Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Mince

 68
Pětka mincí
Základní význam: Smůla. Zajít do krajnosti při ochraně svých blízkých. Zůstat bez pomoci sociálních institucí. Postoj "já chudák".
Hlubší obsah: Žena v hadrech stojí před kostelem ve vánici. Jednou rukou drží zavinuté dítě, v druhé má kelímek, s nímž žebrá o almužnu. Nepřátelé, jichž se obával bohatý muž z Čtyřky mincí, získali převahu; jeho skříňka byla převrácena, mince rozsypány po ulici a on sám vyhozen na dlažbu. Teď je dítětem, bezmocně naříkajícím v matčině náručí. Tato karta je mnohoznačná a lze ji interpretovat více způsoby. Může jednoduše znamenat smůlu.

Ať jsme na tom momentálně sebelépe, vždy je tu možnost, že se Kolo osudu pootočí a připraví nás o naše výdobytky. Neštěstí také nemusí být jen hmotné, může se projevit i v citové, mentální či tvůrčí oblasti.

Kartu lze však vidět i v pozitivním světle. Žena dělá vše, co je v jejích silách, aby se postarala o své dítě, i když to znamená přijímat podporu na úkor své důstojnosti.

Zaměřme se na okno kostela. Také zde je několik možností. Můžeme kartu chápat jako obžalobu církve nebo obecněji pomáhat těm, kdo jsou v nesnázích. Můžeme však také vyčíst ženě, že žebrá o hmotnou pomoc, a odmítá přitom duchovní podporu, která se jí nabízí jen o pár kroků dál. V tomto případě je žena rozhodnuta vidět příslovečnou sklenici jako poloprázdnou, a nikoli jako z poloviny naplněnou, a udržuje obraz své ubohosti, aby vzbuzovala soucit okolí. Z této interpretace vyplývá, že naše životní úspěchy nebo neúspěchy bývají často určovány především našimi postoji.

Abyste se mohli rozhodnout, který z možných výkladů nejlépe odpovídá situaci, budete se nad kartou muset důkladně zamyslet a brát v úvahu kontext položené otázky a ostatních vyložených karet.

Sefira na Stromu života: 5. sefira Náprava (Gevura). Žena (nebo dítě, pokud je považujeme za převtělení bohatého muže z Čtyřky mincí) zažívá něco jako opravu kursu letu - směr, jímž se ubírala, musel být korigován. Vinou vlastních chyb musí nyní projít obdobím nedostatku (hmotného, mentálního či citového), než bude moci vstoupit do další životní fáze.

Astrologie: merkur v Býku. Vaše mysl (Merkur) přikládá příliš velký význam tělesným požitkům (nebo jejich nedostatku) (Býk).