Psychická sebeobrana - 5. Karma
 
torus7
 
 

Série psychické sebeobrany pokračuje zkoumáním tématu karmického návratu. Tento cyklus vzestupu hledá očistu a rovnováhu energie, pocházející z linie předků a dalších životních zkušeností. Jak karma způsobí, že se člověk cítí psychicky napaden? Budeme diskutovat více o karmě a jejím vlivu na nás. Zvláště teď je to nutnost! Slýchám od lidí spoustu názorů o tom, co si myslí, že karma je a že není dobré se ní zabývat, protože se má žít tady a teď. Já tomu rozumím, ale ono to není všechno tak jednoduché. Nemluvě o tom, že většina lidí jen utíká před pravdou. Pojďme si tedy toto téma trošku přiblížit.

 

Karmický návrat

Mnoho věcí, které se lidem v jejich životech dějí a které mohou považovat za útoky nebo smůlu, jsou ve skutečnosti cykly karmy, které se vracejí do rovnováhy. Základní zákon karmy říká, že co zasejete, to sklidíte, to, co vydáte, se vám vrátí. Toto je univerzální zákon příčiny a následku. Zajímavá věc na karmě je, že se vztahuje na mnoho životů. Na Zemi, dlouhodobě kvůli zkrácené délce života a nedostatku vědomí lidstva, měla karma tendenci, se přenést do mnoha budoucích životů. To problém ještě zhoršilo, protože budoucí já si nebyla vědoma této přenesené karmy a nevědomky přidavají další. Mnoho inkarnovaných se považuje za „oběti“ čehokoli, co se v jejich životě děje, a myslí si, že neudělali nic, čím by si zasloužili smůlu nebo problémy. Ve skutečnosti jsou mnohé z těchto událostí prostě celoživotními lekcemi k dosažení a získání většího sebeovládání, seberealizace a růstu duše. Energie karmy je neosobní, protože je přímo spojena s tím, jak se v dané dimenzi chovají přírodní zákony energie, a s energetickým polem vědomí lidských bytostí, ve kterém je uložen veškerý soubor pokynů a dohod duše po celý život a karmický vliv z jiných životů. Na základě jednoduché mechaniky fungování dimenzionálních zákonů podléhá lidská bytost těmto zákonům a je zapojena do této energie, jakmile se tělo narodí do fyzické formy na této úrovni. To znamená, že duše plánovala své inkarnační karmické smlouvy a usilovala o vyřešení a překonání karmických podnětů stanovených v jejím životě pro různé účely evoluce. Musíme si uvědomit, že je to vlastně dar.  To, že je nám dovoleno, napravit naše chyby. Vrátit se do stavu dokonalosti bytí, než jsme udělali onu chybu. A z těchto chyb se můžeme poučit a jít dál. Ve 3D to tak třeba nevidíme, ale když se vrátíme do duchovních světů a děláme rekapitulaci našeho života, je to něco jiného.
 
Abych popsala několik různých úrovní a vrstev karmy, na osobní úrovni je to to, co jste osobně uvedli do pohybu svým vlastním vědomím. Na úrovni skupiny má mnoho vrstev dle toho, do čeho se rozhodnete narodit jako: rasová skupina, geneticky, náboženské příslušnosti a tak dále. Na národní úrovni jde o to, do jaké demografické skupiny a země se narodíte a dle toho zažíváte její vlivy na váš život. Na planetární úrovni je to konkrétní škola zvaná Země, na níž je poskytováno mnoho lekcí a zkušeností. S planetární karmou se musíte vypořádat ve fázi historie nebo časové osy, do které se narodíte. Dá se říci, že všechny tyto vrstvy karmy jsou pro vás osobní, protože duše si tyto faktory vybírá před příchodem do každé inkarnace.
 
Nyní, když dosahujeme ke konečnému cyklu stvoření, čas „vzestupu“, karmický „proud“ se zastavil, protože Země je vibračně na své zpáteční cestě vzhůru. Všechny druhy, které doprovázejí Zemi při přechodu „vzestupem“ – včetně celého lidstva – musí vyčistit všechny zbývající a nedokončené karmické záležitosti. To znamená, že jakýkoli nový karmický efekt vytvořený v tomto životě, musí být nyní v tomto životě vyčištěn a vyrovnán – nikoli přenášen a veškerá karma předků, která zůstala nedokončená, musí být nyní také vyčištěna!!!
 
Jsme zodpovědní za prohřešky našich předků? Ano, všichni jsme. Geneticky jsme souhrnem našich předků. V našich buňkách nosíme nejen jejich fyzické vlastnosti, ale také jejich buněčné vzpomínky, genetiku a karmu, které je třeba uvolnit a uvést do rovnováhy. Skvělá zpráva je, že máme mnoho možností k vyčištění karmy a jejích rozpletení prostřednictvím zákona božské milosti. Rozhodnutí zažít tuto milost, vzhledem ke karmické příčině a následku pro upřímného hledajícího, je silně transformační a osvobozující.
 
Mnoho lidí nyní také zvyšuje vibrace ve svých osobních energetických polích současně se Zemí. To jim nejen dává nový intelektuální zájem o duchovní věci, ale také to probouzí nové porozumění a způsoby vidění světa. Nadcházející éra je vyrovnáváním energií ve všech strukturách s cílem položit základy nových paradigmat lidské reality.
 
Jak lidé zvyšují vibrace, je zpřístupněna schopnost, začít se dotýkat nových vibračních pásem, ke kterým lze získat přístup uvolněním informací a vzpomínek, myšlenek a pocitů, kterých jste si dříve nebyli vědomi. To může začít jako vzpomínka na předchozí životy nebo pocit bolesti, paniky nebo lásky z těchto minulých vzpomínek. Pokud si nejste vědomi toho, odkud tyto emoce nebo pocity pocházejí, můžete vnímat, že jsou od vás oddělené. A pokud vám tyto pocity nebo myšlenky přijdou neznámé, můžete si myslet, že je k vám posílá někdo jiný.
 
Mnoho z toho, co aktuálně probouzející se duchovní lidé cítí, není ve skutečnosti psychický útok zvenčí, ale karmické uvolnění a integrace zevnitř. Pokud ovládáte kyvadlo nebo svalové testování, toto vám může pomoci určit, odkud tyto impulsy a pocity pocházejí, a jak je nejlépe léčit. Zkuste se schválně zeptat, kolik životů již máte na Zemi za sebou.
 
Jaký je tedy nejlepší způsob, jak vyřešit tuto rodovou karmu? Většinu času je nejlepší volbou jednoduše jít s proudem, vzdát se a nechat to, se skrze vás uvolnit. Je důležité najít odpoutané uvědomění, které vám umožní tyto události co nejvíce pozorovat, bez posuzování nebo přehnaného osobního zapojení. Většinu času nemusíte prožívat každý detail nebo jej vědomě zpracovávat. Tím ale neříkám, že to tak musí být vždy. Působíte jako živoucí prostředník, který uvolňuje a vyrovnává energie držené ve vaší rodové linii. V této době přechodu k vzestupu to mnoho z nás přijalo jako smlouvu duše a inkarnovali se se silným úmyslem sloužit k tomuto účelu na evoluci lidstva. Některým z těchto energií může trvat déle než jiným, než se uvolní, a můžete se s nimi znovu cyklicky setkávat, jak postupujete nahoru vyššími vibračními vrstvami vědomí. Lidé a okolnosti se k vám vrátí, aby byli integrovány ve vyšší frekvenční oktávě nebo vyřešení konfliktu a uzdravení. Nejsme všichni stejní, každý jsme na jiné úrovni vývoje duše a tak někdy může být zapotřebí, podívat se na to blíž. Dokonce se může stát, že se ta karma prostě otevře a ukáže se vám, co se stalo, aby mohlo trauma odejít a mohlo nastat odpuštění. Za těchto okolností mohou být obzvláště užitečné techniky odpojení šňůr popsané v předchozím článku. Pohyb v rovinách vědomí znamená, že integrujete více aspektů existence „já“ v několika časových liniích a dimenzionálních prostorech, abyste se stali ještě větším celkem stvoření. Můžete zažít pocity ne-času (prázdnoty) nebo manipulace s časem, pohyb dále zpět v čase nebo zrychlení do budoucího času. Snové zážitky během spánku v této fázi naší evoluce mohou být poměrně intenzivní, protože naše bytí a vedení využívá podvědomé a astrální stavy k uvolnění a vyčištění spousty nahromaděných pozůstatků ze všech. Často se mi stává, že za mnou v době snění  přijdou duše známých, přátel či rodiny a chtějí vyřešit určitou událost. Většinou se jedná o  něco, co potřebuje odpuštění. Nejsou na tom tak, aby dokázali přijít osobně  a říci: "Prosím, odpusť mi.", tak to jejich duše řeší takto. Většinou si toho ani nejsou vědomi, ale to vůbec nevadí. Duše si "ulevila", vzkaz předala, já jsem jim vědomě odpustila nebo jsem jim řekla, že se již dávno nezlobím a jedeme dál.
 
Zdá se to být zdrcující, protože to zní jako spousta práce, ale my se o tento úkol ve velké míře dělíme se všemi a se vším na planetě. Jste fyzicky a energeticky spřízněni se stovkami tisíc jiných lidí na různých pásmech vibrací, kteří v současné době také pomáhají vyrovnávat a uvolňovat tuto karmu. Jen si mnozí z nich neuvědomují, že to dělají ze samotné podstaty své existence a života. S vaším vědomým uvědoměním jste také v pozici, kdy vám vaši předkové pomohou s uvolněním karmy. Když dokončí uvolňování své karmy, je možné je pozvat, aby spojili své dary a talenty s vaším energetickým polem a vy objevíte nové zájmy a zpříjemníte si celý tento proces.
 
Kromě toho existuje malá skupina lidí podobných a známých jako „tvůrci map“, kteří byli důvěrně zapojeni do planetární evoluce a během posledních několika let tvrdě pracovali, aby udrželi náskok před nárůstem lidských vibrací, uvolněním a uzdravením skutečně vážné karmy, aby lidstvo mělo bezpečný plán, kterým se může řídit, když bude vzestupovat. Někdy označuji svou rodinu světelných pracovníků jako systém „kosmické filtrace“, což není nepodobné jeho doslovnému výkladu! Přišli jsme sem, abychom fungovali jako kanál mezi Otcem a Matkou a stejně, jako můžeme přijímat světlo a informace pro druhé, tak skrze nás může být uvolňováno něco, co zde již nemá co dělat.
 

Více o Karmě
 
Možná se může vracet i karma z věcí, které jste dělali vědomě nebo nevědomě v tomto životě nebo bezprostředních minulých nebo paralelních životech. Nezáleží na tom, zda si události nepamatujete, nebo že se nevrací stejným způsobem, jakým byla odeslána. Zákony karmy jsou energeticky vyvážené a vždy se snaží vyřešit a urovnat.
 
Karma není osoba nebo boží postava, která by vás soudila. Je to neosobní energetická síla, která proudí a musí se dostat do rovnováhy, než se může pohnout dál. To, co plyne jedním směrem, poteče také jiným směry, než dojde k rovnováze. Nevědomá karma může být například splacena v nevědomí (můžete si ji zapamatovat ve snu) a neodehraje se na fyzické úrovni. Jakmile je karma uvolněna, nechte ji jít s láskou a odpuštěním, aby se nemusela opakovat. Zjistíte také, že zažíváte pocit, že jste „lehčí“ v srdci a vibracích a jste schopni posouvat se na různých pásmech, jakmile vás stará karma a vzorce již nebudou brzdit.

Slovo „karma“ bylo spojeno s událostí, která je považována za negativní nebo špatnou, myšlenka, že musíte trpět kvůli duševní lekci, kterou jste se nenaučili. Překonání utrpení použitím zákona milosti a odevzdání se svému duchovnímu spojení a přijetím jeho podpory, je obrovským krokem k dosažení božských stavů míru a vyrovnanosti. Přináší s sebou přijetí toho, že dovolujete božské vůli a moudrosti, aby pronikaly do vašeho života a aby byly životní zkušenosti mnohem příjemnější. Navíc karma může být i pozitivní. Pokud jsme udělali dobré skutky a pomáhali, jistě bude pomoženo i nám. 
 

Autor: Elaviel

Zdroj: https://energeticsynthesis.com/