Hyperdimenzionální mlhoviny:

"Krychle ve vesmíru" a rok 2012 (4)

 
16.07.09   dr. David Wilcock
 

Vědecké prostředky k porozumění této skryté energii jsou již nicméně dnes široce dostupné a rozšířené. Vezměme například práci dr. Rene Peoc´ha. Přestože originální text je poněkud složitější na čtení a na vstřebání, protože nebyl napsán v angličtině, jádrem celé věci je to, že při více než 80 různých experimentech byla skupina 15 malých kuřátek „napojena“ na robota… a tato kuřátka byla schopná ho ovládat… pouze svými vědomými úmysly! Kuřátka se dívala skrz skleněnou desku do temné místnosti, ve které byl umístěn robot a na něm světlo. To způsobilo, že ptáci si mysleli, že toto světlo je jejich matka… takže se u nich vyvinula velice silná touha po tom, aby se k nim přiblížilo.

 

Učení mysterijních škol

hm4_1

 

Představa pole „vyzařujícího myšlenkovou energii“, jež se táhne celým vesmírem, je standardním rysem starověkých mysterijních škol… vzpomeňte si, o čem jsme psali v článku Matrix je skutečnost:

 

Pokud chceme uchopit pravou podstatu hmoty, musíme si být vědomi, že členové tajných společností, jako například Řádu Svobodných zednářů, jsou povinováni přísahat pod hrozbou smrti, že „navždy zachovají a nikdy nevyzradí“ tajemství svého Řádu, a ti, kteří mají hodnost Royal Arch Mason a vyšší, na to, že „vražda a zrada jsou nepřípustné.“ (Duncan, 1865, Still, 1990)

 

Jedním z nejvyšších Zednářských tajemství je, že geometrie je skrytým klíčem k odemknutí záhad vesmíru, tj. to, že „Bůh pracuje geometrickými metodami.“ (Lawlor, 1985)

 

Písmeno „G“ na Zednářském znaku symbolizuje jak geometrii, tak Boha (God) či Velkého Architekta vesmíru (Great Architect). Nad tímto písmenem se rozevírá kružítko a pod ním se nachází pravý úhel tesařského příložníku – dva klíčové nástroje, jimiž se tvoří „posvátná geometrie“Lawlor, 1985). (

 

Zednářský aspirant je doslova vyučován, jak vytvářet různé geometrické tvary a vzory a meditovat nad nimi – zároveň také musí pochopit, že tímto způsobem přichází do kontaktu s energiemi Stvoření.

 

Proto se k očím veřejnosti nikdy žádný výzkum týkající se „posvátné“ geometrie z oblasti kvantové fyziky případně astrofyziky nedostane – a to ani výzkum menšího rozsahu, natožpak nějaký obsáhlejší.

 

Reverend C. G. Finney kdysi napsal, že už i koncem 19. století se členové Svobodných zednářů chvástali, že mají kontrolu nad americkými tištěnými médii, vládou, armádou a soudním systémem na těch nejvyšších místech. (Finney 1867)

 

Dnes začíná konečně řada lidí chápat, jak těžce pod kontrolou americká média doopravdy jsou – vidí to zejména neameričané a ti, kteří používají Internet i k jiným věcem, než je pouze posílání elektronické pošty a povídání si s přáteli.

 

Zasvěcenci a lidé „zevnitř“ tedy toto považují za tajemství, za které by klidně položili svůj život… a zcela samozřejmě jim stojí za to, aby ho chránili před všemi „pohany“, což jsou všichni, kteří NEJSOU iniciováni do patřičného tajného spolku.

 

Dr. Rene Peoc´h: vědecký důkaz „zákona přitažlivosti“

hm4_2

 

Vědecké prostředky k porozumění této skryté energii jsou již nicméně dnes široce dostupné a rozšířené. Vezměme například práci dr. Rene Peoc´ha. Přestože originální text je poněkud složitější na čtení a na vstřebání, protože nebyl napsán v angličtině, jádrem celé věci je to, že při více než 80 různých experimentech byla skupina 15 malých kuřátek „napojena“ na robota… a tato kuřátka byla schopná ho ovládat… pouze svými vědomými úmysly!

 

Kuřátka se dívala skrz skleněnou desku do temné místnosti, ve které byl umístěn robot a na něm světlo. To způsobilo, že ptáci si mysleli, že toto světlo je jejich matka… takže se u nich vyvinula velice silná touha po tom, aby se k nim přiblížilo.

 

Robot měl v sobě generátor náhodných čísel, který kontroloval směr jeho pohybu. Směr se měnil v pravidelných, rychlých intervalech. Během krátkého časového intervalu byla kuřátka překvapivě schopná docílit toho, že robot se pohyboval přímo před skleněným okénkem – přes 70 % času, což byla průměrná hodnota, kterou dr. Peoc´h získal po provedení mnoha pokusů!

 

(Obrázek dole uprostřed: Psychokinetické experimenty prováděné Rene Peoc´hem na malých kuřátkách, která ovládala robota, jenž byl řízen a poháněn generátorem náhodných čísel).

 

Jak můžete vidět na tomto porovnání, které se objevilo v klíčové knize dr. Claude Swansona The Synchronized Universe (Synchronizovaný vesmír), když kuřátka NEMĚLA možnost robota vidět (A), bylo jejich chování zcela náhodné – a robot tedy popojížděl po místnosti také zcela náhodně. Když bylo ale okénko otevřené, a kuřátka robota viděla (B), začal stroj téměř ihned popojíždět sem a tam přímo před okénkem.

Nějak došlo k tomu, že silný emocionální úmysl kuřátek způsobil, že robot se u nich držel blízko. Jejich emocionální touha způsobila zásadní změnu v tom, jak robotovými obvody v řídicím čipu proudila elektřina – čip byl samozřejmě uvnitř robota! Ve výsledku dokázala kuřata kontrolovat, jaká čísla generátor vytvořil, aby robot neodjel z jejich blízkosti.

hm4_3

 

To je silný indikátor toho, že energie, jak ji známe, disponuje nějakou základní inteligencí a reaguje na úmysly (myšlenky) – zejména na kvantové úrovni. Takto předestřená koncepce je například mainstreamu zcela cizí, ale to neznamená, že neexistuje nebo není skutečná.

 

Každý, kdo viděl film „The Secret“, má jasno v tom, že tu hovoříme o vědeckém důkazu a potvrzení „zákona přitažlivosti“ – ale jak jsem napsal ve svém čtyřdílném cyklu „The Deeper Secret“ („Ještě větší tajemství“), musíte být opatrní v tom, jak těchto sil využíváte.

 

Geometrie vesmíru je geometrií vás samotných…

 

Zdá se, že prvním člověkem v dějinách, který rozřešil hádanku genetického kódu a dokázal ho zmapovat, je dr. Mark White – na svých stránkách Code Fun. Vaše tělo se skládá z milionů různých bílkovin – různých pro mozkové buňky, jaterní buňky, srdeční buňky, kostní buňky, svalové buňky atd. Všechny tyto bílkoviny jsou sestaveny z 20 základních aminokyselin, které jsou naprosto stejné pro všechna pozemská stvoření… a všechny byly nalezeny i ve vesmíru.

 

Genetický kód“ je dlouhodobý seznam pravidel, jak se mezi sebou tyto aminokyseliny mohou kombinovat, aby ve vašem těle vytvořily bílkoviny. Ve skutečnosti jsem jednou na konferenci potkal vědce, který tyto základní vztahy zkoumal a zmapoval.

 

Ten mi pověděl, že je jedním ze tří nejcitovanějších vědců na světe, co se týče odborných studií, právě kvůli tomu, jak důležitá a přínosná tato oblast výzkumu je. Ale ani on, ani zástupy jeho kolegů a spolupracovníku netušili, PROČ tyto vztahy existují, nebo jak byly vytvořeny. Pronikněme nyní do učení dr. Whita. Byl prvním, kdo otevřeně zmapoval tyto vztahy v souvislosti s 3D povrchem… a přišel s něčím naprosto revolučním. Nyní je to poprvé, co toto spojení otevřeně a veřejně odhaluji. Dr. White totiž dokázal ROZLUŠTIT genetický kód… tím, že 20 aminokyselin rozložil na povrchové stěny dodekaedru (dvanáctistěnu)! (Obrázek dole uprostřed).

hm4_4

 

Dále je zde také uplatněna geometrie tetraedru, která klouže po povrchu dodekaedru, aby umožnila syntézu proteinů.

 

Mějte na paměti, že toto je PŘESNĚ stejná geometrie, kterou vidíme působit v CELÉM vesmíru… a která je stavebním materiálem NÁS samotných… ve skutečnosti na nás pracuje i v tomto okamžiku, právě teď!

 

Jak sedíte a toto čtete, miliony buněk se dělí, podstupují mitózu… a celý tento proces je řízen, ano, tušíte správně, „hyperdimenzionání geometrií!“

 

Dr. White také odhalil, že „ideální“ tvar dvojšroubovice DNA se objevuje, když ji rozprostřete na dodekaedr – a to není žádný unikátní objev. Vpravdě unikátní je rozlousknutí genetického kódu – díky němuž víme, z čeho jsme stvořeni. Geometrie je jako „počítač“, který zpracovává informační potenciál naší DNA. (Obrázek dole uprostřed).

hm4_5

 

Přestože úplně nesouhlasíme s tím, že DNA obsahuje informace – jako je to znázorněno na obrázku výše, pořád jde o zásadní krok správným směrem. My máme pocit, že stavitelem je samotná energie v ryze "fraktálovém" a „holografickém“ smyslu – a DNA je pouze rozhraním (interfacem). Pokud se chcete o tomto dozvědět více, podívejte se na The Science of Peace.

 

Data, s nimiž přišel dr. White, jasně vítězí nad těmi, podle nichž jsme výsledkem „náhodných mutací“, které ve své teorii prezentoval Darwin. Základní pravidla konstrukce našich těl na těch nejnižších a rozměrově nejmenších úrovních jsou stejná jako ta, která řídí kvantovou fyziku, fyziku mikroshluků, fyziku planet, fyziku galaxií a strukturu samotného vesmíru jako celku. Vše je JEDNOTA.

 

Pokud je tato energie, která geometrii vytváří, inteligentní, a reaguje na vaše vědomé myšlenky, co to znamená pro vaši schopnost léčit sebe sama… nebo dokonce zcela transformovat vaše tělo po vzoru „povznesení“ ve spojitosti s tajemným rokem 2012?

 

Jestliže se geometrie přemění na geometrii složitější, kdykoliv zvýšíte vibrační frekvenci, jak jsme to viděli v grafech dr. Jennyho, co se potom stane s vámi, když zvýšíte frekvenci vašeho GENETICKÉHO KÓDU?

 

Řekněme například někdy kolem roku 2012 nebo tak nějak? [Čtenáři Science of Peace už odpověď znají!]

 

Podobná otázka: Co by se mohlo stát s fyzickými objekty kolem vás, kdyby se měla jejich molekulární „frekvence“ takto zvýšit? Byly by stále viditelné? Mohli byste nakonec být svědky spontánních a nevysvětlitelných jevů – mizení, podobných těm, která se dějí v Bermudském trojúhelníku? Jestliže se má odehrát takto masivní změna – změna v základních „vibračních“ kvalitách hmoty, energie a BIOLOGIE, jak ji známe… neměli bychom očekávat, že se v celé Sluneční soustavě bude odehrávat energetické nabíjení, které způsobí podstatné změny na našem Slunci a na všech planetách?

 

Ale ovšemže.

 

Mírová věda

 

Vše, oč jsem se tu s vámi podělil, je jen zlomek toho, co si můžete poslechnout v mé nové MP3 sérii nazvané The Science of Peace (Mírová věda). Jde o tři poměrně dlouhé přednášky na tato témata – věda o vědomí, fraktály, hologramy, evoluce DNA atd. – to vše doplněno o svěží hudební doprovod, který jsem sestavil se svým kolegou, devítinásobným laureátem ceny Grammy, Larry Seyerem.

hm4_6

 

Pozitivní ohlasy na tento audiomateriál byly úžasné a velice nás potěšily… děkujeme vám! Takový extrémní zájem zatím o žádný náš produkt nebyl… takže máme pocit, že to, co děláme, děláme dobře! Nebudeme se tu opakovat, stačí otevřít odkaz a vše, celou sérii, si zdarma postahovat do počítače.

 

Důkazy se derou na světlo stále naléhavěji… a v následujících týdnech a měsících můžeme očekávat další překvapení, čím více se budeme přibližovat k roku 2012… který bude možná doslova stěžejním bodem pro budoucnost lidského vědomí, jak ho známe.

 

-konec-