Kunzit – Anděl spásného spojení

kunzit4

Kunzit byl jako takový objeven až v roce 1903 v Kalifornii a byl pojmenován podle svého objevitele, švýcarského gemologa, Dr. Kunze. Předtím byl zaměňován s jinými drahokamy. Je příznačné, že byl objeven právě v době přechodu od věku ryb k věku vodnáře. Jeho růžovofialová barva v sobě nese růžovou barvu srdce, barvu nesobecké lásky a schopnosti obětovat se, lásky Kristovy jako takové, což je charakteristické pro věk ryb. K růžové barvě se ale připojuje ještě barva fialová, barva mentální, duševní, která nás mimo jiné učí objevovat a používat naše jemné „antény“, naše jemnohmotné kanály vjemů. Tak se v kunzitu skrývá energie, která nás učí vše dávno známé, důvěrné, tradiční, zvláště ale všeobjímající, nesobeckou lásku srdce spojovat se vším novým, zvláště s komunikováním v mentální, to znamená jemnohmotné rovině, což je příznačné pro energii věku vodnáře.

Vláknitý, podélně orientovaný růst tohoto kamene, zdůrazňuje jako energetický vzorec navíc ještě přímočarost, ale také vše, co ukazuje cestu. Kunzit nám tím dává také zasvěcení na cestu osvícení. Naše vědomé spojení s vyššími sférami, poznání a senzibilizace našich jemnohmotných energií, vědomé vysílání a přijímání energií (např. telepatie nebo léčení na dálku) se uskutečňuje díky růstu – fialová barva – našeho uvědomování si Krista – růžová barva. K tomu patří transformace našeho utrpení. Rozvojem schopnosti přijímat a milovat sebe sama se naučíme stále více manifestovat v sobě jako v člověku vlastnosti Boha a nechat je ožít zde na Zemi a milovat vše – osvobozeni od jakéhokoliv hodnocení a odsouzení. Tak zmizí naše utrpení, rozplyne se, bude spaseno – ve světle všeobjímající lásky. Už nebudeme plýtvat naší energií tím, že budeme bojovat za něco nebo někoho nebo proti něčemu nebo někomu – ať už se to týká nás samotných nebo jiných lidí – nýbrž pochopíme díky nesobeckosti našich vlastních představ úchvatné kosmické souvislosti, které působí, naplněné moudrostí, v celém vesmíru. To, co se nám předtím zdálo být plné utrpení a bolesti, teď uvidíme v novém světle. Dospějeme k názoru, že náš boj za něco nebo proti něčemu váže energii, kterou odebírá procesu léčení. Z toho vyplývá samo sebou, že budeme umět rostoucí měrou připouštět obětavé, bohulibé chování, budeme cítit, že jsme vedeni a budeme schopni vzdát se své vlastní egocentrické vůle ve prospěch našeho vnitřního božího vedení. Přeměna, to je transformace, která se odehrává s vědomím naší duše a v souladu s naší myšlenkovou orientací, a její harmonizující a tedy léčivý účinek proniká až k husté energii našeho pozemského těla. Naše utrpení, naše bolesti, ať u v tělesné, duševní nebo/a duchovní rovině – budou osvobozeny a transformovány Kristovou energií v nás. Kristus žil před námi jako syn Boha a zároveň syn člověka, který právě také v největším utrpení poznal a připustil, že bepodmínečná, nesobecká, obětavá lásky, toto „staň se vůle tvá“ - vede k dokonalosti, ke spojení s Bohem, se světlem života, a je cestou k dosažení cíle a spásy. Vlastní utrpení vzniklé a utvářené egoismem se rozpustí tím, že budeme inklinovat k vesmírnému vědomí, ke stavu, ve kterém budeme vše chápat, aniž bychom to soudili a hodnotili. Andělé kunzitu broušeného do faset jsou „anděly spásného spojení“.

 

Oválné kunzity

Nadřazený anděl, který k nám přichází prostřednictvím kunzitu broušeného do faset a do tvaru oválu, má auru vejčitého tvaru, která mívá – podle toho, jakou má daný kámen barvu – odstíny růžové barvy s lehkým nádechem fialové barvy až po odstíny růžové barvy s výrazným podílem barvy tmavě fialové. Pomáhá nám spolu se všemi anděly, kteří přicházejí prostřednictvím faset, odstraňovat tělesné nemoci a bolesti. Na jedné straně díky boží milosti, která působí jejich prostřednictvím, na druhé straně díky mystickému spojení, prožitku Boha, pomocí kterého nám umožňuje uvědomit si smysl naší tělesné slabosti. Tak vstoupí do našeho života důvěra v Boha, která nám umožní nalézt k naší nemoci jiný postoj. Plni porozumění a pochopení budeme umět s naší nemocí nakládat, a to tím, že si uvědomíme, jaký „prospěch“ z této nemoci budeme mít a budeme připraveni položit sami sobě upřímnou otázku: „Chci tohoto prospěchu dosáhnout touto cestou?“ „Potřebuji to?“ „K čemu?“ - např. abych získal více pozornosti, více podpory, uznání nebo dokonce ocenění, anebo aby všichni poznali, jak velkolepě, hrdinně apod. žiji navzdory těžké nemoci a co i přesto můžu vykonat. Tito andělé nám pomohou být k nám samotným šetrnější a laskavější – aniž bychom se ponořili do sebelítosti. Nová energie, osvobozená od starých vzorců citového světa, zaplaví naše tělo, ale také našeho ducha, takže se také změní náš postoj k nemoci a k našemu tělu.

 

Oktaedrický kunzit

Prostřednictvím kunzitu broušeného do tvaru oktaedru (osmihranu) k nám přicházejí andělé nejčinorodější manifestace. Nadřazený anděl, jehož aura kopíruje podobu i barvu kamene, stejně jako všichni andělé faset, kteří k němu patří, mají za úkol naplňovat nás energiemi, které obrací naše snahy o seberealizaci k „vyšším sférám“, k „duchovním sférám“. Andělé nám poskytnou vnitřní blaženost, extázi, mystické zážitky spojení, aby v nás aktivovaly sílu a výdrž, aby nás pozvedly nad pozemskou rovinu se všemi jejími omezeními. To neznamená, že nám pak bude pozemský, materiální svět lhostejný nebo že ho vůbec odmítneme. Spíše si prostřednictvím vnitřních dojmů uvědomíme, že existuje ještě něco jiného než svět materiální a že se můžeme naučit vytvořit v sobě potenciály, abychom vybudovali a zachovali stálé, vědomé spojení s tímto jemnohmotným, duchovním světem. Duchovní síly naplněné světlem a láskou působí na nás a prostřednictvím nás, když je k sobě připustíme, když se na ně připravíme a když s nimi souhlasíme. Tak může boží láska působit na nás samotné, ale může rovněž vyzařovat prostřednictívm nás do našeho okolí. Pokud jsme se naučili dát se boží, duchovní síle k dispozici jako kanál, vyzraje naše schopnost obětovat se a dávat a přijímat nesobeckou, bezpodmínečnou lásku. Tak najdeme cestu ven z existenčních potíží a obav a pomůžeme boží energii, aby se zviditelnila na Zemi.

 

Kapkovitý kunzit

Andělé, kteří k nám přicházejí prostřednictvím kunzitu vybroušeného do tvaru kapky, jsou naplněni boží láskou a moudrostí, kterými se dotýkají naší duše a našich zraněných citů a přispívají k povznesení duše. Nadřazený anděl se objevuje v nádherné, růžovofialově se lesknoucí a zářící auře v podobě velké kapky – doprovázen všemi anděly, kteří k němu patří prostřednictvím faset tohoto kamene. Mají za úkol vysvobodit našu duši z očistných procesů a pomoci jí k uvědomění si sebe sama. Navrátí se tak mír do našich citů a duševních dojmů, které se projevují tím, že nás strhávají tu na jednu a tu zase na druhou stranu a činí nás díky nerozhodnosti, soucitu a sebelítosti neschopnými jednat.

Tito andělé dají naší duši navíc pocit ochrany a bezpečí, který vzniká vnitřním spojením s „Vyším já“, s božskou částí naší osobnosti stejně jako blaženost z tansformace mužských a ženských energií v nás, které povýší na svobodnou, k Bohu obrácenou energetickou úroveň.

To v nás vyvolá pocity svobody, nezávislosti a blaženosti, které vedou ke stavu, kdy se cítíme být sami sebou a zároveň v bezpečí, v Bohu.

Během tohoto procesu se naše citlivé přijímající antény enormně aktivují a senzibilizují, což má opět velkolepý vliv na náš stav, kdy jsme kanálem. Od té doby, kdy poprvé prožijeme kosmickou extázi, budeme velmi motivováni k tomu, abychom tohoto stavu dosáhli znovu a budeme hledat cesty, praktiky, mistry a guru, abychom znovu mohli zažít vědomé spojení s touto boží energií. Přitom nám budou pomáhat andělé kunzitu broušeného do tvaru kapky: náš spirituální rozvoj tak dostane obrovský impuls.

 

Kunzity broušené do faset, které nosíme na krku, dávají naši jazykové pokladnici výrazů energii a inspiraci, abychom mohli mluvit o jemnohmotných, energetických procesech a zejména také o spojení se svobodnou kosmickou energií, abychom si tyto skutečnosti mohli sdělovat slovy a abychom „ve vnějším světě“ komunikovali s jinými lidmi také prostřednictvím rozhovorů o vnitřních procesech, abychom se sobě navzájem svěřovali a abychom si spolu sdělovali své dojmy.

Pokud budeme nosit kunzit na srdci, bude se dotýkat zejména té jemnohmotné oblasti našeho centra srdce, která reaguje speciálně na růžovou barvu. Fialová barva, která prostřednictvím kunzitu vtéká do této růžové barvy, umožní našemu spirituálnímu srdci, aby začalo bít mocněji. Energie budou směřovat k sedmému energetickému centru, centru korunnímu, a tím přivedou k našim nejvyšším jemnohmotným anténám a přijímajícím kanálům nesobeckou lásku. To přitáhne z celého vesmíru zvláště ty energie, které čekají na extatické spojení s námi. Kunzit nošený na srdci tak enormně zesiluje základní vibraci andělů, kteří s ním přicházejí.

Pokud budeme nosit kunzit jako prsten, bude dávat naší touze o mystickém spojení podobu a stálost. Tak podpoří naše úsilí vědomě se účastnit mystického spojení. Může nás zavést také k vnitřnímu trvalému spojení s nějakým učitelem nebo mistrem – buď zde na Zemi nebo v jemnohmotné sféře – a nebo k určité technice, pomocí které budeme moci takovýto energetický vztah vytvářet (např. alfa-training, jóga, meditace, modlitba).

Podívejte se do našeho e-shopu, jaké kunzity je možné si u nás momentálně zakoupit.