Granát – Anděl výstavby

andel granat

Granát se vyskytuje v několika barvách. Nejčastější a nejznámější je granát výrazně leské, ohnivě červené barvy, které mu se zde také chceme věnovat. Andělé, kteří s ním přícházejí, mají také tuto výrazně červenou barvu, která je ovšem prozářená světlem, nechávajícím tu červeň vzplanout. Je s ní spojena velmi podnětná, aktivní energie, která se vztahuje na hmotu. Tito andělé probouzí a podporují naši radost z práce a rozdmýchávají v nás oheň nadšení, který nás samotné žene vpřed a ty ostatní s námi strhává. Podle tvaru horní plochy kamene můžene usuzovat na podobu nadřazeného anděla. V každém případě je to anděl výstavby, protože se jeho aktivující energie vztahuje na tvůrčí působení v rovině ztělesnění, tedy v rovině pozemské.

 

 

Oválný granát

Pokud je svršek tohoto kamene oválný, usiluje nadřazený anděl, stejně jako všichni mu podřízení andělé faset, o výstavbu lidského těla. Tento anděl dává křídla naší sexuální lásce. Chce totiž dosáhnout toho, abychom plodili děti, aby stále znova a znova vznikali další lidé. Dávají našim tělesným orgánům energii na to, aby se regenerovaly, našim buňkám na to, aby se obnovovaly a podporují tvorbu červených krvinek.

 

 

Oktaedrický granát

Granáty broušené do osmihranu s sebou přivádějí anděly, kteří nám umožní budovat v našem životě na Zemi něco fundamentálního. Dávají nám sílu, abychom postavili dům nebo zařídili byt, vybudovali si podnik, existenci, abychom získali odborné vzdělání, abychom se dále vzdělávali a studovali. Podoba nadřazeného anděla, která souvisí s osmihranným tvarem granátu, nám dává svými čistými jasnými liniemi a plochami energií, která třídí a strukturuje, která nám nedovolí přistupovat k nějaké věci poze se zaujetím, nýbrž nám dodá také neustávající nadšení pro snaživou vytrvalou aktivitu, plnou energie uskutečňující (připravené) plány.

 

 

Kulatý granát

Prostřednictvím granátu s kulatým svrškem k nám přichází nadřazený anděl, který v nás nechává vznikat představy a nechává nás kout plány. Všichni andělé, kteří jsou přitahováni fasetami, jsou podřízeni této manifestaci energie. Pomohou nám s myšlenkovým zvládnutím nějaké věci, od představy, od přání až k vyzrálému ucelenému plánu, který uskuteční cíl. Přitom se opět jedná o představy, přání a plány, které se týkají materiální roviny, jako vstup do partnerského nebo obchodního vztahu, touha po dítěti, volba povolání, snaha o získání odborné kvalifikace, nového místa atd., hledání nového bytu nebo domu, plánování bytového zařízení nebo výstavby domu, organizování cesty …. Zde se jedná vždy o hnací sílu, která leží v myšlenkové rovině, ale vztahuje se na pozemské zájmy. Dozrávání, a to, co zahrnuje a uceluje všechny možnosti, jsou základními znaky energie, která k nám prostřednictvím těchto andělů přichází.

 

 

Kapkovitý granát

Granát ve tvaru kapky nás spojuje s nadřezeným andělem, který je spolu s anděly kteří jsou spojeni s fasetami, v kontaktu zejména s citovým světem naší duše. Tito andělé mají nastarost to, aby se nadšená láska k někomu nebo něčemu naplnila stálostí a věrností, aby ten plamen opět nezhasl stejně rychle jako vzplanul. Pomáhají nám budovat cit lásky k nějakému člověku nebo nějaké věci. Také zraněné city, které nacházíme v naší mysli, často ale také v našem těle jako bolestné zkušenosti nebo manifestovanou nemoc, zaplavují a mírní tito andělé blahodárným teplem. Pro kapkovitý tvar granátu je velmi typická trvalá milující náklonnost citů k někomu nebo k něčemu, ať už je to partner, rodina, kolegové, přátelé, nějaké zvíře, dům, činnost … Tito andělé naplňují náš citový svět milující, energickou stálostí.

 

Andělé granátu jsou s námi v kontaktu prostřednictvím centra krku nebo srdce, ale také prostřednictvím našich rukou. Když nějaký granátový šperk nosíme na krku, působí tito andělé také ještě prostřednictvím našeho hlasu, kterému propůjčují blahodárně teplý a energický tón. Granát nošený na srdci posiluje naše fyzické srdce svou povzbuzující, neměnnou energií, která dělá srdeční činnosti velmi dobře. Nosíme-li granát zasazený v prstenu, má navíc ještě silnou vybraci a přispívá zejména k uskutečnění konkrétních cílů.

Podívejte se do našeho e-shopu, jaké granáty je možné si u nás momentálně zakoupit.