Psychická sebeobrana - 4. Šňůry

 meditation

Série psychické sebeobrany pokračuje na téma připojených vláken mezi námi a ostatními. Co jsou zač a proč existují? Známé také jako „éterické“ nebo karmické šňůry, většina energetických léčitelů si je velmi dobře vědoma těchto šňůr existujících v lidském energetickém poli v nespočtu vzorů. Některé pocházejí ze současné inkarnace, zatímco jiné existují v paralelních dimenzích, zjevně dostatečně silná emocionální šňůra pronikne každým časem a prostorem! Naše emocionální tělo a chemie, kterou jsou naše emoce, jsou skutečně jednou z nejmocnějších sil ve vesmíru a jedním z darů, které jsme obdrželi od Božího Zdroje. Stojí za to pochopit dopad a neuvěřitelnou sílu, kterou jsou naše emoce, a moudře je používat a směrovat. Pojďme prozkoumat tyto šňůry.

 

Připojené šňůry

Mezi lidmi, místy, časovými osami a předměty se běžně tvoří provazce éterické připoutanosti (energetické vazby), zvláště pokud jsou spojení hluboce emocionální povahy. Pro jasnozřivé se jeví jako dlouhé tenké vláknité šňůry, jako velké dlouhé éterické telefonní dráty. Když tyto vazby zůstanou mezi lidmi, mohou se stát kanálem pro odčerpávání energie z naplněného do prázdného. Obecně je to obvykle od osoby, která se vědomě nebo nevědomě snažila dodat energii tomu, kdo je energetickým upírem. Tyto šňůry mohou také vysílat a přijímat bolest, vinu, strach a libovolný počet myšlenek a pocitů, které ani nemusí být vaše. Také traumata zažitá v různých obdobích života mohou vytvořit propojení a roztříštit vaši energii, aby se odštěpila a byla vyčerpána na záležitosti v minulosti. Proto je důležité být přítomen ve věčném okamžiku „nyní“, protože člověk má k dispozici všechny energetické zdroje, když je vědomě v přítomném čase. Mnoho nemocí a nerovnováhy je způsobeno vyčerpanými energetickými zdroji určenými k použití v současnosti, avšak mentální tělo se může zacyklit v bolesti z minulých zkušeností, a tím zanechává fyzické tělo vážně vyčerpané.

Je možné, že tyto šňůry mnohokrát odsávaly energii z vašeho éterického těla, v místech kde byly připojeny, čímž dochází k vyčerpání chi v dané oblasti a vede to k nerovnováze nebo nemoci. Často mohou být tyto problémy vnímány jako psychický útok, kdy vzplanou silné emoce. Můžete použít svalové testování nebo kyvadlo, abyste si ujasnili, zda to, co cítíte, je ve skutečnosti připoutanost, a poté podnikněte kroky k jejímu vyčištění a uvolnění.

Čím více máte připojení, tím je více možností pro potenciální problémy a ztrátu energie ve vašem poli. To také zpomalí nárůst vibrací ve vašem vzestupu, protože vaše světelné tělo se snaží vybudovat další síť, aby si udrželo tuto energetickou hladinu a vibrace. Uvolnění připoutání s odpuštěním a přijetím, jde ruku v ruce s duchovním růstem.

Vytvořená připoutání mohou být nevyvážené nebo konfliktní emoce, které máme ve svých přesvědčeních a/nebo ve spojení s ostatními. Když si neuvědomujeme své osobní hranice nebo se přizpůsobujeme očekáváním ostatních, energeticky rozdáváme kousky sebe sama vzhledem k vině, a podmíněné lásce a dovolujeme, aby se naše síla vyčerpala, aniž bychom přijímali to, kým doopravdy jsme. Chcete-li plně uvolnit šňůry, musíte být schopni identifikovat a provést poctivou inventuru osobního emočního chování a návyků. Jakékoli protichůdné emoce by měly být odděleny. Pokud si někdo plete lásku s podporou závislosti nebo přebírá zodpovědnost za štěstí druhých, pak se otevíráte invazi ostatních, nejednoznačnosti těchto vzájemných vztahů vám mohou bránit v úplném přestřižení šňůr. Zkoumání vlastního já ve srovnání s nenápadným zneužíváním, kterému jsme vystaveni z vnějších zdrojů, jako je naše výchova, náboženství, společenská očekávání a další programování, je důležité pro získání jasného záměru směrem k opětovnému získání naší svobody.

Jako praktikovi energetického léčení mi bylo jasné, že nevyřešené emocionální konflikty, které zůstaly z minulosti, vytvoří podobnou odezvu v orgánech, tkáních a oblastech, kde se trauma může „promítnout“ a energeticky uložit do všech vrstev energetického těla a pole. Tato konkrétní událost pociťovaného traumatu nebo utrpení bude uložena jako „temný“ shluk negativní energie nebo dehtu podobné energie, někdy s mnoha dalšími šňůrami, vrstvami připoutaností k různým jiným životním zkušenostem, které spustily stejnou reakci jako trauma při původní události. Toto spojuje původní trauma s ještě větším množstvím nahromaděných zbytků a mému vnitřnímu zraku se jeví jako tmavá hrudkovitá chobotnice s chapadly pocházejícími z různých časových linií a událostí, které spouštějí zdrojový temný shluk energie, který aktivuje emocionální tělo, aby prožívalo další a další pocity bolesti. Běžně zažívám u klientů vnímání pocitu hluboké rány nebo traumatu, řekněme založeného v ranném dětství. Časová osa v době traumatu dítěte se roztříští, kousek duše se odlomí bolestí ze zážitku a vypne různé energetické funkce, které se později v dospělosti vyvinou v psycho-duchovní rány.

Jednou mě začala bolet záda. Ať jsem dělala, co jsem dělala, bolest neodcházela. Potom se mi začalo otevírat trauma z minulého života, kde jsme s mým synem zemřeli v mučírně. Byla to jedna z největších bolestí, co jsem doposud čistila. Bylo tam nutné odpuštění. Nejen těm, co nás zabili, ale i sama sobě, protože jsem si nemohla odpustit, že jsem neochránila mého syna. Byl to tak šílený pocit bezmoci! Když se mi konečně povedlo trauma vyčistit a odpustit trýznitelům, zjistila jsem, že je tam toho víc. Cítila jsem, že mi ze zad trčí šíp. Nakonec jsem tam těch traumat našla několik. Poté mě Vyšší já vedlo, abych si uvědomila šňůry v mém těle, které souvisely s těmito traumaty, abych je odstřihla. Samozřejmě to máme každý jinak, říkám to jen proto, abyste byli vědomí, když pozorujete nějakou nerovnováhu ve vašem těle, nebo nějakou ne-moc. Často to vůbec není žádná nemoc, je to jen trauma, které je promítáno do našeho fyzického těla tam, kde trauma vzniklo a  to proto, že chce být uzdraveno. Ta bolest neodejde, dokud bolest neuvolníte. To, že odpouštíme druhým, tím vlastně léčíme a uzdravujeme sami sebe a celkově pomáháme Zemi, protože není jen osobní karma, ale karma rodinná, karma státu, ... Pokud má Země vzestupovat, je zapotřebí, abychom všechny tyto energie nechali odejít. 

Nevyřešená hluboká zranění, vytvářejí cestu z energetických těl do fyzického těla a ukládají traumatické vzorce na buněčné úrovni a fyzické tělo začíná vytvářet nerovnováhu umožnující projevení geneticky vrozených, rodových/karmických vzorců a dalších faktorů. Když jsou rány hluboké a dlouhodobé, je zapotřebí emocionální uvolnění, navrácení kousků duše a další fyzická práce s tělem, jako při neuromuskulární restrukturalizaci.

Energetická entita, duch, mnohočetné osobnosti přichycená k této „ráně“ manipuluje emocionální odezvy na touhy, spíše než na svůj nevědomý subjekt. To je důvod, proč je zjevně důležité vymanit se z 3D krabice, o které jsme byly přesvědčováni jako o absolutní realitě a pochopit tuto dynamiku a nedovolit ve svém energetickém poli nic nezvaného. Jednoduchým lékem na tento jev je udržování vaší osobní síly s božím uvědoměním, které v sobě máte, svými intuitivními schopnostmi a vyjadřováním své vůle. Musíte být zodpovědní za své uzdravení, aby bylo trvalé. Mnohokrát vás vaše vnitřní dítě nebo podosobnosti sabotují od emocionálně potlačovaných a nahromaděných strachů.

Jedním ze zajímavých faktorů, které je třeba poznamenat, je energetický a fyzický akt sexuality a jeho důsledky na energetické pole. Sdílení tekutin mezi dvěma lidmi vytváří duchovní pouto nebo provazec energie, který nelze energeticky přerušit, pokud si ho neuvědomíte, nevyčistíte od konfliktů a neproměníte. Takže psychologická pouta mohou být přerušena, jakmile vážný vztah skončí, ale duchovní energetická šňůra existuje stále. Úžasné! Tyto šňůry jsou jako elektrické dráty, kterými prochází energie tam a zpět, silná podle hloubky a intenzity spojení. Je také důležité pochopit, že zadržované myšlenky a emoce nebo stav vědomí, které udržujete, když máte sex, je to, co implantujete do svého partnera. Přirozeně být zamilovaný, držet láskyplné myšlenky s touhou sloužit svému partnerovi je cílem, když na této úrovni splýváte s jinou bytostí. Neuvěřitelný emocionální dopad lásky jako síly sdílené a smíšené ve spojení duší, může spálit karmu a dokonce přispět k úžasné transformační síle pro ostatní. Pochopení těchto karmických vazeb, které tvoříte s lidmi pokaždé, když máte sexuální interakci, jistě vytváří větší rozlišovací schopnost při volbě partnerů. Aneb moje otázka, kterou často kladu druhým: "Máš se dostatečně rád, aby sis dával pozor na to, s kým spíš?" Nezapomeňte odšňůřit všechny své předchozí partnery!

Níže jsem zahrnula „Vizualizaci přestřižení šňůry“ jako vodítko pro vaši práci s uvolněním a léčením těchto připevněných šňůr.

Vizualizace přestřižení šňůry

Najděte si klidné místo, kde vás nikdo nebude rušit, můžete se uvolnit a třikrát se zhluboka nadechnout. Představte si, že stojíte na krásném klidném místě, louce, břehu jezera nebo mořského pobřeží. Pár okamžiků vnímejte okolní přírodu svou fantazií. Požádejte své Vyšší já, aby s vámi splynulo nebo bylo přítomno. Vytvořte si na svém klidném místě větší rovnou plochu a nakreslete kolem sebe kruh světla, kruh vymezuje váš chráněný prostor. Zavolejte Vyšší já osoby, se kterou chcete uvolnit připojovací šňůry. Nakreslete kolem nich další kruh světla (který se nedotýká vašeho kruhu), když si je představíte stojící před vámi.

Vysvětlete jim, proč toto cvičení děláte, že si přejete osvobodit se od starých emočních a psychických vazeb, které se vytvořily v minulosti nebo z očekávání budoucnosti. A že máte v úmyslu udržovat mezi vámi proudící bezpodmínečnou lásku a osvobodit se od vzájemných očekávání pro nejvyšší dobro. Podívejte se a uvidíte, zda si všimnete symbolických vláken a jak se projevují. Až je ucítíte, odstřihněte je obřími zlatými nůžkami, nejprve od sebe. Odstřihněte je, odstraňte, ošetřete a zapečeťte místa světlem a poté je odstraňte od druhé osoby. Ujistěte se, že jste přestřihli všechny vlákna, která cítíte, podívejte se i na záda vás obou. Odstřižené šňůry lze odkládat stranou nebo ponechat bokem. Kde je to možné, nechejte bezpodmínečnou lásku, odpuštění a přijetí jako energii záměru proudit všude, každou buňkou a pórem skrze vás a druhou osobu.

Pak uvidíte osobu v jejím kruhu světla v prostoru odděleném od vašeho. Shromážděte všechny šňůry a uvidíte, jak se v ohni s fialovým plamenem proměňují a spalují. (Nebo můžete zavolat 7. paprsek fialový plamen transmutace a požádat všechna vlákna, aby byla proměněna v čistotu Boží dokonalosti). Udělejte si chvilku a pociťujte oheň energizovaný fialovým plamenem, jak zahřívá a uzdravuje vaše tělo, zatímco sledujetem jak oheň ničí všechny šňůry a zároveň vás posiluje. Zabalte se do trubice nebo bubliny světla obklopující celou vaši bytost. Vraťte svou pozornost zpět do svého pokoje a dopřejte si několik okamžiků, abyste se přizpůsobili a nadechli se. Použijte svou uzemňovací techniku nebo si představte, že vaše nohy uzemňují úponky energie hluboko do středu Země.

Autor: Elaviel

Zdroj: https://energeticsynthesis.com/