Tarot keltských draků - Malá arkána - Pentakly
 draci_pentakly_kralovna  

Královna Pentaklů

Plány do budoucna

Královna Pentaklů je zobrazena jako starší žena oblečená v bohatých šatech tónovaných v barvách země. Na hlavě má korunu s pentaklem umístěným na čele. Její dračí trůn je vytesán z kamene. Právo usednout na svůj mocný trůn získala pilným studiem a soucitem se všemi bytostmi na Zemi. Na opěradle přímo nad její hlavou je vytesán velký drak, symbolizující její neustálé spojení s astrálními a duchovními oblastmi. Těsně nad hlavou se nachází zářící pentakl moci a ochrany. V jedné ruce drží hůlku zakončenou zlatou hvězdou.
Coby mistryně nadpřirozených sil tato žena ví, jak materializovat své touhy a přání, ale dělá tyto věci jen s velkým dílem obezřetnosti a po důkladném zvážení. Druhá ruka spočívá na hlavě draka, jejího astrálního společníka, ležícího vedle trůnu. Červená barva pláště symbolizuje krev života, zatímco hnědá barva šatů odhaluje spojení se Zemí a silami Přírody. Bílý spodní šat vypovídá o blízkosti k duchovnímu světu. Po jejím boku stojí zdobený stolek, na kterém je svíčka a křišťálová koule, zatímco u nohou jí leží rozházené knihy. Pomocí vědomostí a studia (knihy) se tato žena naučila vidět jasně minulost (svíčka) i budoucnost (křišťálová koule).
 

Tato karta poukazuje na vliv ženy, která umí dobře zacházet s penězi, která je také ale kritická a náročná. Budete mít příležitost sklidit plody dlouhodobé práce. Je vhodná doba pro plánování budoucnosti.