Tarot snů - Ciro Marchetti, text Lee Bursten

Malá arkána - Mince

 77  

Král mincí

Osobnost: Král mincí vypadá jako kmenový válečník, jeho tvář nese stopy dlouholeté zkušenosti a někdy i zápasů s okolním světem, které slouží k prospěchu jeho kmene. Dva sloupy za Pážetem, které reprezentují abstraktní vědění, jsou nyní Králi blíže, a stávají se tak moudrostí získanou zkušenostmi. Král se jí nechává vést, jak ukazuje světlo vyzařující z vrcholku levého sloupu. Mohl by být obchodníkem, schopným využít svých rozsáhlých zkušeností k vytvoření bezpečného prostředí. Díky své intuitivní znalosti ekonomických cyklů dokáže být velkorysý vůči chybám ostatních a nenechá se vyvézt z míry hospodářskými výkyvy.

Králové jsou vyzrálí a rozhodní. Král mincí musí někdy činit těžká rozhodnutí. Například by nejspíše odsekl větev, kterou by Královna mincí přiměla růst jiným směrem.

Stupeň vývoje: Dílo nebo úsilí dosáhlo svého vrcholu. Příkladem může být obchodní podnik, který dospěl do bodu, kdy se v zásadě dokáže řídit sám.

Přístup: Králové mají kontrolu ve svých rukou. Král mincí vás vyzývá, abyste nepřijímali hmotné prostředí a jeho omezení taková, jaká jsou, nýbrž abyste se chopili iniciativy a změnili je tak, jak to vyhovuje vašim cílům.

Sefira na Stromu života: 2. sefira Energie (Chochma). Král mincí podrobuje okolní svět své vůli, aby mohl sloužit jeho záměrům.

Astrologie: Dvě třetiny Panny, jedna třetina Lva. Král klidně a trpělivě vytváří rezervy (Panna) a současně ochotně přijímá roli vůdce v očích těch, kterým vládne a o které se stará (Lev).