Egyptský tarot - Malá arkána - Meče
 
 egpt_mece_princ  

Princ mečů

Živel: Vzduch vzduchu

Titul: Princ vozů větru

Princ má v ruce meč a jede na svém voze mezi mraky. Vůz je ozdoben hieroglyfy, které souvisejí s oblohou. Na prostřední desce je zlatý a purpurový ankh.

Výklad

Princ mečů je nejrozumovější ze všech dvorních karet. Jeho mysl představuje jeho nejsilnější zbraň. Chybí mu však schopnost prakticky své dovednosti uplatňovat. Myšlení bez jednání. Všechny věci se racionalizují do neskutečnosti a stávají se pouhými pojmovými odrazy reality. Jeho mysl je vždy plná myšlenek. Je cele pohlcen radostí z tvořivého myšlení, která převažuje nad jakoukoli touhou jednat. Když nějakou myšlenku plně zpracuje, už při něj nemá žádnou cenu ani se o ni dál nezajímá. Ostatním se jeví jako mimo reálný svět a možná ani není schopen se vypořádat s praktickými záležitostmi života. Je to akademik a zcela šťastný pouze ve společnosti jiných akademiků.