Psychická sebeobrana - 1. Úvod

01 multidimensional being energetic body spirit and soul meditation flower of life2

Poslední roky jsem nepolevila v psaní článků z důvodu, že by se mi nechtělo nebo že by mě semlela situace posledních let. Jednoduše se změnilo mé zaměření, pracovala jsem více s Matkou Zemí než s jednotlivými lidmi a hodně jsem se učila, abych se s vámi mohla podělit o poznatky, které mě přivedly na mé cestě dál. Postupně, tak, jak mi to bude přicházet, se to pokusím vměstnat do psaných slov. Což je sice velmi omezené, ale dokud to neumíme jinak, bude nám to muset stačit. Vyšší já mě poslední dobou vede k novým cvičením a meditacím a taky mě přivedlo na stránky jedné úžasné ženy, se kterou rezonuji a proto předkládám její články, o které moje Vyšší já chtělo, abych se s vámi podělila. Je to jedno z hlavních témat, které by mělo pracovníky světla zajímat.  Mnoho věcí již budete samozřejmě znát, s některými již roky pracujete, ale možná, že přeci jen narazíte na něco nového, co jste přehlédli, nebo na co vaše rozvíjející se schopnosti dosud nestačil\y. Jsem ráda, že to nemusím vše psát, proto použiju tyto články a obohatím je o mé vlastní zkušenosti.

Během několika posledních let mi došlo, že o tomto tématu je stále potřeba diskutovat a zkoumat ho. Jen se zdá, že na toto téma není k dispozici mnoho materiálů. Čím dál více, jak jsme zrychlováni v tomto cyklu Vzestupu, budeme mít potřebu lépe porozumět dynamice těchto sil, které ovlivňují naše životy způsoby, které jsme si dříve možná ani neuvědomovali.

Naše vnitřní vidění a vyšší smyslové vnímání je to, co potřebujeme vyvinout jako součást našeho intuitivního vnímání, abychom se mohli orientovat v budoucích okolnostech. „Stará“ a „Nová“ energetická paradigmata se snaží integrovat a náš svět se bude i nadále jevit jako značně konfliktní a ještě více chaotický. V současné době zde pracuje mnoho protichůdných sil. Strážci chtějí, abychom byli informováni o tom, co se děje, abychom mohli sami učinit osobní rozhodnutí, než abychom byli manipulováni kontrolujícími silami. Tato práce je určena k tomu, aby nás poučila o dynamice této reality, aby nám pomohla znovu získat naši svrchovanou božskou moc. Když získáme tyto vyšší znalosti, z nichž velká část byla masám úmyslně zadržována, můžeme se začít učit, jak používat náš velký pramen Boží moci.

Toto je série, která začíná dialogem vysvětlujícím, proč je nutné porozumět „Psychické sebeobraně“ a různým jevům souvisejícím s psychickým útokem nebo energetickým vysávaním. Vzhledem k tomu, že moje klientská základna, včetně mě, patří k pracovníkům Rodiny Světla, Hvězdným Semenům, Léčitelům a upřímným Duchovním Hledačům, je to naše skupina, pro kterou to bude mít největší hodnotu, protože se stáváme stále více a více multidimenzionálními. Rozvíjíme mistrovství našich energetických polí a energetických těl, abychom v tomto cyklu Vzestupu dosáhli sebeuvědomění naší multidimenzionální Boží podstaty. Když jsme plně svými vládci a pochopíme naši multidimenzionální povahu, tento problém přestane existovat. V této přechodné fázi přijímání a sžití s naší pravou přirozeností se však ocitáme na zajímavé křižovatce tohoto evolučního cyklu růstu.

Pochopení této energetické dynamiky je mocným evolučním nástrojem a pomůže vám procházet těmito energiemi mnohem snadněji, pokud máte základní pochopení, že tyto síly skutečně existují.

Pozoruji energie a aurická pole v různé míře i u stále spících lidí, provozujících své vědomí na úrovni hmotné roviny s vědomím pouze svých pěti fyzických smyslů. Také pozoruji vyšší vibrační pole vědomí multidimenzionálních lidí "mutujících" prostřednictvím jejich duchovního vzestupu. U stále spícího člověka pozoruji v jeho aurickém poli to, co nazývám „starými“ vzory energetických úlomků, emocionálních traumat a rozmanité pěstěné „entity“ připojené ke shlukům astrálních úlomků.

V probouzejícím se člověku, zvláště v naší konkrétní skupině Světových léčitelů, pozoruji všechny druhy nových energetických jevů mnohem komplexněji. Viděla jsem různé struktury a zařízení mimozemského původu (jiné formy života) a to, co bych nazvala „superimpozičními“ silami, které vysávají nebo vytvářejí nesoulad v energetickém poli člověka. Super-impoziční znamená, že si člověk vědomě neuvědomuje tuto energetickou nebo mimozemskou připoutanost a bylo mu „vnuceno“ v části jeho vědomí, kterou si ještě nekultivoval. Tato energie je ve své podstatě nezvaná a parazitická a využívá zdroj energie konkrétního lidského energetického těla, o kterém si člověk ani nemusí být vědom, že ho má jako aspekt „sebe“. I když si neuvědomujete, že je vaše energie vysávána nebo využívána jiným zdrojem, vyčerpává vás to.

Negativně zasahuje do vašeho energetického těla a vytváří blokády, jako je nemoc nebo potíže s manifestací. Ve zrychlených případech může vést k úplnému nebo částečnému „posednutí“. To je důvod, proč je důležité začít používat své vlastní vyšší smyslové vnímání, abyste si mohli uvědomit tyto energie a poté se ujmout vedení. Stanete se „Kapitánem své lodi“ tím, že nasměrujete své vlastní osobní energie na své vlastní záměry. Tímto způsobem se s vámi jako s multidimenzionální energetickou bytostí stává velmi obtížné manipulovat nebo vás ovládanout těmito negativními sílami. Když budete lépe chápat, jak tyto síly fungují, získáte větší sebeovládání a uvědomění vytvářející osvobození od těchto nižších sil.

Je důležité, abyste se v tomto světě energetických jevů cítili pohodlně prostřednictvím vzdělávacího uvědomění, abyste se začali osvobozovat od sociálního stigmatu kolem tohoto problému, který ve většině lidí vyvolává strach. Není se čeho bát, protože toto je dynamika fungování energie v dualistickém systému, jako je ten náš na planetě Zemi.

Jakmile pochopíme, že tento fenomém existuje, můžeme prozkoumat naši multidimenzionální anatomii a pak lépe porozumět přírodním zákonům, kterými se lidé v tomto energetickém systému řídí. Začínáme shromažďovat nástroje, abychom si uvědomili, že hrajeme roli ve fázi evoluce, která je dirigována Bohem.

Pak se můžeme stát cílevědomými ve své síle, když jsme Božsky vedeni našim Vyšším já, abychom dosáhli a řídili touhy naší duše. Můžeme vědomě spolupracovat s těmito vyššími silami, abychom vytvořili přesnější projevy a zažili více radosti v našem každodenním životě. Jak udržujeme tyto vyšší vibrační vzorce sebeuvědomění, je pro tyto negativní energie stále obtížnější proniknout do vašeho energetického pole a využít vaši životní sílu. Poté, když si uvědomíte sebe sama, začnete léčit tyto ztracené aspekty stínového já a tyto energie splynou a sjednotí se do vyrovnaného světla, kterým skutečně jste.

To je důvod, proč bych ráda prozkoumala Psychickou sebeobranu a podělila se s vámi o to, co jsem vypozorovala prostřednictvím svých vlastních zkušeností. Kromě toho, jak většina z nás získává sebeovládání a osobní sílu, abychom se stali prototypem duchovního bojovníka „Nové energie“, budeme stále více vystaveni takovým silám.

My jsme tvůrci map do nových světů, držíme klíče. Stáváme se Vesmírnými občany. Abychom byli informováni a v naší osobní síle, nabízím své poznatky, své osobní zkušenosti a vítám příspěvky a metody, které ostatní považují za účinné prostřednictvím svých vlastních zkušeností. Nechám to pro vaše poučení a vyzývám vás, abyste se dostali daleko za hranice svých přesvědčení nebo omezení. Jsme vyzýváni, abychom si byli plně vědomi sebe sama a ovládli svá osobní a planetární energetická pole. Překračujeme širokou propast ze „Starého“ energetického světa třetí dimenze a stavíme most do vyšších dimenzí a v nich sídlí Nová éra a vyšší vyjádření života a stvoření, na které jsme čekali. A tak začínáme!

Úvod Psychické sebeobrany

"Nejběžnější formou psychického útoku je ten, který vychází z nevědomé nebo zhoubné mysli našich bližních."  Dion Fortune – mystický autor

Budování silného fyzického, emocionálního, mentálního a duchovního imunitního systému:

Čím to je, že se někteří lidé často zdají být pod „psychickým útokem“ a jiní si toho nevšimnou? Je to jen tím, že někteří lidé to více cítí, nebo jsou jiní lépe chráněni? Často od blízkých slýchám větu: "Kdy to skončí??? Kdy budu mít konečně vyčištěno? Má to vůbec konec???" Říká vám to něco? 

Často dostávám otázky, jak se chránit před psychickým útokem nebo na techniky osobní ochrany. I když mnoho technik může jistě pomoci zmírnit příznaky, celkově se problém nevyřeší, pokud nebudete řešit základní příčiny – a to bude vyžadovat určité osobní úsilí a odpovědnost! Mít doma Somavedic je jistě velmi prospěšné! Nosit na sobě či pracovat s krystaly - veliký lék, veliká pomoc. Ale dokud se nezbavíme našich strachů, nestaneme se pánem naší mysli, nenaučíme se duševní hygieně, nebude nám pomoci. Jen my sami sobě můžeme pomoci. Jak? Tím, že se změníme....

Jistě jste někdy zažili to, že jste čistili svého blízkého nebo nějakého klienta od entit atd. a on přišel za měsíc a měl je všechy zpět!!! Nebo možná ještě víc!!!  Můžeme jim čistit čakry a auru, dávat krystaly a vyklízet jejich "penzion", ale problém se nevyřeší do té doby, dokud se nezmění!!! Vtip je v tom, že i svět a věci se mění a byl čas, dokud jsme mohli všemožně pomáhat, ale nastala doba, kdy na nás dolehne to, co jsme dělali, jak jsme se chovali, jak jsme mysleli a co jsme manifestovali v tomto světě. Jsou lidé, kteří na sobě mnoho let pracují, učí se meditovat, čistí si čakry, dělají hromadné meditace za Matku Zemi, čistí svou negativní karmu - zkrátka na sobě intenzivně pracují. A potom jsou zde ti, co teprve začínají, ano, to je v pořádku, předáváme si štafetový kolík, probouzíme se ve vlnách. Ale také je zde skupina, která nic nedělá a dělat nechce. Nehovořím o tvrdě materiálních lidech, kteří na to ani nevěří. Mluvím o těch, kteří to dělají záměrně. Nechce se jim nahlížet do jejich podvědomí, nechtěji počítat kostlivce ve svých skříních, dokonce si ani nechtějí připustit, že by něco mohlo být špatně, i když to na ně zevnitř křičí!  Nesoudím je, každý má k tomu asi své důvody, ať již karmické nebo to, že se zkrátka odmítají změnit, apod. Musíme to respektovat, je to jejich rozhodnutí. Někteří jsou zkrátka jen psycickými upíry, jejichž práce spočívá v tom, abyste nevzestoupili. Nuže, ti si už budou muset pomoci sami. My na to nemáme čas. Je čas, naplno manifestovat svou sílu a své dary, protože až potom, budeme doopravdy moci pomáhat! Ale globálně! Tím, kým a jací jsme! 

Možná si myslíte, že imunitní systém je pouze součástí fyzického těla. To je však omyl. Stejně důležité je vyvinout silný psycho-emocionální a duchovní imunitní systém. Také účinnost vašeho fyzického imunitního systému bude ve skutečnosti do značné míry záviset na síle vaší psychické a duchovní imunity.

Ať už si to duchovní lidé připouštějí nebo ne, život v této dimenzi je boj. Dokonce i velký Paramahansa Yogananda řekl: „Život je bitevní pole“. Boj existuje na různých úrovních a člověk se musí v životě naučit být duchovním válečníkem. Nejprve bojujete, abyste zůstali při vědomí a zůstali vzhůru v realitě, kde je masová populace obecně slepá ke svému prostředí a svojí božské přirozenosti. Vyhnout se autopilotovi a nenechat podvědomí, aby řídilo váš život, vyžaduje neustálou ostražitost, abyste zůstali mentálně ve střehu a zůstali přítomni v daném okamžiku. Za druhé, držet negativitu a negativní myšlenky mimo vaše energetické pole a myšlenkové procesy vyžaduje disciplinované uvědomění. Stejně tak schopnost udržet se v proudu a zůstat vyrovnaný a v harmonii sám se sebou, abyste udrželi čistotu a vnitřní mír.

S množstvím nových energií a výsledným dimenzionálním posunem je zde také boj o udržení osobního zdraví a uzdravení z fyzické nerovnováhy prostřednictvím léčení zkušeností nevyřešených životních traumat, konfliktů a karmy. Některé z těchto problémů, které léčíte, mohou dokonce pocházet z paralelních životů nebo multidimenzionálních zkušeností. Nicméně jednou z největších věcí, se kterou musíte bojovat, spolu s energiemi uvnitř vás, které nepocházejí z duše, jsou negativní energie přicházející od ostatních lidí a z prostředí.

Jak procházíte osobní evolucí duše a učíte se ovládnout nižší přirozenost, tento proces se stává snadnějším, díky vědomému přístupu. Život se na těchto úrovních stává snadnějším a příjemnějším. Tyto informace vám mají pomoci k pochopení přívalu negativních energií přicházejících od jiných lidí, astrální roviny, mentální roviny a dalších dimenzí, které s námi všemi každý den energeticky interagují. Člověk nemůže vyhrát bitvu, dokud nepochopí, proti čemu stojí!

Na začátku pochopení tohoto materiálu a jeho aplikace jako praxe ve vašem životě vás vyzývám, abyste zachovali „zdravý odstup“. Nemusíte dělat nebo věřit ničemu, co vám osobně nepřipadá správné. To vám pomůže integrovat tyto informace neosobně, aniž byste se cítili emocionálně zahlceni. Nechte to jako zdroj „informačních úvah“. Můžete své mysli říci: „Hmm… Cítím se z toho nepříjemně, nicméně budu o tom uvažovat. Více znalostí je síla." Integrujte to, co vám připadá vhodné a pravdivé, svým vlastním tempem. Toto musím dostatečně zdůraznit!

Vědomá mysl nebo ego jsou velmi křehké na odstranění svých systémů víry a přesvědčení a budou se bouřit, kopat a křičet a živit vaše obavy. Budeme diskutovat za hranicemi trojdimenzionálního vnímání k nelineárním konceptům, které zpochybňují všechny systémy víry, o kterých jste si kdy mysleli, věřili nebo říkali, že jsou pravdivé od doby, kdy jste byli inkarnováni v této říši. Lineární mysl a to, co jsme vycvičili jako „logický“ proces myšlení, je ve skutečnosti protipól toho, jak v nás všech existují multidimenzionální reality. Probouzíme se do těchto multidimenzionálních aspektů nás samých a našich potenciálních světů jakožto vesmírných občanů.

Využijte této příležitosti k redefinování sebe sama a svých názorů na svět a vezměte si pouze to, co je pro vás osobně pravdivé, a zbytek zahoďte. To pro vás bude stále důležitější, abyste zažili tyto „nové energie“, novou éru, do které se posouváme. Cílem je stát se nezranitelnými vůči těmto vlivům a užívat si hladší, snazší a vyrovnaný život v souladu se svým skutečným já a v souladu s Božími silami. Neboť ve skutečnosti jste Duch a jakmile si uvědomíte tento potenciál, již nejste obětí ničeho, pak se můžete stát pánem a příčinou své reality.

Co je tedy psychický útok?

I když se na určité úrovni necítíte konkrétně „napadeni“, je cenné kultivovat uvědomění a dělat cvičení, protože problémy se mohou ve vašem životě projevovat jinými způsoby, jako je například nemoc. Některé z důvodů útoku na vaše osobní pole/prostor/auru mohou zahrnovat následující:

  • Environmentální ovlivnění nebo vládní dezinformace
  • Myšlenkové formy nebo entity, které už jsou ve vašem poli nebo jsou k němu přitahovány
  • Připojené šňůry mezi vámi a druhými
  • Karmický návrat k vám nebo k vašim předkům
  • Nevyprovokovaný útok druhého v podobě karmické manipulace, kouzel, kleteb
  • Síly odolné vůči vaší práci se světlem, léčivé práci nebo vědomé podpoře Vzestupu
  • Životní forma nebo negativní mimozemské pokusy ovládat pomocí strachu nebo implantátu pro manipulaci

Jakmile si uvědomíte, jak mohl být problém způsoben, můžete podniknout kroky k nápravě základní příčiny a chránit se před podobnými problémy v budoucnu. Máte v sobě veškerou vnitřní sílu a zdroje, které potřebujete k efektivnímu vyřešení a nápravě jakéhokoli z těchto problémů.

Informované uvědomění a řešení těchto problémů, když se projeví ve vašem životě, aniž byste se zabývali jejich negativními aspekty, je cílem rovnováhy a dosažení pozitivních výsledků.

Každý pracovník světla potřebuje být informován a vědom si těchto sil působících v zákulisí našeho světa. Více v dalším díle.

Autor: Elaviel

Zdroj: https://energeticsynthesis.com/