Egyptský tarot - Malá arkána - Meče

 egpt_mece_princezna  

Princezna mečů

Živel: Země vzduchu

Tituly: Princezna prudkého větru

Lotos vzdušného paláce

Princezna stojí ve výši na větrem ošlehaném vrcholku skály a obrací svůj meč špičkou k zemi. Vedle ní je oltář, ze kterého stoupá obětina kadidla vzhůru k bohům. O oltář je opřena maska boha Bese. Za Princeznou se shlukují mraky jako varování před nadcházející bouří.

Výklad

Princezna mečů má bystrý rozum, je pečlivá, rezervovaná a možná i odtažitá. Je schopna vytěžit ze svých nápadů hmotný prospěch. Je tu rovněž naznačen vliv sil shůry, přicházející od těch, kdo jsou v nadřazeném postavení nebo jsou starší. Možná budou potřebné konzultace právního nebo profesního charakteru. Princezna je výmluvnou a informovanou diskutérkou, používá jazyka dovedně a se smyslem pro jemné odstíny. Má diplomatický talent a je schopna manipulovat jednání tak, aby z toho měla prospěch. Představuje ideálního emisara nebo velvyslance.