Tarot keltských draků - Malá arkána - Poháry
 draci_pohary_kralovna  

Královna Pohárů

Silné jasnozřivé pocity

Královna Pohárů je nádherná, zralá žena. Sedí na svém lasturovém trůně s důvěrou ve své schopnosti usměrňovat vlny emocí (vlny za Královnou), aniž by jí tyto vlny ovládly. V jedné ruce, spočívající na opěradle trůnu, drží bohatě vyhlížející pohár. Je si velice dobře vědoma, že velký „hrnec“ primární energie nikdy nevysychá; že bude mít vždy přístup k energii pro své kouzelnické materializace. Na druhé ruce, kterou má opřenou o trůn, se jí kolem zápěstí ovinul ocáskem malý Vodní drak. Tento malý společník a magický pomocník bude Královně vždy nablízku, aby jí pomáhal s její magickou a duchovní prací.

 Koruna z perel a lastur symbolizuje vědění toho, jak dosáhnout duchovního osvícení, které je uloženo ve svatém středu jejího pravého já. Královnin autoritativní trůn je posazen na samém okraji písku, kde se setkává s mořskými vodami, což znamená její blízkost samotné Bohyni.

Tato karta poukazuje na silně milující a ochraňující ženský vliv. Toto období se bude vyznačovat klidnou radostí ze života. Nějakou dobu budete zažívat silné jasnozřivé pocity, díky nimž si uvědomíte své duchovní cíle.