PYRAMIDY - MARS - SIRIUS: "Hierarchie Světla a Kosmická Etika"

 

 
22.10.05   Will Landa
 

My víme málo o Luně i o měsících Sluneční soustavy. V dokladech letu Apolla 17 je řečeno, že původ a vznik Luny je stále neznámý. V roce 1877 A.Choll objevil 2 malinké měsíce  Marsu - Fobos a Deimos. Snímky Marineru ukazují díru kráteru na Fobosu, podobnou hrdlu láhve s pravidelným tvarem. Fobos obletí Mars za 1/3 času obratu Marsu. Deimos potřebuje o 5,5 hodiny více, než se Mars otočí kolem své osy. Astronomové předpokládají, že marťanské měsíce jsou umělé a vypuštěné na orbitu v roce 1870. Země přitahuje Měsíc poloviční silou, než s jakou ji přitahuje Slunce. Vzniká dvojitý planetární systém. Těžko pochopit proč má Luna  jiné složení než Země, speciálně v poměru kovů. Může být, že Měsíce našeho systému jsou makrokosmické koráby jakési " nadcivilizace"? NASA na základě získaných  dokazujících údajů zjistila přítomnost několika mimozemských ras. Veškeré tyto informace však jsou tajné.

 

 
 

V zahraničním tisku byla nedávno Morisem Vedlerem odtajněna tato  informace NASA: američtí astronauté dovezli z Měsíce kousek půdy, ve které byla nalezena kovová, asi 30cm velká soška. Byl to anděl s ženskou tváří, kudrnatými vlasy a roztáhlými křídly, které rostly ze zad. Tento kov se nalézá pouze na Měsíci a je neobyčejně zvláštním způsobem obroušen či ohlazen. Chemická analýza ukázala, že tato soška byla zhotovena nejméně před 200 tisíci léty.

To znamená, že Měsíční rasa vyznávala stejné náboženství analogické našemu křesťanství? Znamená to snad, že etické principy jsou pro všechny civilizace stejné?  V roce 1993 američtí astronauté našli na Měsíci lidský zárodek zakonzervovaný uvnitř měsíční půdy . K jaké rase náležel? A jak se vlastně tato získaná informace rozšířila? Pokud nadnárodní organizace  oficiálně neodtajní celou informaci o Měsíci a kontaktech s mimozemskými civilizacemi, musíme se spokojit jen se zprávou, kterou odposlechneme nebo si ji přečteme v tisku.

 

 

Kosmické hierarchie

Pozemšťané, lidé planety Země, získávají informace přes mentální kontakt s vyššími civilizacemi, přes řetězce Kosmické Společnosti (solidarity) HIERARCHII SVĚTLA.  Hierarchie - to jsou skuteční MANVANTAŘI. V současném cyklu života bude převedena tato hierarchie na vyšší světy a postoupí své místo nové Hierarchii vybrané ze středu našeho lidstva. Celý Kosmos vede, kontroluje a oduševňuje téměř nekonečná série Hierarchií, uvědomělých existencí, ze kterých má každá existence svoji určenou misi. Oni jsou prostředníky Karmických a Kosmických zákonů.

(H.P.Blavatská "Tajná doktrína")

 

DHIAN - COCHANOVÉ  jsou synové Duchovních existencí - ANDĚLSKÉ hodnosti v křesťanství. ELOHIMOVÉ a HLASATELÉ (Poslové) u Židů jsou průvodci Božské Mysli a Vůle. To je Hierarchie duchovních existencí přes které se projevuje CELOSVĚTOVÝ  ROZUM.

(H.P.Blavatská "Tajná doktrína")

 

Všechny filozofie i náboženství vzešly z  JEDINÉHO  PRAMENE nebo VELKÉHO  ROZUMU - přinášejíc světlo a impuls ke vzniku myslí na úsvitu našeho lidstva, a pokračovaly v jeho přenosu do podoby pomalého procesu evoluce lidského vědomí. Vzpomeňme si na Sedm Velkých Duchů nebo KUMÁRŮ, o kterých se hovoří v "Tajné doktríně" H.P.Blavatské. Speciálně těchto Sedm a uprostřed nich ten NEJVYŠŠÍ, který přijal Dozor Světa, se objevilo na všech bodech historie naší planety. Jejich vědomí
se snažilo dát lidstvu jedinou Pravdu, jimi přinesenou a zahalenou v různých filosofiích  a náboženstvích odpovídajících času.

(H.Roerich "Dopisy")

 

Na všech úsecích za dobu mnoha milionů let evoluce Země je lidstvo plně zavázané těmto SEDMI  VELKÝM  KUMÁRŮM, rodících se ve všech rasách i národech na pokraji každého rozhodujícího posunu vědomí, v každém měnícím se okamžiku historie. Oni na sebe brali velké oběti, byli osočováni, pronásledováni i ponižováni. Oni si vypili číši plnou jedu z rukou lidstva až do dna.

Jejich jasné tváře jsou nám známy jako Budha, Mojžíš, Božská matka Marie, Ilatona, Pifagoras, Konfucius, Radoněžský, Johanka z Arcu, Giordano Bruno, František z Asisi, Zaragostra, Orfeus, Rama a nakonec i Ježíš Kristus. Velké Bratrství těchto Svatých je SHAMBALLA, žebřík Jákoba nebo Kosmická Hierarchie Světla. Tito kosmičtí učitelé plánují dalekou evoluci naší Sluneční soustavy a sami jsou hlavními vykonavateli těchto plánů a berou na sebe hlavní váhu zla.

Velcí Kosmičtí Učitelé dosáhli božského stavu tím, že prošli lidskou evolucí. Oni jsou zachránci světa, neboť tento název dostává každý, kdo dosáhl božsko-lidského stavu a který se zasvětil službě světu.

 

 

Kosmická etika a blížící se Apokalypsa

Energetický tok dělal neviditelné koráby a lidi na něm unášel do jiných úrovní reality, z čehož se potom zbláznili nebo navždy zmizeli neznámo kam.

To znamená, že tento energetický tok je mnohem horší, než zbraně v rukou agresivně naladěných pozemšťanů. Tento světelný tok je schopen otřást a zničit základy gravitačních a magnetických polí planet Sluneční soustavy a blízkého Kosmu. A zde je třeba udělat srovnání s Atlanťany. Jejich civilizace možná došla až k této úrovni - řízenému  návratu magnetickými poli. Vyrobila zbraň shodnou s tou, jež vyrobil Einstein v roce 1943 a proměnila tuto zbraň ve zlo, což způsobilo osudné odklonění v Kosmu. Porušilo orbity blízkých planet a narušilo orbitu Venuše, o čemž hovoří mnohé staré mýty a možná dovleklo do orbity Země ohromný asteroid, který zničil celý kontinent Atlantidy.

Tyto osudové případy ukázaly, že všechno v Kosmu je vzájemně propojené a podřizuje se - jediným pro všechny Galaxie - KOSMICKÝM ZÁKONEM, že KOSMOS není pustina ani mrtvé prostranství, ale ohromný Makrobios, živý organizmus ,řízený jádrem VESMÍRNÉHO ROZUMU. Jestliže již pozemšťané porušili Kosmické zákony,  trest je nemine. Pokud znovu tyto zákony poruší a zneužijí ve zlo Vyšší Důvěru, dovolující jim odhalit síly rotujících se magnetických polí a rozbití atomového jádra a laser, to je pak záhuba kontinentů nebo planety nevyhnutelná.

Takže otázka zachování KOSMICKÉ  ETIKY je dnes na prvním místě. Proto Vyšší Civilizace a SHAMBALLA vysílaly přes dvě vynikající ruské ženy a to Helenu Petrovnu Blavatskou a Helenu Roerich, koncem devatenáctého a začátkem dvacátého století překrásné vysvětlení těchto Kosmických zákonů. Jsou obsaženy ve dvou  velkých celoživotních  dílech:   "ŽIVÁ  ETIKA" (Agni jóga nebo ohnivá jóga) a "Tajná doktrína". Většina vědců o existenci těchto prací neví nic. A pokud něco vědí, tak je ignorují.

Helena Roerich nás upozornila ve svých dopisech na to, že "Veškerá zemská kůra kmitá (chvěje se), a  veliký posun (krok) se přibližuje. V této době nám hrozí nevinný chvost komety, námi porozené emanace - neshody  s přibližujícími se ohňovými nálety - vyvolají neočekávané posuny. Ještě jeden úkaz: když tvoříte nový stupeň, když Uran chystá Šestou rasu, tak je třeba přijmout tvrzení o velikých přeměnách, o veliké době ?.  Pravdivě v krvavém potu na bezejmenném dozoru stojí Velcí Duchové, rozrážejíc svými paprsky ničivé energie?

Cyklus Kali Jugy naší planety se blíží ke konci. Satja Juga musí začít s upevňováním Šesté Rasy, jejichž malé skupinky se již objevily na Zemi. Ale opravdové nastoupení období, které se nazývá Satja Juga na naší planetě se může uskutečnit jen a jen po očištění  planety od špatného materiálu a s objevením se Nové pevniny.

Pro útěchu řeknu, že všechno opravdově předané Světlému vědění a společnému blahu odejde na Vyšší planety. Smutný úděl pouze ponechaných  se vznáší kolem rozbitého korábu nebo kolem těch těl, jež odešla na Saturn. Nakonec Vladykové Světla - Jákobův žebřík, přijímají všechna opatření, aby udrželi planetu od ohrožujícího strašného osudu. Jestliže lidstvo zemře, tak lepší část bude převedena na Vyšší planety, střední část lidí se přemístí na planetu podobnou Zemi, která v případě výbuchu Země se po elipse přiblíží k naší planetě (a je zatím neviditelná). Ostatní lidé musejí odejít na Saturn. Ale bohužel si nikdo neumí představit, jaké zdržení proběhne v evoluci většiny pozemského lidstva v případě smrti planety, jaké eóny proběhnou, než bude moci Země dát nová a vhodná těla. Východ dávno věděl o těchto hrozných dobách.

( H.Roerich - Dopisy 3.kapitola)

 

Kosmická kataklyzmata probíhají podle změny náklonu zemské osy ?Jmenovitě Šestá Rasa musí začínat novou éru a těžká je doba přípravy.? V době katastrofy, která patří k Šesté rase budou shromážděni na bezpečných místech? Tak nebezpečná epocha Ohně, která nesla očistu, nese i strašné utrpení zničením celých infikovaných krajin podzemním ohněm a také náporem epidemií, proti kterým se mohou postavit jen ti, kteří dostatečně očistili svoji auru a asimilovali prostorový oheň. Poslední kosmická lhůta proběhne  během několika desítek roků, ale staletí se nezavrší. Nic bližšího říci nemohu.

(H.Roerich - Dopisy 3.kapitola)

Vyšší Kosmické energie již začaly svůj očistný proces naší planety od zla vytvořeného lidstvem - jaderných arsenálů, temných myslí i ekologických katastrof, a proto v nejbližších létech planetu čekají kataklyzmata, která již započala.

Rok 1995 je možné nazvat rokem  zemětřesení. Započalo v Japonsku ,  vyvrcholení přišlo v krvavé válce v Čečně. V březnu se otřásala země v Japonsku, na Kamčatce a v Burjatské republice. Také v Americe jančily mnohé seismografy. V květnu bylo zemětřesení v Řecku, na Sachalinu. V červnu se země znovu zatřásla na Kypru , v Řecku a ve Francii. Probudil se vulkán na Filipínách a strašné povodně byly v Indii v měsíci září. V říjnu bylo další zemětřesení  v Indonesii, Mexiku, Japonsku, Sachalinu a v Itálii. V listopadu bylo zemětřesení v Izraeli, na Filipínách  a Kamčatce.

"Speciálně lidský duch je původcem probuzení vulkánů a zemětřesení" - říká se v "Živé etice". " Nízká mysl a zaměření lidstva způsobilo strašnou dusivou atmosféru Země, způsobující sjednocení ohně prostorového s ohněm podzemním."

O tom píše i Albert Vejnik, člen korespondent Běloruské akademie věd. "Negativní vyzařování psychiky lidí dosáhlo na Zemi takové koncentrace, že začalo mít zhoubný vliv na atmosféru i civilizaci jako takovou. Vlastnostmi chronálního pole se vysvětlují  všechny parapsychologické fenomény jasnovidectví, léčitelství, proutkaření nebo i jiné neobjasnitelné jevy z hlediska kanonické vědy.  Myšlení lidí je zkažené mravním rozpadem, je nutné se přeprogramovat na duchovnost, dobrotu a lásku. ?

Je nutný rozsudek a pokání každé špatné mysli a jednání nebo činů. Završením musí být pokání intenzívní, jiskrné a emocionální - opakované několikrát, aby převýšilo negativní informace, které je třeba zničit v ionosféře." Ionosférní toky jsou v přímé rezonanci se slunečními a měsíčními poli, oscilují s rychlostí 7,8 Hz, ionosféra rezonuje s lidským mozkem, který rovněž osciluje s rychlostí 7,8 Hz, odráží stav SAMÁDHÍ nebo meditativního pohroužení. Jedině rychlost mozku a ionosféry  je HLAVNÍM  KLÍČEM pro rozšifrování Kosmických Zákonů.

Daleko za předělem ionosféry jsou dva komponenty elektromagnetické baterie Země - a to je radiační pás: SPODNÍ, kladně nabitý protonový LUNO GALAKTICKÝ pás a VRCHNÍ záporně nabitý elektronový sluneční pás. Tyto pásy podobné buněčné membráně regulují mocné elektromagnetické toky sjednocující Zemi se Slunci jiných systémů Galaktického Jádra?

V polární rezonanci s vnějšími radiačními pásy je vrchní informační obal Země: je to PSI-Banka, Globální rozum, Egregor, Ionosféra, sféra Archetypů evolučního vývoje.

"Fungování individuálního rozumu a paměti planety je neoddělitelné od    celoplanetárního zprostředkovatele v pohledu elektromagnetické energie obšírného Galaktického oceánu ?" K tomuto závěru došel  Jose Argueles ve své knize "Faktor Mayů". Jeho závěry opět hovoří o odpovědnosti člověka za každou svoji myšlenku, tj. energie myšlenky okamžitě dosahuje Galaktického Jádra a dává rezonanci celému Galaktickému poli.

Sledování poltergaistů v Tomsku ukázala, že poltergaisti se obyčejně iniciují  rodinnými spory či jinými silnými emocionálními zážitky. Většina sledovaných se nacházela nedaleko biografů, které promítaly filmy s hrůzným dějem. Poltergaistovy předměty se vždy pohybovaly  z vysoce napjatého pole do zóny pole klidného. Tj. energie myšlenky negativního výboje nutila pohybovat se od materiálního těla z  vysoce napnutého emocionálního pole do pole harmonického.

V červnu 1994 ve dnech bombardování Jupiteru kometou Schumacher-Levi 9 dvě skupiny operátorů biolokace měřily v různých  místech informační pole Jupitera a došli k jedinečným závěrům. Nejvíce zničené informační pole Jupiteru pozorovali 17.6.94

Tento experiment potvrdil možnost okamžitého zaměření informačního pole jakéhokoliv předmětu vzdáleného od Země. A změny v informačním poli Jupitera jsme získali za pět hodin od pádu prvního meteoritu. Tato Jupiterská příhoda musí nám pozemšťanům otevřít oči, protože informační pole Galaxie člověk zachycuje velmi rychle. Elektromagnetická nebo vlnová frekvence proniká Kosmos jako komplex všech polí, přijímajíc všechny Vesmírné informace. V červnu patologie sfér zachvátila nejen zemskou kouli, ale i sluneční systém. To znamená, že rezonance jakékoliv negativní příhody na Zemi nebo na jiné planetě se okamžitě zaznamenává v Informačním poli Galaxie.

Filadelfský experiment v roce 1943, který porušil elektromagnetickou rovnováhu Země, se okamžitě projevil ve všech koutech Galaxie a vyvolal mimořádné znepokojení u vyšších civilizací. Ne náhodou zakrátko došlo k havárii "létajícího talíře" v New Mexicu se čtyřmi mimozemskými, kteří zahynuli. A jak víme, byli to roboti. O této příhodě hovoří kontaktér Eugenio Sirakusa ve své knize  "Kam jdeš lidstvo?". Kontakt s těmi, kteří mají sklon  přijímat naše evoluční hodnoty, stále probíhá.

Takový kontakt může probíhat na velké vzdálenosti, budoucí silou nesoucí obrazy v mysli. A k tomu existuje kosmická vlna, ovládající toto jednou tak velkou rychlostí , než je rychlost světla. To je ta pohybující síla, která řídí naše koráby a může nás přenášet, když je třeba,  z jednoho světa do druhého, z jedné Sluneční soustavy do druhé.

Vy jste psychicky infikováni, ale my jsme udělali opatření, abychom se nákaze vyhnuli. V našem uspořádání  máme roboty, kteří jsou schopni nás vystřídat či zastoupit v nebezpečné situaci a reagovat na násilí. Jejich schopnost zapomínat je dvacetkrát větší jak u lidí. Jsou schopni pilotovat vzdušné průzkumné prostředky, zapomínat rozhovory na úrovních, na kterých pracují?Proto radíme při kontaktu s robotem, nepociťujte k němu žádnou agresivitu a omezte se na pozorování a myslete na lásku a mír.

Také můžeme plně a věrohodně prohlásit, že ti čtyři mrtví v New Mexiku byli roboti. Na základnách v USA je nyní uchováváno 20 těl mimozemských robotů. Nejsou to však představitelé vyšších civilizací. A létající UFO, která zde havarovala, byla speciálně vyrobena vyššími civilizacemi pro nás, aby se pozemšťané rychleji naučili principu těchto létajících kosmických plavidel.

Naše magnetické přístroje kloužou po tratích (liniích), které můžeme protáhnout  v potřebném směru - říká Sirakusa. Vně předělu našeho Kosmu, ve vaší Sluneční soustavě jsou kosmické koráby, vyrobené na naší planetě, využívající techniky letu velmi se přibližující ke koncepci teleportace. U nás nemáme problémy ochrany a nepohodlí.

Ovládáme techniku pro vás nemožnou, nepochopitelnou. Ale my ji využíváme jen pro pozitivní cíle a pro všeobecné blaho.

My jsme podřízeni Vyššímu Rozumu, který řídí vše. My jsme vykonavateli Vyšší Vůle Starých Tvůrců, Hvězdné Existence, Šiřitelé Božské ideje, Sluneční Bohové. Veškerá naše činnost se podřizuje zákonu, který nesmí být porušen ve jménu egoistických pohnutek nebo zničen jakoukoliv formou násilí.

Plně se shodujeme s H.P.Blavatskou o nesčíselném množství Kosmických Hierarchiích a jejich představitelů, kteří jsou podřízeni jediné Božské Vůli Kosmu - ABSOLUTNU. Ani jedna Hierarchie nemá právo porušit Kosmický Zákon a vůli Absolutna. To nejsou násilnické Hierarchie, ale vysoce duchovní, založené na principu lásky a soucitu ke všem existencím. Odtud jsou i slova Kristova "BŮH  JE  LÁSKA". Láskou je prostoupen celý Kosmos, všechny jeho rozměry a světy. Láska je harmonie, harmonie sfér, kterou přijímáme ve formě hudby, v číslech, v lásce dvou a zrození života i v umění.

Degradující stavy hudby a umění pozemšťanů, naplněné satanskými vibracemi a zvuky hovoří o nevyléčitelné duchovní nemoci většiny lidstva. Nyní velmi těžce nacházíme dvě zharmonizované lidské aury, lidé nevědí o Kosmických zákonech a stále je narušují plni podvědomé agrese, závisti a odcizení.

Karma lidstva je příliš tíživá a rozřešit karmické uzly nyní mohou jen planetární kataklyzmata nebo všeobecné pokání, ve které se těžko doufá.

Apokalypsa nastoupila a každá negativní mysl nebo slovo, nehovoříc o skutcích, přidávají nové negativní náboje k naší nevyléčitelně nemocné ionosféře. Sergej Lazarev, autor knihy "Diagnostika karmy" řekl: "Moje výzkumy říkají, že od 1.července 1987 v informačně energetických strukturách Země proběhly silné negativní změny, začala aktivizace programu ničení a nyní jakákoliv negativní myšlenka či emoce zesilují negativní program Informačního pole Země."

Lidé se dělí na dva tábory - na ty, co usilují k lásce a soucitu a na ty, u nichž probíhá duchovní rozpad, degradace skrze nasycení biopolových struktur negativními programy.

Dále Eugenio Sirakusi sděluje : "Naše prostředky, naše ohromné koráby jsou vně hranic  Slunečního systému. Naše pomocné základny jsou na všech planetách a měsících Sluneční soustavy. Naše výzvědné prostředky mají možnost se setkávat, mizet nebo se dělit v jediné minutě, pokud je to třeba, když je to nutné.  Představte si město, které je možné rozebírat podle nutnosti ? Naše města jsou v Kosmickém prostoru a také mimo čas a prostor? "

Potvrzení této citace - nedávná senzační příhoda  s americkým Habblovým teleskopem, který 24.prosince 1994 vyfotografoval velké bílé město, které plavalo v Kosmu na okraji Galaxie. Tento fakt uvedl v roce 1995 rusko -  americký časopis "Vesmírné noviny" č.2. Náhle po tom, co v polovině prosince 1994 astronauti odmontovali kosmický teleskop, jeho gigantické čočky byly zaostřeny na hvězdnou magnetickou deklinaci na okraji Galaxie a teleskop vyfotografoval toto záhadné město. Představitelé NASA oznámili, že teleskop předal stovky snímků do Centra kosmických letů. Byla to požehnaná neděle 26.prosince.Vyšší světy předaly pozemšťanům znamení. Snímky jasně ukázaly velké město, které plynulo jako nadpřirozený přízrak ve tmě Kosmu.

Představitelé NASA přiznali, že bylo odhaleno něco, co může změnit budoucnost celého lidstva. Když doktor M.Messon získal tyto jedinečné snímky, řekl, že má NASA šanci o tom všem říci pravdu celému společenství Země. Vláda USA to však opět plně tají.

My používáme posledních 24 roků synchronizující fáze Velkého Cyklu podle Mayského kalendáře. Velký Cyklus Galaktického kalendáře Mayů v délce 5125 roků začal v roce 3013 př.n.l. a bude dovršen 24.12.2012, píše Jose Argueles ve své knize "Faktor Mayů".  V roce 2012 nastoupí Hlavní Galaktická synchronizace, což přinese harmonickou transformaci na Zemi. Došli jsme k velkému okamžiku transformace.

Současný mentální dům se ruší. V této evoluční fázi se shoduje kulminace s rezonancí Země. Signál o této kulminaci  byl získán již v roce 1945 při pokusech s atomovou bombou? Se vstupem URANU do Vodnáře v roce 1996 začne duchovní přerod světa. "Černý cyklus"  Pluta (přiblížení k bodu perigea v roce 1989) začal prudkou energetickou transformaci na Zemi. Ta se prodlouží do konce "černého plutonovského cyklu" do roku 2009. A to budou roky apokalypsy. Proroctví londýnské věštkyně Marie Gebriel v roce 1992 o ohromné kometě, která se zřítí na Jupiter se plně potvrdilo. Úder na Jupiter byl varováním pozemšťanům za jejich nesprávné počínání.V tyto roky musíme dojít k pokání, aby nás nepostihl stejný osud jako Atlantidu, Lemurii či Marťanskou civilizaci.

 

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz