Evoluční mechanismy a procesy vzniku života na zemi

Na stránce "Vědomí - Evoluční vývoj" jsme se snažili popsat procesy, které se podílejí na utváření vědomí člověka. Smyslem této stráky je nabídnout čtenáři různorodou informační potravu, na které se sám může snažit popisované mechanismy identifikovat. Pro lepší znázornění jsme využili videí a přednášek, které jsou dostupné bohužel pouze v anglickém jazyce. (Jinak je možno použít jakéhokoliv jiného zdroje na internetu)

Pro ty, kteří evoluci jako světonázor odmítají, budou pravděpodobně tyto stránky působit jako pověstný červený hadr na býka. Nemuseli by, pokud budou ochotni tyto informace vnímat jako popis neustále fungujících mechanismů, jehož cílem není stanovit jejich začátek, či příčinu vzniku.

Domníváme se, že potom by neměl docházet k názorovým střetům. Ve své podstatě, většina existujících světonázorů popisuje indentické principy a mechanismy, jen k nim přikládá odlišně ohraničené či pojmenované začátky (původce). (termodynamika a evoluce, panspermie, víra vycházející z různých náboženství )

Evoluční mechanismy


Principy utvářející nejen lidské vědomí, ale i psychické a fyzické procesy, jsou velmi snadno uchopitelné na základě evolučního vývoje chování člověka (jiné organismy nevyjímaje). Není až tak důležité poznání jednotlivých fází a přechodů, ale uvědomění si mechanismu, kterým se evoluční vývoj řídí. Tedy, k čemu tyto změny slouží a jaké procesy v prostředí či uvnitř organismu vyvolávají.

 1. Zajištění potřeb růstu, reprodukce, sebezáchovy.
 2. Co největší úspora energie při zajištění potřeb.
 3. Neustálá interakce s prostředím, z toho vyplývající schopnost organismu dostatečně rychle reagovat na změny prostředí, adaptabilita (variace)
 4. Snaha o dosažení čím dál většího informačního či pohybového prostoru.
 5. Evoluční mehanismus vede k tmu, že organismy neustále soutěží, jak uvnitř sebe tak navenek, aby si mohly ověřit, že "rostou", lépe zabraňují vniku svého rizika.
 6. Vždy existuje někdo, kdo má z jakýchkoliv dějů prospěch (1), neděje se tak lineárně v čase, ale na základě časoprostorových interakcí.

Vznik života na zemi

 • Jak vznikl život na zemi?
 • Proč existuje více světonázorů, a všechny mohou mít ve své většině pravdu?
 • Proč se liší především v popisu prapůvodní příčiny?
 • Je pro lidstvo jako druh podstatné, která příčina to je ve skutečnosti?
 • Nebo je tato rozdílnost pouze vhodnou záminkou pro boj o společný prostor?

Samotný akt vzniku života na zemi je neustálým tématem debat chemiků, biologů, astrologů a teologů. (abiogenesis, panspermia, bůh, světlo). My se těmto sporům můžeme vyhnout. Pro aplikovanou kvantovou psycholgii není důležité z čeho vědomí pochází (prvotní příčina - singularita), ale procesy které vědomí utváří a veličiny na základě kterých je můžeme s určitou přesností měřitelně diagnostikovat.

Následující informace proto prosím považujte pouze za současný světonázorový postoj ke kterému se kloní někteří z autorů tohoto portálu. Pro samotnou psychologii, tak jak se jí snažíme popsat, však není podstatný. (stejně tak mohou v prostředí kvantové psychologie fungovat i světonázory, jiné)

DEFINICE VZNIKU ŽIVOTA NA ZÁKLADĚ TERMODYNAMIKY (vědě o Energii)

Předpokládá vznik života v 5 krocích

 • Prvním z nich je oddělení budoucího života od neživota pomocí membrán (vnitřní a vnější prostředí). To umožní kupení energieinformací.
 • Krokem druhým je energetický zdroj, kterým se staly, slunce, některé chemické reakce a radioaktivita.
 • Třetím krokem je propojení energie (komunikace) s řetězci látkové výměny
 • Čtvrtým krokem je vznik systému schopného adaptace neboli přizpůsobení a evoluce neboli vývoje.
 • A posledním krokem je vznik chemických sítí, které jsou schopny kopírovat se.

Jinak řečeno 5 kroků od neživota k životu mohly zařídit sítě poměrně jednoduchých molekul.

Převzato z: www.kvantovapsychologie.cz