Tarot keltských draků -  Malá arkána - Hole
 
 draci_hole_3  

Tři Hole

Plánování; partnerství

Na malé písečné duně, přehlížející ze své pozice celý oceán, je zapíchnutá hůl s křišťálovým zakončením. Na obloze se vlní vzduchem dva Vzdušní draci, oba drží navzájem podobné hole. Z hole v písku vyšlehávají blesky směrem nahoru k holím, které drží draci. Zde se ukazuje důležitost čísla tři, čísla tvořivé inspirace a čisté tvořivosti. Draci jsou pozitivní a negativní energie, mísící se prostřednictvím duchovního spojení (hůl). Čtyři Elementy, tolik nezbytné pro každou materializaci, jsou znázorněné na kamenech a v písku na pláži (Země), v lehce se převalujících vlnách oceánu (Voda), v ohnivých blescích vycházejících z holí (Oheň) a v duhově zbarvené obloze (Vzduch).

Aby se jakékoli plány duchovní nebo světské, mohly dát do pohybu, je třeba čtyř Elementů. Musí být přítomna myšlenka (Vzduch), citová zainteresovanost (Voda), jistý stupeň praktičnosti (Země) a konání (Oheň). Pokud některý z nich chybí, žádná materializace se nikdy neuskuteční.

Úspěšné nápady potřebují k dosažení úspěchu plánování. Ve vaší práci je možné nové partnerství. Váš obchod nebo kariéra vás buď zavede do vzdálených míst, nebo alespoň s těmito místy navážete komunikaci.