O tajemství lidské bytosti, ET, roku 2012 a galaktických změnách (2)

 
12.02.09   dr. David Wilcock

Henry Deacon je nesmírně zajímavý případ. Dozvěděl jsem se o něm poprvé skrze "Project Camelot", který vede Bill Ryan a Kerry Cassidy. Oni mají na internetu sérii videí ve formě rozhovoru s nesmírně zajímavými lidmi. Jenže tohoto člověka prostě nebyli schopni dostat před kameru. Zásadně odmítal na kameru mluvit. Když jsem začal studovat jeho svědectví, zjistil jsem, že tento člověk musí být zasvěcen do naprosto zásadních skutečností, ke kterým může mít přístup jen málokdo. Některé části těchto svědectví jsem měl možnost se dozvědět i od jiných svědků, například od jedné mé kontaktní osoby jménem Daniel, který mi podal prakticky totožné informace týkající se projektu Montauk. Musím se přiznat k tomu, že jsem nikdy nikoho neslyšel tak zasvěceně a logicky hovořit o materiálech, které jsou skutečně unikátní povahy jako je tomu u Henryho Deacona. Jedno z témat, o kterých bych chtěl dneska večer také hovořit je problematika tzv. "Stargates".

---

 

GN: Jakým způsobem byli schopni původní tvůrci tarotových karet zaznamenat tuto obrazovou symboliku? Z jakých poznatků vycházeli v rámci tvorby jednotlivých obrazových archetypů?

DW: Na původ tarotových karet existuje mnoho různých teorií a hypotéz. Osobně jsem přesvědčen, že původní koncept současné Velké Arkány Tarotu je starý minimálně 12 - 13 000 let a vznikal v dobách těsně před zánikem Atlantidy. Je velmi pravděpodobné, že v důsledku tehdy asi velmi živých mimozemských kontaktů došlo k přenosu tohoto druhu poznání k lidským bytostem.

Jsem přesvědčen o tom, že takto podávána informace později vytvořily základ materiálu, který byl tzv. "elitou" před širokou veřejností přísně tajen, tak aby tyto elitní skupiny zasvěcených měli možnost permanentní výhody před zbytkem společnosti. Bohužel tato situace přetrvává dodnes s tím, že všechny klíčové poznatky jsou poměrně složitým způsobem předávané pouze v rámci přísně vybraných pokrevních příbuzenských linií.

V pozdějších dobách Starého Egypta byl vznik jednotlivých pyramidálních polí ve skutečnosti také iniciován mimozemskými kontakty. Řekl bych skoro, s jistotou, že u Velké Pyramidy tomu tak určitě bylo. Hovoří o tom i Edgar Cayce. Když navážete na jeho příběh, zjistíte, že v jednom z jeho minulých životů v prostředí Atlantidy vystupoval v podobě kněze "Ra-Ta". Podle legend byl tento kněz v tomto regionu zodpovědný za výstavbu pyramid, které byly budovány přesně podle mimozemských instrukcí.

V tomto ohledu dojdeme k dalšímu zajímavému zjištění. Zdá se, že duch Cayceho v mnoha dalších minulých životech, tentokráte již v dobách Starého Egypta spolupracoval s podobnou, ne-li stejnou skupinou mimozemské inteligence, která se jmenovala "Ra". To je pojem, se kterým se v legendách, mytologii, ale i dalších pramenech ve Starém Egyptě velmi často setkáváme.

Zdá se, že nám tato mimozemská skupina předala během tohoto dlouhého období spolupráce velmi mnoho poznatků, z nichž do dnešních dob je velká většina před veřejností stále držena v tajnosti. Dokonce jsem se setkal s indiciemi, které nasvědčují tomu, že elitní skupiny lidské společnosti jsou v kontaktu s těmito E. T. i v současné době.

Pokud byste se chtěl tomuto tématu věnovat podrobněji, pak pochopíte, že ne nadarmo jsou jeho opěrnými body právě Velká Pyramidy, Sfinga a tzv. "Síň Záznamů". Konečně především o těchto artefaktech v souvislosti se Starým Egyptem hovoří Cayce především.

Nevěřili byste kolik zpravodajských služeb napojených na specifické vědecké týmy dotované státní pokladnou a napojené na speciální vládní projekty je zainteresováno do výzkumu těchto klíčových objektů. Zdá se, že přinejmenším Velká Pyramida ve skutečnosti plnila funkci pro nás zatím nepochopitelného a poměrně komplikovaného iniciačního zařízení, které zároveň jakoby urychlovalo evoluci lidského ducha (ale je to dost nepřesný výraz).

V souvislosti s tím mi běhá mráz po zádech, když si uvědomím kolik vlivných sil doslova "šťourá" v těchto útvarech. Něco mi říká, že jejich základní systém je stále v činnosti. Stačí jeden jediný přehmat z nevědomosti a katastrofa je na světě. Důsledky takového pochybení by byly absolutně nepředvídatelné. Člověk se pak sám sebe ptá: "?cožpak si toto všechno neuvědomují?" Ale lidská mentalita již je asi taková.

d_w_tajemstvi_lidske_bytosti

GN: Proč tento zasvěcovací mechanismus nebyl určen všem, ale pouze některým vyvoleným?

DW: Odpověď na tuto otázku není složitá. Starověké školy iniciačních mystérií se evidentně obávaly jejich zneužití průměrným člověkem, který by neměl dostatek síly udržet své ego na uzdě. Je velmi pravděpodobné, kdyby tyto možnosti byly určené široké veřejnosti, že by se nezadržitelně spustila doslova řetězová reakce sebedestrukce, která by lidstvu zcela jistě nepřinesla nic dobrého. Nikdo z nás si nedovede představit, o jak mocné síly ve skutečnosti jde. Proč myslíte, že "elita" tohoto světa vynakládá tak vysoké finanční prostředky se snahou odhalit tajemství těchto iniciačních nástrojů?

 

GN: To co říkáte, má svou logiku.

DW: Podívejte se kupříkladu na poslední film o Batmanovi. Je to velmi pěkný příklad toho, kam až by mohlo vést zneužití takové moci.

 

GN: O.K.

DW: Samozřejmě, že jde o smyšlený příběh, který je v podstatě věcí archetypů. Je si potřeba vždy umět připomenout kolik takových zvrácených hrdinů po tomto světě chodí a obávám se, že na imaginárního Batmana se v tomto případě skutečně spoléhat nemůžeme.

Právě z tohoto důvodu si myslím, že celá řada tzv. "tajných společností" není vůči společnosti negativisticky naladěná. Skutečně je nelze házet všechny do jednoho pytle. Jejich úloha je střežit nástroje těchto sil před zneužitím. Prostě aby se nedostaly do nepovolaných rukou. Mluvil jsem na toto téma s mnoha zasvěcenými lidmi a ti tento můj názor potvrdili. Svého času jsem byl v osobním kontaktu s jedním z nejvíce zasvěcených osob v těchto tématech.

Oficiálně vystupuje pod přezdívkou "Henry Deacon". Tento člověk je evidentně vysoce postavených členem jedné takové pozitivně laděné tajné společnosti, která chrání prastará vědění a nástroje různých sil před případným zneužitím z řad široké veřejnosti. Jeho skupina nebyla, nemá ani náznakem nic společného s Illumináty nebo Zednáři a podobnými destruktivními formacemi. (Sledujte náš paralelní rozhovor s Henry Deaconem, kde se dozvíte velké množství extrémně důležitých informací a naleznete mnohá poučení. Pozn.J.CH.).

GN: Povězte nám něco o Henrym Deaconovi Davide?

DW: O.K. Henry Deacon je nesmírně zajímavý případ. Dozvěděl jsem se o něm poprvé skrze "Project Camelot", který vede Bill Ryan a Kerry Cassidy. Oni mají na internetu sérii videí ve formě rozhovoru s nesmírně zajímavými lidmi. Jenže tohoto člověka prostě nebyli schopni dostat před kameru. Zásadně odmítal na kameru mluvit. Když jsem začal studovat jeho svědectví, zjistil jsem, že tento člověk musí být zasvěcen do naprosto zásadních skutečností, ke kterým může mít přístup jen málokdo.

Některé části těchto svědectví jsem měl možnost se dozvědět i od jiných svědků, například od jedné mé kontaktní osoby jménem Daniel, který mi podal prakticky totožné informace týkající se projektu Montauk. Musím se přiznat k tomu, že jsem nikdy nikoho neslyšel tak zasvěceně a logicky hovořit o materiálech, které jsou skutečně unikátní povahy jako je tomu u Henryho Deacona. Jedno z témat, o kterých bych chtěl dneska večer také hovořit je problematika tzv. "Stargates".

Tuto oblast totiž během rozhovoru Henry Deacon velmi podrobně rozpracoval. Sice nepřímo, ale zcela otevřeně hovořil o tom, že je osobně do projektu "Stargates" zasvěcen a v rámci něho (ale i jiných podobných projektů) měl možnost se postupně setkat se 40 až 45 různými druhy humanoidních lidských bytostí. Tyto skutečnosti budou pro velkou většinu průměrných osob znít zcela neuvěřitelně a nepochopitelně.

 

GN: Jste přesvědčen, že jde o důvěryhodnou osobu?

DW: Absolutně. O tom nemůže být sebemenších pochyb. Ve skutečnosti jsem s ním po telefonu prohovořil snad 60 nebo 70 hodin. Během jednoho našeho delšího rozhovoru se stalo, že mu zvonil jiný telefon. Šlo jistě o utajovanou linku. A stalo se něco neuvěřitelného. Henry dal telefon na reproduktor, takže já na druhém telefonu jsem mohl vyslechnout celý rozhovor. Všechno jsem vyslechl a nechtějte po mne, abych vám nyní sdělil, o co šlo. Ohrozil bych tím svou bezpečnost.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz