Zaměřte se nyní na světový mír!

Konec období začal velkým třeskem.

 

Prvotní Zdroj a Natália prostřednictvím Karen Danrich "Míla"

 11. září 2001

 

Moji drazí,

Chápeme, že mnozí z vás jsou možná v šoku z nedávných událostí, zničení Obchodního Centra v New Yorku a dalších souběžných událostí. Doporučujeme každému, aby zaměřil svoji pozornost - ale ne na zprávy, protože tím byste zvětšovali problémy a ne je zmenšovali, ale na MÍR. Zaměřte se na UDRŽENÍ SVĚTOVÉHO MÍRU. Doveďte svá energetická pole do stavu rovnováhy a syntézy a udržujte nyní ZÁMĚR ROVNOVÁHY PRO VŠECHNY LIDI!

Temné síly mají plán. Myslet si opak by bylo absurdní. Zaměřují se na to, aby jim válka pomohla udržet nadvládu, moji drazí; tak se snaží Sananda, Ráma, Melchizedek i Sanat Kumara, jako milující bytosti, že? To je jejich plán. Podobně jako Merduk a Annunaki by raději vyhodili zemi do povětří, než aby ztratili svoji nadvládu a dá se říci, že každý je součástí staré gardy.

Sen pro současné lidstvo se nyní znovu utkává. Proto jsou mechanizmy, které postrkovaly lidstvo do určitého druhu tance životem, odstraňovány natolik, aby vytvořily prostor pro novou budoucnost lidstva. Když sledujeme blížící se události, Země zvolila cestu urychlení svých iniciací a minulou neděli se stabilizovala. Dosáhla vibrační hranice odpovídající zapojeným 3800 segmentům řetězců DNA. To umožňuje měnit směr probíhajících událostí s mnohem větší myšlenkovou silou.

K tomu se přidává i změna polarit, která umožňuje, aby se Třetí světová válka projevila spíše v nefyzické úrovni, než ve válce na fyzické úrovni. Omezené války se mohou vyskytnout, ale rychle skončí. To vám dává příležitost nenechat se chytit světovými událostmi, ale zůstat zaměření na POŽADAVEK MÍRU.

Doporučujeme vám, abyste se nenechali vtáhnout do zpráv. Dovolte, aby se k vám dostaly titulky ze zpráv, když je to potřeba, ale zůstaňte zaměřeni na meditování o MÍRU. Nyní nastal čas převálcovat potenciálně nebezpečnější převleky temných sil, a vy jakožto vzestupující lidé zahrnutí v novém konsenzu reality, máte kapacitu ZMĚNIT NYNÍ KURZ HISTORICKÉHO VÝVOJE SVĚTA.

Byli jste pro tyto chvíle připravováni po dlouhé období, a že to bude nutné není žádná novinka. V minulosti neexistoval žádný plán a temné síly zvítězily nad světlem. Nyní plán existuje a vy musíte postupovat podle plánu krok za krokem, aby se sjednotila skupina lidí, jejichž myšlenkové formy budou silnější, než celého zbytku lidstva. Tomu se říká Nový konsenzus vzestupující Země. Nyní je čas využít těchto myšlenkových forem v novém konsenzu, aby byl pozměněn kurz vývoje lidstva.

Zaměřme se společně na následující:

 

Je mým záměrem nyní změnit kurz vývoje světa.

Je mým záměrem nastolit světový mír.

Je mým záměrem, aby vše co má v plánu vyvolat ve světě válku, ztratilo nyní své pozice, sílu a autoritu k takovým činům.

Je mým záměrem, aby skončilo lidské oddělení a zrodila se jednota všech národů.

Je mým záměrem, aby se projevila všechna lidská karma, která se musí završit.

Je mým záměrem neposuzovat incidenty, ale zůstat zaměřený na zrození nové éry míru, jednoty a radosti.

Je mým záměrem vzestoupit. Je mým záměrem, aby se cíl Země vzestoupit úspěšně završil.

 

Karma je karma. Karma musí být vyřešena, aby mohla Země vzestoupit. Existuje karma mezi národy, která musí být taktéž vyřešena, aby tyto národy mohly vzestoupit. Toto je začátek některých mezinárodních karmických projevů, které se projeví sérií incidentů, které ovlivní Západ. Proč? Západ usměrnil svoji destrukci směrem na ostatní národy. Během doby některé z těchto národů vytvořily podmínky, aby se mohla manifestovat Světová válka díky usměrnění myšlenkových forem nevědomí. Nyní se tato destrukce zaměřená ven vrací domů, aby se jako bumerang temných sil a nevědomí Spojených států spolu s dalšími národy, které udržují prostor pro globální válku, projevila ve fyzické realitě.

V nevědomí Spojených Států byl udržován během doby prostor pro jednu válku za druhou. USA nejsou jediným národem, ale jedním z 11, které udržují tento prostor pro myšlenkové formy, aby z těchto incidentů profitovaly. Velká Británie, Francie, Island, Grónsko, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Irsko, Kanada, Itálie a Španělsko též nevědomky udržují tyto myšlenkové formy. Dispozice pro tyto nevědomé myšlenkové formy zdědily tyto národy z posledního pádu Atlantidy před 10 000 lety Země (40000 lidskými roky), protože jsou na územích, kde se válka manifestovala a byla usměrněna jinam. Záznamy těchto globálních válek udržující tento prostor jsou v současné době díky vzestupu Země uvolňovány a tak bude moci nastoupit nový způsob života.

Způsoby, kterými byly tyto myšlenkové formy světové války, přinášející vlastní výhody, u těchto národů kolektivně udržovány, jsou nyní odstraňovány. Jak jsou uvolňovány, vrací se nevědomý záměr ničit a to pak vytváří události, jako třeba ty nedávné v USA. Přesně takový je, moji drazí, efekt příčiny a následku. Ten platí pro jednotlivce stejně jako pro národy.

Karma z lidských válek již byla uvolněna. Když Země viděla, co by se v brzké době mělo projevit, rozhodla se zakončit své iniciace dříve a kolektivní konsenzus pro vzestup lidí se rozhodl uvolnit lidskou válečnou karmu dříve. Válečná karma byla v posledních 8 dnech díky spojenému úsilí vzestupujících lidí svázaných s novou realitou spálena a to nyní rozptýlí současné probíhající události v USA.

Země sleduje incidenty, které se mají projevit každý den, každý týden, měsíc, a tak dále. Musí dovolit, aby se projevily ty, které souvisí s karmickým dopadem. Ti lidé, kteří byli zlikvidováni při události v New Yorku, byli zodpovědní za ničení a terorismus ve své genetické vývojové linii, a ten nakonec zavinil jejich smrt.

Tak vypadá karmické vyrovnání v akci. Jedinec musí nakonec sám vyzkoušet, co v minulosti páchal. Pak je vše v pořádku. Všichni, kteří nyní přišli o život, byli v minulosti odpovědní za likvidaci druhých.

Všechny duše, které dnes zemřely, budou nyní odstraněny ze Země, aby pokračovaly ve svých základních výukových lekcích ničení někde jinde, a budou pokračovat v existenci v tělesných formách, které jim jejich lekce umožní, aniž by ničily konsenzus reality celku nebo planety, na které budou existovat. Vědomí všech zabitých lidí bude pokračovat v jejich žijících příbuzných, a proto není nic opravdu ztraceno, i když z iluzorního pohledu jednoho života došlo k veliké tragédii a ztrátě.

Polarita se posunula. Nyní se objeví nové okolnosti. Mnozí již slyšeli o konceptu "Návratu v čase" a objevení toho co se již vypařilo. Opravdu tomu tak je, a Země spolu se všemi, kteří tvoří nový konsenzus si jsou vědomi těch okolností, které vedly k likvidaci Země v minulosti. Díky tomu, že začalo být jasno kam to spěje, byl vytvořen nový plán, který mění kurz reality. Tento nový plán začal nyní působit, když došlo k prvnímu posunu pólů, zhruba 6 dní před tím, než Země dosáhla nynější úrovně iniciací.

Co je to posun pólů? Někteří slyšeli, že posun pólů bude znamenat, že tropy najednou zamrznou a na pólech vzniknou tropy. To se stalo v minulosti, jako důsledek jaderných výbuchů na konci vlády Annunaki. Nejednalo se však o posun pólů při vzestupu a proto nyní mluvíme o něčem jiném. Posun pólů při vzestupu znamená obrácení polarity. Při obrácení celkové polarity, se Světová válka, která by se nyní projevila ve fyzické realitě, projeví místo toho na nefyzické úrovni a tak zbude prostor pro čištění, místo hromadné nukleární anihilace země. Období čištění nastane kvůli vyrovnání karmických vah v lidských životech.

Jak se to dá přesně vyložit? Posun pólů znamená, že všichni lidé zažijí extrémní opak toho, co znali. Pro některé lidi to bude znamenat chaos, když doposud žili v přísném pořádku. Pro jiné to může znamenat nemoc, když doposud byli extrémně zdraví. Pro další to může znamenat rozvod po dlouhém období společného soužití. Pro dalšího to může znamenat chudobu po dlouhém období velkého bohatství.

Každá extrémní polarita musí být vyrovnána, a když je toho dosaženo a člověk zažije opak toho co znal, může opustit fyzickou úroveň reality, třeba smrtí, protože je hotov. Někteří dokonce mohou zemřít a při tom manifestovat opačnou polaritu. Příklad takové smrti vyrovnávající polaritu je jasně vidět na těch, kteří zemřeli při teroristickém útoku v New Yorku. Tito lidé prožili při své smrti obrácení polarity zkušenosti z ničitelů k ničeným a tím se vyrovnaly vážky jejich duše a Země, aby mohli opustit fyzickou realitu.

Na tom není nic nového. Tyto duše viděly potenciální příležitost k opuštění této reality při této příležitosti déle jak deset let. V podstatě bylo v plánu těchto duší zakončit svou existenci při této tragické parodii nad New Yorkem, aby mohly pokračovat v tanci životem ve třídimenzionální realitě někde jinde, když Země vzestupuje. Tyto duše si nepřály nyní vzestoupit. Ještě neukončily svůj třídimenzionální tanec života. Duše si musí vybrat cestu vzestupu, mí drazí, a když k tomu ještě není připravena, je pro ní připraveno další místo, kde se může inkarnovat po dokončení svého pobytu na Zemi. A proto dovolte, abychom vzdali čest duším, které uzavřely při příležitosti dnešní tragické události kapitolu svého bytí a mohou se přesunout k jinému způsobu života. Pro duši je to veliký dar, i když to z pohledu fyzické reality vypadá úplně opačně. Možná mnozí získají díky tomuto článku jiný pohled na skutečnost, jaký je pohled duše na lidské parodie života.

Ti kdo vzestupují, integrují své polarity díky aktu vzestupu. Při integrování polarit není nutné prožívat opačné polarity, ale je možné je integrovat vědomým záměrem vzestoupit a tím způsobem se držet zlaté střední cesty. Na zlaté střední cestě se vyhnete extrémům. Na této cestě nejste ani chudí ani bohatí, ale máte dostatek. Nejste ani zdraví ani nemocní, ale máte spíše regenerující se tělesnou formu. Nejste ani osamocení ani v nějakém vztahu, ale spíše tančíte životem v božské jednotě. Čím dále jedinec vzestupuje, tím více extrémů odchází z jeho života a ponechává jej v centru jeho bytí.

Když jste v centru svého bytí, prožíváte MÍR. Ve stavu vnitřního míru nic nenarušuje tanec života vzestupujícího mistra. Každý vzestupující mistr ví, že jeho záměrem v tomto životě je vzestoupit a tak podporovat Zemi v jejím vlastním pokračujícím vzestupu. Každý vzestupující mistr se usídlí tam, kde bude moci pokračovat ve své zvolené cestě vzestupu. Mnozí opustí během doby velká města, kde bude příliš mnoho násilí. Avšak jedinec musí být kompletní, před tím než se odstěhuje, musí završit veškerou karmu, kterou jeho předci navršili v dané oblasti. Když je karma završena, celkem přirozeně je možné odejít, neboť je uzavřená další kapitola. Tak je to s oblastí kde žijete, tak je to se vztahy s ostatními lidmi, nevzestupujícími, příbuznými, členy rodiny, zaměstnáním, kariérou, majetkem a vlastnictvím, a dalšími věcmi.

Proto vás vyzýváme, abyste nedělali paniku, i když třeba žijete blízko New Yorku. Vše má svůj pravý čas. Matka Země zabezpečí potřeby těm, kteří jdou cestou vzestupu, aby s ní mohli plynout. Obraťte se do svého nitra a zaposlouchejte se, co vám Matka Země nyní říká o vašem současném životě.

Co odráží zrcadlo nastavené touto tragickou parodií vašemu životu a vzestupu o vašem vlastním vnitřním ničiteli? Uvolněte karmu, která byla spuštěna; kvůli tomu jsou nastavována zrcadla. Mnohdy vám takto nastavená zrcadla umožní poznat a vyčistit vaší vlastní karmu víc, než jakýkoliv jiný způsob.

Kolik vašich předků zemřelo "podobným" způsobem? Vytvořte záměr uvolnit tuto karmu. Kolik vašich předků vymýšlelo podobné teroristické útoky jako ten dnešní? Vytvořte záměr uvolnit tuto karmu. Kolik vašich předků, zastávajících vedoucí pozice, učinilo rozhodnutí, která vedla k teroristickým činům, nebo válce? Uvolněte tuto karmu. Kolik vašich předků bylo generály nebo vojáky, kteří působili smrt jiných? Vytvořte záměr uvolnit vaší karmu. Kolik vašich předků zemřelo ve válečné vřavě, nebo bylo roztrháno, nebo trpěli následky války? Uvolněte tuto karmu, mí drazí.

Překonejme spolu tento způsob života. Je čas na Světový Mír. Je čas, aby lidé uskutečnili svůj pravý smysl života na Zemi a vzestoupili do stavu plného vědomí. Můžeme toho dosáhnout. Můžeme to uskutečnit. Jsme mnohem mocnější, než si myslíme že jsme. Vytvořme tento záměr. VYTVOŘME NYNÍ ZÁMĚR SVĚTOVÉHO MÍRU.

Jste pány svého vlastního osudu. Váš osud není v rukách nějakých teroristů, nebo nějakých vnějších okolností. Při záměru vzestoupit přebíráte do svých rukou otěže své vlastní pravdy a reality a žijete ji s jistotou. K tomu bylo lidstvo stvořeno, ale díky pádu biologického vědomí toto povědomí ztratilo. Ti, kteří nyní vzestupují, se vracejí do stádia mistrovství, které znali vaši dávní předci. Jako sjednocená síla máte kapacitu změnit směr vývoje světa. A ten čas k tomu je nyní. VYTVOŘME NYNÍ ZÁMĚR SVĚTOVÉHO MÍRU.

Do našeho příštího spojení,

Namaste

Natália

Prvotní Zdroj

Míla

 

 

 

Vzkaz od Matky Země

 

Matka Země prostřednictvím Karen Danrich "Míla"

 

11. září 2001

 

 

Drahá vzestupující lidská bytosti,

Nedělej paniku. Vše je tak, jak má být. Ačkoliv se současná situace ve Spojených státech zdá katastrofická, a z lidské perspektivy opravdu je, jedná se z mého pohledu o velice dobré znamení. Je to znamení změny polarity a změna záměru kolektivního nevědomí ničit druhé, který národy USA udržovaly pro vznik III. světové války a všech světových válek od doby, kdy se před 200 lety dostaly k moci.

Když národ udržuje prostor pro myšlenky války a chudoby jiných, a přeje si prožívat moc a bohatství na úkor druhých, musí takový národ odzkoušet prožitek pravého opaku. Takový národ bude žít, aby prožil válku na své vlastní půdě a neusměrňoval ji jinam. Takový národ žije proto, aby zažil chudobu a hlad, místo aby ji usměrňoval jinam. Taková je podstata vyrovnávání extrémních pólů při vzestupu.

Ti, kdo žijí převážně v bohatých západních státech chápou, že k takovému vyrovnání zdrojů musí dojít. Jinak by nemohlo dojít ke vzestupu Země. Jakožto vzestupující bytost podporujete Zemi v její volbě vzestoupit a nemusíte prožívat podobné okolnosti na vlastní kůži, protože udržujete prostor pro myšlenky nové éry Světového Míru, Jednoty a Radosti. Proto budu s každým, kdo žije v těchto Západních státech, pracovat tak, aby se přesunul v pravý čas do oblastí, ve kterých o něj bude postaráno. Sloužíte mému vlastnímu záměru vzestoupit a proto budu i já sloužit vám.

Jste moji drazí. Tím není řečeno, že ti, kteří jsou zničeni, nejsou mí drazí, všichni jste mí drazí, ale někteří během doby vytvořili problémy a musí se naučit lekce, které se na Zemi nashromáždily. Tyto duše zahrnují "Nanebevzeté Mistry" třetí dimenze, Sanat Kumaru, Řád Melchizedeka, Sanandu, a podobné. Tyto duše udržovaly nad Zemí dlouhou dobu nadvládu prostřednictvím lidí. Doba jejich vlády je u konce. Nyní jsou odstraňováni ze Země a rozvíjí se nový plán lidského tance životem. Mnoho duší v lidské tělesné formě je součástí těchto bytostí a ty nyní zakončují období svého působení na Zemi a budou pokračovat ve své výuce ničení někde jinde, neboť Země s těmito svými lekcemi již skončila.

Po velmi dlouhou dobu ze sebe Země dělala obětního beránka. Byla obětí okolností, které se manifestovaly proti její vůli a bez jejího svolení. Nyní jsem převzala zodpovědnost, protože to byly mé myšlenky, které dovolily, aby se tyto děje manifestovaly. Přebírám zpět vládu svých myšlenek i svoji schopnost řídit sen země. Začíná nový sen a v tom je nový cíl každé lidské bytosti. Všichni lidé musí vyrovnat extrémy, vzniklé jejich životy, smrtí v následujících dvaceti letech, nebo vzestoupit.

Žádný člověk není z tohoto posunu vyjmut, neboť nastává období zrození nové éry, éry míru, radosti, lásky a jednoty všech v nastávajícím století.

Taková cesta od násilí k míru, od bolesti k radosti, od hněvu k lásce a od nejednoty k jednotě, nebude pro lidstvo jednoduchá. Lidstvo je špatně připraveno. Je špatně připraveno z důvodů, jejichž seznam by vyplnil alespoň 100 stránek, kdyby měly být plně definované. Ale ti, kteří vzestupují, se zbavují nedostatků v přípravě díky své volbě posunout se nyní na své vlastní cestě. Ti, kteří se rozhodli pokročit ve svém vývoji vpřed, nebudou obětí zdánlivě náhodné souhry událostí, a budou určovat svůj vlastní cíl na nová místa jednoty a radosti, založená na principech rovnosti.

Pro mnohé nyní nastal čas vytvořit záměr manifestovat takovou budoucnost a pak umožnit, aby se tato budoucnost krok za krokem uskutečnila ve fyzické realitě. Pro mnohé vzestupující spolu s našimi komunikačními kanály, je manifestování změny velmi těžkou záležitostí. Možná, že taková kataklizmatická událost, jako ta dnešní nad New Yorkem přispěje mnohým k tomu, aby snáze přijímaly změny. Změnu můžete buď přijmout, nebo odmítnout. Vždy máte volbu. Můžete projít svůj život sami a dojít k závěru, jaké jsou nutné změny, aby jste mohli vzestupovat, nebo můžete odporovat, dokud vás vnější kataklizmatické okolnosti nepřinutí k takové změně. Vzestup přináší změny, z toho není úniku, ani pro mě, ani pro lidstvo, ani pro žádný jiný druh na zemi.

Lidstvo je špatně připraveno, protože nejde synchronizovaně s mými globálními změnami a globálními myšlenkovými formami. To způsobuje disharmonii, která na lidstvo zpětně působí. Čas očisty a terorismu pomine. Pomine tak rychle, jak začal. Není jiné cesty, moji drazí, protože jste tak silně, jakožto lidský druh, zahrabáni v mechanizovaném způsobu bytí. Změna se u některých lidí projeví pouze tehdy, když se v jejich životě objeví bomba, ale v takové změně je skryt potenciál probuzení.

Není to přesně to, co jste chtěli? Probuzení lidského druhu a masový vzestup? Bylo vám to poskytnuto a události, které budou následovat nastartují ty, kteří sem přišli pro to, aby se probudili. Není jiné cesty, moji drazí, neboť potlačovaná karma je mezi lidmi a mezi národy příliš velká. Když některé vývojové linie směrují destrukci na druhé, kteří na jiném kontinentě žijí po staletí, musí se to vyrovnat a uzavřít. Dá se to přirovnat k období destrukce a chudoby na kontinentech, které znaly pravý opak.

Země s lidstvem skončila. Uvolnila svoji karmu a pochopila tanec života lidí na ní. Završení umožňuje, aby se rozvinula nová budoucnost, protože já již více nebudu obětí lidské manipulace. Ačkoliv se tyto události zdají být potenciálně nebezpečné, tak nejsou. Předvídám dopředu očistu a probuzení. Je to plánované již nějaký čas a nyní to vypuklo.

Proto doporučuji mým lidským dětem, aby se nebály. Nastal vám čas velkých změn. Jděte do sebe a uvidíte, jak je v těchto změnách obsažena vaše pravda. Do kterých míst jste směrováni, moji drazí? Co chcete ve své budoucnosti vytvořit? Vytvořte pro to záměr a společně vytvoříme budoucí mír, jednotu a radost. Nejste obětním beránkem. Ve svém záměru vzestoupit a ve spojení se Zemí jste velmi mocní. Ti, kteří se nespojí se Zemí opravdu vymizí, ale odtud tam není při mém vzestupu jiné cesty. A proto to tak musí být.

Dovolte. Dovolte druhým dopsat své kapitoly. Co se jeví jako veliká katastrofa ve fyzické realitě, je pro duši velikým ulehčením. Duše se nyní může připojit k jinému tanci tvoření a Země může uvolnit ze svého sevření duše, které ji na její cestě nepodporují. Takové katastrofy jsou proto pro duši i Zemi požehnáním. Proto vám předávám svůj pohled na celou událost v důvěře, že vám pomůže v širším pohledu na současnou situaci, která se před lidstvem otevírá. A jakmile pojmete tento širší obraz, získáte vnitřní MÍR.

Když se spojíte se mnou, budu vás podporovat. Nejste sami. Běžte dnes do přírody. Posaďte se k potoku nebo k říčce, na trávu, do lesa, k jezeru nebo k moři a naslouchejte. Jaká je vaše pravda, moji drazí? Jaké změny si musíte, jakožto vzestupující bytost, naplánovat? Vytvořte záměr pro tyto změny. Umožněte změnám ve vašem životě, aby se projevily. Vy jste řídící činitel vašich snů, i když nyní již existuje globální sen, který vás při vzestupu bude podporovat. Sjednoťte váš osobní sen s mým velkým snem o vašem životě a odevzdání se. Vězte a důvěřujte, že vše bude zařízeno při společné tvorbě Země a vámi, jakožto lidskými vzestupujícími mistry. Pojďme. V míru a se ZÁMĚREM SVĚTOVÉHO MÍRU LIDSTVA.

Do doby našeho příštího setkání se rozlučme slovy vašich předků z Lemurie:

Om lomi anu ano o. Oola o'la o'la O.

Pravda leží uvnitř. Běžte do svého nitra a nalezněte svoji pravdu.

 

Namaste

Matka Země

 

 

Zdroj: http://vzestup.webpark.cz/karen/worldpeaceintend.html

Domovská stránka: SSOA