Tarot keltských draků - Malá arkána - Hole
 
 draci_hole_rytir  

Rytíř Holí

Náhlé změny

Dospívající chlapec sedí obkročmo na Vzdušném drakovi, který letí vzduchem. Po boku mladíka visí meč, má na sobě lesknoucí se náprsní krunýř, vysoké boty, modré kalhoty a košili. Z vaku na rameni vyčnívá konec hole. Mladý kouzelník pokročil od jednoduché komunikace se svými učiteli a naučil se na dracích jezdit, má tedy větší přístup k tvořivým energiím. Poznal hodnotu astrálního cestování pro duchovní růst a šťastnější život. Díky své důvěře ve svého dračího průvodce nepřijde mág k žádné újmě, pokud bude naslouchat jeho radám.

Prázdno mezi světy je místo, kde jsou vyrovnané pozitivní a negativní energie, vládne tam naprostá harmonie a mír a zdánlivý pocit nicoty. Přesto prázdnota (mezi světy nebo uvnitř člověka) obsahuje dokonalost, jednotu se všemi formami života všude ve vesmíru.

Existuje zde možnost nenadálé změny bydliště nebo zaměstnání. Pro vyřešení záležitostí ve váš prospěch je třeba jednat rychle. Věci se nyní pohnuly kupředu.