Rubín – Anděl krásy

andel rubin

Rubín je nejbližším příbuzným safíru. Oba patří do rodiny korundů, to znamená, že chemické složení je u obou stejné, totiž krystalizovaný oxid hlinitý, a oba mají stejně velký stupeň tvrdosti, stejně vysokou specifickou hmotnost, stejně jako stejně vysokou refrakci (lom světla), což je dostává do těsné blízkosti diamantů. To, co se jasně ukáže při pohledu zvenčí jako srovnatelné a prokazatelné, má také ve vnitřní, jemnohmotné energetické rovině stejně jasné souvislosti. Červeň rubínu zaří zcela jinak než červeň granátu. Tato červeň je tak jediněčná, že dokonce mluvíme o rubínové červeni: v této červeni je přítomné také modré světlo, a sice krásně zářící safirová modř. Tato sytá modř vnáší do této ohnivé, podnětné a na fyzický svět zaměřené červeně duchovní a spiritualní vybraci. Spojují se zde dvě roviny: pozemská a duchovní, sexuální a spirituální, hrubohmotná a jemnohmotná. V zásadě se přitom jedná o povýšení lásky, o propojení sexuality a spirituality. Andělé, kteří přicházejí prostřednictvím rubínu broušených do faset, jsou andělé krásy. Umožní růst naší kráse, která vzniká z laskavého prolínání ducha a hmoty, kdy se naše sexualita – a tím je myšlena červeň, tedy celá naše aktivní energie, která nás žene vpřed – vědomě spojí s naší duševní potencí a naší touhou spojit se s Bohem. Andělé rubínu nás vedou k tomu, abychom opět poznali a nalezli svůj vlastní božský podíl a ten spojili s božským podílem partnera, abychom prožili stav Bůh v Bohu jako člověk i jako Bůh zároveň. Naplní nás krasou lásky a naučí nás milovat se navzájem krásně a s úctou ke všemu božímu. Rubíny se jen zřídka brousí do tvaru osmihranu a stupňovce. To zřejmě souvisí s vnitřní energií kamene. Není stvořen k tomu, aby v pozemském světě poháněl kupředu něco základního, například stavbu domu. S rubíny broušenými do tvaru oválu, kruhu nebo kapky se zato setkáváme velmi často.

 

 

Oválné rubíny

Nadřezený anděl rubínů broušených do tvaru oválu naplňuje svou žhavou červení celou auru našeho těla. Velké množství faset v horní a dolní části kamene je spojeno s celým zástupem andělů, kteří spolupracují s nadřezeným andělem a kteří přicházejí za ním. V této rubínové červeni těchto andělů se aura našeho těla velmi rozpíná, takže se dotýká také aury našeho duchovního těla a částečně ji také vyplňuje. Naše spiritualita se tak dostává do spojení s energií krásy tělesné lásky a extáze a spolu s nimi vtéká do našeho smyslového i tělesného života. Tak dávají tito andělé naší sexualitě novou dimenzi, kterou smíme prožívat všemi smysly, které jsou nám k dispozici celým naším tělem. Tím se změní naše potřeba sexuality, lépe řečeno změní se touha po způsobu, jakým můžeme tuto sexualitu prožívat a dále umocňovat a rozvíjet, abychom zakusili krásu toho, že jsme zároveň lidmi i bohy. V této souvislosti je také zajímavé, že se rubín často zpracovává na jeden šperk spolu s briliantem (broušeným diamantem). Zde se navzájem podporují dvě energie, které pracují na transformaci sexuality. Andělé poznání, kteří nás prostřednictvím diamantu učí ovládat naši pudovou přirozenost, a andělé krásy, kteří nám prostřednictvím rubínu přibližují spojení sexuality a spirituality, nám umožní zažít jednotu těla a ducha jako tělesně smyslovou zkušenost. Oba nás nutí usilovat o to, abychom získali a zakusili osvobození od pudové přirozenosti, ale také vědomé, umocněné spojení s duchovními, jemnohmotnými energiemi. Potřeby se mění.

 

 

Kulaté rubíny

Andělé, kteří přicházejí prostřednictvím rubínu s kulatým povrchem, působí spíše na náš myšlenkový svět. Podporují naší touhu po realizaci jednoty v nás a vedou ke koncentraci a formování, pomocí kterých se naučíme sbírat síly – stejně jako fasety na spodku rubínu s kulatým povrchem končí všechny v jednom bodě. Tito andělé nás učí soustřeďovat svou pozornost na to, co právě děláme, a tím zakusit krásu a lásku stvoření. Velmi se snaží o to, aby přivedli zpět naše znova a znova odbíhající myšlenky, kterými jsme zcela jinde než účinnosti a na místě, na kterém se právě skutečně fyzicky nacházíme. Nadřazený anděl bdí nad tím, aby to andělé faset činili se žhavou horlivostí, ale plni lásky. Tímto příkladným chováním nás učí, abychom se nezlobili nebo nebyli zlí či agresivní, když si všimneme, jak jsme nesoustředění a jak tím plýtváme svou energií, nýbrž abychom jednoduše a s láskou opět obrátili svou pozornost k tomu, čím se zabýváme. Zde se spojení hmoty a ducha aktivuje na jiné úrovni než u oválného rubínu. U oválného rubínu šlo o tělesné spojení a extatický pocit jednoty a spojení s Bohem. Rubín broušený do kruhu nás učí nalézt naší jednotu s Bohem v nás samotných – ve všem, co s dokonalou pečlivostí a láskou činíme. Aktivní energie vědomí se spojí přirozenou koncetrací a umožní nám prožít boží krásu ve všem. Odvedou naše myšlenky tam, kde se nacházi naše fyzické tělo, a spojí je s jeho okamžitou aktivitou – to může být zalévání květin, nakupování, obchodní schůzka, cestování, vyplňování foruláře – vše, co právě děláme. Duch a tělo vytvoří jednotu.

 

 

Kapkovité rubíny

Andělé kapkovitých rubínů zintenzivňují naše pocity až do hlubokých sfér duše. Tam rubínově červený anděl zaplaví vibrace naší duše a ty pak ve svých bolestných pocitech pocítí chápající, odpouštějící lásku. Tak naše duše získá energii k tomu, aby uzavřela své staré rány a připustila transformující změny. Tak dojde k povýšení stavu mysli s novými intencemi a potřebami v rozvíjení citového světa. Hlavní úkol těchto andělů spočívá v procesu přeměny mysli. Přitom se na jedné straně spustí hluboké dušení procesy, ve kterých bude naše duše konfrontována s láskou ke stvořenému, ztělesněnému světu, která je podmínkou naší existence, stejně jako s láskou k duchovnímu Stvořiteli. A na základě zážitku této polarity pak naše duše opět najde cestu k původní jednotě – nyní ale vědomě, protože už zná oba tyto stavy – stav odloučení i stav jednoty. Na druhé strabě má transformace naší mysli, která v sobě skrývá všechny citové sféry, obrovský vliv na naše pocity. Naučíme se žít se sebou samými nezávisleji a svobodněji a nalézt opět sebe sama ve všem. V našem citovém světě budeme intenzivně pociťovat radost, lásku a krásu.

 

 

Asterický rubín

Určitou zvláštnost představuje asterický rubín, který září prostřednictvím jehliček rutilu, které jsou v něm uzavřené a mají tvar šesticípé hvězdy. Tento rubín broušený do tvaru cabochonů sice není tak průsvitný jako rubíny boušené do faset, ale zářící hvězda, která navíc vypadá – pokud s kamenem pohybujeme – jako by klouzala po jeho povrchu, nám umožní spojení s ušlechtilými světelnými energiemi nějaké jiné planety. Je to sjednocená energie andělů, kteří se o tuto planetu starají a přinášejí nám prostřednictvím asterického rubínu svou energii plnou světla a svou moudrost. Tito andělé nám pomáhají prožívat naší pozemskou existenci v uctivé lásce, poznat a ctít Boha ve svém bližním.

 

Pokud budeme rubíny nosti na krku, pomohou nám navíc ještě mluvit přesvědčivě, propůjčí našim jazykovým výrazům cit a důvtip, duševní brilantnost. Rubíny nošené na srdci umožní našemu srdci vzplanout a navázat patnerský vztah pomocí srdce a rozumu. Rubínové prsteny nás ochraňují před navázáním jednostranně sexuálně nebo také materiálně orientovaných vztahů a nechají nás stále znova a znova usilovat o naplnění našich duševních i tělesných potřeb v partnerství. Rubíny se mohou stát zdrojem překypující radosti ze života a pomohou nám najít smysl života.

Podívejte se do našeho e-shopu, jaké granáty je možné si u nás momentálně zakoupit.