Psychická sebeobrana - 3. Entity

 drak2

Myšlenkové formy a entity

Na psychologické a duchovní úrovni se člověk musí vypořádat s negativními myšlenkami, pocity, emocemi a energiemi ostatních lidí. 3D svět v podstatě institucionalizoval negativní chování ega a nižší uvědomění, a prostupuje každým aspektem naší společnosti.

Pokud nejste pevně ukotveni ve svém energetickém poli, uvědomělí a nemáte osobní sílu tyto energie odvrátit, může vás to vtáhnout do vašeho podvědomí, vysávat vaši energii a zanechat ve vás s pocity tíhy.

Negativní elementálové, myšlenkové formy nebo oddělené myšlenkové formy (Egregoři) se zachytí ve vaší auře a způsobí tmavé energetické skvrny, které způsobují vyčerpání a psychickou nerovnováhu. Stejně jako je nemoc nakažlivá pro lidské tělo, jsou negativní myšlenky nakažlivé pro tělo mentální. Mentální tělo je součástí vašeho energetického pole, které vytváří na své vlastní úrovni veškerou podstatu, jenž jsou vaše „myšlenky“. Máme mentální rovinu v zásadě rozdělenou do dvou hlavních oblastí, s nižšími oblastmi pro základní fungování. A vyšší mentální roviny pro přístup k vyššímu vyjádření. Mysl je stvořitelem formy, a tak je to rovina, kde se veškeré myšlenkové substance tvoří a jejich interakce se začínají projevovat do fyzické reality.

Když jsou vyslovena slova nebo si něco myslíme, ven se promítá „myšlenková forma“. Může zůstat ve vašem poli, náhodně se vznášet nebo může být namířena na jinou osobu nebo směrem k ní. Pokaždé, když sledujete televizi, film nebo čtete knihu, vytváříte myšlenkové formy. Neexistují žádné neutrální myšlenky, jsou buď pozitivně nebo negativně nabité. Mnoho myšlenkových forem je stejně bezduchých jako hmota, některé jsou milující a jiné mohou být ošklivé nebo násilné. Když žijete nebo pracujete v těsné blízkosti jiných lidí, podléháte nejen myšlenkovým formám, které vytváříte, ale i těm, se kterými přicházíte do kontaktu.

Pokud Vás někdo zranil nebo jste se  s někým pohádali, požádejte své anděly, aby kolem Vás udělali ochrannou bariéru, skrze kterou vaše negativní myšlenky nemohou na dotyčného působit. Požádajte je, aby Vám s tím pomohli. Nereagujte, když jste plní hněvu. Vyspěte se na to. Dle mých zkušeností je nejlepší, počkat 3 dny. Uvidíte, že každý den bude ubývat toho, co byste bývali řekli hned ten první den a možná, že po těch 3 dnech už nebudete mít vůbec zapotřebí reagovat.

 

Krásná technika je očista pomocí růží:

Zavřete oči  a uzemněte se. Vizualizujte si svoji auru, ve vzdálenosti cca 60-90cm kolem vašeho těla do všech stran - doprava, doleva, dopředu, dozadu, nahoru i dolů.

Vizualizujte si ve své auře, přímo před očima, plně rozkvetlou růži jakékoliv barvy. Držte obraz tak dlouho, až budete cítit, že je reálný. Je třeba ho vidět nebo si představovat do nejmenších možných detailů. 

Pak růži posuňte mimo svoji auru a nechte ji zmizet.

Nyní vytvořte růži uprostřed své hlavy, se záměrem, aby pojala cizí energii, která by tam mohla být. Držte obraz růže uvnitř hlavy asi 30 vteřin.

Vytáhněte růži z hlavy mimo svoji auru a pak ji nechte zmizet.

Pak vytvořte růži mimo svoji auru, přímo před sebou.

Pomyslete na někoho ve svém životě, s kým jste měli nedávno konflikt nebo vůči komu chováte špatné pocity. Představte si v té růži tvář oné osoby a požádejte růži, aby vyčistila všechny negativní myšlenky, které o tom člověku máte, nebo veškerou energii, kterou v sobě zadržujete.

Průběžně růži sledujte asi 30 vteřin. Možná si všimnete, že se zavírá nebo mění. Je to známka toho, že růže něco vstřebává. 

Přemístěte růži ven a nad svůj dům a pak ji rozpusťte.

Pokud se tato růže úplně uzavřela, což je  znamení, že z vás odebrala hodně energie od dotyčné osoby nebo emocí vůči ní, vytvořte vně své aury novou růži, s obrazem téže osoby uvnitř. Sledujte ji, dokud se i tato růže úplně nenaplní nebo se nepřestane zavírat ve chvíli, kdy bude částečně naplněná energií osoby nebo negativních myšlenek o ní. 

Vytvořte tolik růží, kolik bude zapotřebí, dokud růže nezůstane asi 10 vteřin neovlivněná. V tomto bodě budete vědět, že jste ve vztahu k dané osobě v daném čase vypustili vše, co jste mohli.

 

Takže stejně jak jsou paraziti ve fyzickém těle, éterické tělo bude také obsahovat nečistoty nebo přísavky. Stejně jako se každý den sprchujete, abyste si očistili své fyzické tělo, měli byste si také rozvinout sebeuvědomění a snažit se očistit a vyčistit i své éterické tělo. V opačném případě mohou všechny nižší vibrace, jako jsou tyto negativní myšlenkové formy a další energetické úlomky, vytvářet blokády v oblastech éterického těla, energetické sítě, čaker a meridiánů v přijmu vitální síly a nakonec ovlivnit zdravé fungování fyzického těla.

Co tedy můžete udělat, abyste tomu zabránili? Je důležité být si vědom myšlenkových forem, které vytváříte sami, ostatní lidé, o druhu zábavy, kterou vykonáváte, co sledujete a čtete. Snažte se ze svého pole odstranit všechny myšlenkové formy, které nejsou vaše vlastní, a vizualizujte si bariéru, která zabrání negativním myšlenkovým formám proniknout skrz vaše pole. Technika 12D Štítu a Platinové Sítě je dobrou každodenní praxí pro čištění a ochranu vašeho pole. Také skvělá je spolupráce s vašimi osobními světelnými týmy (Andělé, Mistři, Vyšší já....) při vyvažování energie a čištění vašeho pole. Uvědomila jsem si uvedení světelného programu odstraňování matrice „Základní Strach“ do Zemské mřížky, který pracuje na uvolnění a odstranění implantovaných emočních reakcí a vzorců traumatu. To rozhodně zlepšilo emoční náboj a znovu vytvořilo neutrální vztah k mnoha klíčovým emocionálním tématům v mém životě a životě mých klientů.

Výhoda toho, že si vyčistíte pole od temných myšlenek, je v tom, že jich nepřitahujete víc a nekomplikujete ještě problémy, což nás přivádí k dalšímu tématu entit. Když jste oslabeni fyzicky, psychicky nebo duchovně, nechává vás to otevřené vůči psychickým útokům z nižší astrální roviny (nejčastěji) a možná i z jiného planetárního nebo dimenzionálního zdroje. V případech, kdy je vyčerpání energie hodně vážné, se může vyskytnout až posednutí nebo připojení dalších entit. Další obsedantní myšlenky, závislosti, hluboký vnitřní neklid nebo nerovnováha poruchy osobnosti vedou k přitahování nižších energií a entit.

Duchové připoutáni k zemi (diskarnáti) jsou přitahováni k těm, kteří rezonují s nižšími emočními stavy, jako je závislost, hněv atd., které sami nezpracovali ve své vlastní inkarnaci, když byli na planetě živí. Je zajímavé poznamenat, že karmické zbytky a pozůstatky nemohou být vyčištěny mimo fyzickou formu, a proto mají ztracené duše tendenci nacházet energetické pole lidského těla, ke kterému se mohou připojit. Existuje mnoho lidí, kteří bojují se závislostmi a návykovými tendencemi jen proto, aby tato nutkání, touhy a zprávy z podvědomí byly manipulovány prostřednictvím připoutaných entit nebo jinými negativními energetickými vlivy. Tyto symptomy jsou výrazně redukovány, když je entita odstraněna. Pokud se však člověk nadále oddává nezdravým návykům, žije v nerovnováze nebo nepřebírá odpovědnost za odstraňování konfliktů, entity se znovu připojí k „poškozenému“ místu v energetickém poli, dokud nebude problém zcela vyřešen a emocionálně vyčištěn.

Podobné přitahuje podobné, a pokud je vaše pole plné temných myšlenkových forem, může přitahovat temné malé entity, které přicházejí, aby si užily prostor, který jste jim poskytli. Také se přichytí v době, kdy je váš odpor nízký, například během nemoci, smutku nebo stresu.

Většina entit, které se k nám připojují, není zlá, jsou to jen ztracené malé nebo rozbité kousky duše. Někdy se kolem nás budou poflakovat lidé, kteří přešli na druhý břeh, ale nejsou si jisti, kde jsou – zvláště pokud vedli velmi fyzický život bez větší spirituality nebo pokud jste k nim stále připoutáni duševně. Duchové, kteří zemřeli se závislostí, se také budou potulovat kolem živých závislých, kteří se snaží uspokojit své touhy. Rozmanitost entit v éteru je široká a rozmanitá.

První věc, kterou je třeba rozhodnout, je, zda tyto entity chcete mít u sebe nebo ne. I když vám vysávají energii a způsobí fyzické problémy, někteří lidé nejsou připraveni je nechat jít. Možná se na určité úrovni stali známými a pohodlnými pro ego a jeho pocit nějaké struktury. Strach se vynoří při myšlence na uvolnění starých vzorců chování připojených entit. Nejlepší je mít na paměti, že zůstávají pouze s vaším svolením a všichni mají svůj náležitý čas a prostor vrátit se tam, kam už měli jít. Pokud chcete, aby odešli, musíte být pevní. Mějte na paměti, že některé zdravotní problémy, energetické blokády a duchovní růst se nezlepší, pokud zůstanou ve vašem energetickém poli.

S praxí můžete vidět tyto energetické formy, jako entity, když pravidelně budete skenovat své pole svým vnitřním zrakem. Pokud máte problém si je představit, je velmi efektivní, naučit se svalové testování. Žádejte duchovní vedení o pomoc. Kultivace vašeho konkrétního vyššího smyslového vnímání pro vás bude jedinečná a individuální. Někteří lidé jsou více jasnoslyšící, jasnocitní a nakonec jasnozřiví. S praxí a vaším záměrem vynést své intuitivní dary na povrch se to velmi rychle projeví. Výzvou je naučit se důvěřovat své intuici a vedení, když se ozvou. To je to, co zabere nejvíce času, vybudovat si sebedůvěru a důvěru v poselství a rozeznat ego od vedení Vyššího já. Velice pomáhá vizualizovat si světlo proudící vaším polem, mezi vaší mřížkou a ven z vašich čaker do Země k záměru odstranit kteroukoli z těchto věcí. Po dokončení, než se vydáte do světa, vytvořte kolem sebe ochrannou bublinu uzavřenou kolem a skrz vaši auru.

Pokud do svého pole vpustíte více světla a budete provádět duchovní úklid, pomůže to vašemu duchovnímu růstu, vnitřnímu míru a napojení. Jakmile se v tomto stanete zdatnějšími, až bude vaše pole čisté, pocítíte neustálý tlak negativních myšlenkových forem přicházejících od ostatních lidí kolem vás. Myšlenkové formy mohou v prostorách, místnostech a místech vytvářet zbytky, které mohou energeticky citlivému člověku velmi znepříjemnit život. I to může vyvolat dojem psychického útoku, když se cítíte pod tlakem husté substance.

Nicméně, když se naučíte udržet svou osobní sílu a hranice a pochopíte energetickou dynamiku, kterou sdílíte mezi lidmi a věcmi. Je to jak postupujete neuvěřitelně snadné napravit.

Dále budeme diskutovat o Provazech připoutanosti mezi vámi a ostatními, éterické energetické propojení, které existuje mezi našimi vztahy s lidmi, místy a věcmi. Do té doby mějte hladce plynoucí týden v souladu s božskou vůlí a světlem vaší jedinečné cesty.

Autor: Elaviel

Zdroj: https://energeticsynthesis.com/