Tarot keltských draků - Velká arkána

 draci_6_zamilovani  

6. Zamilovaní

Citové rozhodnutí

Lesní drak stojí na břehu jezera a natahuje krk, aby se nosem mohl dotknout krásného Vodního draka, který se vynořil z vody. Vyměňují si láskyplný pohled a nemyslí na to, že se jejich vztah ukáže být obtížný kvůli jejich vzájemně odlišným způsobům života. Pro tuto chvíli jsou pohlceni silou emocí. Lesní drak představuje lineární, analytický levý mozek a vědomí, zatímco Vodní drak symbolizuje tvořivý, duchovně spojený pravý mozek a podvědomí. Aby mohly obě poloviny mozku, stejně jako vědomí a podvědomí, dosáhnout úspěchu a svých cílů, musí společně žít a pracovat harmonii, a tak dosáhnout bodu duchovní vyrovnanosti.

Protože ale mezi nimi existuje tolik velkých rozdílů ve vnímání života a ducha, je pro ně mimořádně těžké tuto rovnováhu udržet. Proto procházíme životem v jakémsi druhu tance, přibližujeme se a zase vzdalujeme bodu vyrovnanosti. Volavka, symbolizující plození života, a motýl, symbolizující duši, odkrývají skutečnost, že si musíme být vědomi duše a její touhy růst, bez ohledu na naše emocionální odbočky.

Do vašeho života by mohlo přijít nějaké romantické setkání. Mohli byste se setkat s přitažlivostí nebo sváděním, které by pro vás nemuselo být právě nejlepší. Bude se jednat o přitažlivost dvou protikladů, které se v dlouhodobém pohledu těžce smiřují. Objeví se před vámi těžká volba; rozhodujte se na základě faktů, ne emocí.