Tarot keltských draků - Malá arkána - Pentakly
 
 draci_pentakly_3  

Tři Pentakly

Výnosné dovednosti; uspokojení

Muž maluje pěticípé hvězdy nebo pentakly na dveře svého hradu. Vytvořil už dva a nyní přistoupil k malbě třetího. Číslo tři je číslem Bohyně, ale představuje také ženskou stránku jeho duše. Hledal, a poté zkultivoval svoji ženskou povahu, a stal se tak celistvějším člověkem. Má rád svoji práci, při které využívá schopnosti, díky nimž je jeho život produktivnější a radostnější. Rozvíjením svých pozitivních vloh, ať už jsou jakékoli, naplňuje muž své poslání v tomto životě.

Hrad představuje jeho současný život; dveře symbolizují vstup do Vnitřních Mystérií duchovní cesty. Tento muž umístil vstup do duchovní sféry na přední místo ve svém životě, a je proto úspěšný ve všem svém snažení. K označení těchto dveří použil svého talentů, a může tak do nich stoupit, kdykoli si to přeje. Pentakly, které umístil na dveře, odpudí ty, kteří by se ze závisti nebo zášti snažili zničit plody jeho činnosti. Nade dveřmi sedí tři dráčci a pozorují, co muž dělá. Tato stvoření jsou jeho astrální společníci a přátelé, průvodci na duchovních cestách.

Materiální zisk nebo úspěch se může dostavit prostřednictvím řemesla, koníčku nebo tvořivé činnosti. Tato doba je výborná pro zvládnutí nějaké výnosné dovednosti. Na konci projektu se může dostavit uspokojení.