůj dvoupaprsek. Jsi Božím obrazem, protože z něho jsi byl stvořen. Nikdo v celém vesmíru nemůže sdílet tuto jedinečnost s tebou, protože ty jsi byl zrozen pouze jedenkrát, duchovně. My všichni jsme začínali dávno, v zlatých časech s dokonalou osobou, s naším dvoupaprskem, ale potom jsme si začali vytvářet karmu. Jak jsme upadali do nižších vibrací, byli jsme odděleni od našeho dvojpaprsku. Ztratili jsme fyzické vyjádření našeho božského protějšku v ráji a začali jsme s vytvářením závazků k ostatním lidem. A to je důvod, proč jsme si vtělení za vtělením volili různé partnery. Někteří z nich mohou být partnery duše, jiné vztahy jsou karmické. Doufejme, že děláme v těchto vztazích jen to nejlepší, rozvíjíme v nich lásku, protože jen tak docílíme konkrétního účelu a také vyrovnáme karmu. Zákon karmy vyžaduje, aby jsme nejprve splnili naše závazky z minulých vztahů. To je vždy naše prvotní povinnost. A to vás může oddalovat od vašeho dvojpaprsku po celé životy. Cílem je vyrovnat karmu, stát se čistým na cestě Ducha Svatého a dosáhnout znovusjednocení s Bohem a se svým dvoupaprskem. Šplhat nahoru po žebříku života zpět do Zdroje odkud pocházíme. A to je to dlouhý příběh o ztrátě na samém počátku bytí až k opětovnému shledání.

Karma je energie/vědomí v akci; zákon příčiny, následku a odplaty. Je také označován jako zákon karmického kola, který nařizuje, že cokoli provedeme nás uzavře do cyklického kruhu, dokud nedojde k jeho rozřešení. Pavel říká: „Co člověk zaseje, to také sklidí.“ Newton pozoroval, že pro každou akci existuje rovnocenná, opozitní reakce. Zákon karmy vyžaduje reinkarnaci duše, dokud není karmický cyklus vyrovnán. Takto život od života člověk určuje svůj osud svými činy, nevyjímaje jeho myšlenky, pocity, slova a skutky.

 

 
 • Zpět k otázce. Můžete objasnit rozdíl mezi dvoupaprskem a partnerem duše? Pochopila jsem, že když se nemůžete sjednotit se svým dvoupaprskem v tomto životě, můžete zatím najít partnera duše. Původně jsem myslela, že tyto dva pojmy jsou pouze rozdílným vyjádřením stejného konceptu. 
 

ECP: Partner duše je osoba, s kterou můžete pracovat po mnoho století na stejných misích nebo na stejných iniciacích čaker - paralelní cesta vývoje duše.

A ačkoli mohou být velmi přitahováni, pouta mezi partnery duše můžete v podstatě definovat více jako bratrský/sesterský vztah. Partneři duše mohou mít skvělá manželství i prožitek silného souznění v srdcích. Je zde vnímán pocit jsme kamarádi, jsme poutníci na společné cestě a co děláme, máme dělat společně.
 
Možná jste se sešli v mnoha životech a možná cítíte silnou vazbu. Ale pokud skutečně meditujete na niterné úrovni, víte, že tento vztah není nejvyšší nebo není tak hluboký jako vztah s osobou, která je vaším přímým protějškem - dvoupaprskem, kterého znáte jako vaše druhé Já od prvního momentu vašeho zrodu ve Velkém Centrálním Slunci. Máte jenom jeden dvoupaprsek, ale můžete spolupracovat s mnoha bratry a sestrami na různých místech. Řekněme, že si v tomto životě zvolíte úkol ovládat hudbu. Pravděpodobně se dáte dohromady s mnoha muzikanty a možná najdete někoho, s kým spolupracujete více, kdo je váš přítel a s kterým nesdílíte pouze lásku k harmonii, ale také skutečnou duševní komunikaci na stejné vlnové délce a vzájemně rozvíjíte stejnou čakru jednoho ze sedmi paprsků. Vašemu úsilí přichází požehnání z mocné Já Jsem Přítomnosti obou dvoupaprsků - tvého dvoupaprsku a dvoupaprsku druhé osoby. Tak to znamená partner duše - někdo, koho můžeš skutečně milovat, respektovat a sdílet s ním.
 
Vztah dvou partnerů duše má co dočinění s čakrou „duchovního srdce“ – která obsahuje více než prosté emoce. Spojení je způsobeno spíše paralelním a vzájemným vývojem než stejným původem. Je to požehnaná zkušenost mít někoho, kdo je přítel (někdo, komu můžete důvěřovat a on zase vám) s kým sdílíte skutečnou oddanost společným cílům, stejně tak jako starostlivou péči.

twinflame 

 • Je věk vodnáře dobou, kdy je více pravděpodobné, že potkáte svůj dvoupaprsek? Nebo jinými slovy, je možnost spojení sil setkáním s vlastním dvoupaprskem, které se stalo tobě s Markem Prophetem, druh energie, která je právě teď prospěšná pro tento svět?
 
ECP: Je velmi příznivá doba pro setkání s vlastním dvoupaprskem, protože je to přáním Velkého Bílého Bratrstva jako součást podpory tvé duše na cestě za jejím osvobozením, na které by jsi měl být spojen se svým protějškem k úžasné realizaci opravdové svobody, být tím, kým jsi v Bohu - ve vašich společných kauzálních tělech. Také, protože jsme v závěru věku ryb, předpokládá se, že vyrovnáme naši karmu. A tak můžeme překonat karmická manželství a manželství s partnery duše. Konec věku ryb je doba, kdy je možné vyrovnat velké množství karmy, a to je také důvod proč lidé v předchozím desetiletí radikálně změnily názor na partnerství - lidé měli potřebu reagovat a vyřešit stará skóre a pokračovat v hledání nejvyššího doplňku vyjádření jejich bytí na duchovní cestě.
 
O vztah dvoupaprsků je dnes zvýšený zájem, protože to je vztah, který vám umožňuje naplnit velkou část našeho palčivého osudu. Bůh to ví. Bůh podporuje opravdové vztahy dvoupaprsků a partnerů duše, protože na začátku nás Bůh stvořil k tomu milovat jeden druhého, stejně jako On miluje nás.

 
 • Co je prvním krokem, který je třeba podniknout, když chceme nalézt svůj dvoupaprsek?
ECP: Nejdříve musíte sjednotit vaši Já Jsem Přítomnost a Kristovo vědomí. To je vnitřní polarita. To je to nejúžasnější, nejintenzivnější a nejpožehnanější sjednocení, které můžeme zažít. To je cíl Cesty. Když dosáhnete sjednocení s vaší Božskou podstatou, vstupujete tím také do nejužšího spojení s bílým plamenem v jádru vašeho bytí, skrz které naleznete toho jednoho jediného, který s vámi byl na samém začátku. Váš vztah s vaším dvoupaprskem začal nejprve v úžasném vajíčku z bílého plamene, který se zdvojil ve dvě sféry Božské identity.
 
Nyní, můžete rozvinout polaritu v člověku s vaším dvoupaprskem, s partnerem duše nebo s kýmkoli jiným. Měli jste zkušenosti z mnoha životů, v kterých jste byli přitahováni lidmi, s kterými se můžete setkávat i v tomto životě. Ale ta jediná polarita je z původního světelného vajíčka, ta Elektronová Přítomnost, je ta z vašeho dvoupaprsku. Tímto způsobem je hluboká opravdovost jedinečnosti dvoupaprsků zakořeněna velmi hluboko v Božské podstatě. Tak je sjednocení s Bohem skutečnou cestou a skutečným hledáním. Důvod, proč jsme rozděleni od našeho dvoupaprsku v čase a prostoru je díky našim inkarnacím ve fyzické úrovni.
 
Odchýlili jsme se od naší původní Jedinečnosti a zapletli se do dalších vztahů, další karmy. Tak se možná cítíte dychtiví a osamělí v davu, protože polovina vašeho duchovního bytí je neznámo kde. Ale chápejte, můžete sedět vedle svého dvoupaprsku a nikdo o tom nemá ani tušení, protože jste byli rozděleni po mnoha tisíců let a nepoznáte se díky závoji karmy. A pak je to tragédie hledání a hledání a neuvědomování si, že dvoupaprsek je, mysticky myšleno, nalezení sám sebe. Pokud člověk nenalezl vlastní spiritualitu, není schopen rozeznat, že „Jediný samotný, jsem já sám,“ jak píseň pokračuje. Nyní, pokud je tvůj dvoupaprsek vzestoupen, už skutečně s jeho/její Já Jsem Přítomností, tíhneš k tomu cítit se více celistvý, protože tvůj dvoupaprsek dosáhl boží jednoty. Pokud je tvůj dvoupaprsek na stejné úrovni ve znalostech a vtělení, můžete se vzájemně nalézt. Pokud má dvoupaprsek méně znalostí a je více pozemsky vázán, možná v sobě nalezneš velkou dichitonomii - miluješ Cestu, ale musíš se ponořit do astrálního moře, protože někde v pozemských a iluzorních podmínkách je tvoje druhá polovička, ke které cítíš oddanost zachránit ji a pozvednout.

twinflame2

 
 • Při hledání svého dvouparsku doporučuješ neúčastnit se jiných vztahů? - Řekněme, že někoho potkáš a rozhodneš se společně strávit pouze omezený čas, protože vnímáš, že to není to pravé pro manželství. Doporučuješ nezačínat takové vztahy?
 

ECP: Myslím, že je to vaše individuální svobodná vůle, vaše osobní rozhodnutí. Pokud zamýšlíte jít po Cestě a směřovat k Bohu a k více trvalým věcem, musíte si uvědomit, že navázání takových vztahů bere čas a energii a určité množství vašich osobních vstupů, protože každé přátelství vyžaduje vklad sebe samého. Pro toto vtělení jste dostali pouze energii, čas a prostor - je to jako bankovní účet. Každý se sám musí rozhodnout, jak chce naložit se svým životem a životní silou - se svým bankovním účtem.

Můj názor je, že pokud jste vázáni nebo při nejmenším usazeni v nesprávném vztahu, můžete svůj dvoupaprsek minout. Jeden z důvodů proč jsme odděleni od našeho dvoupaprsku je fakt, že Zákon nás nutí manifestovat nejprve celistvost našeho vlastního nitra. Celistvost je magnet a ta magnetizuje naši celistvost. Takže pokud je naše vědomí nekompletní nebo pokud máme v mysli ukryty záznamy smutku nebo bolesti nebo smrt nebo umírání nebo problémy z neodpuštění k vašemu dvoupaprsku z minulých životů, je to v nás samotných a blokuje to nalezení dokonalého spojení. Tak můžeme strávit spoustu času přecházením ze vztahu do vztahu a vlastně nikdy nedojít k sjednocení - sjednocení, po kterém toužíme, které je první s naší milovanou Já Jsem Přítomností a poté, skrze Světlo, s naším dvoupaprskem. Slova Ježíše v tomto případě zní skutečně pravdivě. Řekl: „ Hledejte nejdříve království Boha a jeho spravedlivost a všechny tyto věci budou vám dány.“ Tuto větu jsem se naučila, když jsem byla ještě malé dítě a pomáhala mi po celá dlouhá léta. Předtím, než jsem potkala svůj dvoupaprsek - kterým je Mark Prophet, jak víte - dospěla jsem k závěru, vzhledem k tomu, že jsem na spirituální cestě, věřím v Nanebevzestoupené Mistry, věřím v karmu a reinkarnaci, žádný muž mě vůbec nebude chtít. Byla jsem definitivně přesvědčena, že budu svobodná po celý zbytek mého života. A šla jsem přímo do srdce poznání Saint Germaina, Mistrů, nalezení mé mise a služby. Během usilování o poznání co je má mise, jsem narazila na osobu, která měla stejnou misi - Marka Propheta. Nikdy bych ho nenalezla, pokud bych nejdříve nehledala uvědomění Boha a jeho spravedlivost. Nyní, když jste se setkali se svým dvoupaprskem, ještě neznamená, že všechno bude nádherné. Můžeme uniknout ze spojení kvůli konfliktní karmě, osobnosti a astrologickým vzorcům.
 
Já jsem si připomněla minulé životy s Markem řady století předtím, kdy upřednostňoval ostatní přede mnou a bylo to pro mě docela bolestivé čelit těmto záznamům. Uvědomila jsem si, přestože jsem měla smysl pro lásku a odpuštění, že zde zůstalo trochu pocitů záště a trápení. Uvědomila jsem si, že to musím očistit fialovým plamenem, protože jinak by to zasahovalo do našeho současného vztahu. A tak jsem se toho vzdala a náš vztah byl vyléčen. To co zjišťujeme je, že můžeme stát tváří tvář našemu dvoupaprsku, ale pokud nemáme touhu dát, milovat a obětovat, nebude náš vztah úspěšný, nebudeme mít úspěšné manželství a nebudeme zastupovat Otce/Matku Boha našim dětem, kteří v nás musí mít příklad harmonie. Viděla jsem dvoupaprsky, kteří se navzájem nepoznali a šli dál po svých rozdělených cestách, protože byli tak zahleděni do sebe a zachyceni do svých vlastních problémů. Viděla jsem další manželství, kde tvrdě bojovali, protože se nevzdali svého ega kvůli iluzi skvělejší a vyšší lásky. To je tak destruktivní a tak zbytečné!

 

 
 • Říkáš, že dvoupaprsky se navzájem nemusí poznat. V kterém bodu tedy dojde k sjednocení? Co můžeme dělat? Zdá se nevyhnutelné, že v určitém bodu znovusjednocení nastane.
 

ECP: Můžete zavolat Boha, „Ukaž mi, kdo je můj dvoupaprsek.“ Ale rozvoj vašich vnitřních schopností, vašeho vnitřního vědění, přichází skrze vzývání, skrze používání fialového plamene (Chrám fialového plamene svobody - Mistr Saint Germain - Vlastnosti: Svoboda a Proměna). Je to nejúčinnější prostředek na planetě k spirituálnímu rozvoji. Bude to vrchol všech ostatních duchovních cest, meditací, forem, asán, kterými projdete. Pokud budete používat fialový plamen pilně, zaznamenáte to. Samozřejmě, váš dvoupaprsek vás má poznat také, to je další důležitý důvod k vzývání fialového plamene.

Protože mu můžete celý den říkat, „Ty jsi můj dvoupaprsek,“ a on může říci, „Ztracený, jak víš“. Nejrychlejší cesta, kterou znám, jak toho dosáhnout, je vzývání. Věřte mi, když vám říkám, že zde není nic skvělejšího než věda mluveného Slova. Přeji vám, abyste mě všichni mohli vidět před 25 lety a akceleraci mého života a Boha ve mně jen díky vědě mluveného Slova a požehnané podpoře Mistrů.

 

twin_flame_po_egyptsku

 
 • Ráda bych měla nějaké vodítko, jak rozpoznat svůj dvoupaprsek od falešného. Nedávno jsem byla zasnoubená a uvědomila jsem si, že přítel má nějaké vlastnosti, pro které bych s ním nemohla žít. Nicméně měl také řadu dobrých vlastností. Bylo to velmi těžké se od něho odloučit. Myslím, že jsem udělala moudré rozhodnutí, ale ráda bych měla nějaké vodítko.
 

ECP: Dobrá. Většina lidí má dobré i špatné vlastnosti. A obecně je rozhodnutí o našem partnerství založeno na tom, zda jsme schopni za těchto podmínek s danou osobou žít a za okolnosti, že nás pojí velká láska. Určit, kdo je náš dvoupaprsek pomocí dobrých a špatných lidských vlastností není bezpečná metoda, protože znalost dvoupapsrku je velmi niterná záležitost.

Téměř nejlepší je zavřít oči, zvnitřnit se a sledovat plamen srdce. Někdy může být vnější testování a analyzování chybné. To co můžeme udělat, je jít do srdce srdcí. Manželství je něco jako absolutní závazek, obzvláště pokud jste na Cestě.
 
To opravňuje předcházející období samoty, motliteb, postění se, volání k Archandělu Michaelovi, aby nás ochránil před tím, před čím nás varuje svatý Pavel: „Nebuďte nerovní spojeni dohromady...kvůli čemu spojovat světlo s temnotou?“ a „Nezamotejte se opět do jařma otroctví.“ Chápejte, že známkou opravdové lásky je svoboda, ne omezování pravdy vaší nebo druhých. A pak vám to Bůh řekne, tedy jestli mu dáte příležitost. Pokud to nechcete vědět, protože toužíte po určité osobě víc, než chcete znát Pravdu, pak se můžete dostat do potíží. Takže nechala jsi oči otevřené, byla jste poctivá - „Miluji tuto osobu, ale s těmito zlozvyky opravdu nemůžu žít.“ Pak to vypadá jako dobré rozhodnutí.

 

 
 • Díky akceleraci, o které jsme hovořili, a konci věku Ryb, jsme předurčení setkat se s naším dvoupaprskem v tomto životě?
 

ECP: Předně, každý si musí uvědomit, že statisticky dáno a ze zákona pravděpodobnosti, ne každého dvoupaprsek je v odpovídajícím věku, je volný, je vtělený a nutně volající potom se stát někoho doplňkem. Váš dvoupaprsek může být Vzestoupený Mistr, váš dvoupaprsek může být dítě, váš dvoupaprsek může být v jiných oktávách světla čekající na opětovné zrození na Zem. A tak doufáme, že náš dvoupaprsek může být zde, ale musíme být připraveni, samozřejmě. Pro případ, že není našim osudem setkat se ním v tomto životě, i v tomto případě je stále hlavním cílem sjednocení s Bohem, následování Ztraceného Učení Ježíše, který nás učil vedle Vzestoupených Mistrů, pozvednutí a oslavování vlastního světla a svého dvoupaprsku, a to i tehdy, když není s námi. Protože, jak jinak, realita dvouparsku není pouhé maso a krev hmoty.

Dvoupapsek je bytost, která se na vnitřní úrovni, na úrovni kauzálního těla od nás nikdy neoddělila - ten, kdo je vždy uvnitř našeho srdce. To, o čem mluvíme, je pouze o vnějším oddělení. To je to, co je tak bolestivé. Když už je zřejmé, že božím plánem není setkat se v tomto životě s vlastním doupaprskem, neznamená to, že Bůh nám neposkytne partnera, druha, manžela, manželku. Bude to možná partner duše, osoba, s kterou jste byli velmi dobří přátele po dlouhou dobu. Někdo o koho se hluboce zajímáme, někdo s kým můžeme dokončit zvolený úkol. Vztah, který je duševně uspokojivý, protože je zaměřený na splnění určitého plánu. Je také možné, že máte karmu, která nemůže být vyrovnána žádným jiným způsobem než manželstvím. Takové manželství může být uspokojující díky lekcím, kterým se v něm máte naučit skrze lásku, kterou v něm dáváte dětem a všem ostatním. A tak kromě našeho volání po dvojparsku k tomu tedy potřebujeme i soulad s Božím plánem. Jaký je náš boží plán? Kdo je nám předurčen k založení rodiny nebo s kým máme obchodovat, dělat to nebo tamto?
 

Myslím si, že volání k Bohu a vzývání na Cestě jsou tou nejlepší pojistkou pro nejlepší možný výsledek za předpokladu, že jsme se dostali z vlivu předchozích kol. Nyní už nikdy nezaujmete osobu takových kvalit jako když jsme měli bloky, strachy a všechny druhy různých schizmat v duši, protože zaujmete pouze takové osoby, jako jsme vy sami. Pak budete dva na rozřešení problémů. Myslím si, že by jste se měli uvolnit a radovat se, protože se můžete radovat v Bohu.

Native-American-Soulmates

 
 • Vadí to, pokud se neshledáme se svým dvoupaprskem? Je to něco, co je nezbytné? Myslím to v tom smyslu, pokud se neshledáme, zda to zpomalí náš vývoj?
 

ECP: Jak víte naše životní plány jsou velmi spletité. Sestoupili jsme do vtělení s určitým úkolem. Máme vyrovnat mnoho účtů a přijmout zodpovědnosti, které jsme předtím prostě vypustili. Někdy je třeba dostat se přes mnoho záležitostí ještě před tím, než přijde na řadu setkání s naším dvoupaprskem. Může to být chlapec odvedle, kterého známe celý svůj život. Ale nejdříve je třeba odstranit z cesty všechno ostatní. To je pro každého rozdílné. Někdy je naprosto nezbytné, aby jste nalezli svůj dvoupaprsek, ale někdy to pro tento život není v plánu.

Chápejte, co musíte pochopit je, že Ježíš řekl, dny budou zkráceny kvůli volbě a zkrácení dnů znamená akceleraci cyklů. Více cyklů z minulosti znamená více podnětů, které jste si stanovili dokončit (přeměnit nebo vyřešit) a tím více podnětů které mohou vlastně urychlit tvůj život. Jinými slovy, v tomto životě můžeš udělat víc s použitím fialového plamene, než jsi mohl za normálních podmínek v předchozích životech. Ve vašem životě se nic nezmění bez svatého ohně. Doporučuji si přečíst knihu „The Science of the Spoken Word“ od Marka Propheta a mě - skvělé, máš jednu! Je to kniha pro dvoupaprsky, protože ti dává každodenní nástroj k přeměně karmy fialovým plamenem v souladu s tvojí službou životu. Můžete psát dopisy Bohu. Fungují. Napište je, založte do své Bible a pak na svůj osobní oltář, kde se modlíte nebo meditujete. Potom požádejte Boha, pokud je to Jeho vůle a v souladu s božím plánem, aby vás potěšil a odhalil, kdo je váš dvoupaprsek a jak můžete spolupracovat na vnitřních nebo vnějších úrovních s touto osobou.
 

 
 • Je možné říci, že pokud se inkarnujete jako žena, tak napříč všemi inkarnacemi budete vždy žena?
 

ECP: Ne. Měníme mužské i ženské inkarnace. Polarita Ducha je jedna věc, ale v této oktávě bytí je naší zkouškou rozvinutí obou, tedy mužských i ženských charakteristik.

twinnative

 
 • Musíš si vzít někoho s kým máš společnou karmu? A co je to karmické manželství?
 

ECP: Nemusíš si někoho vzít, jen abys vyrovnala karmu, pokud to zvládáš jinak. Můžeš mít karmu, která manželství nařizuje, to je pak karmické manželství, ale máš také karmu s mnoha jinými lidmi, které si nemusíš brát, aby byla karma vyrovnána. Nyní, když se vdáš - a já osobně věřím, že vztah by měl být v manželství naplněn, pokud manželé hodlají být trpěliví - vezmeš na sebe karmu někoho jiného. A to je skutečný význam slibu před oltářem: „V nemoci a ve zdraví“ myšleno v karmických cyklech.

To je tedy závažnost manželského slibu a důvod proč se lidé mohou manželství bránit. Odtud vzešla fráze „Líbánky skončily“. Když se na někoho podíváš, poté co jsi vše ostatní promyslela, musíš si říct, „Chci sdílet karmu tohoto člověka?“ Karma je okolnost. Typ osoby, problémy které řeší nebo záležitosti, ve kterých se angažují, dokonce jejich profese, je jejich karmou. Možná potkáte v životě lidi, s kterými jsme byli manželé v předchozích životech. Karmická pouta, hluboká emocionální pouta a nevyřešené vztahy, to vše obvykle křižuje naši cestu v tomto daném životě. To, s čím se musíme v tomto životě vypořádat, rozhodla Svatá Kristova Přítomnost a Karmická rada. Nejlepší způsob jak se s nimi vypořádat, je používat často fialový plamen a modlit se, aby byla naše karma vyrovnána a vrátit zpět do proudu života - našim duším, našim kauzálním tělům - dar lásky z naší Já Jsem Přítomnosti, aby byly zaplaceny všechny dluhy. Karma ti brání nalézt dokonalého druha a měla by jsi vědět, že fialový plamen vyvolaný ze svatého srdce Ježíše a Saint Germaina (Saint Joseph) je vše pohlcující oheň Svatého Ducha, který vyrovnává karmu.

 

 
 • Co s tím, když jsme v karmickém manželství?
 
ECP: Žádný z nás skutečně neví do čeho vstupujeme a kdy vstoupíme do vztahu nebo manželství. Lidé rostou a cyklus za cyklem a během let je karma přehrána. Věci, které jsme v lidech neviděli se mohou vynořit později. Vztah může přinést situace, které by nikdo nikdy nečekal. Takže někdy je to pouto, které trvá a někdy je to karmické manželství.

 

 
 • Co se vztahem, který nás odděluje od našeho dvoupaprsku nebo slouží k vyrovnání karmy? Pokud je v něm spousty problému, je dobré se rozejít?
 

ECP: Tak sem směřujeme. Rada zhrzeným milencům! Dobrá, možná ano nebo také ne. Věřím v práci - v pilnou práci - v manželství. A věřím, že by jsme vždy měli milovat v každé osobě Boha. Jsme oddaní Bohu nebo dvoupaprsku a všichni by jsme se měli pokusit na našem manželství zapracovat. A pokud nepracujeme, měli by jsme být právě tak chytří, abychom to poznali a modlit se za to a pochopit, že pokud to nepřekročíme a vytvoříme si další karmu, plýtváme oběma životy, naším i partnera, zatímco by jsme mohli vykonat hodně dobrého bez dalšího zatěžování vztahu, které očividně nevede ani jednu stranu konstruktivním směrem.

Osobně si myslím, že v problémovém vztahu, který je komplikovaný a zdánlivě bez šance, by jsme měli dělat to, co řekl Ježíš - modli se a posti se. A hovořím o postění se fialovým plamenem, dynamickým vzýváním Svatého Ducha, stejně tak jako vodou s trochou citrónové nebo jablečně nebo mrkvové šťávy po několik dní. Zatímco si pročišťuješ svoji hlavu, nalaď se na Boha a opravdově hledej odpověď na tvé otázky v duši.
 

twin_flames3

 
 • Co je fialový plamen? Jak je schopný přeměnit karmu? V čem je jeho síla? Je to živá bytost? Nebo jak to dělá?
 

ECP: Dobrá, fialový plamen byl přislíben ve Starém i Novém Zákonu. Je to svatý oheň. Mojžíš vypovídá jako očitý svědek. Říká, „ Bůh je pohlcující oheň.“ A Pavel říká, že se svatým ohněm by měl zkusit pracovat každý člověk. Dobře, Bůh se zřejmě nechystá nás strávit, své děti, tak co tedy stravuje se svým ohněm?

Stravuje naše hříchy, naše konflikty, problémy, naši karmu. Bůh řekl, že v tamtěch dnech „Nebudu si pamatovat jejich hříchy více.“ Je také prorokováno v Knize Zjevení, že jakmile sedmý anděl začne znít, Bůh ukončí svá tajemství.
 
Sedmým andělem je Mistr Saint Germain, představitel hierarchie ve věku vodnáře, ten který nám přináší fialový plamen. Dar fialového plamene je výjimkou pro věk vodnáře. Je to plamen svobody, odpuštění a alchymie. A když je plamen vzýván, prochází skrz podvědomí a ve spojení s vaším plným vědomím, vaši láskou, vaši dobrou prací Bohu a lidem, fialový plamen jako zprostředkovatel Svatého Ducha spaluje všechny záznamy minulosti. Tímto způsobem dosahujeme osvobození na Západě tohoto věku. Tomu odpovídá cesta, kterou učili jogíni a avataři jako cestu k osvobození duše. Je správná doba vzývat fialový plamen mantrou, kterou si všichni můžete zapamatovat velmi snadno:
 

„Já jsem bytost fialového plamene. Já jsem čistota, kterou Bůh žádá!“

Opakujme to všichni společně. Já jsem bytost fialového plamene! Já jsem čistota, kterou Bůh žádá! (12x). Když použijete jméno Boha, Já Jsem, používáte jméno, které Bůh předal Mojžíšovi. Je to síla svatého jména, která uvolňuje světlo z tvého kauzálního těla. Protože váš dvoupaprsek má kauzální tělo s identickým elektronovým vzorem - blueprint (ačkoliv od okamžiku stvoření si každý sám vyvíjí vlastní individualitu), můžeš také stáhnout fialový plamen z kauzálního těla tvého dvoupaprsku. Nebo můžeš poskytnout fialový plamen svému dvojpaprsku.
 
Pak říkej: „Můj dvoupaprsek je bytost fialového plamene! Můj dvoupaprsek je čistota, kterou Bůh žádá!“ To je rozkaz, který můžete přikázat. Pak říkejte: Ve jménu Ježíše Krista, Já volávám fialový plamen ze srdce Saint Germaina, Mistra sedmého paprsku, Velkého Bílého Bratrstva a z našich kauzálních těl a v mém jménu a jménu mého dvoupaprsku, kdekoliv milovaný může být v nekonečných světech. Ve jménu Svatého Ducha, Já nařizuji: Můj dvoupaprsek je bytost fialového plamene! Můj dvoupaprsek je čistota, kterou Bůh žádá! (řekněte to nejméně devětkrát).
 
Příkaz nebo „mantra“ je klíč, který odemyká světlo vašeho kauzálního těla a způsobuje jeho sestup do fyzické manifestace. Vy všichni máte své poklady uchovávané v ráji. Vaše pozitivní skutky, pozitivní karma z minulých životů - každé pozitivní momentum: všechno je zaznamenáno tam v těchto duhových sférách světla. Ve fialové sféře je uchováno veškeré momentum fialového plamene který jsi kdy volal, společně s každou službou a zasvěcení sedmému paprsku. Když vyvoláváte fialový plamen své momentum fialového plamene vám také posílají Mistři fialového plamene, kteří slouží Zemi a jejímu vývoji. Ve skutečnosti si můžete vizualizovat váš božský doplněk planoucí fialovým plamenem zatímco voláte toto: Můj dvoupaprsek je bytost fialového plamene! Můj dvoupaprsek je čistota, kterou Bůh žádá! (9x)

 

 
 • Existuje něco konkrétního co můžeme udělat, abychom ochránili náš dvoupaprsek?
 

ECP: Rozhodně. Máte oprávnění, mimořádné oprávnění vzývat ochranu vašeho dvoupaprsku, protože jste spojeni na zmíněné úrovni kauzálního těla. Můžete říkat: „Ve jménu mé Mocné Já Jsem Přítomnosti, nyní já volám o vítězství mého dvoupaprsku, o osvobození mého dvoupaprsku silou mocného modrého plamene a mečem archanděla Michaela. Legie světla, vstupte do akce teď hned! A kdekoli můj dvoupaprsek je, osvoboďte jej/ji a učiňte jej/ji volným. Osvoboďte mě a učiňte mě volnou. Osvoboďte nás k naplnění Božího plánu a k dosažení jednoty v úrovni Krista a v úrovni našich čaker. A jestliže to je vůle Boží, sjednoťte nás v naší celoživotní službě. My děkujeme vám a přijímáme to jako splněné v této hodině v plné síle podle Boží vůle. Amen.“

Pak si vizualizujete modrý plamen a archanděla Michaela a jeho modro-světelné anděle kolem sebe a vašeho dvoupaprsku. Poté můžete následně 15-20 minut vzývat fialový plamen pro vás i váš dvoupaprsek - k příčině a jádru všeho toho co stojí mezi vámi a vaší dokonalou láskou. A toto je něco, co můžete dělat tak často, jak budete chtít. Jestliže tato vzývání a vizualizaci budete dělat denně, vystavíte Momentum síly s anděly prvního a sedmého paprsku, kteří vám a vašemu dvoupaprsku budou pomáhat ve všech možných směrech.
 
Vzývání může být užito na všechno. Můžete zvolit jakékoliv vzývání a po úvodní formuli předat modlitbu Ježíši, Bohu nebo vaší Mocné Já Jsem Přítomnosti a požadovat osvobození vašeho dvoupaprsku jestliže ten je ve fyzickém ztělesnění a jestliže to je vůle Boží, že vy dva se máte setkat. Setkání, samozřejmě, není jediným cílem. Cílem má být modlitba ,aby váš dvoupaprsek nalezl Boha a dosáhnul znovusjednocení s Bohem, protože to je skutečné místo setkání dvoupaprsků.
 
Tak určitá vzývání, která činíte, budou pomáhat vašemu dvoupaprsku stejně tak, jako pomáhají vám - jestliže vzýváte fialový plamen pro svobodu nebo modrý plamen pro ochranu nebo zelené plameny pro léčení, zlatý plamen osvícení pro řešení problémů, a tak dále. Pak svěřte udržování vaší lásky Bohu a jděte se věnovat službě osvobodit celý život. Protože kde milujete, kde sloužíte, kde dáváte, všechny vaše energie jsou také dostupné vašemu dvoupaprsku.
 
Tak všechno pozitivní co vy děláte, právě tak pomůže vašemu  dvoupaprsku a pomáhá vyrovnávat vaší karmu - a tak můžete přijít k tomu bodu velkého znovuspojení, které je pouze začátkem. Vy a váš dvoupaprsek jste předurčeni kráčet spolu celou věčností, solárním světlem, stát se zodpovědnými jako kmotři životních proudů a evolucí za tímto systémem světů. Tam kde je nekonečno možností. A jednou – jste volni bez řetězů karmy a bez kola znovuzrození, budete volni k naplnění vašeho osudu - společně, světy bez konců...
 

 
přeložila z angl.originálu od Elizabeth Claire Prophet - Hanka M.
 ________________________
 

Láska je nepřítomnost strachu.

Pravda je nepřítomnost strachu.