Marlo Morganová - Poselství od protinožců

15. kapitola - PTÁCI

 

Do našeho ranního kruhu vstoupila Sestra Ptačího Snění. Nabízela, že se s námi podělí o svůj talent, pokud.to bude v nejlepším zájmu všech zúčastněných. Jestliže tomu tak bude, Božská Jednota jí bude nápomocná. Už dva nebo tři týdny jsme nezahlédli jediného ptáka kromě mého věrného přítele hnědého sokola s temně sametovými křídly, který se občas snesl nad naší skupinou a vždycky se držel nejblíž nad mojí hlavou.

Všichni byli nesmírně rozrušení, i já jsem nakonec uvěřila, že se ptáci z ničeho nic objeví, protože takový byl plán našeho dne. Slunce napůl ozářilo jasně oranžovým světlem vzdálené kopce a tu jsme je spatřili, jak se k nám blíží. Bylo to hejno pestrobarevných ptáků větších než papoušci, jaké jsem mívala doma v kleci, ale podobně zbarvených. Bylo jich tolik, že jejich třepotající se křídla docela zakryla blankytnou oblohu. V tom okamžiku se jejich výkřiky smísily se svištěním bumerangů. Znělo to, jako by ptáci naléhavě volali: "Mě, mě, mě." Padali z nebe po dvou, po třech, ale žádný z nich už na zemi netrpěl. Byli okamžitě mrtví.

Večer jsme se výborně najedli a moji společníci získali pestrobarevné peří, z něhož si udělali čelenky a ozdoby na hrud', a část peří použili na výrobu menstruačních vložek pro ženy. Maso se snědlo a mozky se vyškrábaly a uložily zvlášť k usušení. Později se měly použít ve směsi s léčivými bylinami, které se smíchají s vodou a olejem k vydělávání kůží. Zbytky se vyhodily pro smečku divokých psů, která nás již nějakou dobu sledovala. Nic nepřišlo nazmar. Všechno se použilo a navrátilo zpět do přírodního koloběhu. Byl to piknik, po němž nezůstaly žádné odpadky - ani na jednom z míst, kde jsme se zastavili se nedalo poznat, že jsme tam tábořili a jedli.

Tito lidé mají dokonalou schopnost splynout s prostředím, v němž se pohybují, a přesto je zanechávají nedotčené.