Druhé sdělení Velkého Centrálního Slunce

Zemské cykly a holografický čas

 

Velké Centrální Slunce prostřednictvím Karen Danrich "Míla"

 

6. dubna 2001

Toto je druhé sdělení Velkého Centrálního Slunce lidem na Zemi. Vítáme vás opět do oblasti našeho působení po dlouhé přestávce bez komunikace v historii Země. Vítáme lidské bytosti, které se s námi spojí, ale buďte ostražití na falešná předstírání bytostí, které vás podvádí a snaží se vás přivést na svoji vývojovou cestu. Vyčištění těchto bytostí z lidského vědomí vyžaduje biologický posun ve vibracích, což způsobí, že se přenesete na vyšší roviny, než působí tyto bytosti. Toho dosáhnete zvládnutím Plného Vědomí, neboli ztělesněním 12 plných řetězců DNA (36000 informačních řetězců).

Do té doby udržujte s čistým srdcem záměr oslovit Velké Centrální Slunce prostřednictvím skupiny duší Riza, a ti budou řídit komunikaci a případné překládání těch termínů do vašeho jazyka, které vám ještě chybí do zvládnutí mistrovství na vaší vývojové cestě vzestupu. Děkujeme skupině duší Riza a ceníme si její činnosti jako zprostředkovatele komunikace mezi vzestupujícími lidmi a Velkým Centrálním Sluncem v tomto historickém období.

Velké Centrální Slunce zhodnotilo mnoho záznamů Země. Při tom přišlo na to, že podobně jako Země, i ono bylo zamořeno podobnými manipulacemi, které využívalo temno na Zemi. Proto nyní dochází ke generální očistě Velkého Centrálního Slunce a tyto řídící duše jsou zde vyměňovány.

K tomuto posunu přibyla i nově formulovaná multidimenzionální dohoda pro vzestup v rámci Velkého Centrálního Slunce pro vzestupující planety a hvězdy v dimenzích 3 až 144 ve vašem stvoření. Tato dohoda se váže na další dvě dohody pro vzestup těles v dimenzích 145 až 360 vašeho Boha a Bohyně, a dimenzí 361 až 1800 Řádu Rize.

Řád Rize má podobné problémy jako Země a nyní podstupuje proces kontroly záznamů stejně jako my, kdy Velké Centrální Slunce kontrolovalo záznamy ze Země. Předpokládáme podobné souběžné změny v Řádu Rize a v rámci našeho Boha/Bohyně, když manipulace vyšly najevo, byly pochopeny a napraveny. (Bližší informace o tomto řádu najdete v článku "Představení Lorda a Lady Rize a Řádu Rize").

Dá se říci, že probíhající změna je vyjádřením, neboť změna a vzestup jdou ruku v ruce, a nyní to, co bylo potenciální hrozbou vzestupu Velkého Centrálního Slunce je odesláno mimo hranice, podobně jako Země odhazuje temnotu mimo své hranice. Děkujeme Zemi a oceňujeme, že vnesla do našeho vědomí pozornost, která nyní umožní pokračování našeho vzestupu.

Nové dohody o vzestupu, které zahrnují dimenze 3 až 1800 směřují k jednotné formě vývoje, kdy "podobné" vzory v každé dimenzi mohou být osloveny souběžně. To se nazývá souběžný vývoj. Souběžný vývoj byl ve vašem stvoření na dlouhou dobu zastaven, jak dimenze za dimenzí upadaly ve vibracích pod určitou hranici způsobující separaci, a při oddělení se komunikace zastavuje. Proto můžeme přirovnat nově vzniklý konsensus vzestupu k prvnímu kroku k obnovení komunikace mezi všemi vědomými a vnímajícími druhy ve všech dimenzích po eónech času. To je znamením, že vibrační propady nyní ve Velkém Centrálním Slunci obrátily svoji polaritu.

Obrácení polarity v každém stvoření znamená přechod z nadechování k vydechování. Periody vdechování jsou obdobím, kdy to co expandovalo je voláno zpět, aby bylo pochopeno, integrováno a opět přijato. Periody vydechování jsou obdobím rozpínání, kdy duše expanduje do formy čili hustoty pro další období sbírání zkušeností. Vaše stvoření procházelo obdobími neustálého vydechování a expanze následující expanzi, po eóny času. Takové neustálé rozpínání zapříčinilo pád za pádem do hustoty, hmoty, pádem ve vibracích.

Perioda neustálého rozpínání nebyla v původním plánu vašeho stvoření. Skutečný plán počítal s jednou expanzí a poté plnou kontrakcí, neboli opětným vzestupem zpět do Jednoty. To se ale nikdy neuskutečnilo a příčině se nyní začíná rozumět. Mnoho výzkumů našeho komunikačního kanálu a její organizace dokumentovalo změny v lidských genetických záznamech, jak byly během vzestupu postupně zpřístupňované a které byly detailně rozepsané v materiálu volně dostupném na jejich www stránkách. Rádi bychom vám ukázali přehled těchto příčin, aby každý mohl lépe pochopit, co se ve vašem stvoření právě děje během jeho vzestupu.

V našem předchozím, prvním sdělení, jsme zkoumali příčiny pádu Velkého Centrálního Slunce, což je stvořitel Lord/Lady známý pod jménem Aténa, který stvořil nekompletní vzestup v časo-prostorovém kontinuu, ve kterém existuje i vaše stvoření. Vaše stvoření zapadlo do stejného vzoru jako předchozí stvoření udržované Aténou, díky neposbíraným záznamům, neboli karmě. Když nejsou záznamy, karma posbírány, nejsou výukové lekce stvoření pochopeny. Když není lekce z nějakého záznamu sebrána a pochopena, způsobí vzpomínka na zkušenost další opakování podobné zkušenosti, podobně jako když se stále dokola přehrává tentýž záznam na gramofonové desce.

Aténa není jedinou příčinou tohoto problému. Tento problém je nyní zkoumán vaším řídícím Bohem/Bohyní Rámou, bytostí, která zapadla do stejného vzoru rozdělení světla a tmy ve svém vlastním stvoření. Když je světlo a tma ve stvoření rozděleno, některá stvoření mají příliš mnoho světla a jiná příliš mnoho hustoty. Vaše stvoření patří k těm, které mají přebytek hustoty, a hustota vytváří váhu, která nutí stvoření do expanze za expanzí. To musí vést k pádu vědomí a vibrací, které mohou překročit schopnost stvořitele posbírat vše zpět, když začne vzestupovat do Jednoty. A přesně to se stalo u Atény.

Tak velká část stvoření Atény se propadla do hustoty, čili hmoty, že nebylo přítomné dostatečné množství vědomí, které by vytvořilo vzestup, což by umožnilo Aténě sesbírat všechny své části. Aténa držela příliš mnoho hmoty než kolik mohla transmutovat při vzestupu a proto zanechala část v nižších dimenzích a to způsobilo rozštěpení její duše na světlo a tmu. Když se váš stvořitel rozdělí na světlo a tmu, pak následujete po stejném holografickém vzoru jako on.

Nekompletní vzestup Atény můžeme přirovnat k oddělení světla a tmy, při kterém byla hustota zanechána v dimenzi 72 a nižších, a pouze světlo se vrátilo do dimenze 360 k obnovení. To zanechalo část myšlenkových forem souvisejících s "pádem" do hustoty v dimenzi 72 a nižších, a to se opakovalo později, když náš stvořitel později expandoval do stejného časo-prostorového kontinua. Toto stvoření, stejně jako Aténino, dostalo příliš mnoho hustoty od Rámy, který pokračoval v rozdělení na světlo a tmu ve svých vlastních stvořeních, a tak to pokračovalo dále a dále během jeho/její vlastní expanze a kontrakce.

Proč Ráma stále znovu opakoval stejnou chybu? Ta stvoření, která obsahovaly příliš mnoho hustoty se nikdy kompletně nevrátila do jeho vědomí a proto nebyl schopen zjistit kde je problém, protože ten byl vždy mimo dosah v nekompletním vzestupu. Ještě navíc chyběla komunikace mezi vzestoupivší částí a tou, která byla zanechána mimo. Ale pokračující pokřivení Rámova stvoření díky velkému počtu podobných zkušeností mu pomohla pochopit, kde je chyba a proto se začal rozpínat do obou stvoření Atény a našeho stvoření, aby posbíral záznamy.

Lady Ráma spolupracovala s Mílou na sbírání záznamů z genetických vzpomínek, které se objevovaly u těch lidí na Zemi, kteří si zvolili vzestup, po mnoho let. Později uznala, že tato práce je víc než je schopná sama zvládnout a proto byl zavolán odborník, známý jako skupina duší Riza, aby sesbíral a zkompiloval všechny genetické záznamy posbírané od všech lidí i ostatních druhů na Zemi. Tento projekt ještě zdaleka není uzavřen, ale od té doby co Lady Ráma opustila Mílu na podzim 1998, je zpracováváno mnohem více záznamů.

Nyní Velké Centrální Slunce podobně jako Země navrací všechnu temnotu a hustotu, která jí nepatří tam odkud přišla. Dochází k obnově rovnováhy světla a tmy ve všech 14 stvořeních Lorda/Lady Rámy. Tato obnova rovnováhy způsobí, že všechna nadbytečná hustota bude časem vrácena do 11 jiných stvoření. Toto stvoření je jedním ze tří, které měli problémy s pády do hustoty, čili do hmoty, protože dostali větší porci temnoty, čili hustoty, než které byly schopné sami transmutovat. To je problém rozdělení světla a tmy, a to je lekce Lorda/Lady Rámy a všech ostatních bohů stvořitelů, kteří s nimi v našem evolučním procesu tančí.

Stejným způsobem Země navrací hustotu a temnotu do těch stvoření, nebo hvězdných systémů, které si z ní udělaly odkládací prostor pro svoji temnotu. Tak jako Ráma, oddělilo vaše vlastní stvoření světlo a tmu, přičemž některé hvězdy byly držitelkami světlých tónů a jiné obdržely většinu temna. Stvoření jsou holografická a následují vzory svých tvůrců. Jakmile náš stvořitel pochopí svoji lekci, my pochopíme tu svoji, a dohromady se můžeme vyvíjet.

To nás vrací zpět k našemu dřívějšímu prohlášení, že souběžná forma vývoje se nyní začíná rýsovat ve vašem stvoření. Souběžná evoluce je forma vývoje, kdy se všechna časo-prostorová kontinua učí a vyvíjejí společně. Minulost, přítomnost i budoucnost se učí, vyvíjí, roste, a podporuje se na cestě "domů" do Jednoty.

Po eóny času byl čas ve Velkém Centrálním Slunci pokřiven. Záznamy s manipulací časem na Zemi, na její cestě do nevědomí Velkého Centrálního Slunce, nám nyní pomáhají s odhalováním souběžné manipulace s časem u nás. Tím pádem je čas v celém stvoření opravován, aby mohlo dojít opět k souběžnému vývoji. Skutečný vzestup Velkého Centrálního Slunce nemůže nastat, dokud všechny dimenze a části jednotně nespolupracují na tomto cíli. A takový souzvuk vyžaduje holografický čas ve všech částech stvoření.

Souběžná evoluce se může z pohledu omezených lidských myšlenkových forem zdát složitá na pochopení. Ale můžete to přirovnat k vlastnímu vzestupu, kdy jste souborem miliónů životů vašich předků, které mají vztah k vašemu současnému životu a formě a též vzestupují, učí se, vyvíjejí, rostou a přicházejí k porozumění učební látky, kterou snad nezvládli ve své době, kdy byli fyzicky inkarnovaní. Každý předek je spojen se svými příbuznými vzestupujícími potomky, když tělesná forma překonává vibrace, které existovaly v nich v době, kdy se sami vyvíjeli. To je souběžný vývoj v lidské tělesné formě, kdy se celá vývojová větev učí a vyvíjí dohromady.

Jasnozřiví lidé často pochopí minulé životy. Minulé životy jsou opravdu součástí našeho rodového gobelínu. Aby došlo k souběžnému vývoji u lidí, musí být dědičný strom zrekonstruován do minutových detailů až k původnímu osídlení lidstvem, aby žádný předek nebyl vynechán a vše bylo pochopeno. Většina této práce na lidských dědičných záznamech je součástí projektu skupiny duší Riza, a to nejen na Zemi, ale na všech dimenzích v rámci Velkého Centrálního Slunce. Lidský druh byl více kompromitován silami temna než kterýkoliv jiný druh, než třeba delfíni, nebo velryby, a mnohdy se jedná manipulaci s genetickými záznamy a rodokmeny.

Souběžný vývoj v rámci Velkého Centrálního Slunce umožní všem druhům na všech dimenzích sdílet své záznamy a vzory z minulosti, přítomnosti i budoucnosti pro potřeby transmutace. Ssouběžný vývoj v podstatě znamená, že bude určen námět na čištění vzorů v každém daném roce vzestupu od nynějška do budoucna pro všechny druhy na všech dimenzích v rámci Velkého Centrálního Slunce.

Tématem čištění pro všechny dimenze pro letošní rok byla zvolena válečná karma a vzory války, protože válka existuje ve všech dimenzích které vzestupují a vzestup by mohl být kompletně zastaven v rámci Velkého Centrálního Slunce díky škodám, které tím vznikají. Země není jedinou dimenzí, která zažila válku, avšak Země, stejně jako jiné dimenze, zvolila uvolnění a vymazání všech těchto záznamů, aby byl zajištěn mír v oblasti Velkého Centrálního Slunce a pokračování vzestupu. Spolu se Zemí, všechny ostatní vzestupující hvězdy ve vašem stvoření zvolily s pomoci Řádu Rize uvolnit vzory totální likvidace, destrukce, spontánního shoření a válek. V této době vzestupují dimenze 3, 5, 12, 18, 25, 36, 72, 144, 360, 1200 a 1800.

Ti, kdo se mohou zúčastnit setkání pořádaného našim komunikačním kanálem - Konkláve, jsou vítáni. Podporujeme její snahu uvolnit karmu při takové příležitosti pro celé lidstvo na Zemi ve třetí dimenzi. Jedná se o těžký úkol, který je postaven před ní a její organizaci, neboť je velmi málo těch, kteří si jsou vědomi současného stavu vzestupu Země a vašeho stvoření. To je typickým příkladem zasahování sil temna, které ve vašem stvoření převládá po eóny času a které brání jasné komunikaci, a ve zmatcích se jedinec přestane připojovat k božskému plánu. Většina lidstva na Zemi nezvládá připojit se k božskému plánu vzestupu a proto vidíme, že většina těchto lidí bude odstraněna z fyzického světa v následujícím čtvrt století, a tím bude Země osvobozena, aby mohla svůj cíl snadněji splnit.

Aby toho mohlo být dosaženo, musí být lidská karma uvolněna. A s tím náš komunikační kanál souhlasil, takže shromažďuje ty, kteří jsou ochotni uvolnit karmu pro lidstvo, ve specifických časových bodech vývoje, aby Země i Velké Centrální Slunce mohly pokračovat ve vzestupu.

Temné síly na Zemi pocházejí ze čtyř hlavních zdrojů. Plejády, Sírius, Orion a Arcturus. Každé z těchto stvoření mělo vzestupující planety ve třetí a páté dimenzi v období posledních 100 000 let, a každé zanechalo svoji část mimo, kterou uložilo na Zemi. Tato temnota, hustota a karma se nyní navrací k těm, kteří jsou za ni zodpovědní a do stvoření, kde vznikla.

Nikdo nemůže zpracovat karmu někoho jiného, a udržování cizí karmy pouze zajišťuje, aby se znovu opakovala ve vaší životní zkušenosti. Všechny pády ve vibracích, které se na Zemi za poslední 3,2 miliónu let vyskytly, jsou důsledkem karmy z těchto čtyřech jiných stvoření, které nebyly vyčištěny při jejich vlastním vzestupu. Když tato karma bude plně navrácena, Země může vzestoupit a každé z těchto stvoření může převzít plnou odpovědnost za své vlastní zkušenosti ve třetí dimenzi.

Co to přesně znamená? Tato stvoření se nezvládla naučit a napravit všechny lekce, které jsou spojeny s vyjádřením ve třetí dimenzi. Tím pádem by, v každém ohledu, nikdy nemohly vzestoupit do páté dimenze, protože vzestup znamená dokončení veškeré karmy v dimenzi, kterou opouštíte. Tato stvoření vzestoupily tím, že svoji karmu někam odložily (na Zemi), čím se zdálo, že jsou kompletní i když ve skutečnosti nebyly. Nyní jsou postaveny před nezpracovanou karmu, která se rozehraje do té doby, než bude úplně vyčištěna.

V páté dimenzi probíhá manifestace dvojnásob rychleji než ve třetí dimenzi. Jakmile se karma vrátí, její vzory budou mít okamžitý efekt a znamení návratu těchto nedořešených vzorů z jejich nekompletního vzestupu se již projevují. Ale i když se tyto zdánlivě katastrofické události budou opravdu manifestovat, umožní to jejich úplné vyčištění, a proto tyto události Velké Centrální Slunce nevidí jako problémy nebo katastrofy, kterým by se mělo zabránit. Místo toho Velké Centrální Slunce dovolí těmto efektům manifestaci, aby tyto hvězdy už nikdy neodkládaly svoji karmu při budoucích vzestupech.

Podobným způsobem jako Země, absorbovalo Velké Centrální Slunce karmu z jiných stvoření, které propadly ve vibracích v rámci vašeho řídícího Boha. Nyní jsme ve stádiu navracení této karmy a hustoty k jejich zdroji původu. Mnoho z našich pádů ve vědomí do hmoty, neboli hustoty, bylo důsledkem pohlcení karmy jiných stvoření a jakmile bude tato karma navrácena, budeme moci korigovat naši vlastní situaci a ostatní stvoření budou moci převzít plnou zodpovědnost za to, co způsobily.

Podobně jako Sírius, Orion, Plejády a Arcturus, budou snad moci tato stvoření manifestovat své spory před tím, než plně uvolní jejich vzory a zažít si pád ve vědomí, neboli pád do hmoty podobně jako Velké Centrální Slunce. Věříme, že tak to pro ně bude lepší a zajistí to, aby se naučily být zodpovědní za své spory. Též to zajistí, aby karma již příště nebyla odkládána, neboť dilema z odkládání karmy by mělo být pochopeno a všechny vědomé bytosti se musí snažit převzít plnou odpovědnost za svůj kompletní vzestup, pochopit a uvolnit všechny příčiny vytvořené v té které dimenzi.

Velké Centrální Slunce a všechny dimenze v novém konsensu mají záměr vzestupovat kompletně a nic za sebou nezanechávat, a žádný záznam ze zkušeností v čase a prostoru nenechat nepovšimnutý. Tím pádem vše bude známé, pochopené, a příčiny neustálých propadů do hmoty budou napraveny, aby k nim v budoucnu již nemohlo dojít. To je způsob, jak se stvořitelé učí a vyvíjejí. Pomocí experimentů zjišťují, co funguje a co ne, a tím způsobem rozšiřují své uvědomění.

Všechny druhy na Zemi vzestupují podobným způsobem pomocí pokusů a omylů. Mapují cestu k vyšším vibracím která není prosekaná, protože jsou první ze stvoření, která propadla tak hluboko do hmoty a po eónech času se jako první vrací zpět. Dokonce ani Sírius, Orion, Plejády a Arcturus nikdy nepropadly do tak nízkých vibrací. Všechny vzestoupily s relativní snadností. Ovšem jejich vzestup nebyl kompletní a tak když Země vzestupuje s kompletním vzestupem, nemůže použít cestu, kterou tato stvoření vytvořila, protože by to vedlo k nekompletnímu vzestupu.

Proto Země a všechny dimenze vzestupující v rámci Velkého Centrálního Slunce, které si zvolí cestu kompletního vzestupu nemohou použít cestu vytvořenou při předchozích vzestupech, protože ty nebyly kompletní a následování po této cestě by jednoduše opět zopakovalo původní problém. Tím pádem se všechny hvězdy a druhy na všech dimenzích nacházejí v podobné situaci jako Země a musí zmapovat novou cestu domů neznámým územím. To je další výzva na již tak dost obtížné cestě vzestupu, ale to co se zpracuje na Zemi bude aplikováno v ostatních dimenzích a jsou očekávány souběžné pozitivní výsledky.

Velké Centrální Slunce, podobně jako Země, bude nyní ztělesňovat tříkruhový magnetický tok, neboť se zdá, že tento energetický model zabezpečuje absorbování dostatečného množství čchi, aby mohl být zaměněn za ten, který vznikl nekompletním vzestupem. Nyní probíhají korekce u všech druhů na aplikaci tohoto nového energetického vzoru, který musí být uplatněn u všech čakrových systémů, všech molekul, a všech světelných těl na všech vzestupujících hvězdách. Díky tomu stejný posun bude probíhat na Síriu, Arcturu, Plejádách i Orionu, aby byla možná kompletní integrace toho, co bylo dříve opuštěno při nekompletním vzestupu.

Souběžná evoluce nastane, jakmile všechna stvoření budou v souladu podle holografického času, což umožní výměnu energetického toku mezi minulostí, přítomností a budoucností na všech dimenzích. Nyní se stává čas holografický na Zemi v přípravě na posun k souběžnému vývoji. Holografický čas je rozdílný od sekvenčního času, protože holografický čas nezná oddělení mezi minulostí, přítomností a budoucností. Mnoho manipulací na Zemi rozdělilo čas na rozdílné kategorie, kde minulost, přítomnost a budoucnost přestaly být sjednocené.

Největší příčinou manipulace časem je nukleární energie, zvláště ta, která se vytváří při atomové válce. Jakmile na Zemi i v ostatních dimenzích v rámci Velkého Centrálního Slunce převládly atomové války, rozdělil se čas a tím způsobil oddělení minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Jakmile bude válečná karma v tomto roce uvolněná, bude možné čas narovnat v celém stvoření a tanec jednoty mezi všemi dimenzemi může začít.

Jednota a holografický čas spolu souvisí. Jednota vyžaduje, aby vše spolupracovalo v harmonii a na základě stálé výměny energetického toku. Jakmile byl narušen holografický čas, skončila jednota na všech dimenzích ve Velkém Centrálním Slunci. Vzory mají tendenci se opakovat, protože vzor je též holografický, a podobně jako ve velkém Centrálním Slunci, byla na Zemi ztracena jednota při první nukleární válce ve vaší historii.

Návrat holografického času na Zemi způsobí mnoho změň. Jedním z posunů bude postupné narovnání kolísání Země v 18.ti letém cyklu. Kolísání je odrazem ztráty holografického času a způsobuje prodloužení času, který odděluje minulost, přítomnost a budoucnost. Kolísání vzniklo při prvním atomovém výbuchu ve válce Annanuki, která natrvalo posunula póly a způsobila menší dobu ledovou. Před touto událostí byla oblast Havaje vaším severním pólem, Indie jižním pólem a Island byl na rovníku a představoval srdeční centrum Země (tak jako nyní Havaj). Zpětný posun pólů na původní místa nastane, ale ne v příštích 300 letech, ale při specifickém okamžiku vývoje Země směrem ke čtvrté dimenzi.

V příštích 18.ti letech se oválná oběžná dráha Země kolem slunce srovná na kruhovou a tím se zkrátí rok na 12 měsíců místo současných necelých 13 měsíců. Dvanácti měsíční cyklus je původní oběh, který fungoval před manipulacemi Annaunuki ze systému Plejád, kteří jsou svou podstatou radioaktivní, a před jejich nadvládou na Zemi. Korekce kolísání Země pozmění roční období, tak jak je znáte, protože se slunce bude objevovat na stejném horizontu po celý rok. Nepředpokládá se, že by k úplné korekci Země došlo dříve než za 18 let, ale do roku 2007 bude změna dostatečná, aby ji zaznamenali vaši vědci. Rok 2007 zaznamená, ještě k tomu, další důležitý vstup do aury Velkého Centrálního Slunce a pro to je nutný určitý standard vibrací, magnetického toku a sekvence času, který musí být dosažen, aby mohl pokračovat vzestup Země.

Roční období budou stále méně drsná, jak se bude Země oteplovat. Důsledkem bude, že období sněhu a zimy v určitých oblastech na jaře a na podzim budou ubývat a sněhu bude v následujících 7 - 18 letech ubývat. Globální oteplování rozpustí ledové čepičky a ledovce na pólech a hladina moří se zvedne a zaplaví určité oblasti. Ovšem díky korekci kolísání Země, nebude vzestup hladiny všude stejný.

Kolísání Země způsobuje nerovnoměrné rozložení vodní masy kolem glóbu podobně jako na centrifuze. Jakmile se kolísání sníží, voda se v následujících 18.ti letech bude rozdělovat rovnoměrně kolem planety. To spolu s globálním oteplováním způsobí, že některé oblasti budou kompletně zaplaveny a jiné jen nepatrně, nebo vůbec, i když jsou nyní na stejné úrovni. V současné době je nejvyrovnanější hladina na rovníku, protože ten je nejméně zasažen kolísáním Země. V blízkosti rovníku budou změny hladiny minimální. Naopak čím dále od rovníku, tím bude změna hladiny větší jak se kolísání Země bude snižovat.

Cyklus dvanácti měsíců opět srovná Zemi s cykly Velkého Centrálního Slunce. Cyklus velkého Centrálního Slunce je svou podstatou rotační a je řízen nadechováním a vydechováním tvořivého toku. Ti kteří vzestupují si mohou přát naladit se na nové cykly času a tvořivosti, a jejich tvůrčí tok bude následovat nové cykly jakožto vzestupující bytost Velkého Centrálního Slunce. Cykly nabízejí období tvořivosti, po kterých následuje období integrace. Jeden hlavní tvůrčí cyklus a integrační cyklus jsou částí každého roku.

Tvůrčí cykly jsou obdobím, které můžete využít pro vaše projekty a aktivity, aby jste pokročili dále, protože je dostatek tvořivé energie pro manifestace. Integrační cykly jsou dobou návratu a integrace toho, co jste se naučili a pochopili v předchozím tvořivém cyklu. Náš komunikační kanál popsal současný 12.ti měsíční cyklus pro kalendářní rok 2001 pro každého, kdo má zájem a najdete jej na konci tohoto článku.

Ti, kteří vzestupují zažijí návrat holografického času na Zemi při svém osobním vzestupu. Holografický čas umožňuje ovlivňování a výměnu energií v rámci vašeho druhu ve všech dimenzích v tomto stvoření, ve kterém lidský druh existuje. Taková vzájemná výměna dovoluje výměnu informací a pochopení, které zajistí rychlý a kompletní vzestup všech zainteresovaných. Znamená též dobu, kdy může začít souběžná evoluce v rámci jednoho určitého druhu.

Díky dosažení této úrovně 18 lidmi na povrchu Země , umožnilo všem lidem ve všech dimenzích dojít k pochopení boje, který váš druh snášel. Podpora přicházející od ostatních lidí v ostatních dimenzích, kteří nyní lépe rozumí tomu co se dělo, je mohutná a příliv zájmu a informací je veliký. To samo o sobě zajistí, že někteří lidé ze Země opravdu vzestoupí do další dimenze, i když se jedná o těžkou cestu.

Země dosahuje větší jednoty. Ti, kteří jsou na povrchu Země plně vědomí, přizvali lidi z vnitřní Země, aby se připojili ke konsensu pro vzestup, který zahrnuje všechny ostatní dimenze ve vašem stvoření. Od minulé noci se lidé vnitřní Země připojily ke společnému tanci jednoty a konsensu pro vzestup ve vašem stvoření. To je nesmírně důležitý posun, protože jednota se musí projevit na Zemi, jestli má Země jako celek vzestoupit, stejně jako se musí objevit mezi všemi vzestupujícími hvězdami a druhy v rámci Velkého Centrálního Slunce a za ním.

Předpokládá se, že nový konsensus na Zemi převáží nad současnými destruktivními myšlenkovými formami, které obklopují lidský druh a bude řídit Zeni v příštím roce. Jakmile k tomu dojde, nový konsensus převládne v lidském tanci životem a nová budoucnost povede Zemi k čištění a vzestupu v následujících 10 stoletích. Znamení přechodu od starého k novému by mělo být zřetelné a bude značit počátek nové éry světla, neboli zlatý věk, který mnozí proroci předpovídali v minulosti.

Tato budoucnost není jistá, ale vytvoření nového konsensu - dohod pro vzestup na všech dimenzích a zahrnující lidi vnitřní Země zvětšuje šance, že se to Zemi povede. Většina si neuvědomuje mohutnou snahu kterou Země vyvíjí, aby k tomu mohlo dojít, ale s pomocí těch, kteří jsou v souladu s intervencemi Zdroje Všeho, se to nakonec povede.

Mnozí se budou ptát, kdo je Zdroj Všeho? Zdroj Všeho můžeme přirovnat k energetickému zdroji a vědomí, ze kterého pochází veškerý život, včetně tohoto stvoření, a do kterého se zase navrací aby se opět stal Jedním. Zdroj Všeho se rozšířil na všechny vzestupující planety a hvězdy, aby vnesl jednotu a vzestup do tohoto stvoření. Zdálo se to nezbytné, protože toto stvoření je klíčové pro všechny ostatní, kteří se též jednoho dne budou vracet domů, opět do Jediného. Ceníme si Zdroje Všeho a všech aspektů, které se k nám připojily, při našem záměru na vzestup.

Přítomnost takových bytostí je velkolepá. Přítomnost žádné z těchto bytostí nebyla nikdy zaznamenána v žádném stvoření tohoto sektoru Všeho Co Je. Pomoc, která od nich proudí umožňuje, aby se vzestup uskutečnil protože bez nich by se asi nezdařil. To je též jedna z lekcí Všeho Co Je, který stejně jako Země a Velké Centrální Slunce přišel pochopit svoji vlastní učební látku v tanci života.

Podobně jako Země a Velké Centrální Slunce vytvářejí souběžnou formu evoluce, bude tento sektor Všeho Co Je absorbován Zdrojem Všeho, jako příprava na souběžnou formu vývoje, která se bude manifestovat ve všech ostatních zdrojích v něm. Toto, možná více než cokoliv jiného, co bylo dříve řečeno, osvětlí důležitost léčení ke kterému zde dochází, protože bude ovlivňovat všechny dimenze a všechna stvoření v rámci Zdroje Všeho.

Vše je holografické. Vše je propojené. Nic nelze ponechat bokem, aby to nemělo dopad na celek. Vše, co je ponecháno stranou pokřiví zbytek. Jediná cesta z pokřivení je pochopení toho, co bylo odloženo stranou, jeho znovu připojením a odhalením jeho zkušeností a porozuměním jeho záznamům. A to je důvod, proč Zdroj Všeho Co Je přišel do tohoto stvoření. Je to i naše lekce, jako Velkého Centrálního Slunce. Kéž se společně učíme, rosteme a vyvíjíme a navrátíme se do Jediného, ze kterého jsme původně vzešli. Pak bude světlo opět jasně zářit, aby to všichni mohli vidět.

Doufáme, že jste shledali tyto informace užitečnými pro vaší osobní cestu vzestupu. Zveme všechny vzestupující lidské bytosti, aby s námi přímo komunikovaly a umožnily nám přímo je podporovat na cestě "Domů". Zveme též všechny, aby se naladili na tanec energií, cykly nádechu a výdechu Velkého Centrálního Slunce. Poté budete lépe připraveni na vstup do holografického času, který postupně obklopí Zemi v příštích 18.ti letech.

V holografickém čase se vše co bylo a vše co bude sjednotí. Tím pádem vědomosti budou nekonečné a neomezené, a tak se opět můžete posunout z omezení do plného vědomí. Země i všechny druhy si zvolily cestu plného vědomí. Lidé jsou zváni, aby se připojily k tanci života k plnému vědomí tím, že zvolí cestu vzestupu.

Velké Centrální Slunce a nový konsensus pro vzestup je zaměřen na podporu každého, kdo tuto cestu zvolí a plně se jí oddá. Zavolejte nás a podělte se o vaše zkušenosti. To nám pomůže vás lépe pochopit a tím pádem vás i Zemi lépe podporovat na vašem vzestupu.

Do našeho příštího spojení,

Namaste

Velké Centrální Slunce

 

 

12.ti měsíční cykly pro rok 2001

12.ti měsíční cykly jsou založené na tvořivém toku, který emanuje Velké Centrální Slunce. Každý 12.ti měsíční cyklus má jednu hlavní periodu kontrakce, jednu hlavní periodu expanze a mezi tím střídavé cykly rozpínání a stahování. Tvořivý tok z Velkého Centrálního Slunce nyní žehná Zemi a bude pokračovat pro ty, kteří v tomto období vzestupují.

Pro zajištění cílů vaší duše je rozpínavé období časem, který můžete využít ke svému rozpínání do světa, zařizování záležitostí, setkání s lidmi, zkoušení a obohacování vašeho tvoření. Perioda kontrakce je obdobím ústupu, obdobím pochopení toho co se manifestovalo, tříděním souvislostí a zážitků do kontextu vývojového procesu vzestupu a integrací posunu před další expanzí. Perioda stahování je též obdobím plánování dalšího vývojového cyklu, který nastane s dalším rozpínáním.

Jednou začne lidstvo a Země fungovat ve 12.ti měsíčním ročním cyklu tímto způsobem. Ovšem Zemi to bude trvat 18 let, než opět fyzicky vstoupí do 12.ti měsíčního cyklu, ale člověk v něm může žít již nyní jakožto vzestupující bytost, vědomá si těchto cyklů a plánující podle nich.

 

24. LEDNA 2001 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK, HLAVNÍ CYKLUS KONTRAKCE.

Tento nový rok začíná hlavní periodou vdechování, neboli kontrakce, která začala 18. prosince 2000 a prvá do 8.března 2001. Perioda kontrakce přináší nevědomí do vědomí z důvodu porozumění. Je to čas na zaměření se dovnitř, zpracování události loňského roku a plánováním do příštího roku. Tato perioda vdechování trvá 2,5 měsíce.

 

EXPANZIVNÍ PERIODA 2001 - 9. března až 30. března. 

Tato perioda začíná březnovým úplňkem.

Tvořivá energie opět začíná téci po hlavní periodě stahování. Expanzivní perioda je zaměřením na vědomé činnosti vnějšího pohybu. Čas začít a plánovat činnosti a cíle duše pro následující měsíce, nebo plánovat změny v životě.

 

MALÁ PERIODA KONTRAKCE - 1. až 6. dubna. 

Tvořivé energie opadají. Je čas integrovat hodnoty z činnosti minulého měsíce.

 

EXPANZIVNÍ PERIODA - 7. až 29. dubna.

Tato perioda rozpínání začíná úplňkem v dubnu. Tvořivé energie se vzdouvají více než v předchozím měsíci. Je čas vyrazit a podniknout větší akci.

 

MALÁ PERIODA KONTRAKCE - 30. dubna až 6. května. 

Tvořivá energie opadá. Je čas na integraci.

 

MALÁ EXPANZIVNÍ PERIODA - 7. až 28. května.

Tato perioda rozpínání začíná úplňkem v květnu.

Tvořivé energie se vzdouvají více než v předchozím měsíci. Přišel čas činnosti. Uvědomte si, že v této periodě bude konkláve v Banff.

 

MALÁ PERIODA KONTRAKCE - 29. května až 4. června.

Před tím, než zase vyrazíte si udělejte inventuru.

 

VELKÁ EXPANZIVNÍ PERIODA - 5. června až 24. srpna.

Perioda trvající 2,5 měsíce nepřerušeného tvořivého toku, který začíná úplňkem v červnu a je tvořivým vyvrcholením roku. Je to období pro plné rozvinutí vašich projektů. Je dostatek tvořivé energie pro realizaci vašich vizí.

 

MALÁ PERIODA KONTRAKCE - 25. srpna až 1. září.

Tvořivý tok z předchozí velké periody pomalu opadá, ale je stále přítomen, aby jste mohli pokračovat v tvoření.

 

MALÁ EXPANZIVNÍ PERIODA 2. až 24. září.

Tato perioda rozpínání začíná úplňkem v září. Tvořivý tok dále opadá. Nastává čas svinout plachty svých manifestací.

 

MALÁ PERIODA KONTRAKCE 25. září až 1. října.

Nastává čas udělat inventuru předchozích manifestací.

 

MALÁ EXPANZIVNÍ PERIODA 2. až 23. října.

Tato perioda rozpínání začíná úplňkem v říjnu. Tvořivý tok i nadále opadá, ale stále teče. Je čas ještě více zabalit vaše manifestace.

 

VELKÁ PERIODA ODSTOUPENÍ 24. října až 12. ledna 2002.

Hlavní období hodnocení neboť tvořivý tok se ztrácí. Čas na inventuru tvořivých období minulosti, co znamenaly pro váš život a vývoj a co jste se naučili. Toto je též období zakončení cyklu Země a završení nezbytných globálních cílů ke konci roku. Během období odstoupení se nevědomí přináší do vědomí a to je obzvláště nutné pro konání konkláve.

Poznámka: Konkláve na Maui se bude konat v tomto období aby došlo k rozpuštění karmy uvolněné při vzestupu lidstva během roku.

 

17. prosince 2001 ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK! KONEC 12.ti MĚSÍČNÍHO CYKLU PRO ROK 2001

Doufáme, že jste si vytvořili představu nových cyklů tvoření v novém konsensu vzestupu vzestupujících druhů na Zemi, spolu s Velkým Centrálním Sluncem. Doporučujeme, aby jste plánovali a moudře využívali tento tvořivý tok energií během celého roku!

 

Namaste

Míla

Riza

Velké Centrální Slunce

Zdroj: Duchovní škola vzestupu