Globální Vzestup Pokračuje!

Matka Země prostřednictvím Karen Danrich "Míla"

28. listopadu 2000

 

Rádi bychom se chvíli trochu podrobněji zabývali další fází globálního vzestupu Země. Jsme opravdu vědomím planety, na které sídlíte, neboli vědomím Matky Země. Kolektivní vědomí Země je kombinací všech druhů obývajících Zemi včetně těch bytostí v lidské tělesné formě kteří vzestupují, spolu se 144 dušemi, které oživují těleso známé pod pojmem Země. Globální oduševňující faktor je svým rozsahem mnohem větší než jednotlivé duše, které oživují lidskou tělesnou formu, nebo jakýkoliv jiný druh, neboť oživení reality se společně dohodnutým pohledem na dějící se skutečnosti, jako je tomu na Zemi, je komplexní proces.

Realita se společně dohodnutým pohledem na dějící se skutečnosti je taková realita, která obsahuje velké množství dohod, na kterých se všechny duše, které se účastní společného tance života v této realitě dohodly. Na příklad: souhlasili jste s tím, že obloha je modrá, země hnědá, rostliny zelené, a voda zamrzá na určité teplotě a nad touto teplotou je tekutá, a tak dále. Tyto dohody jsou komplexní a umožňují vyzkoušení si fyzického světa na jakékoliv planetě nebo hvězdě. Tato společně odsouhlasená realita na Zemi se mění, neboť všechny druhy si zvolily vzestup ve vibracích a budování světa ve vyšší dimenzi, neboli prožití zkušenosti v páté dimenzi. Jinými slovy, Země souhlasila, že se stane hvězdou a veškeré formy života na ní souhlasily s fyzickým posunem do páté dimenze.

Ukotvení nové společné reality pro vzestup není nijak snadný proces. Problém tvořilo spojení řídících sil temna, které se vzestupem nesouhlasily, a celý druh který se nazývá lidé, kteří propadli do tak hlubokého zapomnění, že nesouhlasili se změnou společné reality směřující ke vzestupu. To se konečně změnilo, neboť dostatečné množství vzestupujících lidí dosáhlo dostatečně vysoké frekvenční hranice, aby byli schopni pozměnit obecný pohled lidstva jako celek na realitu, který souhlasí s cílem globálního vzestupu. Takový posun přináší též biologické změny, které může přijmout každý člověk když si je vědomě vybere, a které umožňují vzestup spolu se Zemí a umožňující stát se svědkem nové nádherné éry, která před námi leží.

A co to všechno znamená pro Zemi? Země se zahřívá, což je známé jako globální oteplování, které je důsledkem zvýšené molekulární frekvence všeho na Zemi, a což je adekvátní "ohřívání". Takové zvýšení molekulární frekvence provází biologické změny se kterými všechny vzestupující druhy souhlasily. Stávají se opravdu "krystaličtí" ve svých tělesných formách s novou biochemickou strukturou, která dovoluje celkově vyšší frekvenci. Tato nová struktura též nestárne, ale regeneruje se. Brzy se cyklus zrození, smrti a znovuzrození prodlouží pro všechny druhy spolu s těmi lidmi, kteří si zvolili vzestup.

Náš komunikační kanál Míla a její přítel Oa již podrobně psali o nové buněčné struktuře a iniciačních procesech a publikovali tyto informace i v knižním vydání "Ascension Transmissions I". Nový materiál je též volně dostupný na www stránkách www.ascendpress.org a překlady na http://vzestup.terrashare.com. Pro lidi vzestup znamená změny ve vzájemných vztazích mezi sebou, vztah člověka k Zemi i postoj vaší duše k Bohu -Bohyni -Všemu Co Je. V hlubším slova smyslu byla duchovní cesta vždy cestou vzestupu, i když vzestup nebylo možné v posledních 200 000 letech lidské existence na Zemi uskutečnit. Nyní, když Země zvyšuje svoji frekvenci, má lidstvo též příležitost vzestoupit a obnovit duchovní cestu která kdysi bývala dostupná, a která je formou kompletní přeměny.

Co je kompletní přeměna? Je to volba návratu k nefyzickému bytí pomocí vědomého záměru. Tento proces po dlouhém období mnoha pádů ve frekvencích a vibracích pomalu otevírá lidem vstupní bránu. Každý nejprve musí dosáhnout vibrací, které byly v dobách původního osídlení Země lidmi z civilizace ze Síria, pro lidskou tělesnou formu obvyklé. To vyžaduje biologické změny, které vedou k nestárnoucí a obnovující se tělesné formě s mnohem delším životním cyklem. Pak musí dojít k procesu prostupu těla duší, při kterém postupně duše vyplňuje tělesnou formu, dokud se duše a tělo plně nesjednotí.

Aby bylo možné vstoupit do páté dimenze, vyžaduje to, aby 80% tělesné formy bylo prostoupeno duší. A to je právě to, do čeho se Země pustila, postupný sestup duše do matrice a hustoty Země a všech druhů na ní, dokud nebude transmutováno 80% její hustoty a ona nezačne vibrovat ve frekvencích páté dimenze. Z pohledu třetí dimenze má při takové vibraci životní forma polo-éterickou strukturu, neboli jinými slovy, je skrze ní vidět. V páté dimenzi však taková forma vypadá pevná i když ne tak těžká nebo hustá.

Většina druhů si nyní zvolila dráhu vzestupu. Co to přesně znamená? Všechny druhy, které vzestupují si vytvoří "krystalickou" bránici, která má schopnost vytvářet cukr z kyslíku shromažďovaného v plicích. Jinými slovy, toto je známé pod termínem "vědomé dýchání ". Aby bylo možné udržet vyšší frekvenci, musí být každý druh schopen většího metabolismu pro zásobování buněčné struktury. Krystalická bránice umožňuje aby krev cirkulovala skrze sérii žláz, které produkují 8 typů krevního cukru, které vyživují krystalickou formu. Proto většina druhů bude vypadat "tlustá" nebo zakulacenější ve srovnání se starší nekrystalickou formou.

Míla a Oa jsou požehnáním všemu životu na Havaji, který vzestupuje mnohem rychleji než kdekoliv jinde v místech s hustší frekvencí. Na Havaji není neobvyklé dostat krystalickou papáju, meloun, kokosový ořech, mango, vejce i ostatní zeleninu, která se zde pěstuje, spolu s místním vepřovým, kuřaty, nebo hovězím. Míla i Oa by vám z vlastní zkušenosti potvrdili, že nejen že takové jídlo je sladší a lépe se tráví, ale i že vepřové a hovězí nemá tak "těžké" vibrace. To je důsledkem přestavby tuků i svalů Havajských krav, kuřat i prasat, které se staly krystalické.

Veškerá tato produkce i maso mají vyšší obsah kalorií než nekrystalické potraviny. To je důsledkem tukové vrstvičky, která obklopuje každou buňku, aby bylo možné udržovat celkově vyšší frekvenci, neboť tuk udržuje vyšší frekvence než proteiny. Krystalický meloun má vyšší obsah kalorií než vejce a je též mnohem chutnější a vydatnější. Pro lidi, kteří vzestupují je takové krystalické jídlo mnohem vhodnější. A jak Míle i Oa stále znovu připomínáme, nikdy by jste nezvládli jíst tolik, aby to stačilo k zásobování krystalické formy energií, protože krystalická struktura má mnohem výkonnější metabolismus a spálí 1000-2000 kalorií za hodinu při vaší nulové aktivitě. Proto musí být dodatečné kalorie nezbytné pro podporu krystalické formy vytvářeny bránicí, která produkuje krevní cukr z kyslíku z plic.

Míla a Oa a většina těch, kteří spolu s nimi vzestupují přibyla na váze důsledkem procesu vzestupu. Je to z toho důvodu, že hypofýza opět začala produkovat růstový hormon, aby byla umožněná přestavba všech buněk na krystalickou strukturu. V průběhu tohoto procesu "vyrostete" na výšku a váhu a přestanete stárnout. Přibývání na váze má na svědomí i další vrstva nebo dvě sádla, která vám umožňuje modulovat vaši neustále se zvyšující frekvenci. Míle bylo doporučeno, aby si nedělala starosti s přibývající hmotností, protože to je nezbytné, a v blízké době každý uvidí jak většina druhů na Zemi "tloustne" aby udržela vyšší frekvenci.

Též si všimnete, že krystalické rostliny jsou mnohem bohatší na barvy. Borovice přecházejí z tmavě zelené do bledě smaragdové. Palmy přecházejí od odstínů tmavě zelené až k náznakům světlejších zelených stínů. Rostliny celkově vypadají živější a opravdu jsou protože krystalická forma obsahuje větší množství "životní-síly". Ne na všech místech budou tyto změny hned viditelné protože hustě zalidněné oblasti měst jsou přetíženy většinou lidí, kteří nevzestupují. Důsledkem toho je mnohem větší tlak na vzestup rostlin i živočichů. Když však půjdete do přírody nebo na pobřeží oceánu, uvidíte konverzi na postupu.

Země se otepluje a tak začínají roztávat ledy na pólech a ledovce. Též zimy v blízké budoucnosti nebudou tak kruté a bude spíš pršet než sněžit. Ve Švédsku a Norsku letos spadlo tolik srážek bez chladnějšího počasí, že vznikly záplavy. A to bude pokračovat, jak se Země bude oteplovat. Mnoho země, která je nyní na úrovni moře bude za 100 let zaplaveno, ale tento proces by měl být dostatečně pomalý, aby se lidé žijící na pobřeží mohli odstěhovat do vnitrozemí když to bude nutné.

Dochází k posunu v Zemských energiích. Země se zbavuje elektrické a radioaktivní energie a podporuje magnetické energetické zdroje. Z tohoto důvodu se předpokládá, že zhruba v horizontu 45 let přestane na Zemi úplně fungovat elektřina. Země dosáhla zasvěcení 1024 v globální vibraci a spěje k prahové frekvenci nezbytné pro vstup do fotonového pásu do kterého by měla plně vstoupit kolem roku 2017. To sebou přinese obrovský posun, protože vše co nebude v rezonanci s fotonovým pásem shoří. Všichni lidé, rostliny, živočichové, minerály, delfíni a velryby, kteří budou mít frekvenci pod určitou vibrační prahovou hodnotou, při tomto vstupu spontánně shoří nebo vyhoří. A proto stojí za to těm lidem, kteří jsou si vědomi těchto posunů, aby začali se svým procesem vzestupu již nyní, protože vzestup na úroveň minimálního vibračního prahu ze současné hustoty s uskutečněním nezbytných biologických změn trvá léta. Za určitým časovým okamžikem (2004 až 2005), pravděpodobně už nebude dostatek času k transmutaci bez toho, aby tělesná forma onemocněla.

Jak nastartovat proces vzestupu? Musíte si vytyčit záměr ho uskutečnit a udělat vědomou volbu angažovat se v procesu spirituálního vývoje. Mnoho materiálu, který naše komunikační kanály zveřejnily popisuje jejich pravdu vzniklou z vlastní zkušenosti procesu vzestupu a může být přínosem těm, kteří na tuto cestu teprve vstupují. (Více informací obdržíte na našich www stránkách.) Cesta vzestupu není jednoduchá, ale odměna ve větším smyslu pro svobodu a nestárnoucí tělesná schránka bez nemocí očekává ty, kteří jsou ochotni podstoupit přeměnu.

Ceníme si každého jedince, který si zvolil cestu vzestupu. Tím podporujete Zemi v její volbě vzestoupit. Zveme všechny, kteří se cítí povoláni, aby se k nám připojili na některé konklávi Mistrů v roce 2001. 

Namaste


Matka Země

Zdroj: Duchovní škola vzestupu