Ladislav Moučka

ladislav moucka - Sefer JeciraSefer Jecira - Pražská

1. díl z pentalogie - Pět knih o kabbale a posvátné geometrii. Sefer Jecira - Kniha Utváření je jedním ze základních pilířů kabbaly. Obsahuje hebrejský text a překlad. Dále dvě verze popisu dvaatřiceti cest moudrosti kabbaly, souběh Sefer Jeciry s prvními třemi kapitolami Mojžíšovy Genesis a v závěru jejich úplné splynutí. Bez znalosti Sefer Jeciry nelze na poli kabbaly v podstatě dosáhnout žádného výsledku. Pod jejím zdánlivě jednoduchým obsahem je skryta velkolepá syntéza náboženských a hermetických nauk provázející člověka na jeho cestách za poznáním božích tajemství.

Zdroj: https://pudorys.firstnet.cz

.