rukopisy_z_nag_hammadi3

Wolf Oerter

Další pozvánkou do tajemného světa gnostických představ je třetí svazek ediční řady "Rukopisy z Nag Hammádí", který nám představí různé způsoby, jak gnostici zacházeli se staršími židovskými i "pohanskými" předlohami. Východiskem je i tentokrát český překlad koptských spisů: traktát Požehnaný Eugnóstos a Moudrost Ježíše Krista, jakési duchovní blížence, můžeme brát za vynikající doklad christiniace gnóze. Překlady obou textů jsou otištěny paralelně vedle sebe a čtenář sám může sledovat, jak se filosofický traktát o nejvyšším transcendentním Bohu a jeho emanacích ve formě dopisu proměnil v dialog Ježíše Krista a jeho učedníků.

Na Zjevení Adamově můžeme zase pozorovat dialog se starými biblickými příběhy o stvoření světa a člověka. Mluvčím je zde první člověk Adam, který před svou smrtí předává svému synu Sétovi zjevení o budoucích dějinách spásy, jehož se mu dostalo od tří nebeských bytostí.