Osho Zen Tarot - Malá arkána - Duha
 zen070
Dvojka Duhy (tělo): Tady a teď
MINULOST UŽ NENÍ a budoucnost ještě není; obojí se zbytečně pohybuje ve směru, který neexistuje. Jedno bylo, ale už není, druhé ještě ani nezačalo být.
 
Proto povolaný žije od okamžiku k okamžiku a jeho šíp směřuje do přítomnosti, je vždy tady a teď; ať je kde je, celá jeho bytost je zaujata tím, co je tady a co je teď. To je ten jediný správný směr. Jen takový člověk může vstoupit do zlaté brány.

Zlatá brána je přítomnost.

Zlatá brána je tady a teď.

... a být v přítomnosti můžeš jen tehdy, když nejsi ctižádostivý - žádné uskutečnění, žádná touha po moci, penězích, prestiži, dokonce ani po osvícení, protože všechno chtění směřuje k budoucnosti.

Pouze člověk bez ctižádosti může žít v přítomnosti.

Člověk, kter chce žít v přítomnosti, nemůže myslet, musí jen vidět a vstoupit do brány. Zážitek se dostaví, ale nemůže být předem promyšlený.

Osho The Great Zen Master Ta Hui, Kapitola 37

 

Komentář:

Člověk, jež se pohybuje po kamenech, našlapuje lehkovážně a zvesela, zároveň je i vyrovnaný a bdělý. Za rozvířenou, věčně proměnlivou vodou vykukují obrysy budov; zdá se, že v pozadí je město. Ten muž je na tržišti, ale zároveň mimo něj - udržuje rovnováhu a dokáže vše pozorovat z vyšší perspektivy.

Tato karta nás vyzývá, abychom se uvlonili od předsudků, které jsme získali jindy a jinde a bděle vnímali, co se děje tady a teď. Život je obrovský oceán, ve kterém si můžeš hrát - vzdáš-li se svého posuzování, preferencí, a lpění na detailech svých dlouhodobých plánů. Buď přístupný všemu, co k tobě v danou chvíli přichází. A neboj se, když klopýtneš nebo upadneš; pak prostě vstaň, opraš se, pořádně se zasměj a jdi dál.