Momentální dění aneb začátek roku 2022

Jesus8

Srdečně vás zdravím poprvé v tomto roce a přeji, abyste byli zdraví, plní lásky a naděje! Mnoho světla a požehnání na vaší cestě životem! Nebojte se, všechno dobře dopadne!!! :) Jen nepodléhejte panice a stresu a snažte se být pozitivní. Nenechte se umlčet, nedovolte jim, aby ubili to, co ve vás je. Je ve vás totiž neskutečná síla!!!! Už před lety mi moje Vyšší já řeklo: "Vy si pořád neuvědomujete, jakou sílu máte!!!!!!" A o to právě jde.... 

Poslední dny sem dopadají neskutečné energie! Kdo cítí, tak ví, o čem mluvím. Koncem roku jsem obdržela spoustu informací, které jsem částečně sdílela v mých posledních článcích, ale ráda bych to teď nějak shrnula. Co je opravdu důležité - každý na sobě teď musí pracovat sám! Samozřejmě, že je důležité si pomáhat, ale už ne tak, jako před tím. Každý musíme umět pomoci hlavně sám sobě. Což je to nejtěžší, já vím, ale také je to něco jako "duchovní maturita". Když stojíme ve své plné síle, máme mnohem větší význam i pro naše okolí. Přestože Star Seeds z této nejaktuálnější vlny tvoří malé procento populace Země, jejich poslání je skvělé a rozmanité. Jakmile je jejich vlastní probuzení dokončeno, Star Seeds mohou začít pomáhat probouzet a urychlovat další na Zemi, aby si vzpomněly na své původní božské poslání a účel. Probuzení u druhých je aktivováno v rámci energetické rezonance vytvářející indukci transformační síly, která zažehne DNA k akci a pomáhá druhému probudit se a zapamatovat si jejich celoživotní poslání. Pokud tato mise není obnovitelná nebo je zastaralá, tyto duše projdou novým výcvikem (obvykle v éterických mysterijních školách mimo planetu), aby byly připraveny přijmout novou celoživotní misi.

Pokud máte to štěstí a máte kolem sebe nějaké probuzené lidi, se kterými si pomáháte navzájem, jste opravdu požehnaní! To je nejvíc, co můžeme mít, co můžeme zažít. Láskyplné sdílení našich cest a zážitků, společné meditace. Jako bychom dostali dar od Zdroje za to, že jsme na sobě pracovali. Největší pomoc je v tom, když nám je zrcadleno skrze druhé probuzené, že děláme dobře. Nechejme se pohltit vděčností za to, co máme. Jaký život žijeme. Jaké lidi máme kolem sebe a že jsme si vědomi těchto úžasných změn!!! Už jen to, že jste se narodili ve střední Evropě, v České republice, že máte rodinu, bylo vám dáno vzdělání, máte kde bydlet a co jíst!!!! To všechno jsou královské dary!

Každý má šanci, použít tyto energie k probuzení, k uvědomění, k uzdravování se ze všech ran, které jsme na cestě utržili. Mně i mým přátelům se za poslední dobu otevřelo mnoho starých traumat z minulých životů. Pokud k vám přijde nějaký sen nebo příběh v meditaci, nechte je vyplavat  na povrch, aby mohly být uzdraveny. Někdy to může být jen letmá vzpomínka na někoho, komu jsme ublížili nebo kdo ublížil vám. Pošlete do té situace lásku a odpuštění. Každý jsme jiný, každý to máme po svém a samozřejmě, že se mnoho věcí uzdavuje už jen skrze "každodenní dění". Ale jsou věci, které potřebujeme vědomě vidět, abychom mohli odpustit a skrze odpuštění druhým, vlastně v hloubi duše odpouštíme sami sobě. Je doba, kdy je zapotřebí, se uzdravit, zahojit, odpustit sami sobě. Dovolte si to! Ne nadarmo se v Otčenáši praví: "A odpusť nám naše viny, tak jako i my odpouštíme našim viníkům."

Tento blázinec brzy pomine. Nejlepší věc, co pro sebe teď můžete udělat, je meditovat. My si dáváme hromadné meditace pokud možno každý večer v 21.00 hod a tím se udržujeme průtoční. :)))) Když má někdo nějaký problém, posíláme mu energii a lásku a požehnání, aby daný problém či nemoc rychle překonal. Stejně jsou nemoci jen výsledkem naší ne-moci, kdy nás nějaké vnitřní trauma zranilo natolik, že nejsme při moci a vyústilo to v "nemoc." Zjistili jsme, jak nám pomáhá, když nám druzí posílájí energii, protože to zesiluje naše vlastní schopnosti a mnohem lépe se nám dívá na daný problém, mnohem snadněji vidíme obrazy z minulých životů, které se nám naše vedení snaží ukázat. Energie se  zde nenásobí lineárně, ale geometricky. Ve skupině můžeme dosáhnout ještě  většího uvědomění. Můžeme se navzájem učit, můžeme si hrát! :) Znásobíme všechny ty znalosti, zkušenosti a zážitky! Pomáhejte si!!!! Mnoho lidí přišlo za poslední roky o živnost nebo o práci. Dávejte známým kontakty na své známé! Doporučte se navzájem! Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc. :)

Najděte si každý den aspoň chvilku a vytvořte si záměr, jak byste chtěli, aby váš život vypadal. A život nás všech! Představujme si společně život v lásce a pravdě, hojnost pro všechny, šťastná a milovaná zvířata, zdravou přírodu a čisté řeky! Žehnejte vodě, ómujte si ve vaně. Nádherně tím vodu nabijete a poté ji pošlete do světa, kde bude působit dál. Žehnejte jídlu, žehnejte všem lidem a zvířátkům. Aneb budiž šťastny všechny bytosti.

Zrovna dneska jsem se bavila s kamarádkou o tom, že se energie mění. Že takové to vnitřní usebrání končí a pomaličku nás to pouští zase do světa. Dny se prodlužují a ani se neohlédneme a máme leden za sebou. A v únoru už budu běhat ven a zvedat chvojí na záhonech, jestli nelezou krokusky a sněženky!!!

Když jsem se Vyššího já ptala, jak být momentálně co nejvíc užitečná, řeklo mi: "Buď písní, buď světlem, buď Láskou."

Usmívejte se, radujte se a nezapomeňte, že: 

Podstatné je to, jakou realitu sem skrze sebe necháte vproudit!

Naše vědomí je výsledek toho, jak se sem skrze nás, může projevovat Bůh!

 

A úplně na závěr mám pro vás jeden citát: "Jak nejlépe vzdorovat? Nikdy nepřestrávej zpívat, tančit, zapalovat ohně a mít radost!" Indiánský náčelník kmene Hopi

Autor: Elaviel