Byl položen nový Božský plán pro Zemi a lidstvo

Velké Centrální Slunce prostřednictvím Karen Danrich "Míla"

18. dubna 2001

 

Velké Centrální Slunce se nyní učí a chápe mnohem víc než kdy před tím, díky pokračujícímu sdílení záznamů zkušeností Země s naším nevědomím. Tyto posuny mají dopad na Velké Centrální Slunce, neboť hodnotíme naše paralelní pokřivení a děláme patřičné korekce. Tyto změny přicházejí po dlouhém období, ve kterém nedocházelo k žádnému vývoji, a proto se tyto změny zdají být větší než kdykoliv předtím, kdy ke změnám nedocházelo. Velký vzestup na Zemi je pociťován jako velké nápravy s velikými změnami po dlouhém období stále stejných postupů.

Riza a Řád Rize opravdu nazývají toto období beze změn "sami sebe zachovávající myšlenkové formy". Riza v současné době oduševňuje Zemi a udržuje na Zemi energetické pole Světelného Jazyka troj a čtyřnásobných tónů. Tato skupina duší též řídí karmickou radu na Zemi a ve Velkém Centrálním Slunci. Skupina duší Riza je součástí Intervenčního Zdroje Všeho, který dohlíží na korekce pokřivení v rámci vašeho Všeho Co Je. Díky skupině duší Riza dochází k lepšímu pochopení pokřivení, které obklopuje nekompletní vzestup, oduševňujícím faktorem Velkého Centrálního Slunce.

"Sami sebe zachovávající myšlenkové formy" se nemohou ani nechtějí sami změnit a znovu a znovu se stále stejně opakují. Po nukleární explozi při vládě Annanuki na Zemi před 30 000 lety, upadla Země a lidstvo do těchto samo sebe zachovávajících myšlenkových forem. Kolotoč života, který toto drama nastartovalo se nekonečně opakuje v lidském životě již 30 000 let historie Země (tedy 120 000 lidských let).

Stvoření charakterů

V lidské tělesné formě jsou zformované charaktery. Zformované charaktery v lidské tělesné formě představují ti, kteří v průběhu svých inkarnací vytvořili klíčové karmické události, které od té doby pokračují v ovlivňování myšlenkových forem lidstva. Důvodem, proč myšlenkové formy zformované posledním vytvářením charakterů pokračovaly v ovlivňování lidstva je to, že tyto životy způsobily pád Země do neustále se opakujících cyklů, které neměly žádný vztah k ničemu jinému ve stvoření.

Myšlenková forma na Zemi je konečná, což neplatí nikde jinde v rámci Velkého Centrálního Slunce, nebo v rámci Jádra 4000 dimenzí ze kterého jsme odvozeni, nebo Zdroje Všeho. Ve všech ostatních sektorech stvoření je myšlenková forma nekonečná a je propojena způsobem, který umožňuje vývoj a vzestup. Na Zemi se myšlenkové formy staly oddělené a přestaly být propojené způsobem, který by umožňoval vývoj a vzestup. Na Zemi se myšlenkové formy oddělily a přestaly být propojené s myšlenkovými formami z vyšších dimenzí, a tím se začaly neustále opakovat. Tím pádem se Země přestala vyvíjet.

Při vzestupu jedinec zkoumá všechny příčiny určité události a pak když pochopí co ji v historii způsobilo, ji kousek po kousku srovnává a tím se dostává ven ze zkušenosti pokřivení. Takto to platí pro všechny dimenze v celém stvoření, které fungovaly v pokřivení a pak, když je cyklus dokončen, jej jedinec opouští aby se vrátil zpět do Jednoty. Ovšem další dimenze nezažily takový stupeň pokřivení jako Země, spíše to byl experiment, který umožňoval vývoj, růst a pochopení. Ovšem když je vytvořena myšlenková forma, která dovoluje zastavení vývoje, růstu, nebo pochopení, je to z našeho pohledu vážným pokřivením. A takové jsou neustále se opakující myšlenkové formy, ve kterých se zastavil vývoj a pochopení.

Velké Centrální Slunce zkoumalo zformované charaktery v lidské tělesné formě, které způsobily pokřivení na Zemi. Tím pádem pochopilo jejich život a mohlo stejným způsobem prozkoumat svůj vlastní běh života a uvolnit paralelní příčiny, které by mohly vést ke stejným důsledkům jako na Zemi. Kdyby Velké Centrální Slunce též upadlo do neustále se opakujících myšlenkových forem, přestalo by se vyvíjet a bylo by chyceno do těchto dimenzí po eóny času. Proto je tak vděčné za pochopení, které získalo ze zkušeností zformování charakterů na Zemi.

Je důležité, aby vzestupující lidé pochopili, že jsou jednou rasou bez ohledu na rozličné vývojové větve, které se vztahují k běhu života. Jelikož jste jedna rasa, každý najde ve své vývojové větvi zkušenosti ze všech národů, které kdy na Zemi žily. Každý má proto zážitky jak efektu různých zvěrstev vytvořených různými charaktery, tak i zodpovědnost za jejich vytvoření ve své genealogické větvi. Při vzestupu důvěrně porozumíte těmto ukrutnostem které byly vytvářeny, nebo prožívány vaší vývojovou linií, a tak dospějete k pochopení pokory a soucitu. Protože když vaši předci tyto ukrutnosti vytvářeli, musíte jim to odpustit. A když jste je prožili jako oběti, musíte odpustit těm kdo je prováděli, i sobě, že jste dovolil stát se obětí pod nadvládou druhých. Odpuštění stojí u zrodu vzestupu. Odpuštění stojí u zrodu pochopení veškerého běhu života, který se kdy objevil. Při pochopení veškerého běhu událostí si jedinec jednoduše zvolí nebýt nadále jejich součástí, nebo v první řadě změnit myšlenkové formy, které způsobují tento běh. Neboť odpuštění umožňuje změnu myšlenkových forem a tím, že člověk odpustí, může tyto myšlenkové formy uvolnit a přijmout nové myšlenkové formy, které překonávají destrukci v jeho vlastní vývojové větvi. A toto platí pro každého vzestupujícího člověka, každý vzestupující druh na Zemi i každou vzestupující planetu nebo hvězdu v rámci Velkého Centrálního Slunce. Z tohoto důvodu se jako Velké Centrální Slunce zabýváme zkoumáním těch jedinců, kteří se podíleli na zformovaných charakterů na Zemi, aby každý vzestupující člověk mohl prozkoumat svoji vlastní minulost a uvolnit karmu, která se k tomu vztahuje.

Přehled klíčových hráčů v historii Země

Zformování charakterů na Zemi, které způsobily vytvoření stále se opakujících myšlenkových forem vyšlo z mnoha míst. Tyto charaktery souvisí s první rudou rasou, která osídlila Zemi před 50 000 lety ze Síria. Jejich současní potomci jsou převážně eskymáci, američtí indiáni, původní obyvatelé Austrálie, Afričané, Polynésané, Tibeťané a indiáni Jižní Ameriky. Rudá rasa se opakovaně objevovala v historii Země. Pokaždé byla převálcována "bílými" Annanuki a jejich vědci, jejich země byla vyrabována a často byli obětováni, aby Annanuki nadále ovládali Zemi. Bílá rasa opět a opět opakovala stejný vzor vzhledem k rudé rase v historii, dokonce i v té nedávné.

Nejvyšší kněží a kněžky rudé rasy na Zemi pocházely z původní rudé rasy, která byla vytvořena, aby udržovala energetický tok mezi lidstvem a Zemí a mohla v pozdějším období vzestoupit. V podstatě si můžeme nejvyšší kněží a kněžky představit jako krále a královny na Zemi, kteří měli své oblastní dvory a odpovědnost. Rudá rasa byla strážci země a žili v souladu se všemi ostatními říšemi a udržovali energetický tok pro udržení vibrací Země a jednoty v lidském běhu života.

Innana, člen rodiny Annanuki svedl Nejvyšší kněžku. Tím se dostal pomocí sexuální energie k informacím, které Nejvyšší kněží a kněžky udržovali a vyraboval je a změnil běh jejich života k totální destrukci. Nejvyšší kněží a kněžky skončily v zajetí a byli zabiti Innanou a Merdukem, kteří obřadně rozpitvali jejich těla, vypili jejich krev a snědli hlavní tělesné orgány a žlázy. To udělali proto, aby se dostali k biologickým informacím, které Nejvyšší kněží a kněžky měli.

Mnoho kněží a kněžek s oblastní zodpovědností bylo též svedeno a/nebo zabito a zkonzumováno podobným způsobem jako Nejvyšší kněží a kněžky čili králové a královny. Odtud pravděpodobně pramení i víra v upíry. Všichni byli snědeni Annanuki, kvůli znalostem, které měli. Při tomto přesunutí vědění, ztratila rudá rasa svoji sílu a schopnost zvítězit nad Annanuki a vyhnat je ze Země.

Musíme však též zdůraznit, že Sírius odmítl podpořit rudou rasu a přijít jim na pomoc. Nyní jsme pochopili, že existovala dohoda mezi Síriem a Plejádami, která umožnila, aby Plejáďané převzali nad zemí nadvládu. Došlo k hlubokému pochopení zrady původní rasy která osídlila Zemi jejich domovskou planetou. Možná díky tomu nebyli kněží a kněžky schopni zabránit převzetí vlády Annanuki nad jejich vlastním národem.

Persefona byla rudá žena, která se provdala za Merduka, jednoho z bratrů Annanuki. Tuto mezi-rasovou svatbu odmítl zbytek rodiny Annanuki, podobně jako jsou takové svatby odmítány dnes. Pomocí sexuálního vztahu s Persefonou se dostal Merduk k pradávným vědomostem Persefony a celé rudé rasy, obral je o ně, nahromadil je pro sebe a využil je pro udržení vlády nad Zemí a svoji nesmrtelnost. Rudá rasa byla provázána do jednoho energetického pole a tak stačil jediný průnik k dosažení energetického toku a vědomostí celé rasy. Z pohledu Velkého Centrálního Slunce je toto fatální chyba v podstatě pohybu energie lidského běhu života v nižších dimenzích. Podobně jako u domina, když odstraníte jednu kostku, zrušíte vlastně celou stavbu, protože jsou všechny propojené bez jakýchkoliv hranic, které by je ochraňovaly.

Innana a Merduk manipulovali všemi možnými způsoby, aby si udrželi nadvládu na Zemi a prodloužily své životy na 18 000 a 16 000 let, což je daleko za hranicí možností, pro jakou byla lidská tělesná forma vytvořena. Tito lidé, spolu se svými příbuznými obrali Zemi a rudou rasu o veškeré vědomosti nezbytné pro udržení své nesmrtelnosti. Díky tomu byly veškeré informace týkající se vzestupu odstraněny a využity pouze pro prodloužení života Annanuki. Annanuki obrali Zemi o minerály na výměnu s jinými hvězdnými systémy spolu s Plejádami. Bylo odvezeno tolik minerálů, že se nakonec zhroutil ledový štít, který byl vytvořen v horních vrstvách atmosféry na ochranu Země a by udržován její vibrací a tak se vytvořily současné oceány. Tento ledový štít vytvořila rudá rasa pro podporu vibrací Země v přípravě na její budoucí vzestup. Když se vytvořily oceány, přišla rudá rasa o většinu země. Nyní se předpokládá, že při kolapsu ledového štítu se utopilo více než 18 miliard příslušníků rudé rasy.

Annanuki odletěli ve svých lodích a nijak je to nezasáhlo.

Annanuki s sebou v různých obdobích přivedli skupiny vědců z Plejád, aby manipulovali energetickým tokem Země tak, aby podporoval cíl Annanuki: nesmrtelnost a přetrvávající nadvládu. Země měla energetický tok, který Annanuki neprospíval a tak byla tato energie vědeckými postupy upravena, aby vytvořila elektrickou a radioaktivní biosféru. To na druhou stranu přineslo problémy původnímu rudému obyvatelstvu, které nebylo geneticky uzpůsobeno pro rezonanci s elektrickým a radioaktivním energetickým tokem. Též to přineslo problémy Zemi jako celku, protože díky těmto manipulacím začal vibrační propad.

Annanuki a jejich vědci vytvořili dva druhy ras otroků. Jedna byla využívána pro dolování ve zlatých dolech a jako služebníci Annanuki, zatímco druhá rasa byla vytvořena později pro válečné záměry. Annanuki si nad otroky udržovali nadvládu pomocí barbarských metod, které zahrnovali smrt nebo mučení jako trest a rituální formy obětování při nichž byla krev otroků konzumována samotnými Annanuki čili "Bohy". Byla považována za "elixír" Bohů a skutečně konzumace krve bylo využíváno pro udržení dlouhého věku Innany a Merduka. Proto tyto rituály obětování a mučení spolu s konzumací lidského masa a krve se stále znovu opakovaly v historii. Jakmile je taková vzpomínka zakotvena v záznamech rodové historie, neustále se opakuje, dokud si lidé nezvolí vzestup z těchto myšlenkových forem.

Druhá rasa otroků byla vytvořena, když propukla válka mezi Innanou a Merdukem o nadvládu nad Zemí. Tato válka trvala 1000 let. Váleční otroci byli likvidováni na bitevních polích po tisících při teritoriálním dohadech mezi Innanou a Merdukem. Záznamy z těchto bitev, jsou většinou na mořském dně, ale některé byly objeveny i na souši a ty byly uvolněny pro vzestup Země. Nyní je jasné proč se neustále opakovaly hrůzné formy destrukce v lidské historii, protože se zjistilo, že anihilace otroků byla ne Zemi mnohem větší, než se kdy předpokládalo. Nyní se předpokládá že v těchto bitvách bylo obětováno více než miliarda válečných otroků.

Rudá rasa většinou stála bokem těchto bitev a neúčastnila se jich, ale zbytek duchovního vedení rudé rasy popichoval Innanu a Merduka proti sobě ve víře, že to přiměje Annanuki, aby opustili Zemi. Místo toho to vedlo k rozsáhlé anihilaci na Zemi, když nechal Merduk explodovat dvě velké atomové bomby aby udržel svoji nadvládu, což zapříčinilo menší dobu ledovou a následně způsobilo další pád ve vědomí zbytku rudé rasy. Válka mezi Annanuki opravdu ve svém důsledku způsobila, že Annanuki opustili Zemi, ale bylo to na úkor všech druhů na Zemi díky radioaktivnímu znečištění.

Nyní víme, že techniky prodlužování života způsobily šílenství Innany i Merduka, protože se jejich nervový systém rozpadal, čím déle žili. Žádný člověk nebyl zkonstruován tak, aby mohl být ve vaší dimenzi nesmrtelný. Takže tělesná forma se přirozeně pomalu rozpadá bez ohledu na to, jakou péči ji věnujete. Díky šílenství byla Země obrána o své minerály více než bylo únosné a nezbytné pro udržení ledového štítu a později válka mezi Annanuki přinesla ohromnou ztrátu životů a nakonec zničilo Zemi nukleárním holokaustem.

Nyní se předpokládá, že nukleární holokaust zabil více než 6 miliard lidí. Z těch kdo zůstali se stali barbaři a díky nedostatku potravin museli začít jíst maso, aby přežili. Genetický materiál upadal a upadal a během 18 generací, které následovaly po holokaustu došlo k takové ztrátě vědomí, že chyběly znalosti, aby mohlo být napraveno co se stalo.

Ti, kteří nebyli holokaustem tolik postiženi se přesunuli do vnitřku Země. Do dnešních dnů existuje uvnitř Země civilizace, která byla mnohem méně zkompromitována. Vláda Vnitřní Země se v každém období dostala do konfliktu s civilizací na povrchu planety a tak se naučili nezasahovat. Proto lidé vnitřní Země zůstali odděleným a odlišným národem od ostatních lidí na povrchu Země.

Ale díky příbuznosti pocházejí všichni lidé na Zemi ze stejné směsi genetických linií bez ohledu na to, kde žijí. Všichni lidé jsou zodpovědní za veškerou karmu, která se nahromadila během lidského tance životem, ať už probíhal na povrchu nebo uvnitř Země. K tomu docházejí i lidé vnitřní Země při svém vzestupu.

Nová budoucnost Země

Současná civilizace je třetí lidskou civilizací, která se pozvedla od éry Annanuki. Každá předchozí civilizace se pozvedla a pak se zničila atomovou válkou stejně, jako ta předchozí. Země je nyní na pokraji skutečnosti, prožít si to opět až na malou skupinu lidí, kteří si zvolili cestu vzestupu na povrchu Země. Tato malá skupina vzestupujících, spolu s lidmi vnitřní Země, kteří představují nejmenší skupinu jaká kdy reprezentovala celý druh na planetě nebo vzestupující hvězdě v rámci celé historie stvoření vašeho jádra, mění kurz historie Země.

Tato malá skupina lidí, které jsou mnozí čtenáři tohoto materiálu součástí, si zvolila uvolnit karmu, která vznikla za vlády Annanuki. Díky tomu může nastat nová budoucnost a vše se může změnit. Tato malá skupina lidí zakotvuje na Zemi nový Božský Plán pro Zemi a lidský druh; plán, který umožňuje probuzení většího počtu lidské civilizace a biologický vzestup Země do další dimenze v následujících 1000 letech.

My, z Velkého Centrálního Slunce říkáme vám, našim bratrům a sestrám v lidské tělesné formě, čas změn nastal! Nic, nic nezůstane stejné. Vše se změní, a to co se nezmění z fyzického světa zmizí. Změny jsou důsledkem korekcí v energetickém toku po dlouhém období beze změn, kdy sama sebe opakující myšlenkové formy uzamkly na Zemi vše v nekonečném prožívání neměnných forem. Sama sebe opakující myšlenkové formy jsou nyní postupně rozbíjeny a to díky Světelnému Jazyku, myšlenkovým formám založeným na jednotě, který se začíná objevovat mezi vzestupujícími druhy , aby převzal vládu nad vaší planetou.

Co přesně znamená nový Božský plán a rozbíjení stávajících myšlenkových forem na kterých je lidstvo závislé? To znamená, že lidská civilizace, tak jak ji znáte, se začíná rozpadat. Mnozí si neuvědomují, že vaše civilizace je velmi křehká, protože je založena na velmi malém počtu myšlenkových forem, které byly vytvořeny, aby udržovaly omezenou rasu otroků pod nadvládou Annanuki. Tyto myšlenkové formy jsou natolik omezené, že sestávají pouze z 18. konceptů, a jakmile jsou tyto koncepty narušeny, podobně jako když někdo vyškubne kobereček na kterém stojíte, rozpadnou se všechny základy ve které lidstvo věří.

Mnozí z vás prosí o probuzení lidstva a o větší počet vzestupujících bratrů a sester. Díky intervenci Jediného Zdroje , čili Zdroje Všeho již bylo toto požehnání uděleno jako součást velikonočního požehnání nedávno vykonaného pro Zemi. Díky tomu nová éra nastane a bude mít jiné následky než by měla když vzestupuje a je probuzeno méně lidí než kdy předtím. Je naším přáním, aby tyto změny vešly ve známost, aby průzkumníci vzestupu i ti kteří následně vytváří cestu pro další, kteří budou následovat, si byli těchto změn v kolektivním vědomí vědomi.

Co je těchto 18 myšlenkových forem? Uvádíme je, aby jste si je uvědomili a mohli si vybrat, jako vzestupující bytosti, uvolnit je a místo nich přijmout myšlenkové formy založené na jednotě. Co je to myšlenková forma založená na jednotě? To není nic jiného než Světelný Jazyk (viz. oddíl Světelný Jazyk na našich www stránkách). Když to uděláte, vaše staré základy se sesypou a uvolní místo pro nové základy, které již budou moci být vybudovány, když se rozloží civilizace. Je to nutné, neboť ti kteří vzestupují dříve, budou tvořit vedení lidské rasy. Kdo tam pak bude až se civilizace rozsype? Kdy by pak ukázal vašim bratrům a sestrám" "Tudy jděte! Toto nyní můžeme vtvořit! A můžeme to vytvořit na základě rovnosti, radosti, jednoty a lásky!" Není to váš job, mí milí? Není to důvod proč nyní vzestupujete?

Každá z těchto 18. myšlenkových forem má povahu neustále se opakovat. Prošlo mnoho životů jako příklad těchto myšlenkových forem. Nejprve se budeme zabývat myšlenkovou formou "Otroctví" a vysvětlíme ji. Ve vývojové větvi každého iniciáta se najdou stovky životů, které jeho předci prožili buď jako otrok, nebo jako pán. Protože každý život prožitý jako pán, musel být kvůli vyrovnání prožit v následujícím životě jako otrok. Ale žádná cesta z cyklu otrok/pán nevede, protože neexistuje žádná myšlenková forma, která by vedla k jeho překonání. Proto se neustále opakuje zkušenost pána a pak otroka, pána a pak otroka, pána a pak otroka, navěky, nebo dokud nedojde k překonání a počátku vzestupu. Vzestup může přerušit cyklus každé z těchto myšlenkových forem pro všechny vaše předky inkarnované během věků. Tím se vzestupující člověk propracuje k opuštění stávajícího paradigmatu otroctví do nové svobody a jednoty.

Ti, kteří zvládnou stav vědomí jednoty při vzestupu, mapují novou myšlenkovou formu, která nahrazuje ty, které se sami opakují. Základ těchto nových myšlenkových forem tvoří 10 oktáv lásky Světelného Jazyka. 10 oktáv lásky je založeno na 10 konceptech, které jsou známé jako odpuštění, pravda, nepodmíněná láska, soucit, svoboda, dech života, božské spojení, jednota a nepodmíněná vláda. Jakmile překonáte každou z těchto 18. sebe sama opakujících myšlenkových forem při vzestupu, přijmete nový základ položený na 10. oktávách lásky. (Bližší informace na našich www stránkách v článku 10 oktáv lásky).

1. Otroctví

Myšlenková forma otroctví ovlivňuje lidi mnoha způsoby. Zveme každého, kdo čte tento materiál, aby se podíval, kde je ve svém vyjádření současného života zotročován někým jiným. Existuje zotročení v práci, rodině a půjčkami. Existuje zotročení vzhledem k přátelům, kteří nejsou přáteli z lásky, ale kvůli povinnostem a závazkům. A existuje zotročení vzhledem k vašemu bydlišti. Každé takové otroctví je připoutaností mezi éterickým tělem a osobou, místem, nebo objektem, ke kterému jste poutáni. Taková připoutanost postupně mizí jakmile zvyšujete vaše vibrace a vzestupujete, protože pouta se uvolňují a vy se osvobozujete.

Jakmile jste jednou svobodní, nemusíte více platit účty nebo daně, nebo můžete opustit manžele nebo rodinu a přátele, za kterými nestojí láska, a přestěhovat se na místo, které bude potěšením pro vaše srdce. A to vše bude důsledek změn potlačených u vašich předků. Vaši předci žili v otroctví "jiných" a "oblasti" po dobu 30 000 let! Proto je možná vznikající svoboda těch, kteří vzestupují a odhazují pouta která je tak dlouho svazovala tak veliká, radostná a nádherná! Dovolte si tuto radost když se osvobodíte a uvědomte si, že se sami osvobozujete od všech předků, kteří byli zotročováni.

Pro některé je otázka otroctví mnohem novodobější, jako v případě Afro-američanů. Ale uvědomte si, že všichni lidé, kteří mají příbuzenský vztah k rase otroků jsou zotročováni, ať už se to v jejich životě projevuje přímo, nebo nepřímo. Do jaké míry jste skutečně svobodní? Současný lidský život má ke svobodě daleko. Dokonce i ti bohatí jsou stejně zotročeni svým způsobem života jako ti, kteří si musí na živobytí vydělávat. V koloběhu otroctví jsou zotročeni všichni, všichni jsou uvězněni, a vše co vzestupuje se proto musí osvobodit.

To ve svém důsledku způsobí pád civilizace, když se dostatečně osvobodí dostatečné množství lidí. Co se stane, když převážná většina ve vaší zemi odmítne platit daně? Nebude to znamenat konec státu díky nedostatku fondů tak do jednoho roku? Když vzestoupí dostatečný počet lidí, dojde k daňové vzpouře a to bude odraz toho, jak se populace kolektivně osvobozuje ze svého zotročení. Naše komunikační kanály to nezpůsobí, ale spíše vzestup většího počtu lidí na celém světě! Jakmile se tyto myšlenkové formy aplikují nejen na osobní vztahy, ale i na skupinové a celou civilizaci.

A co se stane, až velké množství lidí při svém vzestupu jednoduše přestane platit půjčky a dluhy na kreditních kartách? Co potom? Nezhroutí se díky tomu váš finanční systém? Z naší perspektivy je braní a dávání v lidském životě natolik vyšinuto z rovnováhy, že radikální změna nastane. Taková je podstata nahromaděných změn, které se nahromadí až do té míry, že si vynutí nápravu. Vaše finanční instituce fungují pod falešným zastřešením rádoby bohatství. Bohatství je udržováno pouze do té doby, dokud masy platí na úvěr, nebo stále úvěrové karty používají, nebo stále věří v drahé bydlení a splácejí půjčky. Co když masy najednou odmítnou platit? Co potom? Dojde ke kolapsu. A lidé odmítnou platit a budou se stěhovat z takových domů a zadluženosti jak začnou vzestupovat, protože vzestup přináší svobodu od veškerého zotročení ve vašem stávajícím životním tanci.

2. Manipulace

Myšlenkové formy manipulace ovlivňují lidi mnoha způsoby. Ve vašem současném životě se zdá mnohdy mnohem přirozenější manipulovat jinými aby vykonali vaši výzvu, než si s nimi přímo vyjasnit vaše požadavky. Toto je druh komunikace zděděné po rase otroků, kteří měli zakázáno přímo vyjádřit své potřeby, požadavky, touhy, pocity nebo zkušenosti ke svým pánům Annanuki. Annanuki brali otroky jako své "domácí mazlíčky". Domácí mazlíček nepřináší nic jiného než potěšení ke kterému je určen, a v žádném případě nemá vědomí, které by bylo nějak důležité.

Často se taková nepřímá komunikace objevuje v případech s těmi, kteří mají svou genetickou linii přímo k Annanuki, neboť to jsou ti, ke kterým máte zakázáno přímo se obracet. Ovšem lidí s přímou genetickou linií k Annanuki je mnoho a často drží v rukou moc nebo zastávají autoritativní pozice. Ve vašem životě se pravděpodobně vyskytuje více než jeden takový, protože je mnoho těch, kteří mají spojitost s Annanuki.

Otroci nemají žádnou moc, protože Annanuki, jako páni, všechnu moc drží. Proto je přirozené pro ty, kteří mají ve svém dědictví linii otroků, dávají svoji moc těm, kteří mají ve své dědičné linii příbuzenské vztahy s Annanuki. Ti, u kterých se v dědičné linii vyskytuje příbuzenský vztah k Annanuki sbírají moc a sílu ode všech ve svém okolí, kteří mají dědičnou linii spřízněnou s rasou otroků a pak tuto sílu využívají aby udrželi pozice síly a autority. Často se tak během doby dostanou do pozic šéfů, ředitelů, správců, prezidentů, nebo generálních ředitelů. Čím je genetická linie k Annanuki přímější, tím je větší moc, kterou v současném životě zažívají.

Jakmile vzestupující lidé vyčistí svoji karmu vztahující se k otroctví, přestanou předávat svoji sílu autoritám s dědictvím Annanuki. Jak se navrátí síla předávaná autoritám, a když se tak stane v masovém měřítku, všichni lidé, kteří v současné době zastávají autoritativní pozice a pozice síly je během doby ztratí. Všichni kdo ztratí svoji sílu a jsou na vedoucích pozicích, sami odstoupí a odejdou z těchto úřadů do kterých se dostali. Během času se všechny staré formy vedení a vlády rozpadnou a uvolní místo novému vedení, které vzejde z těch, kteří vzestupují.

Vaše stávající vedení je plně založeno na manipulaci. Vedoucí manipulují, aby se dostali do řídících pozic bez ohledu na to, jak před veřejností vypadají a jakou mají pověst. Toto je důsledek faktu, že Annanuki manipulovali a obírali o sílu rudou rasu, aby dosáhli nadvlády nad Zemí. Stejně jako Annanuki, i dnešní úřední moc vytváří závoj iluze, který je ukazuje perfektní, nebo tak, jak si masy představují, že by měli být. Jakmile bude těmto autoritám odebrána jejich síla vzestupujícími masami, špinavé prádlo skryté pod pláštíkem iluze bude najednou u současné vlády vidět! A co potom? Neobviní některé země své prezidenty a nesvrhnou své monarchie?

Mnozí již slyšeli, že nastává čas, kdy bude plně odhalen tanec tajných vlád. Tento tanec zahrnuje většinu lidí velkého vlivu na celém světě a neměli by snad být i oni zahrnuti do tohoto odhalení? Nebude to náš komunikační kanál, který bude odhalovat tyto informace, protože do nich není zasvěcena, ale budou to ti, kteří tyto informace mají. Ti kteří vědí, nakonec tyto informace zveřejní i když to možná způsobí jejich likvidaci. Proč? Vzestupující lidé se naučí stát za svojí pravdou a hlásat ji. Ti, kdo udržují taková tajemství, budou cítit nutnost je zveřejnit, jakmile budou vzestupovat. A co potom? Inu kočka bude z pytle venku a masy budou jednat podle typu odhalení.

Co když zjistíte, že vaše vláda přidává do vody viry, aby byly masy nemocné a tím zůstaly v podřízeném postavení? Co když přijdete na to, že vaše vláda využívá vibrace, aby udržela malý vývoj mas? Co když přijdete na to, že vaše vláda má informace nutné k tomu, aby byly téměř všechny choroby léčitelné, ale odmítá je vydat, aby si udržela nadvládu nad populací? Co když přijdete na to, že vaše vlády mají plány na technická zařízení, která jsou magnetická a v souladu s rezonancí Země, ale skladuje si je jenom pro sebe? Myslíte, že tomu tak není? Podívejte se lépe. Zvedněte závoj vážení a podívejte se. Je tomu tak, a brzy ti, kteří o tom vědí začnou mluvit a dojde ke korekci masami vzhledem k těm ve vládě, kdo jsou za takové věci zodpovědní. Měli by být obžalováni, svrženi s úřadu a zavřeni za všeobecné ohrožení lidí. Není to způsob, kterým byly provedeny všechny změny v historii? Nepřipomíná to Velkou Francouzkou Revoluci? Nebyla to předehra nastávajících změn?

Když se vzestupující masy pozvednou za manipulace vlád, přestanou být ovládáni současným vedením a finanční elitou. Dojde k rebelii a násilné úpravě současného režimu řízení, který ubližuje! Současná vláda ubližuje, vážení. Ubližují Zemi znečišťováním životního prostředí, a ubližují masám, aby si udržely nadvládu a řízení. 30 000 let potlačujících manipulací, ovládání mas a podobných praktik se nachází v karmických záznamech vaší civilizace. Když se vytvoří karma, je energie rovnocenná jejímu napravení zadržena za zarážkou. Podobně jako je šíp v luku tažen dozadu a dozadu a ještě dál, až je nakonec uvolněn. Nepoletí potom dál než ostatní? Podobným způsobem je zadržována karma shromažďující se kolem ovládání lidské civilizace a jak bude uvolněna exploduje a exponenciálně vše změní!

Odkud ta změna přijde? Předvídáme vznik jednoho protestního hnutí za druhým která se nebudou chtít podřizovat stávajícím vládnoucím praktikám. Proč? Protože masy stojící za těmito hnutími vzestoupí z podřízeného postavení, ve kterém byly drženy 30 000 let! Odmítnou být znovu manipulováni do podřízeného postavení, a budou vyžadovat rovnost pro všechny. To nakonec přinese změny ve všech oblastech civilizace a nápravu nerovnosti a manipulacím, které vytvořili bezdomovectví, chudobu, hlad a válku.

3. Ovládání

Současný lidský život je založen na ovládáni. Jste ovládáni vládou skrze finanční instituce, média, policii, tajné a bezpečnostní orgány a mnohé další veřejné autority. Jste pokládáni za řádného občana, když se chováte v mezích pravidel na kterých je civilizace postavena. Není to vlastně mentalita otroka, mí drazí? Ve skutečnosti Annanuki vytvořili zákony pro otroky, aby se podle nich chovali, protože je považovali za méněcenné a něco takového potřebovali. Původní rudá rasa neměla taková pravidla, protože v jednotě prostě nejsou potřebná. V jednotě jedinec vždy jedná pouze z hlediska většího dobra pro celek a proto se věci, které jsou považovány za nezákonné prostě nevyskytují.

Jakmile vzestoupíte, dostáváte se do působnosti nového zákona, který je svou podstatou spirituální a má mnohem vyšší autoritu, než kterýkoliv lidský zákon a tímto zákonem je zákon neubližování. Jakmile přijmete zákon neubližování, jakou pak má hodnotu vaše současné paradigma zákonů? Neubližování je stav kdy děláte vše v jednotě a nepodmíněné lásce ke všem ostatním lidem i všem ostatním druhům. Současné paradigma zákonů nebude mít žádný smysl, obzvláště jakmile dojde k očištění od těch, kteří nevzestupují při pokračujícím vzestupu Země.

Jakmile se změní struktura civilizace, objeví se nové zákony a nové formy vlády. Ty budou vycházet z paradigmatu jednoty a neubližování, protože do tohoto paradigmatu vzestoupí pouze ti lidé, kteří zůstanou. Neubližování nevyhledává ovládání někoho jiného, ale spíše dovoluje. Ve stavu neubližování jedinec umožňuje všem ostatním jejich životní zkušenost, protože chápe, že život je spirituální cesta s mnoha lekcemi, které jsou nejlépe pochopeny v životních zkušenostech. Při vzestupu si všichni lidé, kteří zůstanou vzpomenou na jednotu i stav mimo jednotu a již více nebudou druhým ubližovat. Většina zákonů zakazuje ubližování nějakého druhu a proto již více nebude potřeba. Tím pádem vznikne nová forma zákonů založených na jednotě.

V současném paradigmatu existují zákony, které umožňují aby bohatí zůstali bohatí a chudí zůstali chudí. Zde též bude muset dojít ke změně, jakmile vzestup přinese rovnováho braní a dávání spolu se stavem hojnosti. Při stavu hojnosti dostáváte pouze to, co potřebujete a vše ostatní je sdíleno. Ti, kteří nadmíru hromadí, jako jsou ti, kteří jsou velmi bohatí, zaniknou nebo pokročí, a při tom se naučí sdílet své zdroje na pomoc druhým. Neboť tak funguje paradigma jednoty a díky tomu přestanou chudí být chudí a potřeby všech budou naplněny. Zákony, které udržují bohaté bohatými a chudé chudými stejným způsobem přestanou existovat jakmile se lidstvo vyvine z tohoto paradigmatu. Tím pádem budou vytvořeny nové zákony, které budou podporovat právo každého člověka, aby měl co jíst, kde přebývat, dostal vychování, byl ctěn a přispíval celé civilizaci způsobem, jakým může. Přechod z paradigmatu ovládání k paradigmatu úcty nebude jednoduchý, protože většina lidí si vzpomíná pouze na ovládání. Historie civilizace je již tak dlouho založena na ovládání, že lidé zapomněli na zákony založené na jednotě a cti. V zapomnění vznikne snaha o nalezení nových vztahů a nových zákonů, které by sloužily celku. Může trvat skoro sto let, než se nové paradigma prosadí ve všech oblastech života, ale již vidíme, že to nastává.

Některé rasy si díky dědičnosti vzpomínají na zákony založené na jednotě. Tyto národy v pravý čas povstanou a stanou se živým příkladem nového způsobu komunity a zákonů, které ctí. Nové zákony se rozšíří a stanou se globální, jakmile se vypozoruje, jak to u těchto národů chodí. Vzestupující národy povedou lidstvo domů do nového stavu vztahů a nového paradigmatu, který ctí. To nastane, jakmile každý vzestupující národ vytvoří svoji vlastní suverenitu mimo vliv světových sil, aby mohli plně vyjádřit svoji pravdu.

4. Utajení

V současném lidském životě je trvalá snaha něco utajovat, neodkrývat "všechny své karty", lhát a nebýt k druhým čestný. Odkud se toto chování vzalo? Annanuki nesdílely své karty ani s rudou rasou ani s otroky. Tajili mnoho věcí, a díky nedostatku vědomostí většiny manipulovali osudem Země směrem, který by pravděpodobně nenastal, kdyby byly všechny karty vyložené na stůl. Proto ti lidé, kteří mají ve vývojové linii Annanuki mají vrozené dispozice utajovat, lhát, podvádět nebo manipulovat všemi událostmi pro svůj vlastní prospěch, aby si udrželi vládu, bohatství nebo sílu. Otroci na druhou stranu nemají co skrývat, protože nemají sílu. Mezi sebou byli čestní, ale naučili se chovat jak si Annanuki přáli, jinak byli zabiti nebo posláni do dolů, odkud se nikdo živý nevrátil. Proto se otroci též naučili skrývat a udržovat tajemství, aby přežili. Avšak požadavek udržovat tajemství kvůli přežití je něco úplně jiného od udržování tajemství kvůli udržení síly, a vytváří úplně jiný tanec životem u těch lidí, kteří zdědili jeden nebo oba vzory chování.

V jednotě přicházíte k místu, kdy se máte stát "pravým Já". Pravé Já nic neskrývá, protože není co skrývat. Jakmile řádně pochopíte, že vaši předci se všemi dušemi mohou stejně pozorovat všechno ve vašem životě, dospějete k porozumění, že tajemství existuje pouze na fyzické rovině.

Ano, velmi dlouhou dobu bylo mnoho lidských záznamů vymazáváno v souvislosti s utajováním a schováváním předchozí duchovní elity, čili nanebevzetých mistrů Země, ale tyto záznamy jsou obnovovány a znovu sestavovány díky globálnímu vzestupu a vzestupu lidí. Všechna tato tajemství budou odhalena. Podobným způsobem se předpokládají změny vlád světa, jakmile budou tajnosti skryté vlády pochopeny a duchovní hierarchie a nanebevzetí mistři budou ze Země odvrženi neboť činy kterých se dopustili nectily Zemi jako celek.

Je mnoho duší které vzestoupily z Plejád k Velkému Centrálnímu Slunci a které stejným způsobem manipulovaly a vytvářely disharmonii, jako nanebevzetí mistři na Zemi. Každý z nich bude stejným způsobem vyňat z oblasti Velkého Centrálního Slunce, jakmile bude pravda o jejich činech plně odkryta. To se nyní bude dít ve fyzické realitě lidského života, protože nefyzické předchází fyzickému. Jakmile budou všechna tajemství řídících bytostí na Zemi odhalena při vzestupu Země, všechna tajemství které vlády skrývají vyplují na povrch. Proto dojde taktéž k výměně vlád a řídících pozic, jako se děje v nefyzických říších spojených se Zemí. Neboť nefyzické vždy předchází fyzické.

Jakmile se přiblížíte k vašemu pravému já, opustí vás stud. Stydlivost způsobuje, že udržujete tajnosti a skrýváte to nebo ono o sobě před druhými. Podstatou studu jsou elektrické vibrace a jsou překonány, jakmile obsáhnete neubližování nebo při vlastním vzestupu ztělesníte stav Bódhisatvy. Když vás opustí stud, nebude co skrývat a přejdete k autentickým vztahům se všemi ostatními.

V autentických vztazích cítíte přesně to, co zrovna cítíte. Ti, kteří vzestupují si současně uvědomí, že zpracovávají své vnitřní roviny a občas narazí na velikou bolest když vynášejí do vědomí bolest ve které žili nebo umírali vaši předci. Jakmile bolest pomine, naleznete opět radost. Autentické já neskrývá bolest ve které se zrovna nachází, protože to je stav, jak se cítíte v daném okamžiku. Když přestanete skrývat jak se cítíte, naučíte se přijímat sami sebe v daném okamžiku. Když bezpodmínečně přijmete sami sebe, naučíte se přijímat i ostatní bezpodmínečně. To je základ stavu Bódhisatvy, nepodmíněné přijímání všech v životní zkušenosti.

Lidské vztahy se mění jak se ve skupině další lidé stávají autentickými já a nepodmíněně přijímají jeden druhého. Soutěživost pomíjí a začíná pomoc a spolupráce. Náš komunikační kanál vytvořil společenství, ve kterém se soutěživost postupně ztratila a které se začíná rozvíjet do paradigmatu jednoty a spolupráce. Nebylo to lehké období a sekce "Notes to Our Affiliates" na www stránkách demonstruje průběh tohoto zápasu přechodu skupiny od vztahů tajností, manipulace a ovládání k novému paradigmatu jednoty. Tato zkušenost však přináší druhým pochopení změn které nastanou ve skupinových vztazích celého lidstva tak jak budou vzestupující lidé měnit způsoby svých vzájemných vztahů.

Vzestup s sebou přináší touhu vyjádřit vlastní pravdu. Když vyjadřujete vlastní pravdu, končí jakékoliv utajování. Pro někoho může znamenat vyjádření své vlastní pravdy, že řeknou svým příbuzným, nebo rodičům o nehodě, kterou celý život skrývali. Pro někoho jiného to může znamenat, že začne sdílet svoji pravdu a spirituální cestu s přáteli, spolupracovníky, nebo se svým šéfem . Pro dalšího zase může znamenat sdílení své pravdy, že se stane učitelem vzestupu. A ještě někdo další třeba díky tomu zveřejní utajované informace ze svého pracoviště nebo vlády veřejnosti. Touha vyjádřit svoji vlastní pravdu vyvěrá z vlastního Já.

Po velmi dlouhou dobu nemohl nikdo z vašich předků veřejně vyjádřit svoji pravdu. Po velmi dlouhou dobu a díky velkému strachu, se lidé naučili skrývat svoji pravdu a lhát o tom, v co věří. Po velmi dlouhou dobu udržoval lidstvo strach z perzekuce, nebo z ukřižování v šachu. Karma z ukřižování, která způsobila zkušenost Krista v nedávné historii, jež byla pouhým opakováním nekonečného počtu dalších mistrů, kteří byli taktéž ukřižováni v minulosti, byla konečně uvolněna. Zhojení vzoru chování být ukřižován za to, když stojíte za svojí pravdou, je dílem těch, kteří vzestupují a kteří tuto karmu uvolnili pro celé lidstvo, takže může nastat nová éra neukřižovávání.

Když je odstraněn strach z vyjádření vlastní pravdy, může vzestupující člověk vyjádřit svoji pravdu veřejně. Díky tomuto fenoménu se na světlo dostanou skrývané praktiky vlád a bude moci dojít k přestavbě vládnoucích složek. To se začne dít, jakmile více lidí přejde k autentickému chování a vztahům k sobě i k druhým díky procesu vzestupu.

5. Soukromí

Soukromí a utajení jsou vzájemně příbuzné, ale nejsou úplně stejné. Ale obé je založeno na studu. Díky studu lidé cítí potřebu soukromí jakéhokoliv druhu, ať už se jedná o sprchování, nebo používání toalety, nebo zakrývání těla oblečením, nebo budování domu uprostřed samoty s 20 akry pozemku okolo! Všechna tato vyjádření soukromí vycházejí ze studu a víry, že se za něco musíte stydět.

Uvědomte si, mí drazí, že my vás vidíme, když jste nazí. Vidíme vás, když sedíte na záchodě. Vidíme vás, když se milujete, sprchujete, plavete, lžete svému šéfovi, nebo lžete svým dětem, nebo když z jakéhokoliv důvodu utíkáte do samoty. Na druhé straně, není nic špatného na tom, odejít do ústraní. Opravdu, i lidé žijící v paradigmatu jednoty vyžadují takové věci, aby dostali lepší náhled na své životní lekce. Proto nechceme vnést zmatek do potřeby soukromí v čase a prostoru pro proces zpětného pohledu a integrování zkušeností. Proces vzestupu je plný zpětných pohledů, zpracovávání a integrování nových základů jednoty a proto je potřeba pobytu v ústraní je pro vzestupující bytost mnohem větší, než u člověka, který nevzestupuje.

My zde však mluvíme o soukromí, které je vyjádřením studu. Vaši Sirianští předci většinou žili v tropickém prostředí téměř nazí! Nevyžadovali oděvy, nebo soukromí tak jak je znáte vy, protože se neměli za co stydět. Některé národy, jako třeba Polynésané, nebo australští domorodci, takto žili až do té doby, než poznali "vzdělání" bílých lidí. Vzdělání ve studu, tak to je.

Když člověk vzestupuje, potřeba soukromí z falešných příčin je opouštěna. Při tom stud a cudnost založená na studu ustupuje a jedinec se učí pojmout sám sebe i všechny ostatní se ctí. Vzestupující komunity budoucnosti možná nebudou mít závěsy, ploty, okna a dveře, když nebudou potřeba k udržování tepla v domě! Těchto věcí nebude potřeba, jakmile všichni lidé na Zemi přestoupí myšlenkové formy soukromí založené na studu. Díky tomu se objeví úplně jiná kultura, v mnohém asi podobná Polynéské kultuře z dob, kdy tam ještě nedorazili bílé lidé.

Odkud pochází koncept soukromí? Proč právě od Annanuki? Annanuki drželi své otroky odděleně a sami měli krásné vily a chrámy pro svou vlastní potřebu. Ti, kteří jsou v dnešní době potomky Annanuki jsou často dosti bohatí a napodobují tyto způsoby ve svém životě, a tak se separují a vydělují od ostatních. Když bude tato karma rozpuštěna, dojde k návratu k jednotě a cti a vzniknou společenství založená na rovnosti, sdílení a radosti. Toto též vidíme, že čeká lidstvo v nastávající éře lidské civilizace.

6. Exkluzivita

Podobně jako soukromí i Annanuki sami byli považováni za privilegované a otroci za neprivilegované. Vždyť Annanuki byl majitelé veškerého bohatství a všech zdrojů a nepovažovali otroky za hodné takových věcí. Annanuki vytvořili dvoutřídní systém a současný systém stávající civilizace je na těchto myšlenkách založen dodnes.

Privilegie a vyjímečnost je založena na soutěži, kdy jedinec se považuje za něco víc, než jsou ostatní. V paradigmatu jednoty je soutěživost opuštěna a jedinec považuje sebe za rovnocenné všem ostatním, jakožto Bůh /Bohyně v lidské tělesné formě. Pouze díky myšlenkovým formám exklusivity mohou někteří jedinci, kteří jsou spřízněni s Annanuki hromadit natolik, že druzí strádají na ulici, nebo nemají kde bydlet. Někteří lidé si díky svému bohatství udržují svojí víru v exkluzivitu.

Myšlenková forma exkluzivity je udržována mezi lidmi; ale ti, kteří mají ve své genetické linii původní rudou rasu, se mohou rozvzpomenout na stav jednoty, tak jak jej jejich předci prožívali. Jednota byla natolik radostným stavem bytí, že ti, kteří si na ni vzpomenou, mohou velmi snadno nechat zemřít koncept exkluzivity a dvoutřídní systém. Důvod je ten, že ve dvoutřídním systému a soutěživosti chybí ta pravá radost.

Proč není radostné, když ostatní jsou něco menšího, nebo naopak většího, než jedinec? Radost nemůže existovat současně se soutěživostí. Soutěživost není spřízněna s radostí, protože radost, smích a humor se vyskytují pouze tehdy, když přijímáte sami sebe i druhé, a to vyžaduje rovnost. Je velkou pravdou, že lidé v jednom okamžiku prožívají radost a rovnost a v následujícím okamžiku již hodnotí sebe i druhé a soutěží. Proč tomu tak je? To je díky osobnosti, egu a negativnímu egu. Jakmile jsou tyto aspekty Já při vzestupu překonány a integrovány, člověk postupně přechází do stavu trvalého prožívání daného okamžiku. Prožívání daného okamžiku umožňuje sobě i druhým být tam, kde jste, a díky tomu se zrodí nepodmíněné přijímání. Ve stavu nepodmíněného přijímání se radost a humor stávají základem životní zkušenosti.

Jakmile budou širokými masami při vzestupu překonány myšlenkové formy exkluzivity, přestane dvoutřídní systém, jak jej znáte dnes, fungovat. K tomuto posunu může dojít díky hnutí nového věku, které bude požadovat rovnost všech, jídlo pro všechny, oblečení a střechu nad hlavou pro všechny. Tak vidíme my budoucnost našich bratrů a sester na Zemi.

7. Nadvláda

Myšlenka nadvlády vytváří hierarchický systém ve kterém jedna třída vládne a zbytek je řízen, nebo ovládán. V historii vašeho druhu se opravdu vyskytla skupina jedinců, kteří jsou známí jako Annanuki a kteří měli v rukou veškerou nadvládu a považovali se za Bohy /Bohyně v lidské tělesné formě a kteří vytvořili rasu otroků nad kterou vládli, aby potvrdili svůj status. Potomci Annanuki se často považují za Bohy /Bohyně a všechny ostatní za jim podřízené a z toho vyplývá jejich role nadvlády nad druhými v jejich životním tanci.

Nadvláda a tyranie jsou jedno a to samé. Když má jedinec v rukou nadvládu nad druhým, může tyranizovat. Tyranizování často zahrnuje zabíjení, mučení, zneužívání, vraždění, masakry, podkopávání autority nebo ničení jedinců kterým se vládne. Nelikvidovali snad Annanuki otroky kteří byli neposlušní? Neposílali je snad do zlatých dolů, nemučili je a neukracovali jejich životy? Nezneužívali je snad pro své vlastní potěšení a sex? To vše je součástí genetických informací lidského druhu na Zemi. Na úrovni skupiny způsobuje nadvláda, že jeden národ likviduje druhý pomocí válek. Na planetární úrovni se nadvláda na Zemi projevila od doby vlády Annanuki v opakovaném využívání pozemských zdrojů bez ohledu na její cíle. Obdobným způsobem se potomci Annanuki chovají k druhým když vládnou, někdy až k extrémům zneužívání, mučení, nebo smrti likvidací. Současné pokračující znečišťování životního prostředí a plenění je též výsledek činnosti potomků Annanuki.

Země je vědomá bytost, ne cosi nad čím se dá vládnout. Stejně jako všichni lidé jsou vědomé bytosti a proto jim nelze vládnout. Jakmile lidé pojmou paradigma jednoty při vzestupu, opět se rozvzpomenou na život v rovnosti a cti se všemi ostatními lidmi i ostatními životními formami. Z pozice cti vládne jedinec pouze nad svým vlastním vyjádřením života, svoji vlastní pravdou a vývojem, jako člen lidského druhu. Jakmile zůstanou pouze vzestupující bytosti, a to je podle nás tak do 25 let, přestane nadvláda potomků Annanuki ve vaší civilizaci. Jakmile se tak stane, úplně zmizí nadvláda a tyranie z lidského života.

Když vzestupující člověk pojme jednotu, přestane mít touhu vlastnit majetek, obzvláště zem. Když se jedinec naučí, že země patří Zemi, jakožto vědomé bytosti, přestane toužit ovládat, nebo řídit zemi pomocí vlastnictví. Předpokládáme, že jakmile lidé díky vzestupu překonají vlastnictví, bude vlastnictví půdy postaveno mimo zákon. Podobně i zneužívání, znečišťování a ubližování Zemi bude stejným způsobem protizákonné.

8. Lichva

Lichva a nadvláda jsou spřízněné, ale ne přesně stejné. Lichva je důsledek nadvlády, protože když držíte nad někým nadvládu, ten se stává vlastnictvím a proto je volně k použití a může být využit. Při nadvládě Annanuki nad otroky, byli otroci opravdu vlastnictvím, a byli chováni pro to, aby byli využíváni. Z takto vzniklé karmy pocházejí myšlenky lichvy u lidí na Zemi.

Lichva se podobá prostituci. Prostituce je legrační věc. Muži a ženy touží po sexe a často nemohou najít milujícího partnera aby se jejich přání vyplnilo. Ti kteří jsou ochotni "prodávat" své sexuální služby tak činí proto, aby naplnili svoji touhu a sny o sexu. Současná vláda postavila tyto služby mimo zákon jakožto neetické! A přesto tito lidé pokračují v těchto službách a dávají něco druhým! Dávají sami sebe, aby dostali něco nazpět a tak jsou za to placeni. To je rovnováha dávání a dostávání, i když asi není založená na lásce. Láska touží pouze po tom, aby to co dává bylo z lásky, avšak prostituce vychází většinou ze žádostivosti nebo z nudy díky nedostatku lásky nebo touhy. Je to sice smutné, ale ne špatné.

Kolik dalších lidí se prostituuje podobným způsobem, a není to považováno za nelegální? Mnoho lidí se prostituuje tím, že pracují přesčas v zaměstnáních která nenávidí jen kvůli penězům, aby podporovali rodinu, nebo platily půjčky. Mnoho lidí se prostituuje tím, že se podřizují svému šéfovi a neříkají pravdu. Mnoho lidí se prostituuje tím, že obdivují herce, nebo herečku, nebo milionáře, nebo duchovního gurua když hledají svoji vlastní pravdu mimo sebe sama. Prostituce je prostituce, ať už je legální nebo nelegální podle vašeho stávajícího práva.

Každá prostituce je založena na lichvě. Nebyli to snad otroci, kteří byli využíváni pro sex, kteří vytvořili dnešní sexuální prostitutky? Nebyli to snad otroci, kteří byli uhoněni k smrti v práci v dolech, kteří vytvořili dnešní prostituty v práci? Jedinec se prostituuje vždy, když nestojí ve své vlastní pravdě, moji drazí, a tím způsobem se nechává zneužívat.

Lichva považuje lidi za majetek. Není to snad proto, že je prostitutka majetek , že může být zneužívána zákazníkem nebo pasákem? Není to snad proto, že je zaměstnanec majetkem zaměstnavatele, že může být využíván? Není to snad proto, že manželka, děti, nebo manžel jsou majetkem, že mohou být využíváni? Není to snad proto, že žák gurua je jeho majetkem a proto může být využíván?

Lichva je základ vaší civilizace. Mnozí to nebudou považovat za pravdu, protože clona fantazie je velmi silná. Právě fantazie způsobuje, že jedinec věří, že lichva je láska. Lichva není láska, protože v lichvě není svoboda. Láska v paradigmatu lichvy je založena na vlastnictví a vlastnictví není láska. Láska dovoluje. Současné paradigma nevyjadřuje lásku jako toleranci, ale spíše ji vyjadřuje jako množství podmínek které musí každý splňovat aby nebyl odmítnut, opuštěn, nebo v nejhorším případě zlikvidován, ukřižován, nebo zabit.

Jakmile překonají lidé lichvu, začnou mít zlost. Začnou mít zlost kvůli tomu, jak se prostituovali někomu druhému. Začnou mít zlost kvůli tomu, jak byli využíváni a na ty, kdo je využívali. Může dojít k tomu, že jakmile lidstvo překoná lichvu, dojde k jednomu povstání za druhým, a k jedné demonstraci za druhou, kde budou protestovat proti formám lichvy nebo prostituce, bez ohledu na její podstatu. To též vidíme jako součást lidské budoucnosti.

9. Dogma

Dogma je založené na konceptu dobře - špatně. V současné lidské civilizaci jsou všechny zákony založené na konceptu dobře - špatně. Avšak zákony jsou mnohdy pokřiveny aby nadržovaly vládnoucí třídě nebo těm, kdož jsou bohatí. Proto není zákon absolutní. Jsou však tací kteří věří, že zákony jsou absolutní, a často jsou tito lidé horlivými a dogmatickými vůdci náboženství. Tito vůdci zřídkakdy poslouchají svoji vlastní víru v absolutní zákon a přizpůsobují jej svému vlastnímu životu, ale přesto káží o absolutním zákonu. Občas jsou tito lidé přistiženi při nepravostech, nebo že sami dělají něco proti čemu káží, a tak jsou svrženi ze svého piedestalu.

Koncept dobře - špatně je založen na omezeném pochopení pravdy. Pravda z pohledu duše je natolik komplexní, že nezná dobře nebo špatně, existuje pouze zkušenost, pouze pochopení, pouze vývoj nebo vzestup. Avšak při zredukování lidské genetiky se porozumění komplexnosti tance pravdy vytratilo z lidského vědomí a zbyl jen koncept dobře - špatně..

Mnohým v současné době inkarnovaným lidem chybí vzpomínky jejich původní genetické linie vycházející z původního osídlení rudou rasou. V těch je obsažené přirozené porozumění jednoty a komplexnosti pravdy. Ti, kteří si nezvolí cestu vzestupu, a nebudou se snažit o návrat ke svým historickým kořenům, budou i nadále pokračovat ve svém tanci dogmat ve své současné inkarnaci. Tito jedinci však začnou být nemocní jakmile Země pokročí ve svém vzestupu a případně se stanou vyhynulým lidským druhem. Země spolu s těmi, kteří budou pokračovat ve vzestupu budou vyžadovat povznést se nad omezených 18 myšlenkových forem, které jsou svou podstatou samo opakující.

Víra v dobré a špatné způsobuje během doby války mezi národy. Žádný národ není ani dobrý ani špatný. Žádné náboženství není správnější než jiné. Většina náboženství je založena na dogmatech a proto nenabízejí opravdovou příležitost pro duchovní rozvoj. Proto vedly náboženství a spirituální praktiky, které se objevily za posledních 30000 let lidské civilizace, do slepé uličky původního záměru spirituality.

Původním záměrem spirituality je vývoj k porozumění lekcí duše v průběhu mnoha inkarnací ve fyzické realitě. Aby bylo možné porozumět duši, musí být čistý komunikační kanál do nefyzických říší a naslouchat, vidět a zakoušet snové reality. Schopnost zakoušet snové reality byla geneticky odňata rase otroků, kteří tak mohli zakoušet pouze fyzickou úroveň. Z důvodu neporozumění nefyzickým říším se rozvinula neschopnost vyvíjet se.

I samotní Annanuki trpěli tímto problémem. Hledali nesmrtelnost protože nepochopili, proč duše potřebuje tělesnou formu. Své vlastní nepochopení přenesli i na rasu svých otroků, která byla vytvořena z jejich vlastní genetiky. V mnoha ohledech byli otroci odrazem Annanuki v tom, jak dalece se jako lidé ztratili, až na úroveň otroků. Protože nikdo nemůže zotročit druhého, aby se sám nestal otrokem vězení, které vytvořil.

Dogma zotročuje. Dogma umožňuje vidět sebe sama natolik "oprávněné", že vám to dává právo zabít druhého, nebo skupinu ostatních lidí. Na konci své vlády se Annanuki viděli natolik "oprávnění", že v bitvě mohli zničit celou Zemi. To je zrádné znamení, že byli pronásledováni vlastními dogmatickými myšlenkami i všemi myšlenkami, které jsou neoddělitelné od otroctví.

Jak by mohl někdo vytvořit myšlenkové formy o otroctví a pak nepokládat sám sebe za mistra? To nejde. A tím pádem Annanuki připravili svůj vlastní pád i víru, že jsou Bohy /Bohyněmi v tělesné formě, a záměrem Boha /Bohyně je "vytvářet život". Díky takové myšlence vytvořili život ve formě otroků. Záměrem lidské zkušenosti není tvorba života, ale poznání života a umožnění duši naučit se své zvolené lekce. A to je též pravým záměrem spirituality, aby se duše učila, rostla, vyvíjela se a vzestoupila. Z pohledu Velkého Centrálního Slunce neexistuje žádný jiný důvod existence.

10. Arogance

Myšlenka arogance vychází z víry, že všechno víte. Když věříte, že všechno znáte, přestáváte se vyvíjet, protože vývoj může začít jedině za předpokladu, když připustíte, že víte velmi málo a začnete se snažit dozvědět se víc. A to je začátek vývoje. Vývoj začíná hledáním, hledáním pochopení a hledáním za hranicemi toho, co již víte. Arogance je opoziční síla k vývoji, protože v jejím základu stojí víra, že není čemu se učit a není kam růst.

V lidských záznamech současných metafyzických a spirituálních hnutí, která byla prohlížena Velkým Centrálním Sluncem, se objevuje jen velmi málo vývoje. Tito lidé však často káží o tom, že existuje vývoj, a že oni jdou směrem k další dimenzi, a že se vyvíjejí, rostou a vzestupují. A opravdu to dělají? Mnoho metafyzických učení stojí na velké aroganci a na víře, že vše je známé. Jak pak můžete vzestupovat do neznámého, když je vše známo? To přece nejde. Vidíme, že mnohá z těchto hnutí si prostě vytvořila své vlastní přetrvávající myšlenkové formy, které udržují ty, kteří se k nim připojí, pod pláštíkem cesty vzestupu ve stavu, kdy se nevyvíjejí a neprobouzejí. Pravé probuzení vyžaduje, aby jste se zbavili arogance a pochopili, jak velmi málo si lidská tělesná forma na Zemi vlastně pamatuje. Rozvzpomínáte se na tak nepatrnou část vědění, že myšlenka, že víte všechno, je z pohledu duší Velkého Centrálního Slunce absurdní.

Dogma lze vytvořit z jakéhokoliv učení. Proto radíme těm, kteří se probouzejí, aby se nevylaďovali na dogmata druhých, ale do svého vlastního nitra a otevřeli svoji vlastní vnitřní krajinu a začali se vzestupem. Vzestup je vnitřní činnost, která vyžaduje stav bez arogance a pochopení skutečnosti, že víte velmi málo a jste ochotni se vzdát toho co víte a pojmout do sebe myšlenky postavené na nových základech. Ti co vedou vzestupující se neustále mění, neustále přinášejí nové informace a neustále předávají nové a nové porozumění lidského tance životem. Ti, kteří nevedou vzestup předávají stále stejné informace, jakoby to bylo vše co existuje a jakoby to byla jediná pravda. Vzestupující jedinec se musí naučit rozlišovat mezi informacemi směřujícími ke vzestupu a nesměřujícími ke vzestupu.

11. Fantazie

Fantazie je jedním ze způsobů, kterým Annanuki bránili otrokům před probuzením porozumění nefyzickým říším, které je obklopovali. Všechny nefyzické jevy zahrnuly do říše fantazie a řekli otrokům, že nejsou skutečné. Tím bránili otrokům v probuzení do takového stádia, že by se proti nim vzbouřili. V průběhu času byly milióny otroků a bylo by pro ně velmi snadné svrhnout Annanuki. Tím, že jim zabránili v probuzení zajistili, že nebudou proti nim rebelie a opravdu tomu tak bylo.

Smyšlené skutečnosti, které Annanuki navrstvili, bránili jejich otrokům ve vývoji. Tyto reality udržuje lidstvo dodnes formou divadel, filmů, písní, tanců, knih všeho druhu, televizi a všem možným formám uměle vytvářeného pobavení. Tyto zábavy, spolu s úrovněmi reality které jsou s nimi svázané, jsou též záměrně vytvářené, aby bránili vývoji. Konstrukce vytvářené na těchto úrovních reality jsou budované proto, aby obraly publikum o informace, které byly považované u rasy otroků za nežádoucí. (více informací viz. "Překonání sedmi forem klamání")

Vzestupující lidé se pozvedají nad úrovně fantazie kousek po kousku. Jakmile jedinec překoná tyto úrovně, přestávají být pro něj současné zábavné pořady zábavné. Současné formy zábavy jsou dramata, která jsou obecně založená na 18. přetrvávajících myšlenkových formách. Jakmile tyto myšlenkové formy překonáte zjistíte, že jsou již tato dramata nezajímavá a když tyto programy sledujete, může to mít za následek, že vás zpětně naprogramují na přetrvávající témata, která jste již překonali. Proto jsou naše komunikační kanály tak neoblomní, co se týče mediální zábavy, protože to má za následek zpětný propad pro vzestupující bytosti spíše než vzestup. Pro ty, kteří nyní mapují cestu vzestupu obzvlášť platí, že by se těmto formám zábavy měli vyhýbat, jinak se jim nepodaří dokončit svoji misi zmapování cesty ven z přetrvávajících myšlenkových forem, kterou budou další následovat.

Evoluce lidstva přinese sebou nové formy médií, které budou lépe zobrazovat měnící se myšlenky lidského druhu. Již nyní mohou některé takové nové formy zábavy existovat a to jen díky úspěchu mapovačů nové cesty vývoje. Existuje mnoho cest, a mnohé vedou tam, kam nevkročila lidská noha 30 000 let. Mnozí po jejich objevení budou následovat. Volba cesty není ani správná, ani špatná a ti, kteří jdou ve předu a hledají jsou geneticky vybaveni pro tuto roli, jinak prostě neuspějí.

Fantazie jsou prostředkem, který záměr pro manifestaci v životě jedince vysílá k pochopení k vašemu slunci a pak je odražen zpět, aby se manifestoval ve fyzické realitě. Proto když sledujete film nebo nějaký pořad a ten obsahuje násilnické téma, pak takové zapletení se do násilnické fantazie má za následek vyslání vašeho záměru ke slunci, že byste chtěli, aby se ve vašem životě projevilo podobné násilí. Proto když se necháváte upoutat některou ze současných druhů pobavení, musíte být velmi vybíraví, jinak si do svého života přitáhnete něco dost nepříjemného.

Možná si neuvědomujete, že fantazie vašich předků způsobili vaší současnou životní zkušenost. Protože když se fantazie nestihnou realizovat v jednom životě, přesouvají se do dalšího. Proto někteří lidé vypadají jako obětní beránci, ale vše má příčinu v myšlenkách a fantaziích vašich předků. Proto může být snahou upravit fantazie ve kterých jste zapleteni a dovolit být v nich radostní a konstruktivní a vyvíjet se, ze strachu aby se místo toho nemanifestovalo nějaké neštěstí.

Jakmile se povznesete nad myšlenkové formy fantazie, přestanete fantazírovat. Naučíte se žít daným okamžikem, s nádechy a výdechy života.

Přemýšlení o minulosti pomine, jakmile jsou vzpomínky na minulost díky vzestupu vymazány. Přemýšlení o budoucnosti taktéž pomine, protože budete mnohem a mnohem více zakotveni v současnosti. Toto je dar Světelného jazyka, který existuje mimo čas, a který umožňuje žít současným okamžikem a ne v nějaké fantazii.

Fantazie vám nikdy opravdu nedovolí být v přítomnosti. Ve fantazii se pohybujete buď ve snu o minulosti nebo o budoucnosti. Aby jste byli schopni se intimně s někým spojit je potřebný stav "současnosti". Aby jste mohli cítit vaší duši, je též nezbytný tento stav, protože duše se může připojit k tanci života pouze tehdy, když je tělesná forma ve stavu vědomé přítomnosti.

Jakmile se přesunete do říše fantazie, přestanete ve své tělesné formě ukotvovat svoji duši. Rasa otroků však v první řadě nebyla vytvořena proto, aby byla schopná zakotvit duši, ale aby byla bez duše, stejně jako byli z pohledu Annanuki zvířata. Jenže zvířata nejsou bez duše, nic není bez duše, a jakmile se stáhnete z paradigmatu opakujících se myšlenkových forem, dostanete se ze stavu bez duše do stavu s duší. V říši fantazie jste bez duše. Při prožívání současného okamžiku a když zakotvujete duši do těla, dostáváte se do stavu s duší.

Duše je pro vzestup nutná, protože to je právě duše, která vyplňuje tělesnou formu čchi a zprovozňuje čakry a jemnohmotná těla každého vzestupujícího pole. Když není přítomná duše, nedochází k žádnému vzestupu. Proto se vzestupujícím vyplatí vzdát se svých návyků na fantazie a představení založených na fantazii a v první řadě se snažit o zakotvování duše a pak se učit ji naslouchat. Duše vás svými jemnými formami komunikace povede ven ze stále se opakujícího dilematu lidského života do nového paradigmatu jednoty, radosti a nepodmíněné lásky.

12. Slepá důvěra

Annanuki nechtěli, aby jim otroci kladli jakékoliv otázky. Proto byli vedeni ke slepé důvěře ke svým mistrům vždy a za všech okolností. Díky slepé důvěře je tak obtížné probudit lidstvo. Lidé žijí své životy ve slepé důvěře, ve slepé důvěře, že vše bude stále stejné tak jako dřív. Lidská důvěra je tak velká, že nejsou schopní uvědomit si temný záměr někoho druhého, nebo těch, kteří vládnou jejich tanci životem.

Část problému slepé důvěry tkví i v tom, že lidé nechtějí vidět nevědomí, nebo nahlédnout za oponu iluzí, které ve vaší realitě převládají. Vždyť Annanuki si vždycky přáli, aby otroci nikdy nenakoukli za oponu reality na skutečnou činnost jejich manipulátorů a vládců nad Zemí. Proto založili terorizující a zastrašující skupiny, které vyděsily otroky vždy, když začali nahlížet do nevědomých říší, nebo do sebe. Též proto jsou tak často vzestupující vyděšeni, když začnou otevírat svůj vnitřní svět a nevědomí. Jakmile jsou však entity zakotvené Annanuki ve vědomí vašich předků odsunuty stranou, zjistíte, že ve vašem vnitřním světě a nefyzických říších není nic, čeho byste se měli bát.

Je pravda, že entity, které se vám snaží zabránit otevřít bránu nevědomí jsou obrovské. Náš komunikační kanál Míla na ně naráží čas od času znovu, hlavně když cestuje, protože některé oblasti nebyly asi vyčištěné tak jako oblast, kde žije. Tyto bytosti jsou sami dost vystrašené a když reagujete na jejich přítomnost hněvem, sami se dají na zbrklý útěk!

Ve vztazích na fyzické úrovni jste se naučili slepě důvěřovat svým rodičům, učitelům, zaměstnavatelům, přátelům, manželům, a dalším důležitým osobám. Často někomu slepě důvěřujete a pak jste překvapeni, když vás nějakým způsobem podvede. Slepá důvěra vám často brání vidět pravý motiv toho druhého.

Při vzestupu můžete též upadnout do pasti slepé důvěry svého nefyzického vedení. Pokud budete slepě důvěřovat svému vedení, nikdy se nedostanete nad opakující se myšlenkové formy slepé důvěry a nezvládnete vzestoupit. Z tohoto důvodu iniciáti často prožívají zkušenost, kdy je jejich nefyzické vedení klame, aby se byli schopni kompletně se dostat mimo působnost myšlenkové formy slepé důvěry.

Můžete též slepě důvěřovat tomu, co vidíte jako plnou pravdu ve své vnitřní krajině. Ve skutečnosti ale vidíte jen to co chcete vidět neboť clona iluzí je ve vašem stvoření velmi silná. Proto vnímaví iniciáti nebudou hned věřit všemu co vidí ve své vnitřní krajině, ale budou se chtít podívat znovu a zvednout clonu! Většinou člověk nechce vědět o sobě něco "špatného". Neexistuje dobro nebo zlo, ani správné nebo špatné, a předkové každého iniciáta se účastnili ve veškerém světovém dění. Ve vašich vlastních genealogických záznamech naleznete úplně všechno, vraždy i falšování dokumentů, lhaní, podvádění i činy směřující k pádu lidstva. Jen když čestně hodnotíte karmu kterou jste zdědili, můžete odpustit a tím překonat opakující se myšlenkové formy.

13. Víra

Slepá důvěra a víra jsou podobné, ale ne stejné. Víra je založena na slepé důvěře v někoho druhého a tím pádem věříte, že on pracuje ve vašem vlastním nejlepším zájmu a vědomostech lépe než vy sami. Rasa otroků znala pouze Bohy, kteří byli smrtelní a vůbec nebyli Bohy, ale pokřivenou lidskou formou. Aby mohli otroci stále věřit, že jejich smrtelní Bohové jsou tím za co se prohlašovali, museli v to věřit. Z tohoto důvodu byla tato myšlenková forma přidána rase otroků při jejich genetické tvorbě.

Ve vaší současné civilizaci jedinec věří, že to co vidí jsou opravdové okolnosti. Jedinec věří současnému režimu a vládě. Jedinec věří svému šéfovi a když sám dělá šéfa, tak věří svému zaměstnavateli. Věříte ve vaši společnost, oblast kde žijete, zemi původu. Občas něco v co věříte zklame, nebo někdo nejedná v souladu s vašim očekáváním. Třeba vás šéf vyhodí, nebo se zjistí, že váš poslanec podvádí veřejnost, nebo dojde k zemětřesení v oblasti kde žijete a nastane katastrofa. Při takových příležitostech je vaše očekávání zlomeno. Myšlenkové formy víry vás vedou k tomu, abyste tancovali jak se očekává.

Očekávání je soustava pravidel, která někdo vymyslel pro druhé. Annanuki opravdu stanovili pravidla pro otroky, a když je otroci porušili byli potrestáni, někdy až do extrému usmrcením nebo mučením, nebo byli posláni do dolů ze kterých se již nikdy nevrátili. Strach z toho, že nesplníte něčí očekávání je proto v lidské společnosti veliký. Očekávání je v současném tanci životem lidí tak veliké, že mnozí nikdy nepřekročí stanovené normy konkrétních vyjádření v životě. Stávají se vězni očekávání druhých lidí a společnosti ve které se narodí.

Při vzestupu jedinec přestává fungovat podle očekávání nebo přání druhých. Jedinec se stává autentickou osobností. Díky stavu autentičnosti celé paradigma očekávání přestává fungovat. Při vzestupu vykročíte nad rámec očekávání nejen vaší rodiny, ale i celé společnosti. Tím není řečeno, že spácháte zločin, který je podle zákona trestný, ale že překonáte vlastní potřebu takových zákonů a ztělesníte stav neubližování.

14. Naděje

Kdyby nebylo myšlenkových forem naděje, bývali by měli otroci velice bezútěšnou existenci. Proto Annanuki geneticky umožnili otrokům mít neustálou naději že život bude zítra nádherný. Zítra je další den a všechno pak bude bezvadné, vše se po dlouhé době samo utřídí. To způsobovalo, že se otroci každý den probouzeli s nadějí na změnu a opět šli do práce do dolů do stejných bezútěšných podmínek. Jak se to podobá mnoha současným lidem, kteří jdou pracovat do těžkých podmínek s nadějí, že se to možná jednoho dne změní a zlepší podle lidské fantazie! Ale nikdy se tak nestane.

Aby se změnil váš život, musíte přejít k akci. Ovšem samotná akce nestačí, protože vlastní myšlenky vytvářejí vlastní realitu. Proto někdo opouští manželství s násilnickým partnerem, aby v budoucnu vytvořil další podobné. Nebo opustí nemístného šéfa, aby vytvořil v dalším zaměstnání stejné podmínky. Protože aby se život opravdu změnil je nutné změnit myšlenky, které způsobují jakoukoliv manifestaci, a pak se nová realita může objevit. Ovšem otroci nebyli vytvořeni tak, aby mohli měnit myšlenkové formy a proto žádná skutečná změna není možná neboť se neustále opakuje stejná myšlenková smyčka. Takže naděje, jakožto myšlenková forma, byla náhražkou reálné potenciální změny, růstu, nebo vývoje.

V současnosti spojují lidé změnu s otočením polarit. To není změna, ale pouhá zkušenost druhé strany stejné myšlenkové formy. Někdo si může myslet, že být mistrem je lepší, než být otrokem, a změna od otroka do role mistra je zlepšením, nebo změnou. Ale to není žádná změna, a kolo karmy zajistí, aby byl další život následující po roli mistra prožit v roli otroka pro vyrovnání. Jiným příkladem může být, že s někým zle nakládají jeho rodiče když je malý a to je těžké a bolestné období. Později v životě se tento člověk sám stává zlým rodičem. Může se zdát, že být v roli zlého rodiče je lepší než být v roli jeho dítěte a může to být pokládáno za změnu. Je to však jen druhá strana polarity stále se opakující myšlenkové formy nadvlády.

Skutečná změna nastává, když se dostanete nad patřičnou myšlenkovou formu a ne jen změníte polaritu v rámci stejné formy. Skutečná změna je možná pouze pomocí vzestupu mimo stávající paradigma a pojmutí nových základů myšlenkových forem. Když dojde ke skutečným změnám, přestanete pociťovat problémy minulosti. Proč tomu tak je? Myšlenkové formy jsou holografické a přitahují do vašeho života zkušenosti podle vaší víry. Když se změní víra, změní se zkušenost života. Když jedinec překoná myšlenkové formy nadvlády a opustí násilnického partnera, je schopen vytvořit láskyplný a podporující vztah s jiným partnerem.

Většina současných metafyzických hnutí je založena na naději. Naději, že se zjeví lepší zítřek a Bůh to obstará, nebo sestoupí mimozemšťané a vytvoří novou civilizaci, nebo že sestoupí andělé a odnesou každého do nebe kde je vše naprosto perfektní jak si kdo vymyslí! Moji drazí, nikdo jiný vás nemůže vyvést z vašich myšlenkových forem, jen vy sami, a žádný Bůh, ani andělé, ani mimozemšťané nejsou schopni vám v tom pomoci. Víra, že to někdo udělá za vás, je přímo spřízněná s Annanuki, kteří vychovali otroky tak aby věřili, že Annanuki jsou Bohové a jako Bohové se "o všechno postarají".

15. Dokonalost

Myšlenka dokonalosti byla nezbytná, aby mohli být Annanuki pokládáni za Bohy. Jakožto Bohové byli Annanuki perfektní, kdežto otroci byli nedokonalí. Zde leží základ "prvotního hříchu", ti kteří vycházejí z genetiky rasy otroků se již od narození pokládají za nedokonalé díky své genetické informaci vycházející z rasy otroků. Jenže Bohové byli též smrtelní, a věděli jen o něco málo více než otroci, ale ne tolik, aby byli schopní žít v jednotě a lásce se Zemí a s dalšími druhy. Proto měli velmi daleko k dokonalosti a dokonalost sama je koncept, který neexistuje v žádném jiném jazyce v rámci celé oblasti Velkého Centrálního Slunce, stejně jako všechny ostatní samy sebe opakující myšlenkové formy o kterých je zde řeč.

Pro lidi je normální, že považují Boha za dokonalého když otevřou svoji vnitřní krajinu a začnou vzestupovat. Žádná duše není dokonalá, ani Velké Centrální Slunce není dokonalé. Velké Centrální Slunce se skládá ze skupiny duší, které se učí v tanci zkušeností v tomto stvoření, rostou a vyvíjejí se. Při vývoji se občas přepočítáte a to pak způsobí problémy, které se musí napravovat. Taková je podstata vývoje. Chyba není považovaná za špatnou, ale za součást vývoje. Jakmile chybu pochopíte a napravíte, už se vícekrát nevyskytne, protože jste z ní vyrostli svým vlastním porozuměním.

Ve svém současném bytí si myslíte, že učitel nebo guru jsou dokonalí. Pokud žijete v domnění, že učitel nebo guru musí být dokonalí, nemáte žádný prostor pro vývoj, růst a změnu. Vývoj předpokládá, že jedinec není dokonalý a že potřebuje změnit nebo modifikovat. Dokonalost může stejně jako arogance způsobit zastavení vývoje, když nejste schopní překonat tuto stále se opakující myšlenkovou formu.

Tanec dokonalosti též znamená, že sundáte druhého s piedestálu, na který jste ho postavili. Při dokonalosti je jeden pokládán za lepšího a druhý za horšího, a ten lepší je postaven na vyvýšené místo a obdivován. Občas, když dostatečné množství nedokonalostí a špinavého prádla vypluje na povrch, je obdivovaný kazatel sundán s piedestálu, přestane být uctíván a je pokládán za špatného, zlého a pochybeného. Taková myšlenkové formy mohou dokonce přispět k pocitu práva toho padlého ukřižovat nějakým způsobem, včetně usmrcení nebo mučení.

Myšlenka dokonalosti způsobuje vytvoření clony nebo masky, která pod sebou ukrývá vlastní autentické já. Často nosí lidé různé masky pro různé oblasti svého života. Proto se třeba někdo chová v práci úplně jinak než doma s rodinou. Jakmile překonáte myšlenku dokonalosti, zahodíte všechny masky a prožíváte své opravdové já za všech okolností, bez ohledu na to, k čemu se vztahují. Při tom může dojít mezi vzestupujícími lidmi k navázání nových vztahů.

Vzestupující vedoucí se nikdy nepovažují za dokonalé. Vzestupující vedoucí je vždy ochoten zkoumat svoji temnou stránku a překonat ji, protože neexistuje jiná cesta jak vzestoupit. Je též vždy ochoten připustit, že se přepočítal a poučit se, a patřičně změnit směr své cesty. Náš komunikační kanál Míla to ve své organizaci též demonstrovala, když změnila vývojový kurz od neúspěchu k úspěchu a umožnila 90% lidí přidružených ke své organizaci, kteří nebyli schopni přejít k novému paradigmatu, odejít. Naučila se, že není dokonalá, že dělá chyby, a může změnit kurz když je to potřeba, aby pokračoval vzestup její i celé skupiny.

16. Vnější Bůh

Aby Annanuki udrželi svoji nadvládu nad rasou otroků, museli je připravit tak, aby věřili v Boha, který je mimo ně, a tím Bohem jsou Annanuki. Tato vytvořená myšlenková forma víry v externího Boha přetrvává ve všech náboženstvích na východě i na západě..

Externí Bůh je ten, na kterého spoléháte, že za vás něco udělá, nebo že vás zachrání z vaší temnoty a od vašich démonů, které jste si vytvořili vlastními myšlenkami. Pravděpodobně proto lidé, jako masy, hledají spasitele který sestoupí a zachrání je z jejich vlastní tvorby. Nikdo nemůže lidský druh spasit, lidský druh si musí zvolit cestu vzestupu ze svých myšlenkových forem, které vytvořily současné podmínky a tím způsobem spasí samo sebe. Pokud člověk hledá Boha mimo sebe, pak nezvládne vzestoupit. Protože Bůh není někde mimo nás, je v nás a ve všem živém na Zemi a na všech dimenzích v rámci Všeho Co Je. Jakmile se hledání Boha obrátí dovnitř, tak se dveře nevědomí doširoka rozevřou a dovolí vzestupujícímu přístup k nefyzickým říším, které ho obklopují. A pak vzestupující najednou objeví, že je obklopen Bohem ve všech formách. Boha, který tančí spolu s přírodními říšemi; Boha, který tančí s anděly; Boha, který tančí s říší delfínů a velryb; Boha, který tančí s lidmi.

Návrat k Jedinému Bohu neznamená, co si člověk myslí, že se vše stane jednou bytostí, nejlépe s lidskou tělesnou formou, který vládne celému stvoření po všechny časy a soudí ostatní, kteří zhřešili, nebo zbloudili na scestí. Namísto toho je Jeden skupinou duší všech možných tvarů a forem, které se navracejí do dimenze svého vzniku, které se dělí na své cestě o zkušenosti a plánují další cestu, nebo zkušenost, která je před nimi.

17. Pýcha

Pýcha je myšlenková forma předaná otrokům, aby měli smysl pro úspěch, nebo něco, na co mohou být hrdí. Annanuki vytvořili ve skutečnosti soubor rituálů v chrámech, při kterých oceňovaly otroky za určité činy. Vaše současná civilizace je přeplněná podobnými falešnými formami ocenění. Vaše společnosti dělají ceremonie podobně jako Annanuki, kdy oceňují své zaměstnance za roky práce, nebo splněné úkoly, které přinesly organizaci zisk. Oblast zábavního průmyslu je přeplněná ceremoniemi a oceněními za další "výkony" - nejlepší obraz, nejlepší píseň, a podobně..

Takové formy výkonů jsou z pohledu Velkého Centrálního Slunce mylné, jako vše, co v sobě nezahrnuje vývoj. Z takového pohledu pak na pýchu lze pohlížet jako na špatnou formu ocenění, kdy je oceňováno něco umělého, co nemá žádnou souvislost s vývojem, nebo skutečným mistrovstvím.

Otroci byli obdařeni různými talenty, kterými bavili Annanuki. Byli jim dány dovednosti zpěvu, tance, přemýšlení s omezeným porozuměním stvoření, tvorba obydlí pro své vlastní bydlení. Byli též vychováni s dostatečnými vědomostmi, aby uměli farmařit a sklízet aby se uživili, a uměli se rozmnožovat a vychovávat potomstvo. Na rozdíl od Annanuki však stárli a umírali. Život byl pro ně dočasný. Pouze Bohové se zdáli být věční a proto v lidské fantazii přetrvává snaha otroků podobat se bohům a být nesmrtelný.

Lidé, kteří nebyli nesmrtelní stejně mohli dosáhnout toho nebo onoho a být za to odměněni. Někdy byla odměna v tom, že mohli nějaký čas pobývat s Bohy. Někdy to zahrnovalo i souložení s Bohy, když byl jedinec pro ten účel "vybrán". Tak se Annanuki začali křížit a využívali otroky pro vlastní sexuální potěšení. Často rodiče a děti Bohů dostali nějaká privilegia a proto tato role byla vyhledávána po mnohé generace. Otroci se začali porovnávat podle toho, jakou odměnu od Annanuki obdrželi, a snažili se dosáhnout odměnou pocit naplnění.

Celý tanec života otroků byl založen na konceptu nerovnosti a nevyvíjející se formě existence. Stále se opakující zabudované myšlenkové formy a z nich vyplývající zkušenost falešného pocitu ocenění jsou založené na prožitku jedné strany polarity v rámci jednoho života. Když jedinec prožije polaritu úspěchu, řekněme, že se stane doktorem, nebo právníkem, cítí se odměněný úspěšným životem. Avšak polarita, tak jak existuje, vyžaduje, aby byl následující život neúspěšný nebo nepřinesl ocenění, protože to je opačný pól myšlenkové formy úspěchu. Opakující se myšlenkové formy zamykají lidi do polarity úspěchu a neúspěchu, což nemá nic společného se skutečným mistrovstvím, vývojem a vzestupem.

Když se zbavíte mylného konceptu ocenění v lidském životě, zbavíte se i touhy po slávě, bohatství a chtivosti. Celý tanec života ve slávě a hromadění jak jej dnes znáte, je výsledek systému oceňování otroků Annanuki před velmi dlouhou dobou. Vzestupující lidé naleznou pocit odměny ve vnitřním posunu ve své vnitřní krajině když překonají opakující se myšlenkové formy a povznesou se nad ně. Jakmile jsou tyto myšlenky překonány, je posun znatelný v mnohem radostnějším životě jedince. Tato radost je opravdová a ne umělá.

Opravdová radost nikdy nevzejde s dosažení slávy, nebo bohatství, nebo úspěchu. Ty způsobují umělou radost v okamžiku ocenění, ale jakmile tento vrcholek pomine, nastane propad zpět do stejné deprese jaká existovala před tím, než se úspěch podařil. Možná proto tolik lidí, kteří se na pohled zdají úspěšní, propadají návyku drog, nebo sexu, které je dočasně pozvednou z deprese. Avšak jediná trvalá cesta ven z deprese je překonání samotných myšlenkových forem, které depresi způsobují. Je pravdou, že opakující se myšlenkové formy v lidském životě jsou nudné a deprimující.

Mnozí lidé sami sebe považují za méněcenné, když nemají úspěch. To je mylné, protože žádný člověk není cennější než druhý a cena každého člověka vychází z jednoduché pravdy, že všichni lidé jsou vyjádřením Boha /Bohyně v tělesné formě. Jakmile se jedinec vymaní z mylného pocitu ocenění, může se vrátit k jednoduchému způsobu života, kde nevychází radost z vlastního úspěchu, ale ze zvládnutí vnitřního mistrovství. Radost z mistrovství nelze porovnat s radostí z úspěchu, a ti, kteří překonají tuto myšlenkovou formu pochopí, že vycházíme z vlastního prožitku a zkušenosti.

Až všichni lidé překonají umělé formy úspěchu, tyto formy ocenění v lidském životě přestanou existovat. Nebudou již více ceremonie oceňující mylné úspěchy toho nebo onoho talentu. Talent se již více nebude porovnávat, a všichni budou oceňovat všechny talenty těch, kteří budou ochotni se o své dary podílet. Mohou ale být různá shromáždění při příležitostech cyklů života a vývoje Země, kde budou oceňovány všechny druhy podílející se na daném procesu. Tak to vidí Velké Centrální Slunce v daleké lidské budoucnosti.

Když je opuštěn uměle vytvořený úspěch, vznikne prostor pro novou formu finančního toku, který bude vyrovnaný. Nevyrovnanost finančního toku má své základy v umělém oceňování otroků Annanuki před dávnou dobou a bylo v současnosti převedeno na růst bohatství, majetku a objektů. Jakmile se na úspěch přestane pohlížet jako na základ bohatství a majetku, ale spíše jako na vnitřní proces a mistrovství, přestanou lidé vyhledávat bohatství a umělý úspěch jako výsledek svého životního vyjádření. Jakmile k tomu dojde, všechny formy zdánlivého úspěchu se v následujících desetiletích změní, aby odrážely vnitřní změny myšlenkových forem lidského druhu. To ve svém důsledku umožní konec hladu ve světě a umožní distribuce zdrojů tak, aby všichni měli co jíst, kde bydlet a měli patřičnou péči.

18. Poslušnost

Poslušnost je myšlenková forma, která způsobovala poslušnost otroků Annanuki za všech okolností. Vytvářela též okolnosti při kterých se otroci nemohli sjednotit a svrhnout Annanuki, a pravděpodobně z tohoto důvodu byly s touto myšlenkou formou vychováváni. Poslušnost též vede k podřízenosti, kdy se jeden podřizuje druhému, nebo se pro druhého obětuje. Otroci se opravdu obětovávali při dolování zlata, aby byli Annanuki bohatí. Též se obětovávali v mnoha bitvách, ve kterých Annanuki proti sobě bojovali.

Mnoho lidí se v dnešní době obětuje, tak veliká je víra v poslušnost. Někteří se obětují svým dětem, nebo manželům. Jiní se obětují vládě tím, že vstoupí do armády nebo do bitvy mezi národy.

V každodenním životě jsou lidé více-méně "poslušni zákona", nebo jej čas od času poruší, ale domnívají se, že nedělají nic špatného, když je nechytí. Lidé dostatečně poslouchají zákony tím, že platí daně, účty, půjčky a obětují sami sebe v práci kterou nemají rádi aby mohli platit a podporovat rodinu nebo přátele, které opravdu nemilují.

Vzestup odvádí lidi od mylných zákonů. Mylné zákony jsou takové zákony, které jsou postavené na paradigmatu myšlenkových forem vybudovaných Annanuki. Jedním z důsledků takových zákonů je mylná forma dluhu, která vedla k nevolnictví otroků Annanuki. To se zachovalo do dnešních dnů v podobě zotročování těmi, kteří jsou u moci a mylného dluhu k národu ve kterém žijete. Tyto dluhy způsobují, že ti kdo žijí v těchto národech, platí "daně".

Skutečný dluh je založen na karmě. Skutečný dluh může být splacen mnoha cestami, které mohou, ale nemusí vyžadovat finanční výměnu. Když je veškerá karma vzestupující bytostí završena, pak přestanou existovat formy mylného dluhu ve formě poplatků z kreditních karet, půjčky nebo daně, které nemají za sebou karmickou vazbu. Vzestupující jedinci přestanou platit když pochopí, že nemohou vzestoupit, dokud se nevymaní s poslušnosti a její součásti - mylných dluhů. Když platíte nějaký mylný dluh, vrací vás to zpátky do cyklu opakujících se myšlenek ze kterých se snažíte uniknout.

Vzestupující lidé budou poslouchat jenom opravdové zákony. Opravdové zákony jsou skutečné zákony neubližování a cti. Skutečné zákony zahrnují opravdové karmické dluhy, které musí být vyřešeny a ne mylné dluhy, které se mají splácet někomu, komu ve skutečnosti nepatří. Skutečné zákony mají základ v jednotě ze které jsou všechny druhy a veškerý život na Zemi ctěn jakožto partnerští Bohové v tělesné formě. Takové je paradigma, do kterého lidstvo vzestupuje a díky tomu se to v další fázi projeví na vaší úrovni reality.

Závěrečné poznámky

Výše uvedené informace pocházejí z výsledku posouzení stávajících myšlenkových forem a současného lidského paradigmatu Velkým Centrálním Sluncem. U bílé rasy převládají genetické informace z rasy otroků. Tito lidé mají ve své genetice zakódovaných 18. opakujících se myšlenkových forem a jak je při procesu biologického vzestupu překonají, objeví se nové myšlenkové formy založené na jednotě..

I rudá rasa je nositelem 18. opakujících se myšlenkových forem, ale ty jsou naprogramovány spíše energeticky a méně geneticky. Možná proto žije rudá rasa mnohem blíže ke stavu jednoty než ti, kteří jsou v přímé genetické linii k Annanuki a rase otroků. Z tohoto důvodu, když vynesete na světlo předlohy zděděné po rudé rase, může být vybudován most mezi 18. opakujícími se myšlenkovými formami otroctví a 10. základními myšlenkovými formami vědomí jednoty. V rudé rase se doposud zachovalo porozumění jednoty.

Možná i proto doposud převládá u vzestupujících jedinců zájem o učení rudé rasy. Jedinec je přitahován k takovým učením, protože cílem je vzestoupit do formy bytí, které má základy v dědičných informacích rudé rasy. Všichni lidé mají zděděné tyto informace rudé rasy. Když jsou tyto informace porozumění vyneseny na povrch spolu s biologickými informacemi zděděnými po rudé rase našich předků a jejich zakotvení v současné fyzické tělesné formě, je během doby možný vzestup.

Všichni, kteří se ve Velkém Centrálním Slunci zabývají zkoumáním lidských myšlenkových forem na Zemi se učí mnoho věcí. U nás existuje též pokřivení myšlenkových forem, ale není tak veliké, aby vytvořilo opakování, které způsobuje zastavení vývoje. Ale čistíme naše pokřivení, stejně jako čistí Země svoje, protože všichni se musí učit, růst a vyvíjet se společně, bez ohledu na druh a bez ohledu na dimenzi. Zemi lze přirovnat k dolnímu konci kyvadla, jehož je Velké Centrální Slunce osou. Země zakouší extrémní formu pokřivení, na kterém se podílí i Velké Centrální Slunce, ale ne do takového extrému jako Země. Pokřivení se zvětšuje s postupem dimenzemi podobně jako u kyvadla.

Doufáme, že sdílením těchto informací pomůžeme většímu počtu lidí začít se vzestupem z tohoto velikého a těžkého pokřivení. Je též součástí naší pravdy podporovat naše bratry a sestry v lidské tělesné formě v tomto těžkém úkolu. Velké Centrální Slunce zakotvuje větší podíl své pomoci ve formě andělů a energetického toku, aby pomohlo překonat hustotu a místa ve kterých se přestala pohybovat energie na zemském povrchu. To ve svém důsledku pomůže dalším lidem, kteří byli vysláni aby vzestoupili a probudili se ke svému pravému účelu.

Do našeho příštího setkání,

Namaste

Velké Centrální Slunce

 

Zdroj: Duchovní škola vzestupu