Shamballa 1024

shamballa4

Dlouho předtím, než se mnozí z vás inkarnovali do svého současného života, byli jste vesmírnými Mistry Léčiteli, členy Řádu Mistrů Shambally 1024. Tento řád pochází z hvězdného systému Síria B, z dob dávno před zřízením starodávných pozemských kolonií Lemurie, Mu nebo Atlantidy. A nyní, když jste zde, na vzestupující planetě Zemi, již pouze navazujete tam, kde jste přestali.

Před několika lety vstoupili Vzestoupený Mistr St. Germain , Joelle z Galaktické federace Světla a Wingmakers (Tvůrci křídel) na zemskou pláň (prostřednictvím channelingu paní June Stephanson) s darem vesmírných energetických sil - seskupením energetických vícedimenzionálních geometrických symbolů se schopností uvádět fyzické tělo i celé energetické pole do rovnováhy, symbolů, které uvádějí vyučované techniky Reiki, Shamballu MHD a dalších celostních léčebných metod na vyšší úroveň.

Číslo 1024, založené na kvantové fyzice energetické výměny, se vztahuje k místu původu symbolů: 10. úrovni existence ve 24. dimenzi. Jinými slovy, tyto symboly pocházejí z jedné z nejvyšších dimenzí, přístupných z planety Země.

Lidé, kteří obdrží mocné Symboly Shambally 1024, se těší podpoře alchymické směsi vyspělých energetických systémů. U mnohých také dochází k velice rychlému překódování jejich tělesné DNA, opětovnému vyvážení jejich starých čakrových bodů, stejně jako k aktivaci jejich nového systému čaker. Symboly taktéž mohou otevřít dveře mnoha zázračným darům nového multi-dimenzionálního člověka - telepatii, zostření smyslů a dalším vlohám, jedinečným pro každého jednotlivce.

 

Tvůrci křídel - Mistři Řádu Shambally 1024

Vyššími dimenzionálními bytostmi - Mistry Učiteli pro práci s energií Shambally 1024 jsou Tvůrci křídel, bytosti z “Ústřední rasy“, nejvyšší řád jemně-hmotných bytostí, které obydlují dimenze od třinácté po dvacátou čtvrtou.

Od roku 2005 vstoupila na Zemskou pláň asi stovka Tvůrců křídel za účelem zahájení práce s pečlivě vybranými lidmi, včetně některých z vás. Tito Tvůrci křídel přišli na základě požadavku Nejvyšší Inteligence, aby uvedli do chodu cosi ohromného. Jejich posláním je obnovení spravedlnosti a rovnováhy, opětovné vyvážení sil Světla a Temnoty působících na obyvatelstvo Země, podpora Vesmírného zákona svobodné vůle - to vše za tím účelem, aby pomohli osvobodit Zemi od škodlivých mimosvětských vlivů a obnovili původní plán Stvořitele pro planetu Zemi.

Vzestoupení Mistři

Vzestoupení Mistři jsou vyššími dimenzionálními bytostmi, které ukončily svůj reinkarnační cyklus a nyní existují v pro nás neviditelné éterické formě. Jejich úmyslem je podpořit nás a naši planetu Zemi v naší spirituální evoluci.

Podpora prostřednictvím symbolů Shambally 1024

shamballa3

Ti z vás, kteří získali či přijímají symboly Shambally 1024, jsou ve značné výhodě, pokud se týká postupu do multi-dimenzionálního života. Symboly Shambally 1024 samy o sobě vyvolávají v lidském těle energetickou, buněčnou změnu, změnu, jež vystřelí tělo a mysl ze 3D na vyšší úrovně. Nakonec se přístup do vyšších sfér stane naprosto samozřejmým!

Při příjmu symbolů si nemusíte všimnout všech těchto aspektů, jelikož transformace je skryta v nitru vašeho nejvnitřnějšího Já. Pak si jednoho dne uvědomíte, že jste se kvantovým skokem dostali do jiných rovin svého bytí, rovin, které se táhnou daleko za třetí dimenzi.

Jakákoliv jsou vaše nadání, musíte jich vždy užívat se vší poctivostí. Jedině integrita vám zaručí přístup k vašim multi-dimenzionálním darům, a jedině setrvání v integritě vám umožní si je udržet.

Reiki byl systém, který byl vyvinut ve staré Atlantidě. Byl vyvinut v chrámu léčení jedním vysokým knězem, který je teď znám jako Nanebevzatý Mistr St. Germain. Tento kněz opustil centrální chrám v Atlantidě a odcestoval do dalekých hor na tomto ostrově a založil vlastní družinu Atlanťanů, kteří se nazývali Inspirovaní. Inspirovaní se oddělili od ostatních Atlanťanů. Pokoušeli se vyvinout techniku, pomocí které by harmonizovali spirituální vývoj všech Atlanťanů a ukončili diskriminaci fyzického a spirituálního vývoje. Mnoho Atlanťanů, o kterých se myslelo, že zaostávají fyzicky a spirituálně, se stali otroky kněžích a kněžek královské rodiny Atlantského ostrova. St. Germainovi byly za jeho života dány symboly, které se mohly přenášet telepaticky přímo do energetického systému osoby a které mohly tak dalece zvýšit frekvenci kmitů, že se spirituální handicap té osoby vyrovnal na úroveň ostatních Atlanťanů. Bylo mu předáno 22 symbolů – Mistrovské číslo. Když byla Atlantida zničena, odcestoval St. Germain s několika ze své družiny do starého Tibetu. Snažili se také tam pokračovat ve své práci, pozvednutí spirituálního vědomí. Aby mohli sledovat, jak by se jejich práce mohla rozšiřovat, předali vědění o 3 symbolech několika jedincům, kteří bydleli nedaleko Atlanťanů. Mnoho z nich používalo symboly správně a postupovalo ve svém spirituálním vývoji kupředu. Jiní používali symboly pro temné, negativní účely, hodné vyobcování. Prznili a zneužívali symboly a tím je změnili. St. German a Inspirovaní se rozhodli, že by nebylo dobré dát jim všech 22 symbolů a tím zabránili, aby byl jejich duch zkorumpován mocí. Reiki systém (podle Usui), tak jak je dnes praktikován, tedy není kompletní.

Je to systém, který spočívá na symbolech. Některé byly vytaženy z Akašovy kroniky a jiné byly předány Saint Germainem lidstvu. Některé jsou vymyšleny a vytvořeny, aby přitahovali jiné druhy energií.

Nyní bylo Saint Germainem oznámeno, že existuje v celém systému Shamballa 352 symbolů, které odpovídají 352 stupňům / Iniciacím a vedou zpět k prameni tohoto kosmického dne. Jak nahoře, tak dole.

Tyto informace byly nedávno channelovány Dr. Johnem Armitage prostřednictvím kolektivního vědomí Mistrů a Mistryň ze Shambally (Nanebevzatých Mistrů). Shamballa - multidimenzionální léčebná technika - je víc, než jen další léčebný systém. Ve spolupráci s těmito vyššími stupni energií se urychlí rozšíření Tvého vědomí. Mistrům systému Shamballa je dána možnost dosáhnout skrze další iniciace, které odpovídají 12 dimenzím Shambally, aby se zvedlo množství energie, kterou můžeš channelovat, abys mohl všechny dovést zpět k celistvosti.

Tento systém je určen k léčení všech, kteří vibrují ve všech možných energetických spektrech. Když se tento léčebný systém vytvářel, byly tu názory jako, že Shamballa 1024 je jenom pro ty, kteří už vibrují ve vyšších energetických spektrech. Já si ale myslím, že je pro všechny a že všem může dopomoci k Vzestupu. Kdo souhlasí, aby byl léčen s Shamballa 1024, ten si ji vlastně našel sám a chce jít ve svém procesu dál. V této chvíli nás není ještě mnoho, kteří vibrují v těchto vyšších spektrech této nové energie, ale denně je nás čím dál víc. Jedná se tu o lidi, kteří postupují v rámci vibračního vzestupu z třetí dimenze (3D) do čtvrté nebo možná do páté dimenze anebo tam již jsou (můžeme tu mluvit o „vzestupu planety a nás“). Zatímco naše Země prodělává svůj planetární vzestup, mnozí lidé se chápou této své šance a vzestupují s ní, jiní si zvolili zůstat radši ve vibraci 3D.

Problém nastane teprve tehdy, až začnou lidi vzestup, neboť potom už nebude fungovat západní medicína. Západní medicína je určena jen pro třetí dimenzi a může léčit jenom na tělesné úrovni. Mnoho nemocí je nelečitelných v 3D, k nim patří AIDS, rakovina, RS, alergie, závislosti, otrava těžkými kovy, regenerace u 100% poškozených orgánů, apod. Sama Usui Reiki a Shamballa MDH nedokáží v těchto případech pomoci, neboť jejich frekvenční spektrum je příliš nízké. Symboly Usui Reiki a Shamballa MDH jsou v 3D! Reiki byla po mnoho desítek let vynikající v léčení všech lidí. Nyní, kdy čím dál víc lidí vzestupuje, se potřebují jiné léčebné metody. Symboly Shambally 1024 kmitají v 5D a mohou vyléčit skoro všechny nemoci a také ty, které jsou výše vyjmenovány, a které jsou v 3D považovány za nevyléčitelné!

Čím výše člověk vibruje ve vyšším frekvenčním spektru, tím rychleji projde léčebným procesem a tím rychleji se zregeneruje. Pro všechny ostatní, kteří ještě vibrují v nízké 3D oblasti, může pomáhat nadále i Usui Reiki a Shamballa MDH a západní medicína.

Co však Shamballa 1024 nedokáže léčit jsou karmické nemoci nebo takové, které jsou námi zapsány v naší uzavřené smlouvě předtím, než jsme se inkarnovali na Zemi. Zrovna tak jako nemoci v pokročilém či konečném stádiu. Můžeme ale u tohoto stádia zmírnit utrpení.

 

1.stupeň a 2.stupeň

Zasvěcení do 1. a 2. stupně Shamballa 1024 - telepatické předání základních symbolů Shambally 1. a 2. stupně (jednotlivec si může navíc individuálně požádat o symboly pro léčení zvířat), výklad techniky terapie, podrobný výklad základních pojmů: energie „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“, energie vzestoupených Mistrů a Vyšších planetárních bytostí, základní očistné a ochranné techniky nutné pro práci ve vyšších dimenzích, základy programování krystalů a základní techniky trvalého ukotvování vícedimenzionálních symbolů.

(pozn.: Výuka i naladění 1. a 2. stupně Shamballa 1024 je součástí jednoho semináře)
Cena: 1000,- Kč

 

3.stupeň

Zasvěcení do 3. stupně Shamballa 1024 – telepatické dalších základních symbolů, výklad techniky terapie, vysvětlení pojmu dimenzí a realit,  výklad techniky energetické očisty a ochrany nutný při práci ve vyšších dimenzionálních sférách, další techniky programování krystalů základními symboly Shamballa 1024.
Cena: 1500,- Kč

4.stupeň

Zasvěcení do 4. stupně Shamballa 1024 - telepatické předání Mistrovských symbolů, mistrovský stupeň - potřebný k získání kompletního souboru symbolů Shamballa 1024. Po úplném ukotvení všech základních symbolů jakož i ukotvení Mistrovských symbolů v energetickém poli absolventa opravňuje po určité době k eventuálnímu předávání tohoto systému. Mistrovské techniky programování krystalů, techniky práce s éterickými krystaly, intenzivní techniky zaměřené na ochranu energetického pole při pohybu ve vyšších dimenzích, zejména v interdimenzionálních sférách, techniky k absolutnímu ukotvení všech základních a mistrovských symbolů.
Cena: 2000,- KčShamballa 2002

shamballa2

Shamballa 2002 je pokračováním Shambally 1024.

Je to novější a rozšířenější systém, který již obsahuje 2002 symbolů.
Tento systém je opět reprezentován Mistrem Saint Germainem a řadou dalších Světelných bytostí a Nanebevzatých Mistrů.
V roce 2006 ji channeloval Mgr. Zbyněk Kostrhun.
Shamballa 2002 má také čtyři stupně, ale na vyšší hladině vibrací, než Shamballa 1024.
Symboly jsou přenášeny telepaticky přímo do energetického systému zasvěcovaného a mohou tak zvýšit jeho vibrace na vyšší kmitočty.
Všechny čtyři stupně Shambally 2002 se mistrům předávají pouze jedním zasvěcením jako doplněk k Shamballe 1024.
Cena: 1000,- Kč
 
 

Zasvěcení je možno domluvit na osobní setkání, které preferuji, jelikož je možnost si více popovídat o energii samotné a o práci s ní. Člověk si může práci s Shamballou vyzkoušet nejdříve s někým kvalifikovaným. Je možné ale i zasvěcení na dálku, kdy dostane mailem elektronický manuál.