Křemen s vrostlicemi rutilu – Anděl zlatého světla

andel rutil

S křemenem s vrostlicemi rutilu vybroušeným do tvaru mugle k nám přicházejí andělé zlatého světla. Do horského křišťálu jsou uzavřena jemná zlatá vlákna z titanu, nazývaná rovněž Venušiny vlasy. Tato vlákna dělají z tohoto drahého kamene něco zvláštního. Zlaté světlo zalévá jasně zařící auru andělů rutilního křemene, adekvátně k tomu, jak jsou zlatá vlákna v kamenu uspořádána. Tito andělé k nám prostřednictvím tohoto křišťálu - „Krista ve vesmíru“, syna Božího – přinášejí zlaté světlo Boha-Otce, které vše harmonizuje a ochraňuje. Svým zářivým světlem vnášejí do našich životů harmonii, útěchu a krásu – vše se v této harmonii najednou začne pohybovat, protože vše bude tímto proudem světla a lásky, který je silnější než vše ostatní, zasaženo. Dokonce i buňky v našem pozemském těle se této vibraci přizpůsobí, také tehdy, když se předtím nacházely v disharmonickém protipohybu a tak onemocněly. Zalije nás obrovská milost, která nás posílené a s veselou myslí obrátí k životu a zbaví nás zasmušilosti, zádumčivosti, strachu, depresí a nemocí. Navíc nás toto zlaté světlo bude chránit a jeho ochrana bude účinná rovněž v duchovní rovině. To je obzvláště důležité, pokud se naše duše probudila ke světlu a vědomě se – prostřednictvím modlitby, meditace nebo jako léčivý kanál – obrací od vnějšího světa ke světu vnitřnímu. Naše duše se tak odebere do jemnohotného světa, kde jsou ovšem nejen duchovní bytosti naplněné světlem, nýbrž také temné energie. Toto zlaté světlo nás bude ochraňovat před tím, aby se k nám tyto temné síly – které jsme mimochodem vytvořili my sami, našimi „negativními“, zatěžujícími a úzkostlivými myšlenkami – přiblížily a zaútočily na nás.

 

Oválný křemen s vrostlicemi rutilu

Prostřednictvím oválného, do tvaru mugle broušeného křemene s vrostlicemi rutilu k nám přichází anděl s aurou, která žáří čirým jasným světlem a probleskuje zlatými světelnými blesky, a která se s tímto světlem dotýká našeho těla. Oválný tvar jeho aury splývá s naším tělem, které také odpovídá tomuto oválu. Tak se v auře našeho těla vytvoří zlatá vrstva, která působí na naše pozemské tělo, ale mění také náš výraz, takže budeme na ostatní působit zářivěji, oslnivěji, laskavěji a vyrovnaněji.

Neboť vše, co se v nás děje, je více či méně hustá vibrace v naší auře, která přechází vědomě nebo nevědomě do našeho okolí jako informace a energie. Intenzita této výměny energií záleží na tom, jak silná a dominující tato vibrace v nás je a jak otevřeně či uzavřeně se k tomu okolí, např. k nějakému člověku, chováme a jak dalece se nám tento člověk otevře, jestli připustí kontakt, jestli přijme energii. Andělé oválného křemene s vrostlicemi rutilu nás ochrání na jedné straně před nepříjemnými přehmaty našeho okolí, na druhé straně vytvoří příjemnou atmosféru, ve které může docházet k harmonickým setkáním. Starají se o to, aby se naše tělo uvolnilo a cítilo se dobře a pomocí své velmi dominantní a harmonizující vibrace naučí žít buňky našeho těla zdravě a harmonicky.

 

Pravoúhlý křemen s vrostlicemi rutilu

Prostřednictvím pravoúhlého křemene s vrostlicemi rutilu broušeného do tvaru mugle jsme spojeni s andělem podélné aury odpovídající tvarz kamene. Tento anděl nás obklopuje zlatem protkaným, jasným světlem. Působí na naše okolí a naši činnost harmonicky. Nabije obzvláště všechnu naši energii, kterou potřebujeme ke zvládnutí našeho všedního dne, obdaří nás určitou vlastní ochranou. Naučíme se, jak si můžeme zachovat vůči jiným lidem odstup, aniž bychom je odmítli agresivně, nevlídně nebo nějak jinak nepříjemně, a tím je zranili.

Činnost našeho všedního dne – ať už v profesním nebo rodinném životě, při jednáních nejrůznějšího druhu, při setkáních s jinými lidmi, v situacích, kdy se něco učíme nebo někoho učíme nebo kdy cokoliv právě vyžaduje naši pozornost a energii – jsou neseny láskyplnou a harmonickou vibrací, která respektuje toho druhého. Náš život tak bude vyrovnanější a snazší, a my budeme mít stále častěji pocit, že si podmaňujeme srdce všech kolem nás, že stojíme na slunečné straně života. Vše se nám bude dařit lépe a budeme si důvěřovat.

 

Kulatý křemen s vrostlicemi rutilu

Křemen s vrostlicemi rutilu broušený do tvaru kruhu nás spouje s andělem, který má kulatou auru a září jasným, zlatem zalitým světlem. Pomáhá nám harmonizovat náš svět myšlenek, inspiruje nás k dobrým myšlenkám a představám, prospívá božím světlem a boží láskou našemu myšlení a naší orientaci a ochraňuje nás před zatěžujícícmi myšlenkami, které pocházejí jak od nás samotných, tak také od jiných lidí a ničí tuto jednotu. Naše myšlenky a myšlenkvé vzorce dostávají spolu se zlatým světlem tohoto anděla nové impulsy k tomu, aby se vypořádaly s Bohem, aby ho opět poznaly ve všem kolem nás a aby ho zahrnuly do našeho myšlení a do našich přání. Můžeme se tak podílet na vibracích milosti boží lásky, které zavítají do naší duše a budou působit na zatěžující myšlenky, které se opírají o takové struktury jako jsou nenávist, závist, zloba, útisk, využívání apod. tak, aby byla opět nastolena rovnováha. Získáme tak báječnou podporu při usměrnění svých myšlenek podle boží vůle a budeme moci zažít, jaké to je, být v jednotě s Bohem a na zákaldě této jednoty myslet a jednat.

 

Kapkovitý křemen s vrostlicemi rutilu

Do tvaru kapky se křemen s vrostlicemu rutilu brousí zřídka – většinou jen na zakázku. Jeho anděl k nám přichází s aurou ve tvaru kapky, která září jasným, čistým světlem, zalitým zlatem a naplňuje naše přání a touhy naší duše po harmonii tím, že se dotýká aury naší duše. Světlo duše se tak zaplaví zlatem a některá místa se stanou zvýšeným potenciálem božího světla a boží lásky. Zde bude duše chráněna před všemi útoky, pokušeními a odmítnutími. Prostřednictvím těchto světelných ostrůvků bude vyzařovat radost, spokojenost a klid a bude působit jak na náš citový svět, tak také na citový svět jiných lidí. Naši bližní nás pak budou vnímat jako klidný protiklad. Budeme jim moci zprostředkovat poznatek, že také v naší současné, uspěchané době je možné žít v harmonii. Tento anděl nám poskytuje poučení a utvrzuje nás v tom, že máme žít harmonicky a že také máme harmonicky působit na jiné lidi.

Pokud budeme nosit křemen s vroctlicemu rutilu na krku, naplní se naše myšlenky a slova harmonií, náš hlas bude znít harmonicky a bude působit příjemně a konejšivě. Hruď, krk, dýchací cesty, štítná žláza, krční obratle a ramena získají podporu, která nás bude harmonizovat a která aktivuje naše vlastní léčebné síly. Pokud se v těchto místech vyskytně nějaký problém, bude k postiženým buňkám proudit jasné, zlaté světlo, které nás svede dohromady s vibrací, která přináší úlevu a uzdravení a která nám opět připomene onu harminickou a tedy zdravou vibraci.

Pokud budeme nosit křemen s vrostlicemi rutilu na srdci, poteče jeho prostřednictvím zlaté světlo do našeho citového světa a umožní jeho uzdravení, protože se tato harmonizující energie bude dotýkat polí napětí. Také naše srdce získá podporu a bude se podílet na klidných vibracích, které přinášejí uzdravení.

Pokud budeme nosit křemen s vrostlicemu rutilu jako prsten na ruce, spojí nás zejména s boží harmonií. Budou tím příznivě ovlivněny všechny naše skutky. Bude z nás vycházet jasné a přátelské vyzařovánmí plné důvěry, které bude působit na jiné a umožní nám prožít životní pocit naplněný požehnáním.

Podívejte se do našeho e-shopu, jaké sagenity je možné si u nás momentálně zakoupit.