Osho Zen Tarot - Malá arkána - Duha
 zen072  
Čtyřka Duhy (tělo): Lakomec
VE CHVÍLI, kdy se staneš lakomý, se uzavíráš základnímu fenoménu života: rozdávání, sdílení.
 

Ve chvíli, kdy začneš na věcech lpět, jsi minul cíl. Protože cílem nejsou věci, cílem jsi ty, cílem je tvoje nejniternější bytí - ne krásný dům, ale krásný ty; ne spousta peněz, ale ty bohatý :ne spousta věcí, ale otevřená bytost, otevřená milionu věcí.

Osho Ancient Music in the Pines, Kapitola 2

 

Komentář:

Tato žena si kolem sebe vystavěla pevnost, lpí na svém majetku, který považuje za svůj poklad. Ve skutečnosti už nashromáždila tolik ozdob - včetně peří a kožešin z živých zvířat, že z toho zošklivěla.

Tato karta nás vyzývá abychom se podívali, na čem lpíme. Co z našeho majetku je tak cenné, že jsme ho museli obestavět pevností. Nemusí to být zrovna bankovní účet nebo skříňka plná šperků - může to být i něco tak prostého, jako je čas věnovaný přátelům nebo riziko, spojené s vyznáním lásky někomu druhému. Jako uzamčená studna, v níž stojí zkažená voda proto, že nebyla používána, ztratí naše poklady lesk i význam, když se o ně budeme zdráhat podělit. Čehokoliv se právě držíš, pamatuj, že si to nemůžeš vzít s sebou. Uvolni sevření a pocítíš svobodu a rozmach, jež ti může přinést sdílení.