Crowleyho tarot  - Malá arkána - Poháry

 

 Crowley - princ poharu
Princ pohárů
 
MISTROVSTVÍ CITOVÉ TOUHY
 
Princ pohárů je obrazem vášnivého srdce a mistrovství citové touhy.

Symboly, jež znázorňují citovou touhu a proměnu, jsou had, který se zvedá z poháru, a orlové. Jeden z nich táhne vůz a druhý sedí na princově helmici.

Jak orlové, tak had představují astrologické znamení Štíra, tedy znamení známé svou vášnivostí, touhou a ochotou odevzdat se proměně.
Princ pohárů je milencem, který prožívá a vyjadřuje hlubokou citovou vášeň a jehož v sobě nese každý z nás.

Touha dá srdci vzplanout a pohání nás kupředu. Je to obrázek toho, kdo se nebojí podívat se tváří v tvář své touze a prožít si ji (had v poháru), ale současně je také připraven se toho, po čem tolik touží, vzdát, pokud bude třeba (Princ drží v ruce lotosový květ hlavičkou dolů, připraven jej odhodit).

Mistrovství touhy je současně schopností vzdát se všeho vytouženého, neulpívat na ničem a pokračovat dál ve své cestě.

Pro ženy zosobňuje Princ pohárů silnou citovou touhu, která je vyjadřována a ovládána mužským aspektem jejich duše, zvaným animus.
 

 

Výklad Prince pohárů

Princ pohárů odhaluje vaši touhu následovat hlas srdce a vydat se novým směrem s vášní, která navrací život do žil. Během měsíců ve znamení Štíra, a podle symboliky této karty jde i o měsíc hada a orla (21. října - 21. listopadu), a ve znamení Ryb (vůz ve tvaru mořské lastury; 21. února - 21. března) pro vás nastává vhodná doba k cestování a k tomu, abyste následovali hlas svého srdce. Případně ve vašich vztazích může tato karta znamenat, že se s osobami narozenými ve znamení Štíra a Ryb vydáte po nových cestách, které vám přinesou osvěžení.

Princ pohárů může také představovat někoho ve vašem věku nebo mladšího než jste vy, kdo vám bude inspirací, abyste se vydali nepoznanými směry. Případně v období pod vládou Štíra a Ryb pocítíte potřebu inspirovat k témuž muže mladší než jste vy sami, nebo muže stejně staré.

Měsíce ve znamení Štíra a Ryb mohou být také obdobím, kdy do vašeho života vstoupí důležití lidé a nebo dojde k rozřešení závažných citových záležitostí.