Olivín – Anděl moudrosti srdce

andel olivinu

Prostřednictvím olivínu k nám přicházejí andělé zářivě jasných olivově zelených odstínů. Naplňují naše srdce blahodárným teplem a sluneční energií. Je to, jako by z každé fasety tohoto drahokamu vyzařovalo slunce a dávalo této jinak spíše osvěžujícím dojmem působící zeleni obzvláště teplý lesk. Tento kámen probouzí moudrost našeho srdce, ve svém vyzařování má něco posvátného a laskavého a také něco půvabného, líbezného, jasného a roztomilého. Ve středověku byl ozdobou oltářů a kněží ho nosili jako prsten. Andělé olivínu vybroušeného do faset nám přinášejí blahodárnou jasnost, která přichází ve vší přirozenosti, která zná zákony a koloběhy života a která nám umožní být nad věcí – ne domýšlivě a povýšeně, nýbrž moudře a jasně. Takoví jsou andělé moudrosti srdce.

 

 

Oválný olivín

Olivín vybroušený do tvaru oválu nás pojuje s anděly, kteří posilují naše srdce a pomáhají zabránit vzniku usazenin v našich cévách, které vedou ke křečím našeho těla a případně tyto usazeniny pomáhá rozpouštět. Velký nadřazený anděl, jehož oválná aura září teplou olivovou zelení, zaplaví tělo svým světlem, posílí srdce a naučí nás láskyplně zacházet s naším tělem. Všichni andělé, kteří přicházejí prostřednictvím faset a pomáhají mu, si mezi sebou rozdělí určité části těla a přispívají k tomu, aby se usazeniny rozpustily a mohly být odneseny pryč.

 

 

Oktaedrický olivín

Andělé, kteří k nám přicházejí prostřednictvím olivínu broušeného do tvaru osmihranu, nás vedou do stavu, kdy budeme umět kreativně snít. Jedná se o aktivní snění, které lze realizovat – o možnost splnit si přání prostřednictvím snových obrazů. Nadřazený anděl se svou oktaedricky vyzařující aurou má silně se manifestující energii, kterou ještě posilují všichni andělé přicházející prostřednictvím faset. Věčná moudrost duše se všemi energiemi, které jsou potřebné k tomu, aby byl tento poklad objeven a využit, odpočívá v nás. Abychom tímto vnitřním pokladem vědění mohli disponovat, je zapotřebí očistit určité duševní vrstvy. Andělé olivínu vybroušeného do tvaru osmihranu nám pomohou přezkoumat naše materiální přání, naše důvody, naše potřeby a očekávání od života. Teprve, když si něco budeme přát čistým srdcem - ať už je to dům, auto, cestování, partnerství, osobní vývoj, pracovní místo apod. - mohou se tito andělé dotknout určitých vrstev duše a podpořit jejich energetické vyzařování. Tak proniknou do našeho vědomí a my budeme moci použít obrazy duše ke splnění našich ryzích přání.

 

 

Kulatý olivín

Prostřednictvím olivínu broušeného do tvaru kruhu k nám přicházejí andělé boží moudrosti. Učí nás spojit naše myšlenky s pocity duše. Nadřazený anděl k nám přichází v sluncem zalitém olivově zeleném rouchu s dokonale kruhovitou aurou, aby nás spolu se všemi anděly, kteří mu pomáhají, podporoval a instruoval v umění dávat a brát. Stále nás přitom bude doprovázet vše zahrnující láska, která je zaplavená boží moudrostí, která nám umožní poznat smyslové souvislosti života, zákony příčiny a účinku a boží, ničím nepodmíněnou lásku, která nikoho a nic nevyjímá, nikoho a nic neodsuzuje, nýbrž je plná čisté lásky a zná cestu k cíli. Tito andělé pracují na našem duševním životním postoji a pomáhají nám tuto nebeskou lásku opět objevit ve všem, co se kolem děje. Naše myšlenkové vzorce se zaměří na prožívání světa jako jednoty. Budeme se dívat moudrostí srdce a ne rozumem, který rozděluje, polarizuje a odsuzuje.

 

 

Kapkovitý olivín

Prostřednictvím olivínu broušeného do tvaru kapky se spojíme s anděly skutečné radosti. Také náš citový svět reaguje na vnitřní poselství duše, která se nás dotýká svou moudrostí srdce. Nadřazený, olivově zelenou barvou zařící anděl s aurou ve tvaru kapky, působí jako magnet, který přitahuje tísnivé, skličující pocity, které znemožňují, abychom z něčeho měli radost. Naplní tyto pocity čirým světlem a vloží jej pomocí všech andělů, kteří mu jsou k dispozici, do středu svého srdce. Tam budeme moci spatřit tyto pocity v novém světle, ve větších souvislostech, osvobodit je od tragiky a předpojatosti. Tak budeme mít možnost chápat je pouze jako relativní a nové a vědomě se rozhodnout, zda tyto pocity budeme i nadále potřebovat nebo zda uzavřeme sami se sebou mír, porozumíme sami sobě a odpustíme si. Andělé moudrosti srdce, kteří k nám přicházejí prostřednictvím olivínu ve tvaru kapky, nám svým teplým a přece osvěžujícím vyzařováním zaplaveným sluncem pomáhají jít cestou srdce a rozvíjet naši vřelost a dobrotu srdce. Chrání nás před tím, abychom upadli zpět do temnoty a trudnomyslnosti a aby nám chyběla důvěra v Boha.

 

Olivín má zvlášť silné účinky, pokud ho nosíme na srdci. Blahodárný klid a mír, který proudí z tohoto zdroje všeobjímající lásky a moudrosti, naplňuje celou naši bytost a umožní nám poznat mnohé v nových souvislostech.

Pokud budeme olivín nosit na krku, stane se dobrým prostředníkem mezi srdcem a rozumem. Navíc nás naučí mluvit dobrosrdečným hlasem a pomůže nám nalézt slova, která budou alespoň přibližně vyjadřovat moudrost srdce.

Jsme-li s anděly v kontaktu prostřednictvím prstenu s olivínem, nechají v našem srdci tito andělé vždy zvítězit radost, i když budem chtít svým rozumem setrvat v tragice, trudnomyslnosti či uraženosti.

Podívejte se do našeho e-shopu, jaké olivíny je možné si u nás momentálně zakoupit.