Marlo Morganová - Poselství od protinožců

 03. kapitola - PŘÍRODNÍ OBUV

 Neušli jsme příliš daleko, když jsem ucítila v chodidlech prudkou bolest. Podívala jsem se dolů a uviděla jsem, že mi z kůže na nohou trčí ostré trny. Vytáhla jsem je, ale při každém kroku se mi do chodidel zabodávaly další. Zkusila jsem poskakovat kupředu po jedné noze, zatímco jsem si je vytahovala z druhé. Domorodci se v tu chvíli otočili a musela jsem asi vypadat komicky, protože se usmívali od ucha k uchu. Úta se zastavil a počkal na mě. Na okamžik to vypadalo, že se mnou cítí, ale pak řekl: "Zapomeň na bolest. Trny si vytáhneš, až se utáboříme. Nauč se snášet nepohodlí. Zaměř svou pozornost jinam. Později ti nohy ošetříme. Ted nemůžeš stejně nic dělat."

Jeho slova: "Zaměř svou pozornost jinam," byla pro mě nejdůležitější. V posledních patnácti letech, kdy jsem pracovala jako lékařka se zaměřením na akupunkturu, jsem ošetřovala stovky lidí, kteří trpěli bolestmi. Pacienti v posledním stadiu smrtelné choroby se musí často rozhodnout mezi akupunkturou anebo drogou, která je uvede do stavu bezvědomí. Navštěvovala jsem takové pacienty doma a často jsem použila stejných slov. Očekávala jsem, že budou schopni se jimi řídit, a teď ode mne někdo jiný očekával totéž. Bylo lehčí něco takového říci než udělat, ale nakonec se mi to podařilo.

Po nějaké době jsme se na chvíli zastavili ke krátkému odpočinku a já jsem zjistila, že se mezitím většina trnů zlámala. Ranky na nohou mi krvácely a ostny jsem měla zaražené hluboko pod kůží. Kráčeli jsme po trávě, kterou botanikové nazývají spinifex. Uchytí se v písku a díky svým dlouhým, stočeným stéblům, ostrým jako břitva, přežije i v místech, kde je málo vody. Říkat této rostlině tráva je ale trochu zavádějící. Nepřipomíná totiž vůbec trávu. Nejenže má ostrá stébla, ale také ostny podobné kaktusovým trnům, které se mi teď zabodávaly do nohou a působily mi pálivý otok a zanícení. Naštěstí jsem zvyklá pobývat na čerstvém vzduchu, střídmě se opalovat a chodit bosa, ale přesto moje nohy nebyly připravené na takové utrpení. Bolest neustávala, a ačkoli jsem se snažila obracet pozornost jinam, měla jsem nohy zborcené krví všech odstínů od jasně rudé po tmavě hnědou. Při pohledu dolů jsem nebyla s to rozlišit odřený lak na nehtech od rudé barvy vlastní krve. Nakonec mi chodidla docela znecitlivěla.

Kráčeli jsme v naprostém tichu: Připadalo mi zvláštní, že nikdo nic neříká. Písek byl teplý, ale ne nesnesitelně rozpálený. Slunce sálalo, ale také se to dalo vydržet. Čas od času se nade mnou svět smiloval a ovál mě závanem chladnějšího vzduchu. Když jsem se zahleděla kupředu, zdálo se mi, že země a obloha splývají v jedno. Krajina vypadala na všechny strany stejně, jako akvarel, na němž se obloha vpijí do písku. Moje vědecky zaměřená mysl měla potřebu zkrotit tuto prázdnotu pomocí kompasu. Daleko před námi vytvořila oblaka tečku nad osamělým stromem, takže vypadal jako měkké "i". Ozývalo se pouze křupání našich kroků na písku, jako by někdo pravidelně odtrhával a znovu spojoval suchý zip. Jednotvárné ticho občas přerušilo nějaké pouštní zvíře, které se pohnulo v blízkém křovisku. Náhle se z ničeho nic objevil obrovský hnědý sokol, zakroužil nad námi a snesl se až skoro nad mou hlavu. Vypadalo to, jako by si ověřoval můj osobní pokrok, protože se tak nízko snesl jen nade mnou: Chápala jsem, proč si mě chtěl prohlédnout zblízka - vypadala jsem přece docela jinak než ostatní.

Náhle všichni, kdo kráčeli přede mnou, bez jakéhokoli varování změnili směr a odbočili stranou. Překvapilo mě to, protože jsem nezaslechla žádný povel. Každý kromě mne byl schopen změnu vycítit. Pomyslela jsem si, že znají tuhle cestu nazpaměť, ale bylo jasné, že nesledují žádnou stezku v písku mezi travinami. Pochodovali jsme pustou pouští.

Hlavou se mi honily myšlenky. V naprostém tichu jsem je doslova viděla, jak přeskakují od jednoho tématu k druhému. Děje se tohle doopravdy ? Třeba je to jenom sen. Řekli, že půjdeme pěšky napříč Austrálií. To přece není možné! Jít pěšky celé měsíce! Je to nesmysl. Prý slyšeli moje volání o pomoc. Co to má znamenat ? A prý jsem se narodila k tomu, abych podnikla tuhle cestu ! To se povedlo ! Trpět při průzkumné výpravě australskou pouští nebylo nikdy mým životním cílem. Obávala jsem se také, že moje zmizení bude dělat starosti mým dětem, hlavně dceři, s níž mám velmi blízký vztah. Myslela jsem na svoji domácí, úžasnou starou dámu, která mi vždycky pomohla urovnat jakékoli spory s majiteli mého pronajatého domu, když jsem nezaplatila včas nájem. A minulý týden jsem si pronajala televizi a video. Co se dá dělat, zabavení nezaplaceného zboží pro mě bude také nový zážitek !

V tom okamžiku jsem stále ještě nemohla uvěřit, že bychom měli být na cestě déle než den. Kolem dokola přece nebylo nic k jídlu ani k pití.

Rozesmála jsem se nahlas při pomyšlení na to, kolikrát jsem prohlásila, že bych chtěla vyhrát cestu do dalekých krajů zcela zdarma! Ted' se mi moje přání vyplnilo. Se vším všudy! Nepotřebovala jsem ani kartáček na zuby, ani šaty na převlečení. Přála jsem si něco takového mnohokrát, ale tohle jsem zrovna neměla na mysli.

S postupem dne jsem měla nohy tak odřené a oteklé, že se změnily v jakési ohavné, znecitlivělé, beztvaré pahýly. Ramena, obličej i paže jsem měla spálené a rozbolavělé. Ten den jsme pochodovali asi tři hodiny. Musela jsem napínat poslední síly, abych to dokázala. Chvilkami jsem měla pocit, že se zhroutím, jestli si nebudu moci brzy někde sednout. Pokaždé se ale stalo něco, co odvedlo mou pozornost. Buď se objevil sokol, který mi nad hlavou zakřičel zvláštním, hrozivým způsobem, anebo někdo šel chvíli vedle mě a nabídl mi doušek vody z podivné nádoby, jaké domorodci nosili uvázané kolem krku nebo u pasu. Každá taková událost mi jako zázrakem dodala odvahu, novou silu a druhý dech. Konečně nadešel čas, abychom se na noc zastavili.

Všichni měli najednou plné ruce práce. Začali rozdělávat oheň, ne pomocí sirek, ale způsobem, který si pamatuji ze skautské příručky. Nikdy předtím jsem nezkoušela vykřesat jiskru pomocí klacíku a vyhloubeného dřívka. Našim skautským vedoucím se to také nikdy nepovedlo. Někdy se jim podařilo dřevo zahřát natolik, že se na něm vzňal malý plamínek, ale pak ho foukáním ochladili, místo aby ho roznítili. Tihle lidé byli však odborníci. Někteří se pustili do sbírání chrastí a jiní hledali rostliny. Dva muži nesli společně celé odpoledne náklad. Z kusu bezbarvé látky, kterou pověsili na dvě kopí, udělali jakousi kapsu, v níž nesli vyboulené předměty, které vypadaly jako obrovské kuličky na hraní. Nyní svůj náklad složili a začali ho rozbalovat.

Tu ke mně přistoupila jedna velmi stará žena. Vypadala tak stará jako moje babička - muselo jí být přes devadesát a měla sněhobílé vlasy. Její tvář byla poskládaná do měkkých záhybů nesčetných vrásek. Zdála se být hubená, silná a pružná, ale chodidla měla tak suchá a zatvrdlá, že připomínala zvířecí kopyta. Byla to tatáž stařena, kterou jsem předtím viděla s pečlivě namalovaným náhrdelníkem a náramkem kolem kotníků. Nyní si odvázala od pasu malý váček z hadí kůže a nalila si z něj do dlaně něco, co vypadalo jako bezbarvá vazelína. Dozvěděla jsem se, že to je směs olejů z listí různých rostlin. Ukázala mi na nohy a já jsem přikývla, že potřebuji pomoc. Stařena se přede mnou posadila, položila si mé nohy do klína a začala mi mast vtírat do zanícených ran a zpívat přitom. Byla to utišující melodie, která zněla téměř jako ukolébavka. Zeptala jsem se Úty, o čem zpívá.

"Omlouvá se tvým nohám. Říká jim, jak velice si jich vážíš a jak si jich váží všichni ostatní. Žádá je, aby se uzdravily a zesílily. Zpívá píseň určenou k léčení ran a oděrek a jinou píseň, která odvádí tekutinu z oteklin. Žádá tvé nohy, aby zesílily a staly se odolné."

Nebyl to sen. Veškeré pálení a štípání v mých nohách rozedřených do živého masa skutečně začalo polevovat a já se po chvilce cítila lépe.

Jak jsem tak seděla s nohama v klíně téhle domorodé stařenky, začala jsem v duchu pochybovat o tom, zda se mé dnešní zážitky skutečně odehrály. Jak k tomu všemu došlo ? Jak to začalo ?