Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Mince

 64  

Eso mincí

Základní význam: Nová příležitost či zájem v materiální sféře (peníze, zdraví, cvičení, strava, výstavba něčeho hmotného apod.). Nalezení nebo nabytí materiálu umožňujícího v této oblasti pokrok.

Hlubší obsah: Nesmírně silný muž s plnovousem se zjevuje z mlhy v lesním porostu. Jeho náprsní krunýř nese znak zemského živlu. Muž pozvedá obrovskou minci. V popředí stojí jelen. Mince obecně zastupují materiální hodnoty a Eso mincí reprezentuje nový začátek v hmotných záležitostech.

Možná jste se začali zajímat o něco, co souvisí s penězi, zdravím či cvičením (jak naznačuje svalnatá postava na kartě), se stravováním či zahradničením (lesní scenérie) nebo s výstavbou něčeho hmotného (hora v pravé horní části karty). Esa často zvěstují nečekané příležitosti, a proto můžete objevit nebo získat suroviny, které vám pomohou dostat se v tomto směru dál. Obraz připomíná Vulkána, římského boha ohně, který vytvářel hmotné předměty z nerostů vytěžených z nitra země.

Sefira na Stromu života: 1. sefira Vědomí (Keter). Začínáte si uvědomovat fyzické a materiální možnosti, které vám dává  vaše tělo i svět kolem vás.